Індивідуальний консультант із розроблення рекомендацій щодо створення регіональних програм реінтеграції для екскомбатантів АТО та ООС і пов’язаних із ними груп у Запорізькій області (#267)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Andrey Ovsienko

вакансія vacancy(5) робота
Індивідуальний консультант із розроблення рекомендацій щодо створення регіональних програм реінтеграції для екскомбатантів АТО та ООС і пов’язаних із ними груп у Запорізькій області (#267)

Примітка: Зверніть увагу, що система онлайн/заявки не розпізнає російську/українську мову, інформація, яку ви надаєте в анкеті онлайн-заявки, має бути представлена англійською мовою. Усі запитані документи необхідно об’єднати (за потреби стиснути) та завантажити в систему заявок лише одним документом/додатком.

І. ПЕРЕДІСТОРІЯ

Поточний збройний конфлікт на сході України справив прямий та вкрай негативний вплив на соціальну згуртованість, безпеку суспільства та верховенство права.

До конфлікту протягом останнього десятиліття ПРООН була активно представлена у східній Україні, і центром уваги були розвиток громад і громадянського суспільства та охорона навколишнього середовища. В основі роботи над вирішенням конкретних проблем розвитку, що виникають внаслідок конфлікту та вищезгаданих подій, лежать результати попередньої роботи та налагоджені партнерські відносини. Ця робота була ініційована у 2015 році в рамках Програми ООН із відновлення і розбудови миру — багатосторонньої донорської рамкової програми, яка спільно реалізується чотирма партнерськими агентствами ООН у співпраці з урядом України.

Як територіальна програма, розроблена спеціально для постраждалих від конфлікту територій на сході України, Програма ООН з відновлення та розбудови миру зосереджена на основних пріоритетних потребах стабілізації, розвитку миру, економіки та урядування на сході України після розгортання конфлікту. Вона враховує можливості, надані Мінським протоколом від вересня 2014 року, та відновлення його положень про припинення вогню, і повністю адаптована для створення зв’язку між гуманітарними потребами та потребами розвитку.

Програмні заходи згруповані відповідно до вказаних нижче ключових компонентів програми, які відображають пріоритетні потреби регіону:

Компонент I: Економічне відновлення та розвиток інфраструктури;

Компонент II: Місцеве самоврядування та реформа з децентралізації влади;

Компонент III: Громадська безпека та соціальна згуртованість.

Однією з найважливіших стратегій розбудови миру в Україні є задоволення потреб екскомбатантів АТО/ООС як однієї з найбільших вразливих груп. На сьогодні в Україні налічується 400 000 ветеранів АТО/ООС. Всі вони мають право на отримання високоякісних послуг з ресоціалізації та реінтеграції: медичних, психологічних та соціальних.

В Україні налічується майже 400 000 демобілізованих чоловіків і жінок (тих, хто отримав посвідчення учасника АТО/ООС), яким необхідна підтримка в поверненні до цивільного життя. Реінтеграція — це процес, за допомогою якого екскомбатанти набувають цивільного статусу і отримують стабільну роботу і прибуток. По суті, це соціальний і економічний процес із відкритими часовими рамками, який відбувається насамперед у спільнотах на місцевому рівні. Реінтеграція екскомбатантів у суспільство є складною, оскільки екскомбатанти та їхні сім’ї під час складного переходу до цивільного способу життя часто залишаються без засобів до існування або джерел підтримки.

Чинні державні програми для екскомбатантів в основному стосуються соціального захисту та пільг у натуральному вигляді для екскомбатантів. Однак ці програми не впливають на довгострокову реінтеграцію ветеранів. Тому на додачу до державних програм важливо розробити стратегії інтеграції на обласному та місцевому рівнях.

Розроблення стратегій обласного рівня є першим кроком до більш систематичної та ефективної роботи у сфері реінтеграції ветеранів. Незважаючи на те, що тепер місцевій владі делеговано більше повноважень щодо організації ресурсів та роботи з екскомбатантами, цього часто не відбувається.

