Консультант з інвентаризації публічних послуг в програму USAID DOBRE/ Public services inventory consultant for USAID DOBRE program

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
GC_UkraineHR

вакансія vacancy
Консультант з інвентаризації публічних послуг в програму USAID DOBRE/ Public services inventory consultant for USAID DOBRE program

Глобал Комьюнітіз шукає кваліфікованих консультантів на короткий термін в програму Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE):

Посада: Консультант з інвентаризації публічних послуг
Термін: Травень-жовтень 2021
Місце: 2 громади, розташовані в Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській або Тернопільській областях (будуть відібрані окремо)
Робоче навантаження: 60 робочих днів, включаючи 2 поїздки в кожну громаду (деякі зустрічі можуть бути проведені онлайн) 

Програма USAID «Децентралізація приносить кращі результати та ефективність» (DOBRE) – це програма, що виконується міжнародною організацією Глобал Ком’юнітіз (Global Communities) та фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID). Програма спрямована на посилення місцевого самоврядування та створення кращих умов для розвитку ОТГ, підвищення рівня залученості громадян до прийняття рішень та забезпечення підзвітності та прозорості в громадському управлінні.

Програма USAID DOBRE працює в 7 цільових областях: Дніпропетровській, Івано-Франківській, Харківській, Херсонській, Кіровоградській, Миколаївській та Тернопільській. Із червня 2020 Програма розпочала свою роботу ще в трьох областях: Запорізькій, Чернівецькій, та Чернігівській (4 когорта).

Основна мета діяльності, що буде виконуватись залученим консультантом – розробити та перевірити на практиці просту та зрозумілу методику інвентаризації послуг, що надаються органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління. Відповідно до розробленої методики дві обрані громади мають визначити перелік послуг, що надаються їх виконавчими органами, а також підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління.

Консультант буде працювати із двома партнерськими громадами Програми DOBRE, обраними із 1-3 когорт. Консультант має розробити методику інвентаризації послуг та допомогти зазначеним громадам сформувати переліки послуг, які ними надаються.

Завдання включають:

Завдання 1. Розробити методику проведення інвентаризації послуг в територіальній громаді, а також поділу їх на публічні (муніципальні та державні) та господарські, включаючи:

 • Підходи до формування Робочої групи з інвентаризації послуг
 • Рекомендації з формування переліку послуг, включаючи чекліст для визначення послуг, рекомендації із назви, чіткий алгоритм інвентаризації та орієнтовний робочий план
 • Чекліст для розподілу послуг на публічні (державні та муніципальні) та господарські
 • Форми реєстру послуг та інших документів, необхідних для проведення інвентаризації послуг (зразки рішень або розпоряджень, положення про Робочу групу тощо)
 • Програма та презентації для проведення зустрічей з громадами.

Перед наступним етапом роботи методика проведення інвентаризації, програми зустрічей з громадами та презентації мають бути погоджені представниками київського офісу Програми DOBRE.

Об’єм робіт: 10 робочих днів

Завдання 2. Створити Робочі групи з інвентаризації послуг (РГ) в обраних громадах, що складаються із представників органів місцевого самоврядування, надавачів відповідних послуг, представників громадськості, молодіжних рад та інших зацікавлених сторін, та спрямовувати їх зусилля зі збору даних про послуги, що надаються відповідними територіальними громадами, їх виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями, у тому числі:

 • Надати громадам рекомендації із створення Робочих груп з інвентаризації послуг (РГ)
 • Презентувати методику інвентаризації послуг та надати рекомендації з організації процесу роботи
 • Проведення консультацій та інтерв’ю із зацікавленими сторонами шляхом зустрічей з РГ, особистих зустрічей та інших дотичних методів
 • Фасилітація онлайн-зустрічей РГ
 • Робота у тісному контакті з РГ із формування списку послуг та поділу їх на державні, муніципальні, господарські
 • Забезпечити формування списку послуг, його перевірка та підтримка відповідних громад.

