Monitoring and Evaluation Specialist | USAID RANG Program | Фахівець з моніторингу і оцінки | Програма USAID RANG

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Vita_Komar

вакансія vacancy(3) робота
Monitoring and Evaluation Specialist | USAID RANG Program | Фахівець з моніторингу і оцінки | Програма USAID RANG

Internews-Ukraine, a Ukrainian-based organization with expertise in the market of media, communications, education and consulting, is accepting applications for Monitoring and Evaluation Specialist for the USAID-funded RADA Next Generation (RANG) Activity.

The purpose of RANG is to advance the “next generation” of reforms that will enable the Verkhovna Rada of Ukraine (VRU) to become a modern, effective institution that promotes accountability and democratic development in Ukraine. The activity focuses on three objectives: (1) Greater participation by constituents in legislative processes, including better and more frequent engagement between MPs and their constituents, specifically individuals, civil society, and business associations; (2) VRU analytical and oversight capacity strengthened and enhanced to ensure an end-to-end legislative process; (3) VRU performs its constitutionally designated functions more effectively and efficiently through the utilization of technological and innovative solutions.

Duties

 • Designing and adjustment of the RANG monitoring, evaluation and reporting systems and tools;
 • Leading the planning and implementation of all RANG M&E activities;
 • Designing data collection tools to verify indicators identified in the project plan;
 • Designing and leading training and other capacity building initiatives on monitoring and reporting systems for staff;
 • Recording and analyzing of project data;
 • Coordinating the submission of data on a monthly basis;
 • Working with the RANG team to develop progress reports;
 • Conducting M&E field visits if needed;
 • Coordination the submission of data from the RANG to the USAID;
 • Analyze of the monitoring and reporting data and communicate timely to staff so that results of analysis inform programme decision making;
 • Conducting quarterly project performance reviews with RANG staff and other stakeholders and monitor implementation of actions;
 • Preparation periodic programme reports, such as key performance indicator reports, USAID reporting requirements.

Qualifications

 • Master’s Degree in in Social Science, Economics, Statistics or in related field
 • Minimum of three years of Monitoring and Evaluation professional experience
 • Prior USAID or other donors projects experience preferred
 • Ability to work and learn fast; carry out work plans, and problem-solve independently
 • Ability to work under strict deadlines
 • Attention to details and excellent organizational skills required
 • Ability to work in a team
 • Ukrainian and English writing and spoken proficiency required 

Application Instructions:

Please send a cover letter and resume to [email protected] with “RANG Monitoring and Evaluation Specialist” in the subject line by 5 pm on October 22. Only candidates who have been selected for an interview will be contacted.

Internews Ukraine is one of the largest non-governmental organizations working in the field of media and communications in Ukraine since 1996. Among the organization’s partners are the Delegation of the European Union to Ukraine, USAID, the World Bank, UNICEF, the International Renaissance Foundation, the Council of Europe, OSCE, Embassies of EU member states, and the British Council.

“Інтерньюз-Україна”, організація з експертизою на ринку медіа, комунікацій, освіти та консалтингу, оголошує конкурс на посаду Фахівця з моніторингу і оцінки в рамках виконання Програми USAID Рада: Нова Генерація (RANG).

Метою Програми RANG є просування «наступного покоління» реформ, які нададуть можливість Верховній Раді України (ВРУ) стати сучасною, ефективною інституцією, яка сприятиме підзвітності та демократичному розвитку в Україні. Діяльність Програми базується на виконанні трьох основних цілей: (1) Підвищення рівня залученості виборців до законодавчого процесу, включаючи кращу та системну взаємодію між народними депутатами та їх виборцями, зокрема окремими особами, громадянським суспільством та бізнес-асоціаціями; (2) Зміцнення та розширення аналітичного та контрольного потенціалу ВРУ для забезпечення повного законодавчого циклу; (3) Підвищення рівня ефективності та результативності виконання ВРУ своїх визначених Конституцією функцій шляхом використання технологічних та інноваційних рішень.

Обов’язки

 • Розробка та коригування систем та інструментів моніторингу, оцінки та звітності в рамках Програми RANG;
 • Керівництво плануванням та впровадженням усіх заходів з МіО Програми RANG;
 • Розробка інструментів збору даних для перевірки показників, визначених у плані проекту;
 • Розробка та керівництво навчанням та іншими ініціативами з розбудови спроможності щодо систем моніторингу та звітності для персоналу;
 • Збір та аналіз даних проекту;
 • Координація подання даних щомісяця;
 • Робота з командою RANG щодо розробки звітів про хід виконання проекту;
 • Проведення моніторингових візитів – за потреби;
 • Координація подання даних від RANG до USAID;
 • Аналіз даних моніторингу та звітності та своєчасна комунікація з персоналом, з метою прийняття програмних рішень на основі аналізу;
 • Щоквартальне проведення огляду ефективності виконання проекту з працівниками RANG та іншими зацікавленими сторонами та контроль за виконанням управлінських дій;
 • Підготовка періодичних програмних звітів, таких, як звіти про ключові показники ефективності,згідно з вимогами звітування USAID.

Кваліфікація

 • Диплом у галузі соціальних наук, економіки, статистики або у іншій дотичній галузі
 • Не менше трьох років професійного досвіду у сфері моніторингу і оцінки
 • Досвід роботи в проектах USAID або інших донорів є перевагою
 • Вміння швидко працювати і вчитися, виконувати плани роботи та самостійно вирішувати проблеми
 • Можливість працювати в стислі терміни
 • Увага до деталей та відмінні організаторські здібності
 • Вміння працювати в команді
 • Вільне володіння письмовими та усними українською та англійською мовами.

Як подати заявку:

Будь ласка, надсилайте супровідний лист та резюме на адресу [email protected] до 17:00 22 жовтня, у темі повідомлення зазначте “Фахівець з моніторингу і оцінки RANG”. Зворотній зв’язок планується лише з кандидатами, які будуть відібрані до співбесіди.

 «Інтерньюз-Україна» є однією з найбільших громадських організацій, яка працює у сфері медіа та комунікацій в Україні з 1996 року. Серед партнерів організації – Представництво Європейського Союзу в Україні, USAID, Світовий банк, ЮНІСЕФ, Міжнародний фонд «Відродження», Рада Європи, ОБСЄ, посольства країн-членів ЄС, Британська Рада.


Останні публікації цього розділу:

МБФ "Альянс громадського здоров'я" шукає Консультанта/ку з підготовки інформаційних матеріалів в галузі захисту прав ключових спільнот в умовах воєнного стану (проєкт REAct)

Офіцер/ка із цифрових комунікацій (OHCHR)

Програмний менеджер/-ка (Program Manager)

Керівник/ця відділу фандрайзингу, розвитку та взаємодії з партнерами (Head of Fundraising, Development, and Partnership)

Координатор(ка) програми підтримки для українських дітей та жінок під час війни в Україні

ГС «Українська мережа за права дитини» шукає операторів гарячої лінії в проєкт з Дитячим фондом ООН (ЮНІСЕФ)