Національний консультант/ консультантка з питань розробки концепції Національного навчального центру з протидії ГЗН до UNFPA Україна

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Maryna Semenenko

вакансія vacancy робота(4)
Національний консультант/ консультантка з питань розробки концепції Національного навчального центру з протидії ГЗН до UNFPA Україна

UNFPA в Україні у співробітництві з Міністерством соціальної політики та Міністерством внутрішніх справ впроваджує проєкт «EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству» (назва походить від англійського слова EMBRACE, сформованого з перших літер слів: Enhancing Mechanisms to Build Responsive, Accountable & Cost-Effective System) за фінансової підтримки уряду Великобританії.

З урахуванням результатів попереднього циклу Програми з протидії та запобігання ГЗН UNFPA діяльність в рамках проєкту була спрямована, серед іншого, на зміцнення потенціалу суб’єктів надання послуг постраждалим від ГЗН особам на національному та місцевому рівнях.

З метою забезпечення поширення знань про ефективну протидію домашньому та гендерно зумовленому насильству в Україні, впровадження найкращих моделей і передових методів, а також розвитку можливостей для постійного нарощування потенціалу фахівців/фахівчинь, UNFPA виступає за створення Національного навчального центру (ННЦ) з протидії ГЗН в Україні.

Національний навчальний центр з протидії ГЗН повинен стати центром поширення знань про сучасні підходи щодо протидії та запобігання ГЗН і передового національного та міжнародного досвіду, а також навчальним центром для фахівців/фахівчинь та суб’єктів надання послуг, які здійснюють свою діяльність у сфері боротьби з ГЗН.

Національний консультант/Національна консультантка залучатиметься до участі у розробці концепції Національного навчального центру з протидії ГЗН, як це зазначено нижче.

Зміст та обсяг роботи:

Метою завдання є розробка та документальне оформлення проекту концепції Національного навчального центру з протидії ГЗН у тісній співпраці зі спеціалістами/спеціалістками Програми з протидії та запобігання ГЗН UNFPA, а також шляхом проведення консультацій з Міністерством соціальної політики та іншими відповідними зацікавленими сторонами.

Очікуваним результатом роботи є документальне оформлення рекомендованої та погодженої із зацікавленою стороною моделі Національного навчального центру з протидії ГЗН, яка буде застосована для створення, адвокації та розвитку ННЦ.

Кінцевий результат повинен містити такі компоненти (але не обмежуватися ними):

1. Аналіз поточної практики та підходів до навчання та підвищення кваліфікації фахівців/фахівчинь з протидії ГЗН в Україні на національному та місцевому рівнях.
2. Аналіз потенційної цільової аудиторії Національного навчального центру з протидії ГЗН, в тому числі розміру цільової аудиторії (аудиторій), профілю цільової аудиторії (аудиторій) з точки зору потреб у навчанні та бажаних методів навчання і підвищення обізнаності, географічних та демографічних характеристик.
3. Обґрунтування розвитку Національного навчального центру з протидії ГЗН, зокрема визначення актуальності, мети та завдання ННЦ, оцінка впливу ННЦ на підвищення якості навчальних програм та підвищення кваліфікації фахівців/фахівчинь з протидії ГЗН, сталості процесу навчання.
4. Концепція Національного навчального центру з протидії ГЗН, зокрема, цілі, рекомендована приналежність та місце розташування (в тому числі пропозиції щодо розміщення ННЦ в існуючих навчальних/освітніх закладах), правова база та підпорядкованість, організаційна структура, опис базових навчальних програм та їх формати (онлайн/офлайн), потенціал у сфері підготовки фахівців/фахівчинь з протидії ГЗН та потенційний вплив ННЦ.

Дані для розробки концепції повинні бути зібрані консультантом/консультанткою за допомогою проведення аналітичного огляду, інтерв’ю зі спеціалістами/спеціалістками UNFPA та виконавчими партнерами UNFPA, інтерв’ю і консультації з фахівцями/фахівчинями Міністерства соціальної політики, представниками навчальних та освітніх закладів.

Концепція та відповідні документи складаються українською мовою.

Тривалість та план виконання робіт: Дата початку: жовтень 2021 року (попередньо)
Дата завершення: 31 грудня 2021 року (попередньо)
Місце надання послуг: м. Київ, Україна
Дати та спосіб надання результатів роботи (напр., в електронному, паперовому вигляді тощо): Короткі звіти про перебіг надання послуг разом із розробленими/розглянутими проєктами документів повинні надходити в електронному вигляді кожні два тижні до закінчення звітного періоду на таку адресу електронної пошти: [email protected]. Звітні періоди погоджуються з консультантом/консультанткою додатково.

