Регіональний журналіст, автор текстів/ копірайтер та координатор/ Regional Journalist, Copywriter and Coordinator (Eastern)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
YanaOpalenyk

вакансія vacancy робота
Регіональний журналіст, автор текстів/ копірайтер та координатор/ Regional Journalist, Copywriter and Coordinator (Eastern)

Компанія «Делойт» шукає кваліфікованих кандидатів на посаду Регіонального журналіста, автора текстів/копірайтера та координатора для підтримки інформаційно-комунікаційних заходів Проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я». Пропонуємо неповну зайнятість фахівцям у Дніпрі, Краматорську, Сєвєродонецьку, Запоріжжі та Кропивницькому, які повинні будуть їздити у відрядження та працювати у Дніпропетровській, Донецькій, Луганській, Запорізькій та Кіровоградській областях. 

Період виконання завдань: листопад 2021 р. – вересень 2022

Інформація про Проект:

Мета діяльності Проекту полягає у створенні прозорої, підзвітної та ефективної системи охорони здоров’я, яка здатна задовольняти потреби населення України, сприянні успішному реформуванню сектору охорони здоров’я, підвищенні прозорості та боротьбі з корупцією, а також покращенні доступу до високоякісних медичних послуг, що ґрунтуються на доказовій медицині, на території України. Ліквідація корупції є компонентом кожного завдання, яке має бути виконане в рамках Проекту, а саме: 

 1. Покращення управління у секторі охорони здоров’я.
 2. Сприяння трансформуванню моделі фінансування охорони здоров’я.
 3. Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я.
 4. Підвищення прозорості, підзвітності системи охорони здоров’я та її чутливості до змін.
 5. Покращення системи надання послуг на всіх рівнях.

Завдання

Регіональний журналіст, автор текстів/копірайтер та координатор повинен підготувати дванадцять історій про найуспішніші заклади охорони здоров’я (ЗОЗ), які ефективно працюють у рамках нової реформи фінансування системи охорони здоров’я.

Обов‘язки Регіонального журналіста, автора текстів/копірайтера та координатора:

 • Підготовка історій про найуспішніші ЗОЗ: налагодження зв‘язків, інтерв’ю, підготовка та написання історії на високому рівні для розміщення на веб -сайті.
 • Фотозйомка та підготовка цілої низки світлин для супроводу основних досягнень у кожній історії успіху.
 • Формування бази даних написаних історій успіху та фотографій.
 • Інформування/брифування оператора відеозйомки про суть та основні пункти історії успіху під час створення відеороликів до історій успіху.
 • Організація зйомок у закладі охорони здоров’я та надання технічної та організаційної підтримки оператору під час зйомки.
 • Підготовка сценарного плану та скрипта, а також титрів до відео історій успіху.
 • Створення цікавого та привабливого для цільової аудиторії текстового та фото-контенту з акцентом на персонажах історій успіху.
 • Забезпечення виконання всіх вимог та вказівок Проекту щодо контенту та фотографій.
 • Дотримання графіку та швидке виконання коротких завдань.

Кваліфікаційні вимоги:

 • Ступінь бакалавра або магістра журналістики та/або комунікації.
 • Досвід роботи журналістом не менше 5 років.
 • Добре розуміння телевізійної журналістики та відповідний досвід у цій сфері буде перевагою.
 • Добре розуміння техніки фотографування та відеозйомки.
 • Досвід роботи журналістом, координатором та продюсером у міжнародних організаціях, проектах Групи Світового банку, проектах USAID та для уряду буде перевагою.
 • Портфоліо журналіста (тексти, фото та відео роботи за наявності).
 • Відмінні міжособистісні комунікативні та організаторські здібності.
 • Здатність виконувати різнопланові завдання одночасно.
 • Відмінна особиста організованість.
 • Готовність та здатність подорожувати, щоб організувати підготовку та написання історій успіху.

