ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» шукає тренерів з проведення онлайн-тренінгу з фандрейзингу та написання проєктних заявок

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
omakhno

вакансія
ГО «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» шукає тренерів з проведення онлайн-тренінгу з фандрейзингу та написання проєктних заявок

Громадська організація «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» в рамках проєкту «Розвиток потенціалу спільноти чоловіків, які мають секс із чоловіками (ЧСЧ)» у співробітництві з Національним ЧСЧ-консорціумом та за підтримки БО «100% життя», оголошує конкурс  та шукає тренерів для проведення онлайн-тренінгу з фандрейзингу та написання проєктних заявок для активістів ЧСЧ/ЛГБТІ+ та працівників ЧСЧ-сервісних організацій.

 Дата оголошення конкурсу 28.10.2020р.

 В умовах пандемії COVID-19 особливо важливим стало набуття молодими активістами та активістками ЧСЧ/ЛГБТІ+ навичок залучення коштів для забезпечення діяльності та виживання спільноти та молодих організацій в регіонах, а також набуття досвіду з написання та подання проєктних заявок різним донорам у сфері громадського здоров’я, посилення потенціалу спільноти та захисту прав ЧСЧ/ЛГБТІ+.

Попри бажання активістів ЧСЧ/ЛГБТІ+ спільноти реалізовувати активності та проєкти, вкрай мала кількість активістів і навіть працівників ЧСЧ-сервісних організацій володіти необхідними навичками написання проєктних заявок та пошуку необхідних ресурсів для реалізації свої задумів, і тому їх організаційна спроможність є досить малою.

Тому, спираючись на результати  опитування активістів, де теми фандрейзингу та написання проєктних заявок були визначені як найбільш запитувані та важливі, АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ та Національний ЧСЧ-консорціум ініціюють проведення інформаційно-освітнього онлайн-тренінгу з цих та дотичних питань.

 МЕТА:

Підвищення організаційної спроможності лідерів/лідерок та активістів/активісток ЧСЧ/ЛГБТІ+, працівників/працівниць ЧСЧ-сервісних НУО через формування у учасників розуміння концептуальних засад пошуку фінансування на впровадження власних соціально значущих ініціатив та відпрацювання практичних навичок з написання проектних заявок.

Завдання тренінгу:

 • надати загальну інформацію щодо існуючих можливостей ефективного залучення коштів для діяльності НУО, ініціативних груп, враховуючи специфіку роботи з ЧСЧ/ЛГБТІ+ спільнотою в Україні;
 • надати теоретичні та практичні навички щодо написання та подання найбільш розповсюджених форм проєктних заявок донорам;
 • відпрацювати на практиці наданий теоретичний матеріал через виконання домашніх завдань.

 Цільова аудиторія та кількість учасників/учасниць: регіональні та місцеві активісти – представники/представниці ЧСЧ/ЛГБТІ+ спільноти; представники/представниці ВІЛ-сервісних організацій, які працюють з ЧСЧ, з усіх регіонів України.

Загальна кількість: 10-15 осіб, які мають брати безпосередню участь у всіх сесіях тренінгу.

 Мова проведення онлайн-сесій: українська/російська.

Ми плануємо проведення орієнтовно п’яти окремих онлайн-сесій тривалістю 2 – 2,5 години кожна протягом двох тижнів (з інтервалами 2 або 3 дні між заходами), з наданням домашніх завдань після кожної сесії: на теми фандрейзингу/пошуку фінансування: орієнтовно дві сесії, та на тему написання заявок – орієнтовно три сесії.

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ

ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ ПЕРШОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦИКЛУ (ФАНДРЕЙЗИНГ, ОРІЄНТОВНО 2 ОНЛАЙН-СЕСІЇ):

 1. Як сформувати власну стратегію та тактику фандрейзингу «з нуля»?
 2. Приклади успішних фандрейзингових кампаній.
 3. Психологічні аспекти фандрейзингу: вміння отримати відмову, вміння працювати зі згодою на грант.
 4. Хто з донорів працює з тематикою ЧСЧ/ЛГБТІ+ (здоров’я, права, мобілізація спільноти, оргрозвиток)?
 5. Врахування специфіки ЧСЧ/ЛГБТІ+ під час пошуку та залучення коштів.
 6. Тактика ведення попередніх переговорів та досягнення домовленостей для успішного залучення коштів.

 ОРІЄНТОВНІ ТЕМИ ДЛЯ ДРУГОГО НАВЧАЛЬНОГО ЦИКЛУ (НАПИСАННЯ ПРОЄКТНИХ ЗАЯВОК, ОРІЄНТОВНО 3 ОНЛАЙН-СЕСІЇ):

 1. Безповоротна фінансова допомога (грант): філософія цього явища. Чому існують суб’єкти, які добровільно віддають свої гроші на соціально вагомі ініціативи?
 2. Що може та не може бути предметом заявки на грант?
 3. Яким чином поєднуються пріоритети та інтереси грантодавця і грантоотримувача?
 4. Інституційна спроможність та грантова історія як істотні чинники отримання грантів.
 5. Типова структура грантової заявки: мета, завдання, строки, зміст діяльності, критерії відповідності меті/завданням, календарний план, бюджет, відповідальні особи/виконавці, система моніторингу та звітності із індикаторами успішності, очікуваний вплив, сталість проєкту.
 6. Складання програмних та фінансових звітів донору, програмні та фінансові зовнішні/внутрішні аудити.
 7. Питання персоналу, його зайнятості та тендерних процедур.
 8. Процедури й політики у зв’язку з отриманням грантів. Питання конфлікту інтересів.
 9. Самопозиціонування та позиціонування донора. Брендинг. Публічність роботи з реалізації грантової заявки.
 10. Проблема дедлайнів. Форс-мажорні обставини та як з ними працювати.

 Об’єм робіт, який потрібно зробити:

1). Розробка деталізованого плану проведення онлайн-сесій на запропоновану тематику, з вказаними методиками проведення та часовими рамками по кожному з питань, що будуть розглядатися, затвердження у замовника.

2). Проведення онлайн-сесій згідно затвердженого плану тренінгу.

3). Надання та допомога у виконанні домашніх завдань в час між окремими онлайн-сесіями.

4). Проведення оцінки/зрізу знань учасників на початку та в кінці тренінгу/навчальних циклів, надання зворотного зв’язку по результатам роботи. Аналіз отриманих зрізів знань.

5). Написання звіту тренера за встановленими формами та строками, включаючи отримані дані зі зрізу знань та рекомендаціями.

 ПРИМІТКИ:

 • Учасники/учасниці конкурсу можуть подаватись як на один з двох запропонованих тематик навчального циклу, так і на обидва одразу.
 • В залежності від бачення конкурсантів/конкурсанток та запропонованого плану тренінгу, кожний навчальний цикл можуть проводити як один, так і більше залучених тренерів.

 II. Термін надання послуг/виконання робіт:

Строки проведення сесій: з 23 листопада по 04 грудня 2020р. (орієнтовно 5 окремих сесій).

IІІ. Умови здійснення оплати

Оплата послуг здійснюється  в безготівковій формі після їх надання та підписання Акта про надання послуг. Очікується, що всі витрати, пов’язані із наданням послуг в рамках даного конкурсу, надавач послуг здійснює за власний рахунок. Передоплата не передбачена.  Бажано мати ФОП ІІІ групи.