З метою розроблення рекомендацій для стратегій реінтеграції ветеранів на обласному рівні, Програма ООН із відновлення і розбудови миру шукає двох національних консультантів (один для Запорізької області, інший для Луганської області), які працюватимуть спільно у команді.

Вони співпрацюватимуть із міжнародним консультантом із питань запровадження передового досвіду реінтеграції ветеранів в аналогічних ситуаціях.

ІІ. ОСНОВНІ ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ

Від національного консультанта очікується, що, у співпраці з Міністерством у справах ветеранів, міжнародним консультантом з передової практики реінтеграції екскомбатантів, регіональними та місцевими органами влади, він/вона:

 • Розроблятиме рекомендації для стратегічного документа обласного рівня з реінтеграції екскомбатантів АТО та ООС та їхніх сімей у пілотних областях, відповідно до поточного стану підтримки реінтеграції та наявних ресурсів, а також з урахуванням передового міжнародного досвіду.
 • Сприятиме роботі міжнародного консультанта в частині свого розділу рекомендацій, надаватиме підтримку в необхідних випадках, а також проводитиме контекстуалізований аналіз з точки зору специфіки області.

ІІІ. ОБСЯГ РОБІТ

Консультант аналізуватиме ситуацію з підтримкою екскомбатантів та їхніх сімей з урахуванням особливостей кожної області; отримуватиме та надаватиме висновки щодо офіційної державної та місцевої обласної політики, а також доступних результатів досліджень; консультуватиме відповідальних осіб на місцях та зацікавлені сторони, що мають відношення до підтримки екскомбатантів на рівні області та країни; консультуватиме представників спільноти ветеранів АТО та ООС; оформлюватиме висновки з рекомендацій міжнародного консультанта. Спільним результатом роботи консультантів мають стати створені передумови для роботи над національною стратегією реінтеграції екскомбатантів.

Детальніше — етап 1 (підготовка та координація):

Надати робочий план із графіком виконання завдання; погодити робочий план та графік виконання завдання з ПРООН; робочий план та графік повинні включати попередньо заплановані зустрічі та консультації, яких вимагає це технічне завдання.

- Узгодити план роботи і графік з Міжнародним консультантом.

Тісно координувати план роботи з представниками Міністерства у справах ветеранів у процесі виконання завдання (не менше 5 онлайн- чи офлайн-зустрічей із представниками Мінветеранів та ПРООН).

- Визначити цільову групу в уряді, обласних адміністраціях та місцевих органах влади; сформувати робочу групу для консультацій під час роботи над завданням; до робочої групи повинні входити як мінімум обласні адміністрації, представники центральної влади на місцях, територіальних управлінь Міністерства у справах ветеранів, соціальних служб, військових комісаріатів чи аналогічних організацій, а також можуть входити представники ОГС ветеранів і рад ветеранів.

- Протягом усього періоду завдання консультуватися з відповідними зацікавленими сторонами, в тому числі з екскомбатантами та членами їхніх сімей (інтерв’ю, фокус-групи). Копії узагальнюючих матеріалів за підсумками цих нарад слід направляти ПРООН.

Етап 2 (аналітичні дослідження і проєкти документів):

- Провести аналіз політик, програм, ресурсів, доступних досліджень і оцінок; це кабінетне дослідження повинне включати опис і практичний аналіз відповідних документів, прийнятих і реалізованих на регіональному рівні. За потреби надсилати офіційні листи із запитом інформації; включати в аналітичний огляд такі етапи, як підтримка переходу до цивільного життя, соціальна адаптація, медична та психологічна реабілітація, підтримка громадських організацій ветеранів або інші сфери, які були запитані після консультацій із ключовими зацікавленими сторонами.

- Концептуалізувати «реінтеграцію колишніх учасників АТО/ООС» на основі чинного законодавства.

- Подати результати кабінетного дослідження та попередній план стратегічного документу (очікувані розділи остаточної версії) ПРООН та Міністерству у справах ветеранів (онлайн-зустріч, організована консультантами).

- У план документу мають бути включені, як мінімум, такі розділи, як розділ кабінетного дослідження, аналіз відповідної міжнародної практики (у співпраці з міжнародним консультантом, для узагальнення досвіду інших країн щодо реінтеграції екскомбатантів).

- Представити проєкт документа; проєкт рекомендацій для регіональних стратегій реінтеграції повинен ґрунтуватися на фактичних даних; проєкт рекомендацій повинен бути орієнтований на три рівні — міністерства, області та місцевих органів влади; рекомендації щодо місцевих органів влади повинні бути зроблені в контексті процесів децентралізації; спеціальний розділ має бути присвячений огляду мандатів обласних департаментів Міністерства у справах ветеранів; надати загальні рекомендації про те, як можливо змінити мандат відповідно до вимог.

- У змістовному плані «реінтеграція колишніх комбатантів» має відбуватися як мінімум з точок зору фізичної реабілітації, соціальної адаптації, реабілітації психічного здоров’я, психологічної адаптації.

- Оформити висновки з рекомендацій міжнародного консультанта, включати до проєкту стратегії міжнародну перспективу.

Етап 3 (валідація проєкту документа):

- Подати проєкти документації представникам спільноти екскомбатантів; оформити висновки зі зворотного зв’язку; мова подання рекомендацій має відповідати потребам неекспертної аудиторії; до аудиторії мають входити різні верстви населення, такі як жінки, чоловіки, люди з інвалідністю, різні вікові групи, представники міського і сільського населення; організувати презентаційну зустріч — онлайн, а за можливості офлайн, або зустріч у змішаному форматі (запрошення та зв’язок із запрошеними здійснює консультант). Залежно від своїх можливостей, ПРООН може надати Консультанту технічну підтримку в організації презентаційного заходу.

- Подати проєкт документа основній робочій групі під час валідаційної зустрічі; організувати презентаційну зустріч — онлайн, а за можливості офлайн, або зустріч у змішаному форматі (запрошення та зв’язок із запрошеними здійснює консультант); оформити висновки з відгуків робочої групи. ПРООН може надати Консультанту технічну підтримку в організації валідаційної зустрічі.

- Узгодити проєкти документів з комунікаційною командою ПРООН і врахувати всі зауваження щодо термінології, яка використовується в документі.

Етап 4 (надання заключного документа):

- Доопрацювати стратегічні документи, взявши до уваги коментарі ПРООН, коментарі комунікаційної команди, представників Міністерства у справах ветеранів, основної робочої групи та інших зацікавлених сторін; кожен документ повинен включати короткий, інформативний та застосовний аналітичний огляд (у тому числі огляд політик/ресурсів на обласному рівні, огляд поточного стану реінтеграції колишніх комбатантів АТО та ООС), огляд майбутнього стану (стратегічні цілі, цільові групи, очікувані зміни тощо); стратегічний план (від поточного стану до майбутнього стану: стратегічні пріоритети, деталі дій, необхідні для кожної стратегії, фінансові прогнози). Рекомендації до стратегічних документів не повинні перевищувати 30 сторінок для кожної області. Дизайн та верстку документів здійснює консультант. Остаточні документи повинні бути готові до публікації.

- Презентувати доопрацьовані стратегічні документи робочій групі та іншим зацікавленим сторонам. ПРООН може надати Консультанту технічну підтримку в організації презентаційного заходу (запрошення та спілкування із запрошеними здійснює консультант).

Загальні вимоги до проведення зустрічей (зустрічі повинні бути сплановані та організовані консультантом (консультанткою):

- провести не менше 5 онлайн-зустрічей з Міжнародним консультантом (копії протоколів передаються ПРООН).

- провести не менше 5 онлайн- або офлайн-зустрічей з основною робочою групою (копії протоколів передаються ПРООН);

- провести не менше 5 онлайн- або офлайн-зустрічей з представниками Міністерства у справах ветеранів та ПРООН для координації ходу і результатів плану роботи;

- провести, за можливості, не менше 5 онлайн- або офлайн-зустрічей з іншими зацікавленими сторонами (ветеранами, основною робочою групою, експертами, галузевими міністерствами тощо) (копії протоколів передаються ПРООН);

- регулярно зустрічатися з ПРООН щодо ходу роботи відповідно до плану роботи і графіку (не рідше двох разів на тиждень);

Загальні вимоги до презентацій (ПРООН може надати Консультанту технічну підтримку в організації презентаційних заходів (в той же час запрошення та спілкування із запрошеними здійснює сам консультант):

- принаймні 1 презентація проєкту документа основній робочій групі під час валідаційного семінару;

- принаймні 1 презентація остаточних стратегічних документів робочій групі та іншим зацікавленим сторонам.

Відповідна інформація має отримуватися шляхом аналізу документів і додаткових даних, зібраних за допомогою офіційних запитів в державні органи, місцеві адміністрації, а також шляхом проведення інтерв’ю і фокус-груп, де це доречно. Консультант має спланувати час відповіді на запити офіційної інформації та департаментів ПРООН.

Із двома успішними індивідуальними консультантами будуть підписані окремі контракти (один орієнтований на Запорізьку область, інший — на Луганську область), але вони повинні будуть працювати у команді. Міжнародний консультант буде робити внесок в роботу команди в рамках свого досвіду. Консультанти відповідатимуть за виконання робіт відповідно для кожної області.

IV. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ

Очікується, що протягом терміну дії контракту консультант забезпечить такі результати:

 • План роботи із зазначенням підходу консультанта до виконання завдання і термінів.
 • Список відповідних принципів, стратегій, планів роботи та інших документів, які будуть використані у розділі кабінетного аналізу.
 • Підсумки зустрічей із ключовими зацікавленими сторонами-інформаторами, фокус-групами та робочою групою, а також фокус-групами з колишніми комбатантами.
 • Проміжний звіт, який повинен включати плани проєктів документів; проміжний звіт повинен бути підготовлений після проведення кабінетного дослідження, кількох консультацій із зацікавленими сторонами та робочою групою, і містити початкові висновки за результатами кабінетного дослідження та консультацій із зацікавленими сторонами, можливим є включення матеріалів Міжнародного консультанта щодо узагальнення досвіду інших країн з реінтеграції екскомбатантів.
 • Проєкт Стратегії для кожної області.
 • План презентації проєктів стратегій; для кожного презентаційного заходу достатньо окремого плану у вигляді електронного листа.
 • Пакет ключових документів, отриманих під час виконання завдання (складається в кінці завдання).
 • Остаточні стратегічні документи (рекомендації) для кожної області, з дизайном і плануванням, затверджені відділом комунікацій.

  V. ВИМОГИ ДО МОНІТОРИНГУ/ЗВІТНОСТІ

Консультант працюватиме під загальним контролем керівника компонента «Громадська безпека та соціальна згуртованість» та звітуватиме перед фахівцем по роботі з громадами (безпосереднім керівником). Платежі будуть проводитися поетапно відповідно до запропонованого нижче графіку платежів.

Консультант надасть необхідні людські ресурси для успішного виконання завдання і буде підтримувати регулярні прямі контакти з представниками Програми ООН із відновлення і розбудови миру. Представники ПВРМ ООН розглядатимуть підсумкові результати оцінки на різних етапах відповідно до таблиці «результати і графік реалізації проєкту». Представники ПВРМ ООН затверджуватимуть результати до початку роботи над наступними результатами. Консультант повинен керуватися обсягом роботи і тим, які завдання повинні бути розглянуті й узгоджені з ПВРМ ООН.

За необхідності ПВРМ ООН може надати конкретну підтримку за такими аспектами:

- супровідні листи для офіційних запитів;
- огляд зовнішніх комунікацій;
- забезпечення необхідними зовнішніми комунікаційними матеріалами.

