Фахівець/чиня Програми охорони здоров’я (Program Officer, Health)

Зафіксувати у Google календарі!


Vacancy_dfrfycsz(2) вакансія
Фахівець/чиня Програми охорони здоров’я (Program Officer, Health)

Міжнародний Медичний Корпус ніколи не вимагає від кандитатів внесків, платежів або інших грошових операцій. Якщо у зв’язку з працевлаштуванням на роботу у вас вимагають гроші, будь ласка, повідомте про це Міжнародному Медичному Корпусу на сайті для повідомлень про неправомірну поведінку: www.InternationalMedicalCorps.ethicspoint.com. Будь ласка, не надсилайте своє резюме або заявку на цей сайт, вони не будуть розглянуті.

Міжнародний Медичний Корпус – це глобальна гуманітарна некомерційна організація, яка займається порятунком життів і полегшенням страждань через проведення навчальних тренінгів в галузі охорони здоров’я та надання програм допомоги та розвитку. Міжнародний Медичний Корпус був заснований у 1984 році лікарями-волонтерами та медсестрами, та є приватною, добровільною, неполітичною та неконфесійною організацією. Місія організації полягає в тому, щоб покращити якість життя за допомогою необхідних втручань у сфері охорони здоров’я, та пов’язаних із цим заходів, спрямованих на розвиток та відтворення місцевого потенціалу в незахищених громадах по всьому світу. Пропонуючи навчання та медичну допомогу місцевому населенню та медичну допомогу людям, які знаходяться у сфері найвищого ризику, а також завдяки гнучкості, що допомагає швидко реагувати на надзвичайні ситуації, Міжнародний Медичний Корпус займається тим, що відновлює зруйновані системи охорони здоров’я та допомагає повернути їм самозабезпечення.  

Наразі ми шукаємо Фахівець/чиня Програми охорони здоров’я  в Києві.

Опис вакансії

Ми шукаємо цілеспрямованого та досвідченого Фахівця Програми охорони здоров’я (ПФ), який би приєднався до нашої команди в київському офісі ММК. Як програмний фахівець, ви відіграватимете важливу роль у плануванні, координації та реалізації різноманітних гуманітарних проектів у секторі охорони здоров’я, спрямованих на задоволення потреб уразливих груп населення у постраждалих від кризи регіонах. До ваших обов’язків входитиме відстеження бюджетів проектів, моніторинг прогресу та забезпечення відповідності вимогам донорів і політиці організації. Програмний Фахівець (ПФ) працюватиме безпосередньо з керівником сектору охорони здоров’я ММК та забезпечуватиме регулярне оновлення всіх інструментів управління програмою (план заходів, дані Моніторингу, Оцінки, Підзвітності та Навчання (MEAL), план закупівель, кадровий план та інженерні   комунікації). Ідеальний кандидат повинен мати сильні організаційні та комунікаційні навички, пристрасть до гуманітарної діяльності та здатність процвітати в складних і динамічних умовах.

Основні  Завдання та Обов’язки 

Для успішного виконання цієї роботи людина повинна бути здатною виконувати кожну основну функцію. Перелічені завдання є репрезентативними для характеру та рівня призначеної роботи і не обов’язково є вичерпними.