Кандидати, які відповідають вищезгаданим вимогам, повинні надіслати своє резюме, супровідного листа, посилання на онлайн-портфоліо та рекомендаційні листи на адресу [email protected]  не пізніше 28 листопада 2021 р. Прохання зазначити свою щоденну та щомісячну ставку оплати. У полі теми електронного листа зазначте посаду: ” Regional Journalist, Copywriter, and Coordinator (Eastern) “. На співбесіду будуть запрошені лише кандидати, які пройдуть попередній відбір.

 ENG

Deloitte is seeking resumes for qualified candidates to serve as Regional Journalist, Copywriter and Coordinator to provide content support to the USAID Health Reform Support  communications’ stream activities. The position will be part-time, based in Dnipro or in Kramatorsk, Severodonetsk, Zaporizhya and Kropyvnytskyi, Ukraine with abilities to travel and work in the  Dnipropetrovsk, Donetsk, Luhansk, Zaporizhya and Kirovograd regions.  

Period of Performance: November 2021 –  September 2022

Project Background and Summary:

The purpose of the USAID Health Reform Support  is to support a transparent, accountable, and effective health care system that is capable of meeting the health needs of the Ukrainian people. Advancing health sector reforms, enhancing transparency, and tackling corruption will reduce out-of-pocket payments and improve access and availability of high quality, evidence-based health care services for Ukrainians. Elimination of corruption is a cross-cutting theme across all objectives to be achieved by this activity, which include:

 1. Improve health sector governance.
 2. Support the transformation of the healthcare financing model.
 3. Strengthen the health workforce.
 4. Enhance transparency, accountability and responsiveness of the health care system.
 5. Improve service delivery system at all levels.

Objective

Regional Journalist, Copywriter and Coordinator will design and produce twelve stories on most successful health care facilities (HCFs) functioning under new health financing reform.

Responsibilities:

The responsibilities of the Regional Journalist and Coordinator will be following:

 • Development of stories of the most successful HCFs: building contacts, interviews, designing, and writing the stories of a high standard suitable for websites
 • Capturing a wide range of photos to strengthen the key accomplishments in each of the success story
 • Creating a database of written success stories and photos
 • Briefing videographer on focus and main messages on success stories while creating video success stories
 • Arranging shooting at the health care facility and providing technical and organization support to a videographer during a shooting process
 • Preparing the script, captions of video success stories
 • Securing the production of exciting, interesting and human-based word and photo content
 • Ensuring that all requests and instructions from USAID Health Reform Support pertaining to creation of content and photography requirements are fulfilled
 • Managing deadlines and fast-paced brief tasks

Qualification requirements:

 • Bachelor’s or master’s degree in journalism and/or communication
 • Minimum of 5 years’ working experience as a journalist or reporter.
 • A good understanding of TV journalism and relevant experience in this sphere will be a plus
 • A good understanding of photography and videography techniques
 • Experience working as journalist, coordinator and producer with international organizations, WBG Projects, USAID Projects and Government will be a plus
 • Journalist (texts) portfolio
 • Excellent interpersonal communicational and organizational skills
 • Strong interpersonal and communication skills
 • Ability to handle multitude tasks
 • Excellent time management
 • Willingness and ability to travel to arrange the preparation and develop written success stories

Qualified candidates are expected to send their CVs, cover letters, link to the online portfolio and references on their work to [email protected]  no later than November 28, 2021. Please indicate your daily salary and monthly salary rate. Please indicate the following in the subject field of the email: ”Regional Journalist, Copywriter, and Coordinator (Eastern)“. Only shortlisted candidates will be invited for an interview.


Останні публікації цього розділу:

Соціальний педагог

Асистент проєктного напрямку / Project Associate

Вакансія: Program Officer

Медіа асистент_ка в БО "БФ "ССС"

«ПРОГРАМА USAID З АГРАРНОГО І СІЛЬСЬКОГО РОЗВИТКУ (АГРО)» шукає експерта з розробки бізнес-моделі взаємодії дрібних виробників свійської птиці (окрім курей) та розбудови ланцюга доданої вартості

Асистент/-ка до House of Europe