Міжнародний Республіканський Інститут (МРІ) шукає Асистента з фінансових та адміністративних питань

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
gkoshulap

вакансія vacancy
Міжнародний Республіканський Інститут (МРІ) шукає Асистента з фінансових та адміністративних питань

The International Republican Institute (IRI) seeks a Finance and Administrative Assistant for its programs in Ukraine (a full-time position).

The position includes a 90-day probationary period from the start date.    

The Finance and Administrative Assistant will play a key role in supporting the work of IRI through their support of office administration, accounting support and logistics and travel support.  Under the direction of the Finance and Administrative Manager and together with IRI Accounting Staff the Program Assistant’s responsibilities will include the following:

 • Providing assistance and support to IRI’s project accountant in preparing monthly reports and managing finances
 • Providing assistance and all logistical support to the organizations nationwide training programs through travel support.
 • Assisting the Finance and Administrative Manager, as well as the Resident Program Director, with preparing financial reports and travel logistics
 • Working with IRI accounting staff to implement a variety of accounting and finance policies based on different funder requirements
 • Drafting and editing documents including: promotional/background materials, project reports and project correspondence in both English and Ukrainian
 • Ability to utilize computer programs to develop visually appealing reports and materials detailing the projects activities for funders and partner organizations.
 • Other duties as required.

Successful candidate will be able to demonstrate the following attributes:

 • Bachelor’s degree in a relevant subject, preferably in accounting or finance
 • Previous experience working with a development project, NGO or International Organization
 • Prior experience with either (preferably both)
  • Working as an accountant or bookkeeper
  • Making travel reservations and organizing logistics for a company or NGO
 • Fluency in Ukrainian and Russian; professional English language skills and the ability write professionally in English
 • Skilled communicator, both verbally and in writing
 • Detail-oriented and highly organized
 • Collaborative, team oriented individual
 • Ability to prioritize and handle multiple tasks under tight deadlines
 • Good computer and electronic presentation skills

If you wish to apply for this job, please send your resume and application letter in English, with “Application for Finance and Administrative Assistant” in the subject line to [email protected] no later than April 30, 2019.

Міжнародний Республіканський Інститут (МРІ) шукає Асистента з фінансових та адміністративних питань для своїх програм в Україні (повна зайнятість).

Для цієї посади передбачено 90-денний випробувальний термін з дати початку роботи.

Асистент з фінансових та адміністративних питань гратиме ключову роль у підтримці роботи МРІ у вирішенні адміністративних питань, здійсненні бухгалтерського супроводу, матеріально-технічної підтримки та організації поїздок.  Під керівництвом Менеджера з фінансових та адміністративних питань МРІ, а також  у співпраці з бухгалтерським штатом МРІ, обов’язки працівника на посаді Асистента з фінансових та адміністративних питань включатимуть наступне:

 • Надання допомоги і підтримки бухгалтеру проекту МРІ в підготовці щомісячних звітів та управлінні фінансами
 • Надання допомоги і матеріально-технічної підтримки, необхідної для проведення загальнонаціональних навчальних програм шляхом організації поїздок
 • Надання допомоги Менеджеру з фінансових та адміністративних питань та Директору Програм при складанні фінансових звітів та матеріально-технічної підтримки поїздок
 • Робота з бухгалтерським штатом МРІ з метою реалізації різноманітних стратегій бухгалтерського обліку та фінансів на основі різних вимог спонсорів
 • Складання та редагування документів, в тому числі: рекламних / довідкових матеріалів, звітів та проектного листування англійською та українською мовами
 • Можливість використовувати комп’ютерні програми для розробки візуально привабливих повідомлень та матеріалів, які деталізують діяльність Проекту для спонсорів та партнерських організацій
 • Інші обов’язки відповідно до вимог

Успішний кандидат повинен відповідати наступним вимогам:

 • Ступінь бакалавра з відповідної спеціальності, переважно в області бухгалтерського обліку або фінансів
 • Попередній досвід роботи в проекті з розвитку, громадській або міжнародній організації
 • Попередній досвід роботи в одній з наступних сфер (бажано в обидвох)
  • Робота на посаді бухгалтера
  • Резервування квитків та організація логістики для компанії або громадської організації
 • Вільне володіння українською та російською мовами; професійні навички розмовної англійської мови та вміння писати професійно англійською мовою
 • Відмінні комунікативні навички, як усно, так і письмово
 • Уважний до деталей і високоорганізований працівник
 • Здатний співпрацювати, зорієнтований на роботу в команді
 • Вміння правильно визначати пріоритети і справлятися з кількома завданнями в стислі терміни
 • Хороші навички роботи з комп’ютером

Якщо ви зацікавлені в отриманні цієї роботи, будь ласка, надішліть своє резюме та мотиваційний лист англійською мовою з написом в темі листа «Заявка на посаду Асистента з фінансових та адміністративних питань» за адресою: [email protected] не пізніше 30 квітня 2019 року.


Останні публікації цього розділу:

Event Officer for USAID DOBRE Program/ Спеціаліст із проведення заходів в програму USAID DOBRE

Examinations Аssistant

Administrative Assistant for USAID DOBRE office in Ternopil/ Адміністративний асистент в програму USAID DOBRE

ДІКСІ ГРУП шукає менеджера з питань сталого розвитку

Начальник відділу супроводу договірних відносин

Ініціатива CoST шукає фінансового менеджера