Консультант/ка з планування місцевого економічного розвитку в програму USAID DOBRE Херсонська область / LED Planning Consultant for USAID DOBRE Program

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Vacancy
Консультант/ка з планування місцевого економічного розвитку в програму USAID DOBRE Херсонська область / LED Planning Consultant for USAID DOBRE Program

Global Communities шукає кваліфікованого консультанта на короткостроковий термін  для програми USAID “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE).

Програма USAID “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 60 територіальними громадами у десяти областях України, щоб допомогти їм реалізувати переваги та справитися із викликами, які приносить децентралізація. Програма DOBRE надає технічну та матеріальну підтримку ТГ задля допомоги їм здійснювати урядування відкрито та підзвітно; відповідати на потреби громадян; підтримувати активну залученість громадян до прийняття рішень та вироблення політик. Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики. 

Мета завдання.

Програма DOBRE планує надати технічну та консультаційну громадам – партнерам, у плануванні місцевого економічного розвитку.

The range of activity embraces: / Завдання можуть включати в себе наступні види діяльності:

Tasks 1-3 activities are to be performed in 4 (four) assigned DOBRE partner communities (Kochubeivska, Vysokopilska, Muzykivska, and Novovorontsovska of Kherson oblast), located in one or several DOBRE partner oblasts in Ukraine. / Завдання 1-3 включають наступні види діяльності та мають бути виконані в 4 (чотирьох) громадах (Кочубеївська, Високопільська, Музиківська, і Нововоронцовська Херсонської області) в одній або кількох областях партнерах програми DOBRE.     

 • Facilitate advanced understanding among the local economic development (LED) leaders in the DOBRE partner communities about approaches, strategies, and tools described in the DOBRE / USAID Local Economic Development MethodologyDOBRE Lessons Learned Report on the LED Planning, and the DOBRE LED Lessons Learned Business Engagement report . While working with the community leaders, the Consultant will utilize informal civic engagement tools, that described, inter alia, in the DOBRE / USAID Manual ‘Dialogue With Community’ / Сприяти тому, щоб лідери з місцевого економічного розвитку (МЕР) в кожній громаді-партнері DOBRE мали дуже добре розуміння підходів, стратегій, та інструментів, які описані в методології DOBRE / USAID з планування місцевого економічного розвиткузвіті DOBRE з планування МЕР, та звіті DOBRE щодо покращення залучення бізнесу.
 • Utilize informal civic engagement tools, that described, inter alia, in the DOBRE / USAID Manual ‘Dialogue With Community’ / Консультант(ка) в своїй роботі з представниками громад використовуватиме неформалізовані інструменти консультацій з громадськістю, які описані, серед іншого, у посібнику Програми DOBRE/USAID «Радимося з громадою».
 • Establish or update a diversified Community LED Steering Committee as an Advisory and Consultancy Body to the local government. The Committee would consist of representatives of local government, business, youth, public and education. The Consultant will assist to develop a LED Steering Committee policy documents and facilitate their review and approval by the local Council. / Створити або оновити диверсифіковану Робочу групу ТГ з місцевого економічного розвитку. Цей консультаційно-дорадчий орган (КДО) в складі буде мати представників від органів влади, місцевого бізнесу, молоді, громадськості та освіти. Консультант допоможе розробити відповідне положення про Робочу групу, яке буде затверджене Радою громади.
 • Jointly with LED Steering Committee collect, analyze and organize community’s key economic resource data into a Community Economic Profile. Publish it at community official web page, if the security situation allows. DOBRE developed and will share the Profile template with the Consultant. / Спільно з Робочою групою громади з місцевого економічного розвитку провести збір необхідної інформації у всіх доступних джерелахпроаналізувати їїзаповнити і опублікувати (якщо дозволятиме ситуація з безпекою) на офіційному сайті громади Економічний профіль громадиПрограма DOBRE розробила типові зразки цього документу та надасть їх консультантам для використання.
 • Work with local LED Steering Committee, provide LED consultancy/analysis of community’s eco-system environment, and jointly develop (or update existing) LED Action Plan/Program to improve local eco-system. LED Action Plan should consist of at least three priority LED projects that are publicly discussed with various LED stakeholders and focused on all or some community priorities such as: 
 • retaining and supporting existing businesses; 
 • stimulating to entrepreneurship; 
 • developing human capital, local workforce, and increasing their employability; and 
 • attracting new business and investments.

Upon Community request, the Consultant will assist the community leaders in submitting any of the LED priority project to the national Digital Restoration Ecosystem for Accountable Management (DREAM)

Надати детальні консультації Робочій групі з місцевого економічного розвитку з аналізу всіх напрямків місцевого економічного середовища в громаді та спільно розробити (або оновити існуючу) Програму та проекти МЕР для покращення економічної еко-системи. Програма МЕР має бути розроблена на період від трьох років. Програма повинна містити публічно обговорені із всіма зацікавленими сторонами громади та розроблені проекти МЕР (не менше трьох), направлені на всі або окремі цілі зазначені нижче:

 • Підтримка бізнесу, що працює в громаді;
 • Стимулювання до підприємництва;
 • Розвиток людського капіталу, трудових ресурсів, підвищення кваліфікації працівників, та/або професійна орієнтація молоді;
 • Залучення нового бізнесу та інвестицій в громаду.