Об’єм робіт: 40 робочих днів, включаючи 1 візит до кожної громади. У зв’язку із карантинними обмеженнями кожен візит потребує окремого погодження представниками Програми DOBRE. Окремі зустрічі можуть бути проведені в режимі онлайн

Завдання 3. Переглянути та фіналізувати методику інвентаризації послуг

 • Обговорити результати інвентаризації послуг з відповідними громадами, включаючи отримані уроки та зміни, що мають бути внесені до методики
 • Скоригувати Методику інвентаризації послуг з урахуванням набутого досвіду
 • Підготувати фінальний звіт з описом процесу інвентаризації, викликів та набутого громадами досвіду.

Об’єм робіт: 40 робочих днів, включаючи 1 візит до кожної громади. У зв’язку із карантинними обмеженнями кожен візит потребує окремого погодження представниками Програми DOBRE. Окремі зустрічі можуть бути проведені в режимі онлайн

Загальний об’єм робіт: 60 робочих днів, включаючи 2 візити до кожної громади. У зв’язку із карантинними обмеженнями кожен візит потребує окремого погодження представниками Програми DOBRE. Окремі зустрічі можуть бути проведені в режимі онлайн

Результати роботи:

Обрані кандидати повинні виконати наступні роботи, що пов’язані із конкретними завданнями, згаданими вище:

 1. Розробити методику інвентаризації послуг
 2. В кожній із визначених громад має бути сформований список послуг, що надаються виконавчими органами, підприємствами, установами та організаціями, що належать до сфери їх управління. Списки мають містити попередньо узгоджений обсяг інформації про кожну послугу, поділ на державні, муніципальні (самоврядні) та господарські, та класифікацію за узагальненими розділами і життєвими ситуаціями
 3. Звіт про консультаційні послуги, що включає опис процесу інвентаризації, виклики та уроки

Інші обов’язки

Очікується, що обраний консультант буде працювати у тісній співпраці із іншими експертами та консультантами Програми DOBRE.

У зв’язку із карантинними обмеженнями кожен візит потребує окремого погодження представниками Програми DOBRE. Окремі зустрічі можуть бути проведені в режимі онлайн

Процес відбору кандидатів

Глобал Комьюнітіз обиратиме консультантів відповідно до наступних критеріїв:

 • Досвід у якості експерта та консультанта у сфері вдосконалення муніципальних послуг
 • Ґрунтовні знання процесів децентралізації
 • Досвід розробки та впровадження систем управління якістю в органах місцевого самоврядування буде перевагою
 • Вища освіта в галузі соціальних наук, міжнародних відносин, політології, права, комунікацій або суміжних галузей
 • Навички модерації та фасилітації
 • Навики організації та проведення зустрічей з громадськістю
 • Вільне володіння українською мовою (письмова та усна), проста та зрозуміла письмова мова
 • Здатність легко та чітко класифікувати процеси та явища
 • Досвід проведення навчання у режимі онлайн з використанням Zoom, MS Teams, Google docs та інших онлайн інструментів
 • Знання англійської мови на робочому рівні є бажаним, але не необхідним.

У своїх заявках кандидати повинні надіслати такі документи:

 • РезюмеСупровідний лист з описом запропонованих підходів до роботи, прикладами попередніх робіт та інформацією про готовність до поїздок у громади.

Заявки повинні надсилатися на електронну пошту [email protected] з темою листа «Консультант з інвентаризації публічних послуг».

Кінцевий термін подання заявок – 23:59, 12 квітня 2021 року.

Тільки обрані кандидати будуть запрошені на співбесіду. Довідки телефоном не надаватимуться.


Останні публікації цього розділу:

Юрист-аналітик до Інституту законодавчих ідей

Провідний експерт проєкту

Громадська організація «Молодіжна організація «Підлітки України» шукає Оператора зі створення інформаційно-мотивуючих відеоматеріалів

Фахівець грантів та контрактів

Центр Громадянських Свобод шукає комунікаційника або комунікаційницю

Програмний(-а) асистент(-ка) до Програми залучення громадян НДІ