Спеціаліст/ка з розвитку водопостачання, водовідведення та управління відходами в Сумській області (термін подання резюме подовжено)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Viktoriia Buriak

logo_sumy
Спеціаліст/ка з розвитку водопостачання, водовідведення та управління відходами в Сумській області (термін подання резюме подовжено)

Місце праці: Офіс Агенції регіонального розвитку Сумської області (м. Суми)
Очікувана дата початку: червень 2023 року
Термін виконання завданняПротягом 4 місяців випробного терміну з можливістю продовження контракту

Опис контексту для виконання завдання

Проєкт “Згуртованість та регіональний розвиток України”, UCORD – це проєкт технічної допомоги, який підтримується Швейцарією через Швейцарську агенцію розвитку та співробітництва в Україні (SDC) і виконується консалтинговою компанією NIRAS Sweden AB.

Проєкт UCORD спрямований на зміцнення співпраці громадян, бізнесу та органів державної влади з відновлення та  регіонального розвитку, що сприятиме покращенню якості життя, стійкості, миру та соціальній згуртованості в Україні. Проєкт впроваджується у 4 пілотних областях України: Хмельницькій, Сумській, Тернопільській та Вінницькій. Набутий досвід та напрацювання поширюватимуться відтак на національному рівні. 

Проєкт UCORD складається з трьох компонентів:
Компонент 1 передбачає розвиток регіональної політики в Україні шляхом підтримки та зміцнення Агенцій регіонального розвитку (АРР) у пілотних областях.
Компонент 2 спрямований на покращення надання державних послуг у секторі WASAW (водопостачання, водовідведення  та управління відходами) з акцентом на навколишнє середовище.
Компонент 3 спрямований на побудову соціальної згуртованості через культуру, креативні індустрії та діалог.

У рамках Компоненту 2 передбачається надання підтримки Агенції регіонального розвитку Сумської області в координації зусиль, спрямованих на вибудовування моделі АРР як центру гуртування зацікавлених сторін, створення партнерських мереж та розробки проєктів у сферах водопостачання, водовідведення та управління побутовими відходами, з активним сприянням та заохоченням політичного діалогу між національними, регіональними та місцевими зацікавленими сторонами.

Агенція регіонального розвитку Сумської області заснована у 2021 році, однак активно запрацювала у липні 2022 року, має досвід розробки та реалізації проєктів у різних сферах (в т.ч. тематичних сферах проєкту UCORD). Агенція постійно розвивається, щоб стати регіональною контактною точкою для усіх партнерів, допомагати їм генерувати ідеї, розвивати та впроваджувати проєкти, які покращують якість життя мешканців Сумщини та посилюють економічний потенціал регіону.

Для виконання цих завдань проєкт UCORD та Агенція регіонального розвитку Сумської області оголошують конкурс на відбір регіонального експерта з розвитку водопостачання, водовідведення та управління відходами. 

Основні обов‘язки

Тісно співпрацюючи з АРР,  спеціаліст/ка (експерт/ка) організовуватиме реалізацію заходів Компоненту 2 у Сумській області. Це робитиметься у тісній співпраці з керівником Компоненту 2 проєкту UCORD, органами державної влади та органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами, організаціями та громадськими об’єднаннями в цих сферах.

Зокрема, спеціаліст/ка (експерт/ка) надаватиме такі послуги у сферах водопостачання, водовідведення та управління відходами:

 • створення, координація та організація діяльності регіональної тематичної робочої групи з питань водопостачання, водовідведення та управління відходами;
 • збір даних, виявлення, вивчення та систематизація проблем в діяльності  органів місцевого самоврядування області у сферах водопостачання, водовідведення та управління відходами;
 • дослідження наявних регіональних стратегічних документів щодо сфер водопостачання, водовідведення та управління відходами;
 • підготовка, оформлення та ведення профілів регіону у сферах водопостачання, водовідведення та управління відходами;
 • проведення опитування регіональних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо потреб і можливостей у сферах водопостачання, водовідведення та управління відходами; 
 • організація фокус-груп та інтерв’ю із зацікавленими сторонами щодо аналізу потреб і можливостей для розвитку у сферах водопостачання, водовідведення та управління відходами;
 • розробка програм розвитку потенціалу у сферах водопостачання, водовідведення та управління відходами;
 • участь у засіданнях робочих груп, круглих столах, семінарах, конференціях тощо;
 • участь у комунікаційній роботі зі ЗМІ.

Очікувані результати

 • експерт/ка ознайомлений з цілями, планами та методологією проєкту UCORD;
 • експерт/ка ознайомлений з повноваженнями та пріоритетами АРР;
 • подано короткий робочий план надання вищезазначених послуг;
 • через запрошення створено регіональну тематичну робочу групу з питань водопостачання, водовідведення та управління відходами, до участі у якій запрошено усіх, кого цікавить ця тема та хто має відповідні знання і досвід; 
 • скликано принаймні два публічні засідання робочої групи для аналізу потреб та можливостей розвитку;
 • проведено збирання даних, систематизовано проблеми у сферах водопостачання, водовідведення та управління відходами та підготовлено аналітичний звіт;
 • здійснено дослідження наявних регіональних стратегічних документів щодо сфер водопостачання, водовідведення та управління відходами;
 • підготовлено проєкти профілів регіону  у сферах водопостачання, водовідведення та управління відходами в області;
 • проведено опитування регіональних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування щодо потреб і можливостей у сферах водопостачання, водовідведення та управління відходами; 
 • організовано та проведено фокус-групи та інтерв’ю із зацікавленими сторонами щодо аналізу потреб і можливостей для розвитку у сферах водопостачання, водовідведення та управління відходами;
 • розроблено проєкти програм розвитку потенціалу у сферах водопостачання, водовідведення та управління відходами;
 • подано звіт про виконання вище описаних обов‘язків та надання відповідних послуг.

Звітність

Усі звітні матеріали мають подаватися проєкту UCORD українською мовою після погодження Агенцією регіонального розвитку Сумської області.

Основні вимоги до кандидата

 • вища освіта за спеціальностями: Економіка; Менеджмент; Екологія; Будівництво та цивільна інженерія; Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології.
 • досвід роботи у сферах водопостачання, водовідведення та/або управління відходами; 
 • здатність стратегічно мислити; 
 • вміння систематизувати та структурувати інформацію; 
 • досвід підготовки аналітичних матеріалів та звітів; 
 • організаторські здібності; 
 • готовність виїздів у відрядження по території Сумської області та поза її межі; 
 • володіння програмним продуктом MS Office, Excel, PowerPoint. 
 • відмінне знання державної мови; 
 • знання англійської мови вітається. 

Аплікаційні документи

Для участі у конкурсі до 23:59 11  червня 2023 року необхідно надіслати на електронну пошту [email protected] наступні документи:

 • мотиваційний лист (максимум 1 сторінка);
 • CV з відображенням необхідного досвіду для виконання зазначених вище обов`язків (максимум 2 сторінки).

Кандидати/ки, які увійдуть до короткого списку, будуть повідомлені про результати відбору та запрошені до інтерв’ю.


Останні публікації цього розділу:

Фахівець(-чиня) із нарощування потенціалу/Capacity Sharing officer

Менеджер/ка з комунікацій

Директор/ка Муніципального центру відновлення

Кореспондент/ка з тематики енергетичні ринки

Фахівець(-чиня) по роботі з партнерами/Partnership Officer

Експерт/-ка з розробки моделі ринку інтелектуальної власності в галузі насінництва