ІV. Кваліфікаційні вимоги

Вимоги до учасників: (перелік надається як приклад)

Підтверджуюча документація:

Досвід проведення тренінгів (буде перевагою)

Резюме або лист в довільній формі з описанням досвіду

Досвід у сфері фандрайзингу та написанні грантових заявок

Резюме

Вільне володіння українською мовою (обов’язково)

резюме

 Критерії оцінки:

Критерії оцінки

Ваговий коефіцієнт

Вартість послуг (грн. за годину) або вартість робіт (без ПДВ)

40%

Досвід роботи та необхідні навички

60%

  Перелік документів, які необхідно подати:

 1. Інформацію щодо ставок оплати за останні три роки за встановленою формою (завантажується за посиланням https://cutt.ly/BgRIVbH ) – додаток Salary History.
 2.     Комерційну пропозицію за виконання повного об’єму робіт.
 3. Заповнений, підписаний та відсканований Додаток до оголошення (остання сторінка файлу “Оголошення”, (завантажується за посиланням https://cutt.ly/BgRIVbH ).
 4. Усі документи, які вимагаються Додатком до оголошення, а також рекомендаційні листи/листи підтримки (якщо це зазначено в оголошенні).
 5. Своє розгорнуте актуальне резюме українською мовою, де має бути обов’язково зазначений досвід проведення тренінгів та інших інформаційно-навчальних заходів, тематика яких прописана в технічному завданні;
 6. Попередній план навчального циклу/циклів, який/які Ви хотіли б провести;

 Документи, які передбачають підпис учасника конкурсу, мають бути підписані та надіслані скан-копії.

 Документи подаються в електронному вигляді на адресу [email protected] з копією на [email protected] з поміткою в темі листа «Конкурс на тренерів з проведення онлайн-тренінгу з фандрейзингу та написання проєктних заявок».

 Термін подання документів:  до 4 листопада 2020 р.,  реєстрація документів завершується о 18.00.

 Документи, подані пізніше зазначеного терміну, розглядатися не будуть.

За додатковою інформацією звертатися до ГО « АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» за телефоном: 093-202-6950, до Махна Олександра, консультанта з логістичних питань, е-mail: [email protected]

 Звертаємо Вашу увагу:

Визначення переможця даної процедури закупівлі відбудеться протягом 2 (двох) робочих днів після завершення дії Оголошення. Після обрання переможця, копії всіх документів за даним конкурсом надсилаються БО “100 відсотків життя” на розгляд та затвердження та розглядаються зазначеним донором протягом 10 робочих днів. Результати конкурсного відбору буде повідомлено всім учасникам шляхом надсилання відповідних повідомлень електронною поштою.

 Підписанням та поданням своєї комерційної пропозиції учасник погоджується з наступним:

 • учасник ознайомлений з Оголошенням, яке опубліковано 28.10.2020р.
 • Організація не зобов’язана приймати найкращу за ціною пропозицію чи будь-яку із отриманих пропозицій. До моменту підписання договору про закупівлю Організація не несе жодних зобов’язань по відношенню до учасників закупівлі або потенційних учасників закупівлі;
 • Організація залишає за собою право відхилити комерційні пропозиції всіх учасників процедури закупівлі;
 • участь у конкурсі пов’язаних осіб або ж змова учасників конкурсу забороняється. У разі виявлення таких фактів, результати конкурсу буде відмінено або договір з відповідним постачальником буде достроково розірвано в односторонньому порядку з поверненням всього отриманого таким постачальником за договором та відшкодуванням збитків завданих Мережі;
 • дотримуватись вимог Кодексу поведінки постачальників, з текстом якого можна ознайомитись за посиланням http://network.org.ua/wp-content/uploads/2017/03/Kodeks-povedinki-postachalnikiv.pdf
 • Цим ми підтверджуємо нашу юридичну, фінансову та іншу спроможність виконати умови даної комерційної пропозиції та Оголошення, укласти договір на закупівлю товарів/послуг та правдивість всіх відомостей зазначених у цій комерційної пропозиції.


Останні публікації цього розділу:

Вакансія: Logistic Officer

Вакансія: Administrative Assistant

Спеціаліст з моніторингу виконання плану вакцинації проти COVID-19 в Україні (консультант)

Аналітик інформаційно-статистичної звітності щодо перебігу вакцинальної кампанії проти COVID-19 в Україні (консультант)

Programme Assurance Associate до UNFPA Україна

Project Coordinator до UNFPA Україна