Моніторинг та контроль перебігу робіт, в тому числі вимоги до звітності, її періодичність і кінцеві терміни: Рутинний моніторинг роботи здійснюватиме координаторка з розвитку послуг для постраждалих від ГЗН, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні.

Контроль за виконанням завдання з надання консультаційних послуг здійснюватиметься безпосередньо координаторкою з розвитку послуг для постраждалих від ГЗН, Фонд ООН у галузі народонаселення в Україні, [email protected].

Поїздки: Не передбачені

Необхідний досвід, кваліфікація та навички, в тому числі вимоги до володіння мовами:

Освіта:
• мінімум ступінь магістра у галузі права, гендерних досліджень, соціальних наук, бізнес-адміністрування або в іншій відповідній сфері;
• щонайменше 5 років досвіду роботи в навчальному/освітньому закладі або управління ним;
• знання української законодавчої бази, якою у своїй діяльності керуються громадські навчальні/освітні заклади;
• підтверджений досвід розробки навчальних курсів та програм для соціальних працівників/працівниць, суб’єктів надання соціальних послуг, відповідної аудиторії сектору розробки законодавства;
• знання концепції протидії ГЗН та/або гендерної рівності (кандидат/кандидатка повинен/повинна надати посилання на відповідні аналітичні звіти та/або розроблені документи);
• попередній досвід роботи з UNFPA або іншою міжнародною організацією, зокрема агентством системи ООН, буде перевагою;
• відмінні аналітичні навички та навички розробки документів (кандидат повинен надати посилання на відповідні аналітичні звіти та/або розроблені документи стосовно навчання дорослих, протидії ГЗН, ґендерної рівності).

Мови: вільне володіння українською мовою (усною та письмовою), знання англійської мови на робочому рівні (здатність читати та працювати з документами, вести ділове листування).

Ресурси / послуги, що надаються UNFPA або виконавчим партнером (наприклад, послуги з підтримки, офісні приміщення, обладнання) у разі необхідності: Додаткові послуги можуть надаватися за запитом та дозволом UNFPA.

UNFPA надає організаційну підтримку Консультанту/Консультантці щодо комунікації з виконавчими партнерами, зацікавленими сторонами на національному та місцевому рівнях.

UNFPA надасть консультанту/консультантці комплект документів, пов’язаних зі змістом роботи та результатами попередньої діяльності у цій сфері.

Інша відповідна інформація або спеціальні умови, якщо такі наявні: Оплата консультаційних послуг здійснюватиметься після надання результатів роботи у зазначеному нижче порядку:

• перший платіж – 40% вартості послуг, зазначених у контракті, протягом шістьох тижнів після підписання контракту та надання результатів роботи 1-3;
• другий платіж – 60% вартості послуг, зазначених у контракті, протягом десяти тижнів після підписання контракту та надання завершеного посібника та варіанту онлайн структури.

Будь-які зауваження, пропозиції, заяви чи скарги щодо надання консультантом/консультанткою послуг в рамках цього технічного завдання повинні бути надані консультанту/консультантці письмово протягом 10 днів після отримання від нього/неї результатів роботи або звітів.

Зміст та обсяг робіт і послуг, що надаються консультантом/консультанткою в рамках цього технічного завдання, а також умови надання консультаційних послуг можуть бути змінені у разі потреби шляхом письмового погодження між консультантом/консультанткою та UNFPA.

Ваші заявки, будь ласка, надсилайте до 18.00, 23 вересня 2021 на адресу [email protected] та темою повідомлення «Розробка концепції НТЦ_заявка»

До розгляду приймаються заявки, які складаються з:

  • резюме
  • фінансової пропозиції
  • опису методології

Знайти зразки фінпропозиції та опису методології можна тут.


Останні публікації цього розділу:

Вакансія асистента проєктів в ГО "Інститут миру і порозуміння"

Вакансія. Prоgram Assistant at the Ukrainian-Danish Youth House

Експерт з медичних питань у галузі громадського здоров'я/ Medical Public Health Expert

Консультант з комунікаційних питань у сфері розвитку менторських програм для організацій громадянського суспільства

Менеджер/ка з питань адвокації

Менеджер/ка по роботі з персоналом