 Моніторинг, Оцінка, Підзвітність та Навчання (MEAL) та Управління Даними 

 • Співпрацювати та координувати ключові результати відповідно до узгоджених термінів.
 • Надавати підтримку відповідному керівнику сектору охорони здоров’я та команді з Моніторингу та Оцінки у впровадженні затвердженого плану     проекту Моніторингу та Оцінки, а також у відстеженні прогресу за показниками для ММК та партнерів.
 • Забезпечувати регулярне оновлення системи відстеження якості програми з виявленими проблемами та узгодженими пунктами дій у координації з відповідними командами програмних секторів.
 • Надавати підтримку командам з реалізації програм у вирішенні проблем, висвітлених у звітах про моніторинг на місцях, у співпраці з командою з моніторингу та оцінки.
 • Розробляти двотижневі та місячні робочі плани за погодженням з технічним керівником, надаючи їх команді з моніторингу та оцінки та відповідним підрозділам для моніторингу процесів.
 • Координувати, консультувати та підтримувати відповідних керівників секторів та відділ Моніторингу та Оцінки у розробці, впровадженні та використанні узгоджених інструментів та керівних принципів для збору, узагальнення та звітування даних.
 • Забезпечувати дотримання шаблонів, інструментів, керівних принципів та вимог донорів під час реалізації процесу та збору даних.
 • Збирати, консолідувати та вчасно завантажувати дані про прогрес у централізованому відстеженні для відповідних секторів.
 • Контролювати  збір даних на місцях з використанням стандартизованих інструментів як для прямого, так і для непрямого впровадження з метою забезпечення якості даних.
 • Надавати підтримку командам з реалізації програм, керівникам секторів та командам з моніторингу та оцінки в систематичному аналізі даних для виконання вимог програми.
 •  Розробляти та впроваджувати аналіз, опитування та оцінювання у структурований спосіб за підтримки керівників секторів та команд з моніторингу та оцінки.
 •  Сприяти розбудові потенціалу персоналу програми та місцевих партнерів щодо шаблонів/форм для збору даних, пов’язаних з проектами, що стосуються моніторингу та оцінювання.
 • Здійснювати вибіркові моніторингові  програмні візити.

Ланцюжок Поставок 

 • Співпрацювати з відділом закупівель та відповідним керівником сектору для створення, подання та відстеження запитів на закупівлю та специфікацій необхідних товарів.
 • Регулярно оновлювати план закупівель.
 • Відстежувати та контролювати всі закупівлі у визначеному секторі.

 Програмна Підтримка 

 • Тісно співпрацювати з відповідним керівником сектору для розуміння цілей програми.
 • Працювати з відповідним керівником сектору над документами з управління програмою; регулярно підтримувати та оновлювати інструменти управління програмою (план закупівель, робочий план, кадровий план та інженерні комунікації).
 • Підготовка заявок на роботу на місцях та іншої документації для нових працівників.
 • Гарантувати, що реалізація проектів ММК та партнерів відбувається згідно з графіком, обсягом та бюджетом, а також з використанням ефективних систем Моніторингу, Оцінки, Підзвітності та Навчання (MEAL) з  метою досягнення бажаних результатів.
 • У співпраці з системою Моніторингу, Оцінки, Підзвітності та Навчання (MEAL)  забезпечувати належний моніторинг, звітність та затвердження діяльності відповідно до програмних політик, інструкцій та процедур ММК та донорів.
 • Забезпечувати ефективне фінансове управління програмою, оновлення кошторисів, ретельний моніторинг щомісячних витрат бюджету та мінімізацію надмірних та недостатніх витрат у виконанні відповідного сектору на регулярній основі.
 • Тісно співпрацювати з фінансовим відділом для моніторингу грошових потоків/прогнозів та відстеження витрат за програмою.
 • Забезпечувати своєчасне, ефективне та раціональне планування та здійснення закупівель шляхом здійснення моніторингу та аналізу в усіх відділах.
 • Допомагати керівнику відповідного сектору у підготовці своєчасних високоякісних внутрішніх та зовнішніх оновлень та звітів для донорів.
 • Допомагати з програмною діяльністю на місцях, коли це необхідно.
 • Підтримувати гнучкість, щоб брати на себе додаткову відповідальність, коли це необхідно.

Репрезентація

Сприяти створенню позитивного іміджу та загальної довіри до організації, зокрема, шляхом застосування Кодексу Етичних Норм Поведінки ММК та інституційної етики і цінностей по відношенню до внутрішніх і зовнішніх суб’єктів.

