Lead on Building Legislative Capacity | USAID RANG Program | Провідний/а спеціаліст/ка з формування законодавчої спроможності | USAID RANG Program

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Vita_Komar

вакансія vacancy(4) робота
Lead on Building Legislative Capacity | USAID RANG Program | Провідний/а спеціаліст/ка з формування законодавчої спроможності | USAID RANG Program

Internews-Ukraine, a Ukrainian-based organization with expertise in the market of media, communications, education and consulting, is accepting applications for Lead on Building Legislative Capacity for the USAID-funded RADA Next Generation (RANG) Activity.

The purpose of RANG is to advance the “next generation” of reforms that will enable the Verkhovna Rada of Ukraine (VRU) to become a modern, effective institution that promotes accountability and democratic development in Ukraine. The activity focuses on three objectives: (1) Greater participation by constituents in legislative processes, including better and more frequent engagement between MPs and their constituents, specifically individuals, civil society, and business associations; (2) VRU analytical and oversight capacity strengthened and enhanced to ensure an end-to-end legislative process; (3) VRU performs its constitutionally designated functions more effectively and efficiently through the utilization of technological and innovative solutions.

Duties

 • Assist RANG in implementation responsibilities by project-end
 • Manage and monitor performance of Legislative Capacity Building component staff, consultants and partners
 • Provide assistance on all legislative-related issues such as providing legal analysis, research, and training on all aspects of end-to-end legislative process
 • In coordination with partners, consultants and VRU update/develop materials (guides, manuals, etc.)
 • Support RANG to develop training materials as appropriate
 • Represent the RANG in the working groups for legislative development
 • Participate in strategic planning and other high-level meetings with stakeholders
 • Develop of recommendations for draft legislation
 • Monitor the agenda of the VRU
 • Constant communication with MPs, their aides, VRU Secretariat, representatives of various branches of government
 • Participate in round tables, conferences, working groups
 • Rapidly respond to requests for information from VRU, Internews and USAID
 • Draft and edit RANG related reports and deliverables etc.

Qualifications:

 • Master’s degree in law, public administration, political science, social sciences or in related field required;
 • Experience working with parliamentary committees;
 • Awareness of parliamentary procedures;
 • Experience in facilitating workshops, strategic sessions or focus groups;
 • Experience in conducting presentations, seminars or trainings;
 • Experience of analytical work;
 • Ability to work in a team;
 • Attention to details and excellent organizational skills required;
 • Confident use of PCs;
 • Ukrainian and English writing and spoken proficiency required. 

We will be glad for you to join our team and work together 5 days a week in a cozy office of the organization in Kyiv (remotely for the duration of the quarantine).

We strive to build long-term relationships, offer competitive and timely wages, social package, opportunities for development and training. 

Application Instructions:

Please send a cover letter and CV to [email protected] with “Lead on Building Legislative Capacity” in the subject line by 5 pm on October 22. Only candidates who have been selected for an interview will be contacted.

Internews Ukraine is one of the largest non-governmental organizations working in the field of media and communications in Ukraine since 1996. Among the organization’s partners are the Delegation of the European Union to Ukraine, USAID, the World Bank, UNICEF, the International Renaissance Foundation, the Council of Europe, OSCE, Embassies of EU member states, and the British Council.

“Інтерньюз-Україна”, організація з експертизою на ринку медіа, комунікацій, освіти та консалтингу, оголошує конкурс на посаду Провідного/ої спеціаліста/ки з формування законодавчої спроможності в рамках виконання Програми USAID Рада: Нова Генерація (RANG).

Метою Програми RANG є просування реформ «наступного покоління», які нададуть можливість Верховній Раді України (ВРУ) стати сучасною, ефективною інституцією, яка сприятиме підзвітності та демократичному розвитку в Україні. Діяльність Програми базується на виконанні трьох основних цілей: (1) Підвищення рівня залученості виборців до законодавчого процесу, включно з кращою та більш системною взаємодією між народними депутатами та їх виборцями, зокрема фізичними особами, громадянським суспільством та бізнес-асоціаціями; (2) Зміцнення та розширення аналітичного та контрольного потенціалу ВРУ для забезпечення повного законодавчого циклу; (3) Підвищення рівня ефективності та результативності виконання ВРУ своїх визначених Конституцією функцій шляхом використання технологічних та інноваційних рішень.

 Обов’язки

 • Надавати допомогу в імплементації програми RANG до її завершення
 • Керування та здійснення контролю над роботою персоналу, консультантів та партнерів компоненту “Формування законодавчої спроможності”
 • Надання допомоги з усіх питань, пов’язаних із законодавством, таких як надання правового аналізу, досліджень та навчання з усіх аспектів законодавчого процесу
 • За погодженням з партнерами, консультантами та ВРУ створювати /оновлювати матеріали (посібники, інструкції тощо)
 • Надавати підтримку RANG у належній розробці навчальних матеріалів
 • Розробка рекомендацій щодо законопроектів
 • Моніторинг порядку денного ВРУ
 • Постійне спілкування з народними депутатами, їх помічниками, Секретаріатом ВРУ, представниками різних гілок влади
 • Участь у круглих столах, конференціях, робочих групах
 • Швидке реагування на запити на інформацію від ВРУ, Інтерньюз-Україна та USAID
 • Складання та редагування звітів та результатів в рамках програми RANG тощо.

Кваліфікація

 • Ступінь магістра в галузі права, державного управління, політології, суспільних наук або у іншій відповідній галузі;
 • Досвід роботи з парламентськими комітетами;
 • Поінформованість про парламентські процедури;
 • Досвід у проведенні семінарів, стратегічних сесій або фокус-груп;
 • Досвід проведення презентацій, семінарів або тренінгів;
 • Досвід аналітичної роботи;
 • Вміння працювати в команді;
 • Увага до деталей та відмінні організаторські здібності;
 • Впевнене користування ПК;
 • Володіння письмовою та розмовною українською та англійською мовами.

З радістю візьмемо в команду й будемо працювати разом 5 днів на тиждень в затишному офісі організації в Києві (а на період карантину – у дистанційному форматі).

Прагнемо довготривалих стосунків, пропонуємо конкурентоздатну і своєчасну заробітну плату, соціальний пакет, можливість розвитку й навчання.

Як подати заявку:

Будь ласка, надсилайте супровідний лист та резюме на адресу [email protected] до 17:00 22 жовтня, у темі повідомлення зазначте “Провідний/а спеціаліст/ка з формування законодавчої спроможності| USAID RANG Program”. Зворотній зв’язок планується лише з кандидатами, які будуть відібрані до співбесіди.

 «Інтерньюз-Україна» є однією з найбільших громадських організацій, яка працює у сфері медіа та комунікацій в Україні з 1996 року. Серед партнерів організації – Представництво Європейського Союзу в Україні, USAID, Світовий банк, ЮНІСЕФ, Міжнародний фонд «Відродження», Рада Європи, ОБСЄ, посольства країн-членів ЄС, Британська Рада.

 


Останні публікації цього розділу:

Спеціаліст(ка) з питань координації /Coordination Officer

Радниця\к з питань економічної справедливості жінок

Менеджер/ка з комунікацій, м. Харків

Директор/-ка з дотримання природоохоронних вимог відділу субгрантів і контрактів

Фахівець\чиня з комунікацій проєкту REDpreneur

Фахівець\чиня з комунікацій