Консультант з питань започаткування/роботи міні-грантових програм у громадах в програму USAID DOBRE/Municipal Mini-grant program consultant for USAID DOBRE Program

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
GC_UkraineHR

вакансія
Консультант з питань започаткування/роботи міні-грантових програм у громадах в програму USAID DOBRE/Municipal Mini-grant program consultant for USAID DOBRE Program

Глобал Комьюнітіз (Global Communities) шукає кваліфікованих консультантів на короткий термін для фінансованого USAID проекту «Децентралізація Приносить Кращі Результати та Ефективність (DOBRE)”

 ПОСАДА:        Консультант(ка) з питань започаткування/роботи міні-грантових програм у громадах для підприємців (1 посада) для розробки правового та технічного звітів для органів місцевого самоврядування у об’єднаних громадах в Україні для стимулювання підприємництва серед місцевого населення у громадах-партнерах програми DOBRE.

 ПЕРІОД ВИКОНАННЯ:                   До 18 місяців.

МІСЦЕ ВИКОНАННЯ:                      Дистанційно через засоби онлайн комунікації

 РОБОЧЕ НАВАНТАЖЕННЯ:          максимум 18 днів виконуючи правові та документальні дослідження, написання звіту та презентація. Точна кількість днів буде визначена індивідуально під час процесу контрактування.

 КОЛО ПОВНОВАЖЕНЬ

 ПЕРЕДУМОВИ

Глобал Комьюнітіз (Global Communities) виконує проект Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) в Україні. Цей п’ятирічний проект стартував у 2016 році і надає допомогу лідерам нових Об’єднаних Територіальних Громад (ОТГ) для кращого управління ресурсами, підвищення якості комунальних послуг, стимулювання місцевої економіки та підвищення залученості громадян. DOBRE допомагає зацікавленим громадам шляхом участі в процесі стратегічного планування із залученням громадян, виявлення проблем та розподілу ресурсів. На основі створеного стратегічного плану розвитку громади, DOBRE допомагає лідерам громад створювати та реалізовувати програми та проекти, що відповідають пріоритетним потребам громад.

ОПИС ПРОГРАМИ DOBRE

Програма DOBRE працює у 7 областях України: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. Починаючи з червня 2020 року, програма DOBRE почала працювати у трьох додаткових областях: Запорізькій, Чернівецькій та Чернігівській. DOBRE працює з об’єднаними громадами у кількох компонентах, включаючи Місцевий Економічний Розвиток (МЕР), частиною якого стане консультант(ка).

Команда DOBRE надає допомогу громадам у грантовій формі, а також через практичні семінари, конференції, зустрічі з експертами та консультантами з питань МЕР. DOBRE сприяє створенню робочих груп з питань МЕР у громадах, розробці програм з питань МЕР, економічних профілів громад та проектів для реалізації програм МЕР. DOBRE планує співфінансувати деякі проекти для підтримки місцевого економічного розвитку в цільових громадах.

 Обсяг роботи та завдання

Відповідно до запитів від партнерських громад програма DOBRE визначила потребу найняти консультанта(ку), чий основний фокус зосереджуватиметься на розробці інструменту місцевим радам з надання фінансових ресурсів місцевому бізнесу для стимулювання стартапів у формі міні-грантів та/або позик.

Консультант з міні-грантових програм у громадах для підприємців повинен бути здатним/вміти:

 • Проводити правовий/регуляторний аналіз.
  Як частина цього завдання, консультант повинен розглянути (проаналізувати) діюче законодавство в Україні для того, щоб пояснити, яким чином об’єднана територіальна громада може надавати фінансові гранти та/або позики місцевим підприємцям та знайти найбільш ефективний механізм підтримати місцевий економічний розвиток в цій частині.
 • Консультувати орнани місцевого самоврядування в об’єднаних громадах стосовно створення та впровадження нової програми міні-грантів від місцевої ради.

  На запит від партнерських громад DOBRE, надавати індивідуальні консультації для кожної громади, щоб допомогти юридично, легально та технічно створити та впровадити програму міні-грантів від місцевої влади для місцевого бізнесу та індивідуальних підприємців. Відповідно до цього завдання, консультант дослідить стан справ співпраці місцевої влади та малих та середніх підприємців у громаді, зустрінеться (онлайн) з членами робочої групи з місцевого економічного розвитку та лідерами об’єднаної громади. Також, вивчить національне та місцеве законодавство, допоможе створити реалістичний план дій та розробити інші необхідні відповідні правові акти, беручи до уваги антимонопольне та інше діюче законодавство в Україні. Консультант також зустрінеться з представниками місцевого фінансового відділу та обговорить можливі доступні фінансові механізми. Також важливо допомогти громаді створити програму точною та детальною і порекомендувати працюючі механізми щодо того як розробити процес відбору отримувачів грантів, включаючи форму оцінки, бізнес план та процедуру обрання заявки переможця. Крім того, консультант надасть чіткі поради щодо того, як моніторити фінансові та/або інші звіти отримувачів грантів, щоб переконатись, що обраний бізнес (отримувач гранту) використовує грант правильно – відповідно до встановлених вимог Програмою міні-грантів громади.