Безпека

 • Забезпечити дотримання протоколів і політик безпеки в масштабах всієї місії. Запобігання сексуальній експлуатації та насильству.
 • Активно просувати стандарти запобігання сексуальній експлуатації та сексуальному насильству (PSEA) в межах Міжнародного Медичного Корпусу та серед бенефіціарів, які обслуговуються Міжнародним Медичним Корпусом.
 • Будь-які інші завдання на вимогу безпосереднього керівника або уповноваженої особи.
 • Додаткові обов’язки, такі як тимчасове розширення територіальної відповідальності, заміщення вакантних посад на певний період, заміна колег, які перебувають на лікарняному/щорічній відпустці/відрядженні, внутрішнє дублювання посад, будь-які специфічні завдання, пов’язані з організаційними потребами.
 • Обов’язки та відповідальність, перелічені в цьому документі, є репрезентативними для характеру та рівня дорученої роботи і не обов’язково є вичерпними.

Мінімальні вимоги 

 • Один-два роки досвіду роботи на програмній посаді в неприбутковій, гуманітарній, неурядовій або державній організації, пов’язаній з наданням гуманітарної допомоги.
 • Ступінь бакалавра у відповідній галузі (соціальні науки, дослідження розвитку, державне управління тощо).

Компетентність

 •  Здатність зберігати позитивний настрій та професіоналізм у стресових умовах роботи.
 • Здатність витримувати труднощі, пов’язані зі складними умовами як у міському контексті, що розвивається, так і у віддалених польових умовах з обмеженими ресурсами.
 • Виняткові навички усного та письмового спілкування.
 • Здатність добре працювати в міжкультурній команді з різним соціально-економічним походженням.
 • Перевага надається досвіду роботи з партнерами-виконавцями.
 • Володіння англійською мовою на професійному/вільному рівні для спілкування, читання та письма.

 

Своє резюме направляйте за посиланням.

Норми поведінки 

Відповідно до даної посади, людина повинна сприяти та заохочувати культуру дотримання та етики в усій організації та підтримувати чітке розуміння стандартів відповідності Міжнародного Медичного Корпусу та етичних стандартів донорства. Співробітники також несуть відповідальність за запобігання порушення нашого кодексу поведінки та етичних норм, які можуть включати конфлікти інтересів чи етичних норм чи політики безпеки. Якщо ви бачите, чуєте або дізнаєтеся про порушення кодексу поведінки та етичних норм чи політики безпеки , ви зобов’язані про це повідомити. 

Якщо це наглядова позиція, слід подавати приклад етичної поведінки через власну поведінку та нагляд за роботою інших; забезпечити, щоб ті, хто звітує перед вами, мали достатні знання та ресурси для дотримання стандартів, викладених у кодексі поведінки та етичних норм; контролювати відповідність підлеглих працівників; забезпечити дотримання кодексу поведінки та етичних норм та політики Міжнародного Медичного Корпусу, включаючи політику безпеки та захисту від приниження, знущання та сексуальних домагань на робочому місці, постійно та справедливо; підтримувати працівників, які сумлінно піднімають такі питання або виражають занепокоєння. 

Безпека 

Всі співробітники поділяють відповідальність та зобов’язання щодо безпеки та захисту населення, з яким ми працюємо, включаючи особливо вразливі категорії дорослих та дітей. Це включає захист від наступної поведінки наших співробітників або партнерів: сексуальна експлуатація та насилля; експлуатація праці, нехтування або насилля над дітьми, дорослими, що відносяться до групи ризику або ЛГБТ-представниками; будь яка форма торгівлі людьми. 

Рівні можливості 

Міжнародний Медичний Корпус з гордістю надає рівні можливості працевлаштування всім співробітникам і кваліфікованим кандидатам без урахування раси, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, національного або етнічного походження, віку, інвалідності або статусу ветерана. 

Міжнародний Медичний Корпус пишається тим, що надає рівні можливості працевлаштування всім співробітникам і кваліфікованим кандидатам незалежно від раси, кольору шкіри, релігії, статі, сексуальної орієнтації, національного чи етнічного походження, віку, інвалідності чи статусу ветерана.


Останні публікації цього розділу:

Дизайнер/ка

Річне волонтерство в гдинській бібліотеці

Інтерн-аналітик/иня

Procuremеnt and Grants Managеr

Фахівець/чиня у галузі місцевого самоврядування

Вакансія - Cybersecurity Technical Consultant for USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity