Експерт з розробки бізнес-моделі ринку сервісів з впровадження SMART агротехнологій  в плодово-ягідному секторі

Зафіксувати у Google календарі!


USAID Logo
Експерт з розробки бізнес-моделі ринку сервісів з впровадження SMART агротехнологій  в плодово-ягідному секторі

Мета завдання: Розробка бізнес-моделі створення ринку послуг для МСП з впровадження сучасних  систем Smart агротехнологій спрямованих на підвищення продуктивності фруктово-ягідних насаджень, оптимізацію та зменшення негативного впливу  використання агрохімічних засобів, зменшення витрат ручної праці та людського фактору у виробничих процесах,  впровадження міжнародних стандартів простежуваності безпечності вирощування плодів та ягід.

Обґрунтування:

Інноваційні технології активно впроваджуються в усіх сферах діяльності людини. І аграрна галузь не стала винятком. З кожним роком на поля виїжджають все більш високотехнологічні агрегати, обладнані GPS-навігацією, впроваджуються системи телематики. Агротехнологічні процеси, на які раніше витрачалась велика кількість робочої сили, зараз виконуються і контролюються автоматичними пристроями.

Сфера IT все більше інтегрується в сільське господарство, SMART технології  все більше  застосовуються:

       а/. для  збору і аналізу інформації (GNSS, GIS, RS, Web, Big Data, Yield monitoring, Soil-test). 

       б/. для управління і прийняття рішень (Crop-, Land-, Livestock-management).

       с/. для забезпечення і контролю виконання прийнятих рішень (Variable Rate Technology).

SMART агротехнології передусім впроваджують великі  агрохолдинги, насамперед в секторі вирощування зернових та технічних культур, що дає їм змогу контролювати роботу агрономів, об’єктивно оцінювати стан посівів, швидко та обґрунтовано приймати управлінські та агротехнологічні рішення, якісно проводити необхідні роботи в полях.

Разом з тим, впровадження SMART агротехнологій у фермерських господарствах відбувається досить повільно. Фермери зазвичай не мають спеціальних знань та не мають можливості залучати відповідних фахівців, або фахово оцінити ІТ продукти які пропонуються на ринку та організувати їх впровадження.  Особливо важливим є впровадження Smart агротехнологій в плодово-ягідному секторі, в який вкладаються великі стартові інвестиції та в яких використовуються велика кількість ручної праці, насамперед жінок. 

На сьогоднішній день, ягідництво в Україні – досить соціальна сфера. Елементи агротехнології, починаючи від системи зрошення, посадкового матеріалу та, закінчуючи ручною працею – достатньо дорогі. Всі існуючі ризики плодово-ягідного виробництва зазвичай не покриваються надходженнями, в першу чергу через високу собівартість продукції.

Тому, враховуючи вищезгадане, плодово-ягідному сектору, вкрай необхідне вдосконалення та оптимізація процесів виробництва. Саме тому,  плодово-ягідний сектор потребує створення ринку сервісних послуг з розробки та впровадження Smart агротехнологій.

За рахунок створення ринку надання  сервісу з впровадження Smart агротехнологій, малі виробники плодово-ягідної сфери матимуть змогу долучитись до нових технологій, досягти підвищення ефективності свого виробництва та поліпшити економічне становище у господарстві, зокрема:

 1. Зменшити вплив людського фактору на прийняття управлінських рішень.
 2. Оптимізувати використання пестицидів та зменшити їх негативний вплив на навколишнє середовище;
 3. Організувати в реальному часі контроль впровадження процедур простежуваності безпечного виробництва плодово-ягідної продукції.
 4. Оптимізувати облік збору продукції та впровадити чіткий контроль руху продукції від «поля до столу».
 5. Мати можливість вчасно вжити заходи або навпаки, не вживати агротехнічні заходи, які в конкретній ситуації є недоцільними.
 6. Мати можливість проведення більш точної оцінки очікуваного результату.
 7. Відповідно до реальної оцінки, запланувати раціональне використання ресурсів, насамперед води та агрохімікатів.

Створення даної бізнес – моделі можливе у тісній співпраці спеціалістів ІТ – сфери та практиків – технологів плодово-ягідної сфери.

Співпраця буде організована у такій послідовності:

 1. На першому етапі консультантом будуть визначені основні стримуючі фактори впровадження Smart агротехнологій в МСП плодово-ягідного сектору,  будуть визначені оптимальні кейси послуг, попит на послуги з їх впровадження та орієнтовна ринкова вартість 3-5 пакетів послуг;
 2. На другому етапі буде розроблена бізнес-модель створення ринку сервісного обслуговування МСП з впровадження Smart агротехнологій в плодово-ягідному секторі

ПЛАН РОБОТИ  ТА ВИКОРИСТАННЯ РОБОЧИХ ДНІВ

Для реалізації мети заплановано наступні заходи:

Зміст роботи

Кількість

робочих днів

Термін виконання

1

Оцінка потреби та переліку основних видів Smart агротехнологій в різних агро кліматичних зонах

10

20 січня 2020 року

2

Розробка бізнес-моделі ринку сервісного обслуговування МСП з впровадження Smart агротехнологій в плодово-ягідному секторі

20

30 січня  2020 року

3

Підготовка та проведення  презентації проекту бізнес-моделі, отримання відгуків потенційних споживачів

 

5

 

10 лютого 2020 року

4.

Доопрацювання бізнес-моделі

5

 

15 лютого 2020 року

5.

Заключний звіт з відображенням економічної ефективності та доцільності використання даної бізнес-моделі.

5

01 березня  2020 року

 

ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ:

 1. Розроблена  бізнес-модель ринку сервісного обслуговування МСП з впровадження Smart агротехнологій в плодово-ягідному секторі.
 2. Підготовлений заключний звіт та проведена презентація очікуваних результатів впровадження розробленої бізнес-моделі із відображенням економічної ефективності та доцільності використання.

Текст звіту має бути у форматі  Arial 11, і включати до 10 сторінок. Презентація має складати не більше 15 слайдів у форматі ppt.

ТЕРМІН ВИКОНАННЯ ТА КІЛЬКІСТЬ РОБОЧИХ ДНІВ

Завдання повинне бути виконаним протягом 45 робочих днів у період з 01.01.2020 до 15.03.2020.

ЗВІТУВАННЯ

Експерт з розробки бізнес-моделі створення ринку  сервісу з агротехнологічних та ІТ послуг в плодово-ягідному секторі.працюватиме з робочими групами за компонентом ARDS Markets and Rural Development та доповідатиме керівнику групи.

ВИМОГИ ДО КАНДИДАТІВ / СПЕЦІАЛІСТІВ

 • Добре знання агротехнологій в плодо-овочевому секторі, їх регіональних особливостей.
 • Добре знання проблем з впровадження Smart агротехнологій в плодово-ягідному секторі.
 • Досвід з розробки методичних рекомендацій, проведення презентацій та консультацій з їх впровадження Smart агротехнологій в плодово-ягідному секторі .
 • Не менше 10 років досвіду роботи агронома в плодово-ягідному секторі та не менше 3 років досвіду надання консультаційних послуг з впровадження Smart агротехнологій в плодово-ягідному секторі.
 • Гарні аналітичні та маркетингові навички.
 • Гарні комунікаційні навички у спілкування з фермерами.

Принципи ділової етики

Кандидат на позицію повинен дотримуватись принципів ділової етики «Кімонікс Інтернешнл». Успішний кандидат погоджується виконувати свої обов’язки сумлінно, у повному обсязі та відповідно до своїх здібностей, дотримуватись місцевого законодавства та звичаїв, діяти у відповідності до принципів ділової етики «Кімонікс Інтернешнл» та прийнятих в Україні стандартів. З принципами ділової етики «Кімонікс Інтернешнл» можна ознайомитись у місцевому офісі Компанії. Якщо під час роботи на «Кімонікс Інтернешнл» успішний кандидат зіштовхнеться із питаннями чи проблемами етичного характеру такими, як конфлікт інтересів, хабарництво або відкати, подарунки, плагіат тощо, він може проконсультуватися з керівником за цим завданням або з командою Проекту «Підтримка аграрного і сільського розвитку» за ел.адресою: [email protected].

Порядок подання резюме

Просимо надсилати резюме та супровідного листа на електронну адресу [email protected] не пізніше 25 грудня 2019 р. з поміткою «Експерт з розробки бізнес-моделі створення ринку сервісу з впровадження SMART агротехнологій в плодово-ягідному секторі» у темі листа. Будь-ласка, жодних запитів за телефоном, ми зв’яжемося тільки з фіналістами.

Компанія «Chemonics» є роботодавцем, що надає рівні можливості для всіх кандидатів в процесі відбору та найму на роботу, не дискримінує за ознакою раси, кольору шкіри, релігійних переконань, статі, національності, політичних вподобань, сексуальної орієнтації, гендерної ідентичності, сімейного стану, інвалідності, генетичної інформації, віку, членства в професійних спілках, інших факторів, що не впливають на якісне виконання обов’язків.


Останні публікації цього розділу:

Старший експерт з місцевого економічного розвитку/ Senior Assets Management/Local Economic Development Lead

Експерт у сфері проведення інформаційних кампаній у малих містах та ОТГ

Короткостроковий експерт

Стажер/ка в Трансперенсі Інтернешнл Україна

Вакансія: Finance Оfficer/Accountant, Kyiv

Фінансовий менеджер в ГО "Інтерньюз-Україна"