На запит громади, Консультант(ка) сприятиме громаді у поданні одного з пріоритетних економічних проєктів до національної цифрової екосистеми для підзвітного управління відновленням DREAM.

 • Contribute to DOBRE workshops, conferences, study tours. Upon DOBRE request, the Consultant will present LED best practices, own experiences at DOBRE and/or DOBRE partners’ workshops, conferences, or study tours. / Долучитися до семінарівконференційнавчальних візитів DOBRE. Консультант відповідно до запиту від DOBRE презентує кращі практикивласні знання та досвід під час семінарівконференційабо навчальних візитів DOBRE та/або партнерів програми.
 • Communicate with other DOBRE Technical teams and partners such as Civic & Youth Engagement, Local Government Financial Management, Service Delivery Improvement, Monitoring & Evaluation, Communications, and others for possible cross-functional synergies. / З метою створення потенційної синергії в роботі, Консультант підтримуватиме комунікацію з представниками компонентів програми такими як залучення громадськості і молоді, фінансове управління місцевого самоврядування, покращення муніципальних послуг, моніторинг і оцінювання, комунікації, та інші.    
 • Present and facilitate discussion at the events and stimulate an exchange of experience. DOBRE plans to conduct public events and discussions to present DOBRE-related information including those from the DOBRE Lessons Learned Report. The Consultant is expected to speak at the events and help the DOBRE team with selecting and inviting other speakers/participants, who agreed with DOBRE, on the topic of this consultancy assignment. / Презентувати та сприяти обговоренню на заходах DOBRE для обміну досвідом. DOBRE планує провести публічні заходи та представити інформацію про програму DOBRE, в тому числі ту яка міститься іншого у Звіті Lessons Learned. Очікується, що Консультант виступить на заходах та допоможе DOBRE у відборі і запрошенні інших доповідачів/учасників, узгоджених з DOBRE, на тему цього консультаційного завдання.

Requirements/Вимоги

Наявність освіти бізнес, економіка , юридична сфера,

Досвід  роботи  з  територіальними громадами у даній сфері

Для підтвердження досвіду виконання робіт, Виконавцю необхідно одночасно з ціновою пропозицією: 

Надати перелік і приклади (що стосуються теми цього запиту) виконаних робіт (наданих послуг) протягом попередніх років від 2020 р. 

Перелік виконаних робіт (наданих послуг), які підтверджують досвід Виконавця, потрібно надати в табличній формі з вказанням контактних даних осіб, які можуть підтвердити цей досвід. 

Вимоги до кваліфікації та досвіду роботи консультанта(тки)

Консультант(ка) повинен мати наступні кваліфікації:

 • Успішний попередній досвід застосування Методології з планування місцевого економічного розвитку (МЕР) з використанням підходу “залучення громадян”, наприклад, методології МЕР Програми DOBRE / USAID або іншої схожої методології
 • Успішний досвід з консультування у органах місцевого самоврядування з місцевого економічного розвитку;
 • Успішний досвід впроваджених розвиткових проектів в громадах;
 • Успішний досвід з проведення навчання та фасилітації заходів;
 • Продемонстроване розуміння місцевого управління та децентралізації;
 • Чітке розуміння понять «економічний розвиток» та «економічне зростання», їх відмінності;
 • Ефективні презентаційні та навички публічних промов;
 • Знання англійської мови буде перевагою для читання та розуміння інформації про кращі світові практики з місцевого економічного розвитку;

Будь ласка, надішліть на [email protected] із зазначенням Консультант(ка) з планування місцевого економічного розвитку та відновлення/LED Planning Consultant в темі до 18 год., 14 березня 2024 року наступні документи:

 1. Форма “Консультант_інфо форми“; 
 2. Форма Annex 4314_SoW_STTA_LED Planning_4 TCs_KHE obl – надайте вартість ваших послуг у таблиці завдань з дедлайнами; 
 3. Ваші CV та cover letter.

Будь ласка, надсилайте документи в pdf форматі, форму Annex необхідно підписати в зазначених полях.

З повагою,
Команда Global Communities


Останні публікації цього розділу:

Керівник/ця відділу закупівель / Procurement Coordinator Ukraine Kyiv

Вакансія: Workfоrce Development Lead (Component 2 Lead)

Експерт (-ка) / Short-term national expert on drafting Development Strategy and Action Plan (Chernihiv region) (M/W)

Фахівець/чиня з закупівель

Фінансовий/а фахівець/чиня

Фахівець/чиня з питань ризиків та дотримання норм і правил