Консультант/ка з надання послуги з універсального дизайну та безбар’єрного середовища у закладах охорони здоров’я в програму USAID DOBRE

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Vacancy_dfrfycsz(9)
Консультант/ка з надання послуги з універсального дизайну та безбар’єрного середовища у закладах охорони здоров’я в програму USAID DOBRE

Програма USAID “Децентралізація приносить кращі результати та ефективність” (DOBRE) – це дев’ятирічна програма, що виконується Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма DOBRE тісно співпрацює зі 100 територіальними громадами (ТГ) у десяти областях України, щоб допомогти їм реалізувати переваги та справитися із викликами, які приносить децентралізація. Програма DOBRE надає технічну та матеріальну підтримку ТГ задля допомоги їм здійснювати урядування відкрито та підзвітно; відповідати на потреби громадян; підтримувати активну залученість громадян до прийняття рішень та вироблення політик. Підтримка з боку Програми DOBRE враховує низку секторів: стратегічне планування; просторове планування; фінансове управління; надання муніципальних послуг; місцевий економічний розвиток; зміцнення спроможності органів місцевого самоврядування; практики доброго урядування; а також гендерно орієнтовані та молодіжні політики.

Упродовж 2022-2025 років Програма DOBRE співпрацюватиме напряму із щонайменше з 60 ТГ України, аби допомогти їм подолати наслідки війни, відновити та відбудувати, і продовжувати їхню траєкторію позитивного та сталого розвитку. Партнерами Глобал Ком’юнітіз у консорціумі виконавців Програми DOBRE є Український кризовий медіа-центр (УКМЦ), Фонд розвитку місцевої демократії (FSLD/FRDL), та Малопольська школа публічної адміністрації при Краківському університеті економіки (MSAP/UEK), Польща.

З початком неспровокованого та необґрунтованого вторгнення РФ в Україну громади-партнери DOBRE зіткнулися з додатковими проблемами у сфері муніципальних послуг, пов’язаними зі пошкодженням або руйнуванням муніципальної інфраструктури, відсутністю або перебоями енергопостачання, зміною структури населення, браком кваліфікованих кадрів, тощо.

DOBRE підтримуватиме партнерські громади у відновленні та/або покращенні муніципальних послуг, включаючи (але не обмежуючись) водопостачання та водовідведення, поводження з твердими побутовими відходами, вуличне освітлення, спорт, культуру, шкільну та дошкільну освіту, охорону здоров’я, утримання доріг і тротуарів, соціальна допомога, громадський транспорт тощо. Кожна громада визначила одну пріоритетну послугу для відновлення або покращення на основі оцінки потреб, проведеної DOBRE. Крім того, DOBRE має наміри підвищувати компетенції персоналу партнерських громад.

Завдання

Консультант(ка) з універсального дизайну та безбар’єрного середовища у закладах охорони здоров’я надаватиме консультаційну підтримку партнерським громадам Програми DOBRE.

Консультант(ка) буде працювати у взаємодії із Київським офісом та програмними спеціалістами Програми DOBRE, консультантами з удосконалення послуг місцевого самоврядування, Робочими групами з удосконалення послуг місцевого самоврядування, утворених громадами, представниками органів місцевого самоврядування та місцевих громадських організацій.

Консультант(ка) буде відповідати за виконання таких завдань.

Завдання 1. Розробити покроковий алгоритм дій для аудиту доступності приміщень закладів охорони  здоров’я, а також інструкції та шаблони необхідних документів для представників органів місцевого самоврядування та громадських організацій. Розробити та узгодити з цільовими громадами та Програмою DOBRE календарний план аудиту доступності закладів охорони здоров’я.

Завдання 2. Організувати та провести аудит доступності закладів охорони здоров’я у цільових громадах, у тому числі:

 • Започаткувати у кожній цільовій громаді Робочу групу з безбар’єрного середовища, яка складатиметься із представників відповідного органу місцевого самоврядування, місцевих громадських організацій, молоді та активних мешканців громади
 • Провести інструктаж представників Робочої групи із проведення аудиту доступності закладів охорони здоров’я
 • Очолити проведення аудиту доступності закладів охорони здоров’я у одному або кількох населених пунктах кожної цільової громади
 • Підготувати зразок аналітичного звіту про результати аудиту доступності закладів охорони здоров’я. На основі проведеного аудиту підготувати рекомендації зі створення безбар’єрного середовища у закладах охорони здоров’я кожної цільової громади.
 • Забезпечити координацію та менторську підтримку з проведення аудиту доступності закладів охорони здоров’я та підготовки узагальнених звітів (до п’яти робочих днів на громаду).

