ENGin шукає агента/ку служби підтримки студентів та волонтерів

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
popadiukmykola

Логотип_без фона
ENGin шукає агента/ку служби підтримки студентів та волонтерів

ENGin це глобальна некомерційна організація, яка має на меті з’єднати Україну зі світом, щоб сприяти її післявоєнній відбудові та довгостроковому економічному та соціальному розвитку. Ми робимо це, об’єднуючи українську молодь з англомовними волонтерами з усього світу для практики спілкування англійською мовою та міжкультурного обміну.

Ми досягаємо загальнонаціональних змін завдяки повністю індивідуальному підходу, застосованому в безпрецедентному масштабі: 100 000+ з’єднань 1-на-1. Ми прагнемо створити ціле покоління українців, які вільно володіють англійською та готові відновити свою державу.

Зараз ми шукаємо досвідченого агента підтримки студентів і волонтерів, який володіє високим рівнем англійської мови, уважністю до деталей і сильними навичками вирішення проблем. Хоча деякі із запитів, які ми обробляємо, є простими технічними проблемами або основними питаннями про програму, багато з них включають складні, відкриті проблеми між студентами та волонтерами. Таким чином, ви повинні прагнути вирішувати складні міжособистісні проблеми.

Посадові обов’язки:

 • Надання високоякісної підтримки студентам і волонтерам електронною поштою та в чаті
 • Оновлення інформації про учасників на нашій власній онлайн-платформі
 • Пріоритезація запитів у службу підтримки та передача проблем відповідним внутрішнім командам
 • Надання клієнтам покрокових інструкцій щодо вирішення проблем у письмовій формі
 • Допомога в тестуванні та вирішенні технічних питань

Ця позиція для вас, якщо ви:

 • Віддані місії ENGin – допомогти відбудувати Україну завдяки силі англійської мови та індивудальних зв’язків.
 • Маєте 1+ рік досвіду роботи в сфері підтримки клієнтів 
 • Володієте сильними навичками вирішення проблем
 • Маєте виняткові навички письмового та усного спілкування
 • Легко працюєте у ситуаціях високого тиску та маєте хороші навички управління часом
 • Можете співпрацювати з членами команди у повністю віддаленій команді
 • Вільно володієте англійською мовою (письмово та розмовно)

Це буде перевагою:

 • Знання Zendesk або подібних систем обробки запитів
 • Досвід роботи/волонтерства в НУО

Що ви можете очікувати від нас:

 • Повністю віддалену роботу
 • Конкурентоспроможну заробітню плату за результатами співбесіди та оцінки навичок
 • Гнучкий графік
 • Досвід роботи в міжнародній організації, що швидко розвивається
 • Робота в молодому та професійному колективі

Якщо ви бажаєте подати заявку на вакансію, надішліть своє резюме та відповіді тут:

https://forms.gle/6rtBVM8xp9Y3P5vH6 

ENGin is a global nonprofit organization that aims to connect Ukraine to the world in order to propel its postwar reconstruction and longer-term economic & social development. We’re doing this by pairing Ukrainian youth with English-speaking volunteers worldwide for English conversation practice and intercultural exchange. 

We are achieving nationwide change through a fully individualized approach deployed at unprecedented scale: 100,000+ 1-on-1 connections. We aim to create an entire generation of English-fluent, culturally competent Ukrainians ready to rebuild their nation. 

Currently, we’re looking for an experienced Student and Volunteer Support Agent, who has a high level of English, attentiveness to details, and strong problem-solving skills. While some of the queries we handle are simple technical issues or basic questions about the program, many involve complex, open-ended issues between students and volunteers. Thus, you should be eager to solve complex interpersonal problems.

Job responsibilities:

 • Providing high-quality email and chat support to students and volunteers 
 • Updating participant information on our proprietary online platform 
 • Prioritizing support queries and escalating issues to appropriate internal teams
 • Providing customers with step-by-step guidance to resolve problems in written form
 • Assisting with testing and resolving technical issues

This is you:

 • Committed to ENGin’s mission to help rebuild Ukraine through the power of English and 1-on-1 connections.
 • 1+ years of experience in the Customer Support or Customer Success field
 • Strong problem-solving skills
 • Exceptional written and verbal communication skills
 • Effective in high-pressure situations with good time management skills
 • Ability to collaborate with team members in a fully-remote team
 • Fluent in English (written and spoken)

This will be a plus:

 • Knowledge of Zendesk or similar ticketing systems
 • Experience working/volunteering in an NGO

What you can expect from us:

 • Fully remote work
 • Competitive salary based on the results of the interview and skill set assessment
 • Flexible schedule
 • Experience in a fast-paced international organization
 • Work in a young and professional team

 If you’d like to proceed, please, submit your CV and replies here: https://forms.gle/6rtBVM8xp9Y3P5vH6


Останні публікації цього розділу:

Дизайнер/ка

Річне волонтерство в гдинській бібліотеці

Інтерн-аналітик/иня

Procuremеnt and Grants Managеr

Фахівець/чиня у галузі місцевого самоврядування

Вакансія - Cybersecurity Technical Consultant for USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity