Радник_ця з політик та залучення

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
izvonova

Vacancy вакансія dfrfycsz(6)
Радник_ця з політик та залучення

Деталі роботи

Опис

Хто ми

IREX –  глобальна організація з розвитку та освіти. Ми прагнемо до більш справедливого, процвітаючого та інклюзивного світу, в якому люди повністю розкривають свій потенціал, уряди служать людям, а громади мають високий рівень розвитку. З річним портфоліо в $100 мільйонів та більш ніж 600 співробітниками по всьому світу, ми співпрацюємо з партнерами в понад сотні країн у 4 сферах, необхідних для розвитку: виховання лідерів, надання можливостей для молоді бути рушіями змін, зміцнення інституцій та розширення доступу до якісної освіти та інформації.

Програма USAID “Мріємо та діємо” – 5-річна програма, спрямована на розвиток та підтримку молоді в Україні, створення сприятливого середовища, в якому молодь матиме можливість реалізувати свої мрії, ідеї та бачення розвитку країни. Використовуючи орієнтований на молоде покоління підхід – не для молоді, а разом з молоддю – програма сприяє молодіжним інноваціям, підприємництву, посиленню участі у прийнятті рішень у громадах та розв’язанні проблем на національному рівні, а також посилює потенціал української молоді бути рушійною силою плюралізму та поваги до різноманітності. «Мріємо та діємо» залучає молодь до розробки та реалізації проєктів та ініціатив, а також проводить дослідження, щоб на їх основі формувати молодіжну політику та рухатись до ефективних та стійких змін.

Радник_ця з політик та залучення у програмі «Мріємо та діємо» працюватиме з посадовцями на місцевому, регіональному та національному рівнях для покращення розуміння, розширення та ефективності зусиль для розроблення, прийняття та впровадження політик, орієнтованих на молодь. Радник_ця досліджуватиме українські закони, нормативно-правові акти, рамкові угоди, стандарти та інші регуляторні акти,  розроблені для підтримки молоді як політично та економічно активних членів суспільства, гарантуватиме, що всі заходи програми «Мріємо та діємо» відповідають поточним нормативам та залучатиме людей, які приймають рішення, до визначення сфер законодавства, що потребують поліпшень та розроблення нових політик на підтримку розвитку молоді. Він\вона збиратиме найкращі приклади ефективних молодіжних законів та практик їх впровадження на місцевому та регіональному рівнях, визначатиме можливі до застосування світові практики та консультуватиме щодо інноваційних підходів в молодіжній політиці. Радник_ця проводитиме та координуватиме діяльність «Мріємо та діємо», спрямовану на зміну та адвокатування законодавства, які посилюватимуть молодь та сприятимуть досягненню цілей програми.

Радник_ця з політики та залучення тісно співпрацюватиме з командою «Досліджень та навчання», щоб гарантувати, що дані та дослідження програми відповідають потребам сектору молодіжної політики і дотичних секторів, а також, щоб законодавці та управлінці різних рівнів мали доступ до актуальних даних та використовували їх у своїй роботі. Радник_ця з політик та залучення забезпечуватиме впорядкування та поширення даних і досліджень програми «Мріємо та діємо» для налагодження контактів та інформування якомога більшої кількості посадовців на місцевому, регіональному та національному рівнях, а також сприятиме їхній участі у відповідних тренінгах, майстер-класах та форумах, що мають на меті спонукати сформувати і посилити їхні навички використання надійних даних для прийняття рішень у сфері молодіжної політики. Радник_ця відслідковуватиме, як саме дані програми використовуватимуться посадовцями та які результати будуть отримані. 

Ми виконавці. Наш десятирічний досвід роботи на місцях допомагає нам досягати більшого впливу, створювати практичні рекомендації та довготривале партнерство.

Можливо саме ви є майбутнім членом нашої команди?

Ваш досвід та навички

 • Диплом бакалавра в економіці, соціології, політології або схожій сфері.
 • Мінімум 7+ років прогресивного робочого досвіду або диплом магістра та 6 років досвіду.
 • Підтверджений досвід роботи на різних рівнях громадського сектору в Україні буде плюсом.
 • Бажано мати значний досвід роботи в самврядуванні або державному секторі.
 • Досвід роботи у сфері політик та сильні навички адвокації (представництва).
 • Досвід роботи з комунікацією через соціальні мережі, медіа, та оффлайн-канали комунікації.
 • Підтверджений досвід керування декількома складними програмами в вимогливому та обмеженому в часі робочому середовищі.
 • Здатність працювати самостійно та в команді і бути спроможним проявляти ініціативу та гнучкість.
 • Сильні представницькі та організаційні навички.
 • Уміле володіння відповідними комп’ютерними програмами, такими як MS Office (PowerPoint, Excel), а також сучасними інструментами спілкування (інтернет, електронна пошта, соціальні мережі, телеконференції).
 • Навички планування та організації на високому рівні.
 • Сильні навички вирішення проблем.
 • Володіння усною та письмовою українською.
 • Бажаний робочий рівень англійської, високий рівень володіння мовою буде перевагою.
 • Готовність подорожувати.
 • Відсутність обмежень працювати в Україні є обов’язковою.

Щоденні завдання

 • Розробляти потужну мережу місцевих, регіональних та національних державних службовців та залучати їх до заходів програми «Мріємо та діємо».
 • Координувати розробку та впровадження молодіжної політики, заснованої на принципах участі та базованої на даних, включаючи програми розвитку молоді на місцевому, регіональному та національному рівнях.
 • Надавати підтримку громадам, які беруть участь в програмі, у розробленні та впровадженні якісних молодіжних програм.
 • Відслідковувати молодіжні закони, нормативно-правові акти, проєкти, стандарти та інші документи для підтримки молоді як політично та економічно активних громадян, включаючи, але не обмежуючись залученням молоді до заходів з відновлення.
 • Допомагати з презентацією та поширенням даних, зібраних партнерами IREX та «Мріємо та діємо» для громадського та державного секторів.
 • Підтримувати ефективну комунікацію з різними стейкхолдерами державного сектору на місцевому, регіональному та національному рівнях, від громад до профільних міністерств.
 • Перетворювати ефективні практики «Мріємо та діємо» на відповідні політики та закріплювати їх шляхом розробки письмових рекомендацій, пропозицій, експертних висновків, надання відгуків на проєкти законодавчих документів і політик, пов’язаних з молоддю.
 • Брати участь в різних робочих групах в розробці та впровадженні нормативної бази, сприятливої для розвитку молоді.
 • Визначати зміни або правки до законодавства та політичні тенденції, які сприяють створенню середовища для молоді та досягненню цілей програми.
 • Визначати, залучати стейкхолдерів та координувати або керувати національними і регіональними представницькими ініціативами, які підтримують цілі «Мріємо та діємо».
 • Забезпечувати технічний нагляд над ініціативами, пов’язаними з адвокацією та політикою (впровадженими напряму або субгрантерами).
 • Робити внесок в розвиток моніторингу та алгоритмів оцінювання.
 • Інші обов’язки за потреби.

Для подачі заявки, надішліть своє резюме та мотиваційний лист на адресу [email protected] з назвою вакансії у темі листа до 12 лютого або перейдіть за посиланням та заповніть електронну форму: https://recruiting.ultipro.com/INT1065INRE/JobBoard/86f30819-0126-446a-84bb-cf37a5e878c1/OpportunityDetail?opportunityId=abe50ba3-f44c-49cd-9673-984165a6397c

Заявку можна подати українською або англійською мовою.

Ми проводимо перевірку досвіду всіх успішних кандидатів.

Роботодавець з рівними можливостями для всіх. Ми є роботодавцем, який надає рівні можливості, включаючи людей з інвалідністю, ветеранів тощо.


Останні публікації цього розділу:

ENGin шукає менеджера/ку партнерств

ENGin шукає HR-менеджера/ку

ENGin шукає інтерв'юера/ку (вільне володіння англійською та українською, дистанційна робота)

ENGin шукає Software Engineering Team Lead (Full-Time Remote Position)

Волонтерство в Швеції

Юрист/ка для супроводу неприбуткових організацій