Консультант повинен дотримуватись принципу «Не нашкодь», робочої етики, прозорості, економічної ефективності, співробітництва, колективного підходу, конфіденційності. У процесі виконання цього завдання Консультант має враховувати місцевий та міжнародний досвід ПРООН у підтримці реінтеграції екскомбатантів.

Консультант повинен у всіх створених продуктах забезпечити посилання на ПВРМ ООН і Королівство Нідерландів. Щодо практичних аспектів наочності, консультант радитиметься з комунікаційною командою ПРООН.

Консультант повинен дотримуватися системи моніторингу, оцінки та контролю якості, які впровадила ПВРМ ООН. Консультант повинен надавати необхідну інформацію, методології, звіти, комунікаційні продукти, виконані завдання і результати відповідно до графіка або якомога швидше (в розумні терміни). Робочий процес між Консультантом і безпосереднім керівником ПВРМ ООН буде організований за допомогою менеджера завдань та інструментів планування.

Всі документи передаються в електронному вигляді (формати: * .docx, * .xlsx, * .pptx, *.pdf) на електронному джерелі або у формі електронного повідомлення. Документи повинні бути написані українською мовою. Кожен документ повинен бути написаний у форматі Proxima Nova, розмір шрифту 11, 1 рядок та інтервал між абзацами.

VI. РЕЗУЛЬТАТИ

Нижче наведено опис % від загального бюджету, які будуть виплачені після отримання зазначених нижче результатів:

Опис завдання

Дата виконання

1

План роботи, який містить детальну методологію та план роботи із зазначенням часових рамок, ключових етапів та пріоритетів діяльності; ролі та обов’язки кожного консультанта.

До 1 тижня після підписання контракту

 

2

 

Проміжний звіт, який повинен містити початкові висновки за результатами кабінетного дослідження та консультацій з робочою групою та зацікавленими сторонами, перелік відповідних стратегій, підсумки зустрічей.

До 8 тижнів після підписання контракту

 

3

 

Проєкти стратегічних документів для кожної області, подані та представлені ПРООН.

До 12 тижнів після підписання контракту

4

 

Звіти про валідаційні презентації: один короткий та стислий звіт про захід з презентації для екскомбатантів і один короткий та стислий звіт про валідаційну зустріч; пакет документів має містити плани заходів, реєстраційні списки, фотографії. 

До 14 тижнів після підписання контракту

 

5

 

Підсумкові документи стратегії для кожної області (рекомендації) повинні включати основні вимоги до змісту, викладені в технічному завданні, і рекомендації щодо плану реалізації.

До 16 тижнів після підписання контракту

 

Пропонований графік платежів:

ПРООН виплатить узгоджену суму 3 траншами відповідно до виконання заходів, описаних вище. Нижче наведено опис % від загального бюджету, який буде виплачений після отримання зазначених нижче результатів:

Результат 1-2 — 65% від узгодженого платежу

Результат 3-4 — 25% від узгодженого платежу

Результат 5 — 10% від узгодженого платежу

ПВРМ ООН оплачує узгоджені контрактні збори за послуги протягом 30 днів після виконання та узгодження з ПВРМ ООН. Виплати будуть здійснюватись після повного завершення та прийняття контрактних зобов’язань, що вказує на сертифікацію приймання, яку підписує керівник компонента.

VII. ВИМОГИ ДО ДОСВІДУ ТА КВАЛІФІКАЦІЇ

Основні технічні компетенції Консультанта:

 • Основні функції державної влади
 • Основні функції місцевих органів самоврядування
 • Планування та оцінка
 • Реінтеграція екскомбатантів (РДР)
 • Роззброєння, демобілізація і реінтеграція (бажано).

Основні функціональні компетенції:

 • Стратегічне і системне мислення
 • Генерація знань
 • Управління партнерствами
 • Комунікація
 • Робота з даними та зібраною інформацією.

Основні поведінкові компетенції:

 • Досягати результатів
 • Мислити інноваційно
 • Спритно адаптовуватися
 • Діяти рішуче
 • Бути залученим та співпрацювати.

Досвід:

 • Продемонстрований попередній досвід досліджень і оцінки в складних соціально-економічних умовах, принаймні 1 аналітичний звіт (цей досвід повинен бути чітко відображений в супровідному листі та/або резюме, повинні бути надані всі зразки згаданих звітів).
 • Мінімум — ступінь бакалавра в галузі права, соціальних наук, економіки, управління бізнесом або суміжних галузях.
 • Практичний досвід реінтеграції екскомбатантів, не менше 2 років (цей досвід повинен бути чітко відображений у супровідному листі та/або резюме).
 • Вільне володіння українською мовою і принаймні робоче знання англійської мови.
 • Дуже бажані відмінні навички вербальної комунікації, міжособистісного спілкування та доведені навички фасилітації (проведення тренінгів, фокус-груп, модерування заходів тощо).
 • Підтверджені знання та розуміння процесу децентралізації в Україні, принаймні один раз відображені у супровідному листі та/або резюме.

VIII. ДОКУМЕНТИ, ЯКІ НЕОБХІДНО ВКЛЮЧИТИ ПРИ ПОДАЧІ ПРОПОЗИЦІЙ

Заявники повинні подати такі документи:

 • Супровідний лист (не більше 0,5 сторінки), присвячений відповідному досвіду роботи з соціально-економічної реінтеграції екскомбатантів.
 • Професійне портфоліо (може бути представлено у вигляді резюме, не більше 2 сторінок), яке має чітко описувати основні компетенції, навички та досвід, відповідні цій посаді.
 • Підтверджувальні документи, що відносяться до портфоліо (реєстрація, сертифікати про знання мов, опубліковані дослідження тощо).
 • Принаймні дві стислі та недавні рекомендації від осіб, які мають безпосередній досвід роботи з кандидатом у професійній галузі, пов’язаній з цим завданням.
 • Стисла і лаконічна (максимум 1 сторінка) технічна пропозиція із зазначенням розуміння завдання і підходу до нього.
 • Фінансова пропозиція (відповідно до певних результатів і з використанням шаблону ПРООН).

IX. ФІНАНСОВА ПРОПОЗИЦІЯ

Контракт на одноразову виплату

У фінансовій пропозиції повинна бути вказана загальна сума одноразової виплати в доларах США і умови оплати щодо конкретних і вимірних (якісних і кількісних) результатів. Платежі здійснюються на основі результатів, тобто на наданні послуг, зазначених у технічному завданні. З метою допомоги підрозділу, що подає заявку, в порівнянні фінансових пропозицій фінансова пропозиція включатиме розбивку цієї одноразової суми (в тому числі проїзд, добові та кількість передбачуваних робочих днів).

Витрати на відрядження

Всі передбачені витрати на відрядження повинні бути включені у фінансову пропозицію. Як правило, ПРООН не повинна брати на себе витрати на проїзд, що перевищують вартість квитка економ-класу. Якщо індивідуальний консультант бажає подорожувати більш високим класом, він/вона повинен зробити це, використовуючи свої власні ресурси. У разі непередбачених відряджень оплата витрат на відрядження, включаючи квитки, проживання та кінцеві витрати, повинна бути погоджена між відповідним підрозділом та індивідуальним консультантом до поїздки і буде відшкодована.

X. КРИТЕРІЇ ОЦІНКИ

 1. Продемонстрований попередній досвід досліджень і оцінки в складних соціально-економічних умовах у відповідній галузі (опубліковані дослідження, статті, звіти і т. ін.), принаймні 1 аналітичний звіт, який повинен бути наданий:

1а) 1 аналітичний звіт або подібна робота — 9 балів;

1б) 2-3 аналітичних звіти або подібна робота — 11 балів;

1в) 4 і більше аналітичних звіти або подібна робота — 13 балів.

