Головний/а фахівець/чиня з моніторингу та оцінювання (MEAL Coordinator) Kyiv/ Lviv/ Dnipro

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Biedrenka

Vacancy вакансія dfrfycsz(6)
Головний/а фахівець/чиня з моніторингу та оцінювання (MEAL Coordinator) Kyiv/ Lviv/ Dnipro

HelpAge стратегія 2030 – покращення життя літніх людей

HelpAge International співпрацює з партнерами та має глобальну мережу з понад 150 організацій у 85 країнах, допомагає мільйонам людей похилого віку жити безпечним, гідним і здоровим життям. Завдяки нашому партнерству та співпраці ми працюємо над тим, щоб забезпечити інтеграцію літніх людей у ​​суспільство та прагнемо створити справедливий світ для всіх, незалежно від їх віку. Нашою роботою керує бажання справити реальний вплив на людей похилого віку, бути інклюзивним, працювати в партнерстві та вчитися на нашому спільному досвіді.

Наша стратегія до 2030 року «Старіння у справедливому світі» визначає, як ми працюватимемо разом, щоб сформувати майбутнє, спільне для всіх нас. Працюючи разом, ми прагнемо надихнути рух задля змін, і завдяки тому, що вся наша робота сприяє добробуту, гідності та почутому голосу людей похилого віку, ми можемо змінити життя літніх людей зараз і в майбутньому. У рамках нашої стратегії до 2030 року ми віддані інклюзивній гуманітарній діяльності, підтримуючи людей похилого віку та їхні сім’ї під час кризи.

HelpAge в Україні

HelpAge працює в Україні з 2014 року, загальна кількість співробітників становить понад 800 осіб, включаючи персонал і волонтерів/підрядників. Як одна з небагатьох міжнародних неурядових організацій з оперативною присутністю в Україні на початку кризи, ми змогли негайно відреагувати, рятуючи життя в Донецькій і Луганській областях, і з тих пір збільшили масштаби допомоги в Центральному та Західному регіонах України.

Крім того, ми маємо програму підтримки біженців у Молдові та працюємо через партнерів для підтримки біженців у Польщі. Наш план реагування включає негайну підтримку, таку як грошова допомога, роздача продуктів харчування, розповсюдження наборів води, санітарії, гігієни та інших непродовольчих товарів, захист і психічне здоров’я та перша психосоціальна допомога, а також надання допомоги та догляд в громаді та вдома.

Ми шукаємо пристрасних, професійних і досвідчених кандидатів на ряд ролей, щоб підтримати нашу відповідь на кризу в Україні. Ми шукаємо таланти, які процвітають у співпраці з іншими (всередині HelpAge International та за її межами) і які можуть бути гнучкими та виходити за рамки стандартного мислення.

Ключові сфери впливу та відповідальність:

Головний фахівець з моніторингу та оцінювання тісно співпрацюватиме з персоналом програми з метою підтримки культури та практики надійного планування, моніторингу, оцінки, підзвітності, звітності та навчання в національній програмі та серед партнерів HAI, нарощування потенціалу та сприяння передачі знань з питань моніторингу та оцінювання як на внутрішньому, так і на зовнішньому рівнях.  Підтримувати зв’язок з регіональним спеціалістом MEAL з питань технічної та лідерської підтримки.

 Розробка інструменту MEAL та обробка даних 

 • Впровадити надійну систему моніторингу та оцінки, яка забезпечить відстеження результатів проекту/програми на різних рівнях (проміжні результати, підсумки та вплив). 
 • Розробити/затвердити інтегровану базу даних усіх проектів/програм країни та забезпечити підзвітність через регулярне оновлення даних, цілісність даних та роботу у співпраці з відповідальними за базу даних.
 • Співпрацювати з програмним персоналом для забезпечення збору відповідних даних, необхідних для ефективної системи MEAL, які будуть використані для моніторингу сильних і слабких сторін та недоліків в існуючих проектах/програмах і послугах, а також для звітування про виконання зобов’язань перед донорами.
 • Переглянути існуючі інструменти збору даних для поточних програм в країні.
 • Враховувати зворотній зв’язок від польових та технічних команд для забезпечення постійного вдосконалення систем управління даними в рамках HelpAge в Україні.
 • Забезпечити своєчасне оновлення та обмін даними.
 • Підтримувати діяльність радника MEAL на регіональному рівні в рамках поточних та майбутніх проектів.

