Фахівець_чиня з моніторингу та оцінки

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
OlenaGrytsan

HR
Фахівець_чиня з моніторингу та оцінки

Шукаємо в команду фахівця з моніторингу та оцінки (МіО)

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» та міжнародна організація HealthRight International (Право на здоров`я) оголошують конкурс на посаду
фахівця з моніторингу та оцінки (МіО)

Інформація про замовника: МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» (УФГЗ) — благодійний фонд, заснований міжнародною організацією HealthRight International (Право на здоров’я) з метою розбудови місцевого потенціалу та підтримки українських ініціатив, які полягають у наданні життєво важливої допомоги найбільш незахищеним жінкам, дітям та молоді. В Україні організації працюють з 2005 року і запроваджують моделі, спрямовані на профілактику соціального сирітства, гендерно обумовленого насильства та ВІЛ, СНІД; сприяють розвитку місцевих громад через підвищення спроможності громадських організацій та органів місцевого самоврядування щодо покращення спектру, доступу та якості соціальних, психологічних послуг і послуг реабілітації. На сьогодні в обох організаціях працює 640 працівників, в тому числі 60  осіб — основний персонал.

Термін надання послуг: квітень 2023 р. – квітень 2024 р. із можливістю продовження.

Географія: Україна.

Місцезнаходження замовника послуг:  м. Київ, вул. Чикаленко, 45/2 оф.30

Зайнятість: повна.

ОСНОВНІ ОБОВ’ЯЗКИ :

● забезпечення впровадження систем моніторингу і оцінки проєктів Фонду;
● забезпечення впровадження інструментів збору даних;
● здійснення щотижневого збору даних та надання інформації головному спеціалісту з МіО/керівництву;
● організація та проведення опитувань клієнтів та спеціалістів в рамках проєкту;
● ведення електронної бази даних користувачів послуг;
● своєчасне оновлення інформації в базі даних про користувачів послуг та надані послуги;
● моніторинг ведення первинної звітної документації;
● участь у розробці, впровадження та підтримка системи програмного моніторингу організації;
● участь у розробці, ведення та вдосконалення звітної та статистичної документації з моніторингу та оцінки;
● участь у розробці плану розвитку, пов’язаного з потенціалом проєктів Фонду щодо МіО та будь-якої комп’ютерної підтримки, яка може знадобитися;
● участь в нарадах щодо Dharma системи звітування для HQ;
● внесення даних на платформу Dharma по проєктам;
● забезпечення організованого зберігання звітів у визначеному місці;
● участь у розробці та реалізації візуалізації результатів проєктів;
● операційні завдання від головного спеціаліста з МіО/керівництва таких, як участь у підготовці квартальних звітів, перевірка якості даних тощо;
● заповнення та подання необхідних звітних форм на українській та англійській мовах та проведення картування послуг в рамках діяльності кластерів та робочих груп, в яких приймають участь представники Міжнародної організації HealthRight International та Міжнародного благодійного фонду «Українська фундація громадського здоров’я», зокрема MPHSS TWG, 5w Protection Cluster.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ:
● вища освіта в галузі соціальних наук, статистики, демографії, державної політики, міжнародного розвитку, економіки або суміжних галузей;
● досвід роботи у галузі моніторингу та оцінки та/або здійснення програмного моніторингу (досвід використання пакетів баз даних, досвід використання обробки та аналізу даних);
● знання основних методологій оцінки (наприклад, якісного, кількісного, змішаного методу та впливу), а також методологій збору й аналізу даних;
● володіння базовими пакетами комп’ютерних офісних програм на високому рівні;
● високий рівень володіння Excel;
● високий рівень аналітичних здібностей, що доповнюється здатністю обробляти та аналізувати значні обсяги інформації з концентрацією на деталі та точності;
● відмінний рівень володіння українською та високий рівень володіння англійською мовами (як письмовою, так й розмовною);

● знайомство з деякими суттєвими питаннями, які розглядаються в рамках проєктів Фонду, зокрема, такими як: захист дітей, психосоціальна робота з підлітками (молоддю), запобігання залишенню, протидія та запобігання ґендерно зумовленому насильству, невідкладна психологічна підтримка (тощо) – є перевагою;
● поглиблений сертифікат з МіО, статистики чи економіки – є перевагою;
● досвід роботи в неурядових організаціях/благодійних фондах – є перевагою;
● володіння знаннями щодо оцінки впливу — є перевагою.

ОСОБИСТІ ЯКОСТІ:
● високий рівень відповідальності;
● вміння планувати та виконувати заплановане вчасно;
● дисциплінованість;
● адаптивність до форс-мажорів у сучасних умовах;
● здатність працювати в команді та індивідуально, задля досягнення нагальних задач.

МИ ПРОПОНУЄМО:
● цікаві задачі і дружню команду;
● постійне навчання та удосконалення навичок;
● гідну та конкурентну винагороду.

Загальні умови участі у конкурсі:

До участі в конкурсі запрошуються надавачі послуг, які відповідають зазначеним вимогам;

Вимоги до форми конкурсної пропозиції (має включати наступні пункти):

  • Інформація про надавача послуг та його досвід роботи, включаючи CV виконавця;
  • Пропозиція щодо ціни послуги;

Просимо надсилати своє резюме (CV) та мотиваційний лист на електронну адресу: [email protected]

МБФ «Українська фундація громадського здоров’я» та міжнародна організація HealthRight International (Право на здоров`я) є роботодавцем рівних можливостей і не дискримінує у своєму виборі та працевлаштуванні на основі раси, кольору шкіри, релігії, статі, національного походження, політичної приналежності, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку.

Сексуальна експлуатація та наруга заборонені в усіх формах. Організація впроваджує політику запобігання сексуальним домаганням, сексуальній експлуатації та нарузі, в тому числі на робочому місці. Процедури регулюються відповідно до політики ЗСЕН та організаційних правил і положень організації.

 


Останні публікації цього розділу:

Юрист(ка) з питань ВПО (у складі мобільної групи)

Юрист/ка з питань ВПО

Асистент/-ка Ланцюгу Поставок / (Supply Chain Assistant (3 positions)) - Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні

Спеціаліст/-ка Проєкту / (Project Specialist (Community Cohesion)) - Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні

Асистент/-ка по Роботі з Персоналом / (Human Resources Assistant) - Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні

Фахівець(-чиня) з моніторингу ситуації ВПО (у складі мобільної групи)