 1. Освіта:

2а) ступінь бакалавра у відповідній галузі — 8 балів;

2б) ступінь магістра в галузі права, соціальних наук, економіки, управління бізнесом або суміжних галузях — 10 балів;

2в) кандидат юридичних наук, соціальних наук, економічних наук, бізнес-менеджменту або в суміжних галузях — 12 балів;

 1. Практичний досвід у галузі реінтеграції екскомбатантів, не менше 2 років:

3a) 2 роки практичного досвіду в галузі реінтеграції екскомбатантів в Україні або за кордоном — 14 балів;

3б) 3 роки практичного досвіду в галузі реінтеграції екскомбатантів в Україні або за кордоном — 16 балів;

3в) 4 і більше років практичного досвіду в галузі реінтеграції колишніх комбатантів в Україні або за кордоном, а також освіта (курси, тренінги і т. д.) в галузі реінтеграції екскомбатантів або в суміжних галузях — 20 балів;

 1. Вільне володіння українською та англійською мовами (відображено в резюме та/або супровідному листі) — 10 балів.

Вільне володіння українською мовою і принаймні робоче знання англійської мови (відображено в резюме та/або супровідному листі) — 8 балів;

 1. Знання та розуміння процесу децентралізації в Україні, принаймні один пов’язаний проєкт, відображений у резюме або супровідному листі:

5a) попередній досвід роботи з темою децентралізації, участь принаймні в 1 проєкті, відображеному в резюме/супровідному листі — 10 балів;

5б) попередній досвід роботи з темою децентралізації, участь у 2-3 проєктах, відображених у резюме/супровідному листі — 12 балів;

5в) попередній досвід роботи з темою децентралізації, участь у 4 і більше проєктах, відображених у резюме/супровідному листі — 13 балів;

 1. Відмінна вербальна комунікація, міжособистісні та доведені навички фасилітації (проводили тренінги, проводили фокус-групи, модерували заходи тощо):

Ні — 0 балів.

Так — 2 бали.

XI. МЕТОД ОЦІНКИ

Кумулятивний аналіз

Підписання контракту здійснюється з учасником, чия пропозиція була оцінена та визначена як: а) технічно прийнятна та b) кумулятивний найвищий бал із заздалегідь визначеного набору технічних і фінансових критеріїв, характерних для тендеру.

* Вага технічних критеріїв: 70%
* Вага фінансових критеріїв: 30%

Тільки  ті кандидати, які отримають мінімум 70% від максимально доступної кількості балів технічної оцінки (49 балів), будуть розглядатися для фінансової оцінки. Максимальна кількість балів, що доступнав рамках фінансовій пропозиції, надається найнижчій ціновій пропозиціі і дорівнюватиме 30 балів.

Усі інші цінові пропозиції будуть оцінені та присвоєні бали за наступною формулою: 30 балів [максимальна кількість балів для фінансової частини] x [найнижча з усіх оцінених пропонованих цін серед відповідних пропозицій] / [наступна оцінена ціна].

Пропозиція, яка отримує загальну сукупну (кумулятивну) найвищу оцінку після додавання балів технічної пропозиції та фінансової пропозиції, буде вважатися найбільш відповідною/найкращою пропозицією та буде основою для підписання контракту.

IC_Offeror Letter_blank 

UNDP P11_Personal_history_form.New 

Будь ласка, подайте заявку за наступним посиланням: https://jobs.undp.org/cj_view_job.cfm?cur_job_id=103341 


Останні публікації цього розділу:

Вакансія: Digital technology and Innovation Specialist

Асистент/ка проєкту захисту Protection Field Assistant - Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні

Національний/-а Керівник/-ця Проєкту - National Project Officer (ESHS) - (Environmental & Social Management and Occupational Health & Safety) - Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні

Асистент/ка проєкту управління колективними центрами - Field Assistant (CCCM) - Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні

Асистент/ка відділу фінанси та бухгалтерія

Юридична/-ий радниця/радник