Менеджер/ка проєкту Дія.Цифрова освіта

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
NGO

Vacancy вакансія dfrfycsz
Менеджер/ка проєкту Дія.Цифрова освіта

Фонд Східна Європа оголошує конкурс на посаду менеджера/менеджерки проєкту Дія.Цифрова освіта, який/-а працюватиме у тісній співпраці з Міністерством цифрової трансформації. 

Основні завдання:

 • Робота з партнерами: фіксація домовленостей, ведення порядку денного зустрічей та пошук кращих рішень взаємовигідної співпраці.
 • Робота з підрядниками: організація знімального процесу, вивіряння документації, договорів, фінансових домовленостей.
 • Розробка освітнього контенту різного формату – від посібників (гайдів) до серіалів.
 • Пошук експертів та медійних персон, їх залучення до проєкту.
 • Контент-менеджмент: робота з панеллю адміністратора сайту, наповнення сайту контентом та вирішення запитів користувачів із техкомандою.

Вимоги до кваліфікації:

 • Спокійне ставлення до мультизадачності, гнучкість в процесах.
 • Вміння брати відповідальність за реалізацію конкретних секційних (юніт) задач в межах своєї компетентності.
 • Командність та комунікаційна етика.
 • Вміння налагоджувати співпрацю з різними стейкхолдерами.
 • Креативне мислення.
 • Дотримання термінів виконання завдань.

Для участі у конкурсі просимо надіслати мотиваційний лист та резюме на адресу [email protected] з поміткою «Менеджер/менеджерка проєкту Дія.Цифрова освіта» до 19 лютого 2023 року.

 

East Europe Foundation is looking for a Project Manager for Diia.Digital Education to work closely with the Ministry of Digital Transformation.

 

 Key responsibilities:

 • Working with partners: fixing agreements, maintaining meeting agendas and finding the best solutions for mutually beneficial cooperation.
 • Working with contractors: organizing the filming process, verifying documentation, contracts and financial arrangements.
 • Development of educational content in various formats – from guides to series.
 • Search for experts and media persons, their involvement in the project.
 • Content management: working with the website admin panel, filling the website with content and solving user requests with the technical team.

Qualification requirements:

 • Calm attitude to multitasking, flexibility in processes.
 • Ability to take responsibility for the implementation of specific unit tasks within the scope of its competence.
 • Teamwork and communication ethics.
 • Ability to establish cooperation with various stakeholders.
 • Creative thinking.
 • Meeting the deadlines for completing tasks.

To apply for the position, please send your motivation letter and resume to [email protected], indicating «Project Manager for Diia.Digital Education» in the subject line by February 19, 2023.


Останні публікації цього розділу:

ENGin шукає менеджера/ку партнерств

ENGin шукає HR-менеджера/ку

ENGin шукає інтерв'юера/ку (вільне володіння англійською та українською, дистанційна робота)

ENGin шукає Software Engineering Team Lead (Full-Time Remote Position)

Волонтерство в Швеції

Юрист/ка для супроводу неприбуткових організацій