Консультант(-ка) для програми підтримки сільського господарства України (Ukraine Agriculture Support Program – UASP)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Mercy Corps

Vacancy-вакансія-dfrfycsz12
Консультант(-ка) для програми підтримки сільського господарства України (Ukraine Agriculture Support Program – UASP)

Консультант(-ка) для програми підтримки сільського господарства України (Ukraine Agriculture Support Program – UASP). Консультації для відбору учасників програми – дрібних фермерів, а також малих та середніх фермерських господарств у постраждалих від війни регіонах України. / Consultant Ukraine Agriculture Support Program (UASP). Consultancy to identify program participants -household level farmers and small and medium farming enterprises in war-affected regions of Ukraine 

Назва проєкту/консультації: Програма підтримки сільського господарства України (Ukraine Agriculture Support Program – UASP). Консультації для відбору учасників програми – дрібних фермерів, а також малих та середніх фермерських господарств у постраждалих від війни регіонах України.

Цільова територія (території), на яку поширюється проєкт: Донецька, Запорізька, Харківська, Миколаївська та Херсонська області України.

Передумови:

Наслідки повномасштабної війни в Україні виявилися руйнівними для великої кількості людей, які втратили засоби до існування і притулок. Життєво важливий сільськогосподарський сектор України, в тому числі дрібні виробники, зазнали значних втрат, і це змушує фермерів рятувати врожаї, шукати нові шляхи збуту продукції та творчо планувати майбутні сезони вирощування сільськогосподарських культур в умовах значної невизначеності. З початку 2023 року Mercy Corps надає підтримку постраждалим домогосподарствам, малим та середнім сільськогосподарським виробникам, а зараз планує розширити підтримку вищезазначеним групам у східних та південних регіонах України, які сильно постраждали від війни. Зокрема, Mercy Corps прагне підтримати дрібних фермерів, а також малі та середні сільськогосподарські підприємства в Донецькій, Запорізькій, Харківській, Миколаївській та Херсонській областях, які були переміщені та/або постраждали внаслідок військових дій.

Мета / Опис проєкту: 

Консультації будуть спрямовані на підтримку команди з реалізації проєкту UASP у розробці оголошення про прийняття заявок від дрібних фермерів, а також малих та середніх виробників і поширенні інформації в цільових областях, щоб забезпечити подачу якісних заявок. Консультанти також надаватимуть підтримку команді з реалізації UASP у перевірці та відборі заявок від фермерів та застосуванні попередньо визначених критеріїв відбору, які відповідають цілям програми. Консультанти також допоможуть команді UASP у зборі інформації з цільових регіонів, оцінці потреб фермерів та розробці найбільш релевантних інтервенцій, що відповідають поточним реаліям.

Основна увага консультантів буде зосереджена на районах Донецької, Запорізької, Харківської, Миколаївської та Херсонської областей, що безпосередньо постраждали від конфлікту. Пріоритет надаватиметься тим громадам, де фермери безпосередньо постраждали від військових дій та/або затоплення Каховської дамби, а також районам, де проживає велика кількість фермерів-переселенців.

Очікуваним результатом консультування є визначення кількості дрібних фермерів, а також малих і середніх фермерських господарств у кожній цільовій області, які відповідатимуть критеріям для отримання грантової підтримки від Mercy Corps.

Цілі консультанта: 

Основна ціль цього консультування полягає в тому, щоб поінформувати про стратегію підтримки UASP у цільових областях та відібрати учасників програми для її компонентів: дрібного фермерства та малих і середніх фермерських господарств.

Діяльність консультанта:  

Консультанти будуть:

 • Організувати ряд зустрічей з фермерами у цільових областях з метою поширення інформації про підтримку в рамках проєкту UASP;
 • Консультувати зацікавлених фермерів щодо технічних деталей подання грантових заявок до онлайн-системи UASP, в тому числі щодо критеріїв відбору;
 • Брати участь у перевірці та відборі учасників програми для отримання грантів спрямованих на дрібне фермерство та малі й середні фермерські господарства;
 • Організовувати польові візити до фермерів, які пройшли відбір, та надавати технічні консультації заявникам відповідно до їхніх потреб;
 • Забезпечувати моніторинг та подальший супровід профінансованих заявок;
 • Виконувати інші обов’язки за дорученням керівництва Проєкту.

Результати роботи консультанта:

Консультант забезпечить:

 • Донецька область (1 консультант): щонайменше 80 відібраних дрібних фермерів та 8 малих і середніх фермерських господарств, які можуть отримати підтримку від UASP на основі попередньо визначених критеріїв.
 • Запорізька область (1 консультант): щонайменше 80 відібраних дрібних фермерів та 8 малих і середніх фермерських господарств, які можуть отримати підтримку в рамках Проєкту, на основі попередньо визначених критеріїв.
 • Харківська область (1 консультант): щонайменше 100 відібраних дрібних фермерів та 10 малих і середніх фермерських господарств, які можуть отримати підтримку від Проєкту, на основі попередньо визначених критеріїв.
 • Миколаївська область (1 консультант): щонайменше 80 відібраних дрібних фермерів та 8 малих і середніх фермерських господарств, які можуть отримати підтримку від Проєкту, на основі попередньо визначених критеріїв.
 • Херсонська область (1 консультант): щонайменше 60 відібраних дрібних фермерів та 6 малих і середніх фермерських господарств, які можуть отримати підтримку від Проєкту, на основі попередньо визначених критеріїв.

Терміни / графік:

З моменту підписання договору діє наступний графік:

Тижні 1-4: Робочі зустрічі з персоналом UASP для розуміння вимог Mercy Coprs та критеріїв відбору учасників програми. / Проведення інформаційних зустрічей з фермерами на місцях.

Тижні 5-8: Польові візити до фермерів, відібраних до короткого списку, перевірка та відбір учасників програми.

Тижні 9-12: Польові візити до фермерів, які пройшли відбір, перевірка та відбір учасників програми. / Подальші дії та моніторинг.

Консультанти звітуватимуть перед:

Заступником Директора Програми UASP

Консультант тісно співпрацюватиме з: 

Керівником Програми Стійкості

Начальником Відділу Програми UASP  

Менеджерами з питань сільського господарства та провідними Фахівцями UASP  

Необхідний досвід та навички: 

 • 5-10 років досвіду роботи в українському аграрному секторі.
 • 5-10 років досвіду проведення польових досліджень в Україні, бажано пов’язаних з сільським господарством.
 • Ступінь бакалавра з економіки, сільського господарства, бізнес-адміністрування, міжнародного розвитку або будь-яке інше відповідне дослідження чи досвід.
 • Розуміння та доступ до ключових інформаторів у сільському господарстві та допоміжних системах (наприклад, фінанси, ресурси, транспортування, перероблення, логістика), в ідеалі – досвід роботи в одній або декількох з цих функцій.
 • Здатність працювати під тиском і дотримуватися жорстких дедлайнів.
 • Хороші аналітичні навички, навички письма та звітності.
 • Всебічне розуміння українського контексту.
 • Вакансія відкрита лише для громадян України.

Різноманітність, рівноправність та інклюзивність

Досягнення нашої місії починається з того, як ми створюємо нашу команду та співпрацюємо. Завдяки нашому зобов’язанню збагачувати нашу організацію людьми різного походження, вірувань, досвіду та способів мислення, ми можемо краще використовувати колективну силу наших команд і вирішувати найскладніші виклики світу. Ми прагнемо до культури довіри та поваги, де кожен висловлює свою точку зору та автентику, реалізує свій потенціал як особистості та в команді та співпрацює, щоб досягти найкращих результатів в роботі у своєму житті.

Ми усвідомлюємо, що різноманітність і інклюзивність – це подорож, і ми прагнемо вчитися, слухати та розвиватися, щоб стати більш різноманітними, неупередженими та інклюзивними, ніж ми є сьогодні.

Рівні можливості працевлаштування

Ми прагнемо створити середовище поваги та психологічної безпеки, де рівні можливості працевлаштування доступні для всіх. Ми не допускаємо та не долучаємося до дискримінації на основі раси, кольору шкіри, гендерної приналежності, гендерного самовираження, релігії, віку, сексуальної орієнтації, національного чи етнічного походження, інвалідності (включаючи ВІЛ/СНІД), сімейного стану, статусу військового ветерана або будь-якої іншої захищеної групи в місцях, де ми працюємо.

Захист і етика

Очікується, що члени команди Mercy Corps підтримуватимуть усі зусилля щодо підзвітності, зокрема перед нашими партнерами та учасниками програми та щодо міжнародних стандартів, що спрямовують міжнародну допомогу та роботу з розвитку, одночасно активно залучаючи спільноти як рівноправних партнерів до розробки, моніторингу та оцінки наших польових проєктів. Очікується, що члени команди будуть поводитись професійно та поважати місцеві закони, звичаї та політику, процедури та цінності MC у будь-який час і в усіх місцях у країні.

Заявки приймаються до 18:00 20/10/2023 на адресу [email protected]

_____________________________________________

Project/Consultancy Title: Ukraine Agriculture Support Program (UASP). Consultancy to identify program participants -household level farmers and small and medium farming enterprises in war-affected regions of Ukraine.

Target Location(s): Donetsk, Zaporizhzhia, Kharkiv, Mykolaiv and Kherson oblasts of Ukraine.

Background:

The impact of the full-scale war in Ukraine has been devastating for large numbers of people who have had to flee and lost their livelihoods and shelter. Ukraine’s vital agricultural sector has been heavily impacted, including the predominant smallholder producers, forcing farmers to salvage harvests, find new ways to sell products, and creatively plan for future growing seasons amidst significant uncertainty. Mercy Corps has been supporting affected household, small and medium-sized agricultural producers since the beginning of 2023 and now is planning to expand support to above-mentioned groups in eastern and southern parts of Ukraine, that have been heavily affected by war. More specifically, Mercy Corps is looking to support household level farmers, as well as small and medium farming enterprises in Donetsk, Zaporizhzhia, Kharkiv, Mykolaiv and Kherson oblast, that have been displaced or/and affected by the military clashes.

Purpose / Project Description:

The consultancy will aim to support UASP implementation team in designing the call for applications from household level farmers, as well as small and medium-sized commercially oriented producers and spreading the information in targeted oblasts, to ensure submission of high-quality applications from the target audience. The consultants will also support UASP implementation team in vetting and selecting the applications from farmers and applying pre-defined selection criteria that meet the goals of the program. The consultants will be also crucial to help the UASP team in collecting information from the targeted areas, assessing the needs of the farmers and designing the most relevant interventions to the current realities in field.

The consultants primary focus target areas will encompass directly conflict-affected oblasts of Donetsk, Zaporizhzhia, Kharkiv, Mykolaiv and Kherson oblast. Priority will be given to those communities, where farmers have been directly affected by the military clashes and/or Kakhovka Dam flooding, as well as areas hosting large number of IDP farmers. 

The intended result of the consultancy is the number of household level farmers, as well as small and medium farming enterprises identified per each targeted oblast that will be eligible for Mercy Corps grants support.  

Consultant Objectives:

The main objective of this consultancy is to inform UASP’s support strategy within targeted oblasts and identify program participants for household level and small and medium size farming enterprises components.

Consultant Activities:

The Consultants will:

 • Organize series of meetings with farmers in the targeted oblasts to disseminate information about UASP support schemes;
 • Advise interested farmers on technical details of the grant application to UASP online system, including selection criteria;
 • Participate in vetting and selection of the program participants for grants aimed at household level and small and medium farming enterprises;
 • Organize field visits to shortlisted farmers and provide ad-hoc needs based technical advice to applicants;
 • Provide monitoring and follow-up of the funded applications;
 • Perform other duties as assigned by UASP management.