Моніторинг та звітність 

 • Тісно співпрацювати з радниками, щоб забезпечити своєчасний зворотній зв’язок зпрацівниками, які впроваджують програму.
 • Розробити плани моніторингу та оцінки для всіх проектів та пропозицій і забезпечити їх дотримання під час реалізації.
 • Забезпечити, аби всі гранти мали оновлений робочий план та план управління ефективністю (PMPs) разом з усіма затвердженими заявками, регулярно переглядаючи та оновлюючи їх у разі потреби.
 • Регулярно проводити оцінку/ аудит якості даних для MEAL на основі узгоджених індикаторів для прийняття рішень.
 • Надавати інформацію відповідному персоналу програми про коригувальні дії, необхідні для уникнення затримок у виконанні, включаючи виявлення операційних проблем і ризиків, які потребують своєчасних дій.
 • Переглядати щомісячні звіти про прогрес, отримані від партнерів, і переконатися, що вони мають докази для підтвердження та надання зворотного зв’язку відповідним співробітникам.
 • Зібрати/підготувати регіональні звіти, пов’язані з внутрішньою звітністю, наприклад, квартальні та річні звіти.
 • Забезпечити ефективне вирішення/врахування міжсекторальних питань, таких як участь, гендер, вік та інвалідність, у всіх проектах в рамках забезпечення підзвітності відповідно до концепції HelpAgeSADD.

Оцінювання, опитування, та аналіз   

 • Підтримувати зв’язок з радниками, щоб забезпечити відповідність усіх нових і поточних проектів вимогам підзвітності, ініціюючи базові дослідження для нових проектів/програм і проводячи відповідні оцінки поточних проектів, щоб вони відповідали стандартам HelpAge.
 • Забезпечити, щоб HelpAge в Україні навчався на основі всіх фінальних оцінок завершених проектів для прийняття рішень та покращення дизайну проектів.
 • Керувати та/або координувати проведення всіх аналізів, оцінок і завдань з оцінки ефективності в країні, включаючи планування та звітність з цих питань.
 • Допомога у розробці ТЗ для проведення зовнішніх досліджень та пошуку/відбору консультантів.
 • Координувати перевірку всіх підготовлених звітів про опитування, щоб забезпечити якість і точність звітності.
 • Своєчасно планувати та ініціювати всі оцінки до та після втручання, опитування KAP, перевірки результатів, моніторинг пост-розподілу та оцінку в реальному часі екстрених програм.
 • Регулярно оновлювати навчальну матрицю під керівництвом Радника з моніторингу та оцінювання.

Навчання, підзвітність та нарощення потенціалу

 • Регулярно проводити моніторинг по впровадженям на рівні країни, що відповідають встановленим стандартам.
 • Надавати актуальні відомості для винесення корисних висновків з проєктів.
 • Ділитися знаннями та надавати конструктивні коментарі колегам, щоб забезпечити якість програми.
 • Забезпечити послідовне дотримання стандартів щодо розподілу даних за статтю, віком, інвалідністю (SADD), підзвітності постраждалому населенню (AAP) та ґендерних стандартів під час реалізації програм.
 • Нарощування потенціалу персоналу шляхом проведення тренінгів для забезпечення впровадження нових інструментів моніторингу даних та якості зібраних даних.
 • Слідкувати за новими підходами та інструментами у сфері моніторингу та оцінки і проводити тренінги для співробітників HelpAge за запитом. Надавати можливість співробітникам моніторити та оцінювати власні зусилля, збирати відповідні дані та готувати необхідні звіти про прогрес.
 • Підтримувати базу даних/співробітника MEAL для збору регулярних даних та управління механізмом подання скарг та зворотного зв’язку (CRFM). Аналізувати дані CRFM та регулярно ділитися ними з фахівцем з моніторингу та оцінки.  Забезпечити захист приватних даних та конфіденційність на всіх етапах процесу.
 • Підтримка команди HAI у впровадженні Політики захисту HAI та Кодексу поведінки відповідно до основного гуманітарного стандарту CHS (Основні гуманітарні стандарти).

Давайте поговоримо про Вас

Чекаємо на Ваш відгук, якщо у Вас є: 

Необхідно

 • Поглибленні знання та розуміння соціальної роботи, гендерних питань, прав людини, міжнародного права або інших галузей соціальних наук
 • Досвід у розробці програм та планів моніторингу та оцінки
 • Сильні міжособистісні та комунікативні навички
 • Сильні навички в управлінні командою/завданнями та розбудові командного потенціалу.
 • Відмінні навички письмової та усної комунікації, вільне володіння англійською, українською мовами
 • Хороші навички роботи з ІТ (насамперед, знання програм Microsoft Office – Word, Excel, Powerpoint, Outlook, Kobo ToolBox)
 • Досвід роботи з моніторингом та оцінкою, дослідженнями (якісними та кількісними), роботою з даними
 • Досвід у розробці та впровадженні заходів з оцінки потреб, опитувань, досліджень та збору даних, включаючи аналіз даних
 • Здатність складати звіти або пропозиції
 • Досвід проведення тренінгів та нарощення потенціалу
 • Хороший рівень володіння Microsoft Excel та кількісним аналізом
 • Попередній професійний досвід (бажано в НУО або суміжних сферах)
 • Можливість працювати в стрессових ситуаціях, та бути самостійним
 • Відмінні навички роботи в команді, вміння працювати в мультикультурному середовищі та налагоджувати ефективні робочі стосунки
 • Готовність та можливість подорожувати по Україні за необхідності

Бажано

 • Ступінь магістра або відповідний освітній рівень у галузі гуманітарних дисциплін, соціальної роботи, гендерних питань, прав людини, міжнародного права або інших галузях суспільних наук.

У HelpAge International ми віримо у важливість розширення можливостей наших людей для того, щоб бути творцями змін і лідерами на всіх рівнях. Ми очікуємо, що наші люди сприйматимуть наші цінності та житимуть серед них, щодня ставлячи перед собою завдання визначати проблеми, які є найважливішими для людей похилого віку та їхніх громад, і справляти важливий вплив.

Крім того, як співробітник HelpAge Ви повинні:

 • Співпрацювати, розвиваючи взаємну довіру та повагу, із зовнішніми організаціями та партнерами для досягнення наших стратегічних цілей і завдань; бути відповідальним за роботу, яку ви виконуєте разом.
 • Адаптуватись до нових напрямків або можливостей, що виникають в організації та у вашій робочій сфері; бути гнучким у своїй ролі, постійно використовуючи відгуки, щоб дізнаватися більше та розвиватися далі.
 • Бути лідером поведінкових та культурних змін, створюючи сприятливе, співробітницьке та інклюзивне середовище, де кожен відчуває підтримку, повагу та участь.
 • Розширювати вплив HelpAge, створюючи та визначаючи нові можливості розвитку бізнесу та будуючи відносини з новими партнерами.
 • Очолювати та сприяти культурі включення людей похилого віку під нашою опікою, скликання та інтелектуальне лідерство таким чином, щоб це трансформувало, розширювало можливості та залучало людей незалежно від їх статі, економічного статусу.

Safeguarding

HelpAge International відданні захисту спільнот, з якими ми працюємо, наших партнерів, співробітників та будь-яких інших осіб, з якими ми контактуємо.

Тому ви будете також відповідальні за:

 • Запобігання шкоди та зловживання з боку наших працівників, операцій і програм будь-кому, хто стикається з нашою роботою;
 • Повідомляти про всі інциденти пов’язані з порушенням прав, які ви бачите, чуєте, або підозрюєте, за допомогою нашого внутрішнього механізму звітності;
 • Дотримання всіх рамок політик і практик захисту;
 • Проходження обов’язкових навчальних курсів, пов’язаних із нашою політикою по запобіганню порушенню прав та дотриманням процедур перевірки персоналу.

If you are interested in this position, please send your application to: [email protected].

Applications will be reviewed on a rolling basis as such early application is encouraged.

Only short-listed candidates will be contacted for an interview.


Останні публікації цього розділу:

ENGin шукає менеджера/ку партнерств

ENGin шукає HR-менеджера/ку

ENGin шукає інтерв'юера/ку (вільне володіння англійською та українською, дистанційна робота)

ENGin шукає Software Engineering Team Lead (Full-Time Remote Position)

Волонтерство в Швеції

Юрист/ка для супроводу неприбуткових організацій