Конкурс на посаду бухгалтерки проєкту

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Studio

Vacancy вакансія dfrfycsz(7)
Конкурс на посаду бухгалтерки проєкту

ГО «Студія громадських жіночих ініціатив» оголошує конкурс на посаду бухгалтерки, на час реалізації проєкту   з квітня 2023 року ( на 8 місяців).

Термін подання заявки до 01 квітня 2023 року включно

Основні вимоги: 

 • неповна вища або вища профільна освіта; 
 • досвід роботи за спеціальністю в неприбутковій організації не менше 3-х років з обслуговуванням проєктів, що фінансуються у тому числі міжнародними донорами. Вітається досвід роботи в міжнародних структурах; 
 • досвід відмінного проходження аудитів за міжнародними стандартами; 
 • знання та розуміння законодавства про бухгалтерський і податковий облік у громадському секторі; 
 • комп’ютерна грамотність;
 • знання обліку операцій у неприбутковому секторі; 
 • вміння вести банківські та касові операції; 
 • знання порядку обліку руху ТМЦ, основних засобів; 
 • знання правил проведення інвентаризацій грошових коштів, товарно-матеріальних цінностей, дебіторської / кредиторської заборгованостей; 
 • вміння вести ділове листування та спроможність комунікувати з зовнішніми партнерами від імені організації. 

Знання, навички та особисті якості: 

 • вільне володіння українською мовою, володіння англійською мовою буде перевагою; 
 • вміння працювати в команді; 
 • комунікабельність; 
 • відповідальність та уважність до роботи; 
 • прагнення до навчання та розвитку. 

Основні обов’язки: 

 1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку, дотримуючись єдиних методологічних засад, встановлених Законом України “Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, з урахуванням особливостей діяльності громадських організацій.
 2. Забезпечує контроль за відображенням на рахунках бухгалтерського обліку всіх господарських операцій.
 3. Вимагає від підрозділів та працівників/-ць забезпечення неухильного дотримання порядку оформлення та подання до обліку первинних документів.
 4. Вживає всіх необхідних заходів для запобігання несанкціонованому та непомітному виправленню записів у первинних документах і регістрах бухгалтерського обліку та збереження оброблених документів, регістрів і звітності протягом встановленого терміну.
 5. Забезпечує складання на основі даних бухгалтерського обліку фінансової звітності організації, підписання її та подання в установлені строки користувачам.
 6. Здійснює заходи щодо надання повної, правдивої та неупередженої інформації про фінансовий стан, результати діяльності та рух коштів організації.
 7. Бере участь у підготовці та поданні інших видів періодичної звітності, які передбачають підпис бухгалтера/-ки, до органів вищого рівня у відповідності з нормативними актами, затвердженими формами та інструкціями.
 8. За погодженням з керівником/-цею організації забезпечує перерахування податків та зборів, передбачених законодавством.
 9. Здійснює контроль за веденням касових операцій, раціональним та ефективним використанням матеріальних, трудових та фінансових ресурсів.
 10. Бере участь у проведенні інвентаризаційної роботи в організації, оформленні матеріалів, пов’язаних з нестачею та відшкодуванням втрат від нестачі, крадіжки і псування активів організації.
 1. Готує договори та акти виконаних робіт і узгоджує їх з керівниками/-цями проєктів.
 2. Готує платіжні доручення за дорученнями керівниками/-цями проєктів.
 3. Готує фінансову звітність за проєктами.
 4. Організує роботу з підготовки пропозицій для керівництва організації щодо:
  1. визначення облікової політики організації, внесення змін до обраної облікової політики, вибору форми бухгалтерського обліку з урахуванням діяльності організації і технології оброблення облікових даних;
  2. розроблення системи і форм управлінського обліку та правил документообігу, додаткової системи рахунків і регістрів аналітичного обліку, звітності і контролю господарських операцій;
  3. визначення прав працівників на підписання первинних та зведених облікових документів;
  4. підвищення професійного рівня бухгалтера/-ки, забезпечення його/її довідковими матеріалами;
  5. поліпшення системи інформаційного забезпечення управління та шляхів проходження обробленої інформації до виконавців;
  6. впровадження автоматизованої системи оброблення даних бухгалтерського обліку з урахуванням особливостей діяльності організації чи удосконалення діючої;
  7. забезпечення збереження майна, раціонального та ефективного використання матеріальних, трудових та фінансових ресурсів, залучення кредитів та їх погашення; 

Прийом до участі у проєкті здійснюється за результатами співбесіди про що буде повідомлено додатково. 

Якщо вас зацікавила ця вакансія, заповніть, будь ласка, заявку за посиланням – 

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSc_C6IWjCtntn3oNCr7gvBcW4BgYXmTRu7ATAbSo5-bM3XRyg/viewform?usp=sf_link

Інформація для зв’язку:

[email protected]

0956994698 – Тетяна Красько, голова ГО


Останні публікації цього розділу:

"Навчай для України" шукає ментора/ку учасників програми

Громадська спілка «Українська мережа за права дитини» шукає локального(ну) координатора(ку) в с. Магала (Чернівецька обл.)

Координатор/ка польових програм – Південь України / Field Programme Coordinator - Southern Ukraine

DAI Global, LLC шукає Grants Manager

Вакансія: Economic Development Manager

Старший(-а) експерт(-ка) з юридичних питань з Навколишнього середовища до команди підтримки реформ у Верховній Раді України