Consultant Deliverables:

The Consultant will provide:

 • Donetsk Oblast (1 consultant): At least 80 household level farmers and 8 small and medium farming enterprises identified, eligible for UASP’s support, based on pre-defined criteria.
 • Zaporizhzhia Oblast (1 consultant): At least 80 household level farmers and 8 small and medium farming enterprises identified, eligible for UASP’s support, based on pre-defined criteria.
 • Kharkiv Oblast (1 consultant): At least 100 household level farmers and 10 small and medium farming enterprises identified, eligible for UASP’s support, based on pre-defined criteria.
 • Mykolaiv Oblast (1 consultant): At least 80 household level farmers and 8 small and medium farming enterprises identified, eligible for UASP’s support, based on pre-defined criteria.
 • Kherson Oblast (1 consultant): At least 60 household level farmers and 6 small and medium farming enterprises identified, eligible for UASP’s support, based on pre-defined criteria.

Timeframe / Schedule: 

From signing contract, the following time frame applies:

Weeks 1-4: Working meetings with UASP staff to understand Mercy Corps requirements and selection criteria for program participants. / Conduct information meetings with the farmers in the field.

Weeks 5-8: Field visits to shortlisted farmers, vetting and selection of program participants.

Weeks 9-12: Field visits to shortlisted farmers, vetting and selection of program participants. / Follow up and monitoring activities.

The Consultants will report to:

UASP Deputy Program Manager

The Consultant will work closely with:

Resilience Programs Lead

UASP Program Manager

UASP Agriculture Coordinators and Sr. Officers                     

Required Experience & Skills:

 • 5-10 years of experience in the Ukrainian agriculture sector.
 • 5-10 years of experience conducting field research in Ukraine, preferably related to agriculture.
 • BSs in economics, agriculture, business administration, international development, or any relevant research or experience.
 • Understanding of and access to key informants in agricultural and supporting systems (e.g., finance, inputs, transportation, processing, logistics), ideally including experience working within one or more of these functions.
 • Ability to work under pressure and meet hard deadlines.
 • Good analytical, writing and reporting skills.
 • Comprehensive understanding of the Ukraine context.
 • The consultancy is open to Ukrainian nationals only.

Diversity, Equity & Inclusion
Achieving our mission begins with how we build our team and work together. Through our commitment to enriching our organization with people of different origins, beliefs, backgrounds, and ways of thinking, we are better able to leverage the collective power of our teams and solve the world’s most complex challenges. We strive for a culture of trust and respect, where everyone contributes their perspectives and authentic selves, reaches their potential as individuals and teams, and collaborates to do the best work of their lives. 

We recognize that diversity and inclusion is a journey, and we are committed to learning, listening and evolving to become more diverse, equitable and inclusive than we are today.

Equal Employment Opportunity
We are committed to providing an environment of respect and psychological safety where equal employment opportunities are available to all. We do not engage in or tolerate discrimination on the basis of race, color, gender identity, gender expression, religion, age, sexual orientation, national or ethnic origin, disability (including HIV/AIDS status), marital status, military veteran status or any other protected group in the locations where we work.

Safeguarding & Ethics
Mercy Corps team members are expected to support all efforts toward accountability, specifically to our stakeholders and to international standards guiding international relief and development work, while actively engaging communities as equal partners in the design, monitoring and evaluation of our field projects. Team members are expected to conduct themselves in a professional manner and respect local laws, customs and MC’s policies, procedures, and values at all times and in all in-country venues.

Applications are accepted until 18:00 on 20/10/2023 to [email protected]


Останні публікації цього розділу:

Експерт/ка з адвокації на рівні громад

Головний/а методист/ка психологічної служби

Експерт/ка з моніторингу результатів впровадження порядків міжвідомчої взаємодії

Експерт(-ка) з розвитку електромереж у Команду підтримки відновлення та реформ Міністерства енергетики України

Українська природоохоронна група шукає комунікаційника/цю

Консультантка/т: Designer Consultant, for USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity, DAI Global, LLC