 • Написати розгорнутий звіт.
  Консультант розробить звіт, зосереджений на правовій та технічній методології з базовими рекомендаціями для інших українських громад щодо того, як створити програму міні-грантів для стимулювання місцевого підприємництва. Цей звіт може бути опублікований програмою DOBRE.

 • Презентувати протягом заходів DOBRE для стимулювання обміну досвідом.
  Програма DOBRE планує проведення семінарів та конференцій для презентації кращих практик з МЕР. Консультант(ка) може бути запрошений бути спікером на таких заходах.

Програма DOBRE очікує від консультанта наступних результатів її(його) діяльності:

 • Звіт українською (до 6 робочих днів).

  Звіт включатиме детальні рекомендації усіх доступних легальних шляхів для місцевої ради об’єднаної територіальної громади в Україні щодо створення програми міні-грантів від місцевої влади. Звіт повинен включати точний план дій для органу місцевого самоврядування та зразки (приклади) необхідних місцевих регуляторних актів, що мають бути прийняті громадою.
  Звіт повинен включати детальний опис створеної програми для громади, пропоновані робочі механізми щодо того як провести процес відбору, включаючи створення різносторонньої комісії з відбору, оцінювання аплікаційних форм та бізнес планів, обрання переможної(их) заявки(ок). Звіт повинен також описувати механізми, як орган місцевого самоврядування громади повинен моніторити та оцінювати фінансові та/або інші звіти отримувача гранту та переконуватись, що грантові кошти використані коректно і згідно з програмою міні-грантів. Звіт повинен бути розміром до 20 сторінок.

 • Power Point презентація та відеозапис (максимум 3 робочі дні для кожної громади та максимум 6 робочих днів загалом) кожної онлайн зустрічі з кожною громадою. Презентація повинна включати шляхи та процес того, як кожна громада може розробити їхню програму з міні-грантів та які документи потрібно підготувати. Презентація повинна охоплювати усі деталі, визначені у Звіті (Очікуваний результат 1).
 • Письмовий посібник для кращих практик DOBRE (до 4 робочих днів)
  Консультант(ка) співставить правовий аналіз з набутим (під час виконання цього контракту) практичним досвідом з партнерськими громадами DOBRE. На запит програми консультант(ка) підготує письмовий звіт на 30 сторінок формату А4 MS Word, що може бути перетворений у посібник.

  Звіт повинен охоплювати наступні секції:
  Титульна сторінка.
  2. Вступ
  3. Механізми для органів місцевого самоврядування щодо створення міні-грантових програм для підтримки місцевого підприємництва.
  4. Зразки усіх необхідних актів (документів) для прийняття ОМС кожного з механізмів, описаного у звіті.
  5. Найкращі практичні історії створення міні-грантових програм в Україні. Як мінімум один приклад повинен бути з партнерської громади DOBRE.
  6. Висновки та рекомендації.

 • Power Point презентація промов(и) та письмовий звіт(и) на 1 сторінку (максимум 2 робочі дні) про захід(и) коротко презентуючи ключові теми, охоплені консультантом

КВАЛІФІКАІЯ ТА ДОСВІД КОНСУЛЬТАНТА

Консультант повинен мати наступні кваліфікації:

 • Успішний практичний досвід роботи щодо надання професійних порад у юридичних та фінансових послугах органам місцевого самоврядування об’єднаних громад.
 • Глибоке розуміння концепції місцевого економічного розвитку на рівні громади в Україні та за кордоном.
 • Хороші знання національного законодавства та юридичних практик у об’єднаних громадах в Україні стосовно запровадження міні грантів та програм мікро кредитування.
 • Навички ефективної презентації та промов.
 • Здатність проводити юридичний аналіз.
 • Довід менторства, консультування та фасилітації відкритих зустрічей.

 КООРДИНАЦІЯ ТА ЗВІТУВАННЯ

 Консультант(ка) буде координувати свою роботу з командою місцевого економічного розвитку програми DOBRE та звітуватиме Фахівцю та/або Спеціалісту з місцевого економічного розвитку. Кожне завдання, передбачене у контракті, повинно бути сплановане та попередньо затверджене.

ПРОЦЕДУРА ПОДАННЯ ЗАЯВОК

 Заявки повинні бути підготовлені та надіслані до 9:00 за київським часом 4 серпня 2020 року в електронному вигляді на адресу: [email protected], зазначаючи в темі листа «Консультант з міні-грантових програм у громадах для підприємців».

 До всіх заявок потрібно додавати:

 • Короткий опис (не більше ніж 2 сторінки) експертних знань і досвіду заявника, виділяючи ті аспекти, що є особливо важливі для цього завдання (українською);
 • Резюме (максимум 3 сторінки);
 • Приклади раніше розроблених звітів та публікацій, повз’язаних із даним завданням (українською);
 • Очікувана щоденна плата за консультаційні послуги (у доларах США).


Останні публікації цього розділу:

PR-менеджер в Українську соціальну академію

Консультант із забезпечення роботи експертної групи

SMM-спеціаліст

Консультант з організації та проведення візитів у випадку скарги/звернення до регіонів представником спільноти ТБ та з представником парламенту у регіони з питань дотримання прав пацієнтів з ТБ

Експерт з юридичних питань у сфері управління земельними ресурсами та землеустрою в програму USAID DOBRE

Aсистент у відділ Продовольчої безпеки та життєзабезпечення (LFS)