Завдання передбачає відвідування цільових громад. У окремих випадках з міркувань безпеки та за погодженням з відповідальними працівниками Програми DOBRE візити в громади можуть бути замінені на віддалені консультації з представниками цільових громад.

Завдання 3. Підготувати та презентувати узагальнений аналітичний звіт про результати аудиту доступності закладів охорони здоров’я з описом проведеної роботи, узагальненою інформацією про виявлені проблеми та рекомендаціями територіальним громадам.

Завдання 4. Провести навчання та надати менторську підтримку з аудиту доступності громадських закладів, громадських та молодіжних просторів для місцевих організацій громадянського суспільства та молодіжних рад кожної цільової громади (до 5 робочих днів на громаду).

Завдання передбачає відвідування цільових громад. У окремих випадках з міркувань безпеки та за погодженням з відповідальними працівниками Програми DOBRE візити в громади можуть бути замінені на віддалені консультації з представниками цільових громад.

Deliverables / Очікувані результати

 1. Step-by-step algorithm of actions for the audit of the accessibility of healthcare facilities in the community, instructions and templates of the necessary documents, and the calendar plan of the audit of the accessibility of healthcare facilities. / Покроковий алгоритм дій для аудиту доступності закладів охорони здоров’я у громаді, інструкції та шаблони необхідних документів, календарний план аудиту доступності закладів охорони здоров’я.
 2. Analytical report on the results of the audit of healthcare facilities for each targeted community with recommendations for creating a barrier-free environment and improving accessibility. / Аналітичний звіт про результати аудиту закладів охорони здоров’я для кожної цільової громади із рекомендаціями зі створення безбар’єрного середовища та покращення доступності.
 3. Consolidated analytical report on the results of the audit of the accessibility of healthcare facilities with a description of the work carried out, general information about the identified problems, and recommendations to territorial communities. / Узагальнений аналітичний звіт про результати аудиту доступності закладів охорони здоров’я з описом проведеної роботи, узагальненою інформацією про виявлені проблеми та рекомендаціями територіальним громадам.
 4. Report on the results of training and mentoring support of civil society organizations and youth councils of each targeted community. / Звіт про результати навчання та менторської підтримки організацій громадянського суспільства та молодіжних рад кожної із цільових громад.

Процес відбору:

Освіта та професійна підготовка

- Обов’язкова наявність ступеня бакалавра у відповідній галузі (архітектор, урбаніст та суміжних галузях) та досвід роботи (3 роки) у цій сфері.

Досвід роботи

- Щонайменше 3 роки досвіду роботи архітектором або досвід аудиту інклюзивності громадських будівель.
- Розробка рішень щодо інклюзивності громадських будівель.
- Організація та проведення аудиту інклюзивності громадських будівель
- Знання англійської мови на робочому рівні є бажаним, але не обов’язковим.
- Перевага надається досвіду роботи з міжнародними донорськими програмами.

Технічні навички

- Високі аналітичні та звітні навички.
- Аудит інклюзивності громадських будівель
- Створення та модерація робочих груп та польових заходів.
- Комунікація з органами місцевого самоврядування, молодіжними та громадськими організаціями.
- Командний гравець з відмінними навичками планування.
- Вміння вирішувати проблеми в польових умовах з командами.
- Організація та проведення зустрічей з посадовими особами та представниками комунальних підприємств.

Інші кваліфікації

- Здатність добре працювати в нестабільному та часто мінливому безпековому середовищі.
- Здатність подорожувати в межах України до громад.

Мовні навички

- Вільне володіння українською мовою (письмово та усно)

Будь ласка, надішліть на [email protected] із зазначенням Консультант(ка) з надання послуги з універсального дизайну та безбар’єрного середовища у закладах охорони здоров’я в темі до 18 год., 26 квітня 2024 року наступні документи:

 1. Форма “Консультант_інфо форми“; 
 2. Форма 4333_Annex_2024_Inclusive_Health_Care_Consultant_SoW – надайте вартість ваших послуг у таблиці завдань з дедлайнами; 
 3. Ваші CV та cover letter.

Будь ласка, надсилайте документи в pdf форматі, форму Annex необхідно підписати в зазначених полях.

З повагою,
Команда Global Communities


Останні публікації цього розділу:

Керівник/ця відділу закупівель / Procurement Coordinator Ukraine Kyiv

Вакансія: Workfоrce Development Lead (Component 2 Lead)

Експерт (-ка) / Short-term national expert on drafting Development Strategy and Action Plan (Chernihiv region) (M/W)

Фахівець/чиня з закупівель

Фінансовий/а фахівець/чиня

Фахівець/чиня з питань ризиків та дотримання норм і правил