Експерт відділу оцінки проектів фінансового офісу

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
EE Fund

вакансія
Експерт відділу оцінки проектів фінансового офісу

Державна установа “Фонд енергоефективності” запрошує прийняти участь у конкурсному доборі на посаду експерта відділу оцінки проектів фінансового офісу.

Основні обов’язки:

 • Фінансова оцінка проектів (зокрема, документів заявників, договорів з підрядниками, видаткових накладних, актів приймання наданих послуг, виконаних будівельних робіт, довідок про вартість виконаних будівельних робіт і витрати, платіжних документів, що підтверджують здійснення оплати за послуги та впровадження заходів з енергоефективності, договорів на проведення технічного нагляду, актів приймання-передачі наданих послуг з технічного нагляду, платіжних документів, що підтверджують оплату послуг з проведення технічного нагляду, договорів на проведення авторського нагляду, актів приймання-передачі наданих послуг з авторського нагляду, платіжних документів, що підтверджують оплату послуг з проведення авторського нагляду, договорів на сертифікацію енергетичної ефективності будівлі, актів приймання-передачі наданих послуг сертифікації енергетичної ефективності будівлі, платіжних документів, що підтверджують оплату послуг сертифікації енергетичної ефективності будівлі, договорів на підготовку звіту з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані, актів приймання-передачі наданих послуг з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані, звітів з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані, підготовлених після впровадження заходів з енергоефективності, платіжних документів, що підтверджують оплату послуг з обстеження інженерних мереж, що були модернізовані) на предмет їх відповідності програмі і вимогам Фонду.
 • Попередній та остаточний розрахунок розміру гранту, розрахунок суми коригування.
 • Перевірка заявок на участь у програмі Фонду, на затвердження проекту, на внесення змін до проекту, на верифікацію виконаних заходів з енергоефективності та первинних документів, поданих разом із заявками. Підготовка висновків щодо відповідності заявок та витрат фінансовим вимогам Фонду з наданням обґрунтованих пояснень та розрахунок розміру часткового відшкодування вартості проведення енергоаудиту.
 • Перевірка у межах компетенції заявок та первинних документів, поданих у рамках інших програм Фонду.
 • Підготовка та надання періодичних звітів у порядку, визначеному Наглядовою радою Фонду.
 • Підготовка та надання відповідей на запити із сайту та запитання від регіональних консультантів, що відносяться до компетенції відділу.
 • Виконання інших обов’язків, покладених на нього начальником відділу та фінансовим директором Фонду.

Вимоги:

 • Вища математична або економічна освіта відповідного напряму підготовки (магістр, спеціаліст або бакалавр) за галуззю знань «Управління та адміністрування» або «Фінанси», або «Банківська справа», або «Математика».
 • Бажано – Отримання додаткової освіти, проходження курсів, семінарів з відповідного фінансового напрямку підготовки.
 • Загальний досвід роботи за фахом не менше 3-х років, бажаний досвід роботи економістом/бухгалтером у сфері будівництва.
 • Знання основ відповідного фінансового законодавства України.
 • Розуміння фінансового планування та аналізу, досвід  використання методів та інструментів фінансового аналізу та прогнозування.
 • Навички проведення та перевірки розрахунків та калькуляції робіт і послуг (в тому числі будівельних).
 • Навички роботи із платіжними документами, договорами, актами виконаних робіт тощо.
 • Володіння комп’ютером – рівень досвідченого користувача; робота з офісним пакетом Microsoft Office.
 • Високий рівень володіння українською мовою.
 • Бажано знання англійської мови 

Умови:

 • Трудові відносини з експертом відділу оцінки проектів оформлюються згідно з чинним законодавством України шляхом укладання трудового контракту (договору).
 • Очікуваний рівень заробітної плати – 30,000 гривень на місяць (до оподаткування).
 • Строк подачі документів: до 24:00 01 листопада 2020 року.

Подання документів

Для участі в конкурсному доборі претендент надсилає електронною поштою заяву щодо бажання взяти участь у конкурсі.

До заяви додається:

 • біографічна довідка (резюме);
 • копія паспорта громадянина України або копія паспорта громадянина України (ID) з копією Витягу з Єдиного державного демографічного реєстру щодо реєстрації місця проживання, який посвідчує особу;
 • копія документа про вищу освіту;
 • згода на обробку персональних даних;
 • мотиваційний лист щодо виконання функцій працівника підрозділу;
 • рекомендації (за наявності).

Зразки документів для заповнення знаходяться за посиланням.

Документи для участі в конкурсі відправляються на електронну адресу. В темі листа прохання вказувати прізвище та назву посади, на зайняття якої подаються документи.

Етапи конкурсного добору:

 1. Прийом документів;
 2. Співбесіда з конкурсною комісією;
 3. Фінальна співбесіда.


Останні публікації цього розділу:

Фахівець із методики спеціалізації прокурорів та розподілу проваджень

Радник з Інформаційно-комунікаційних технологій

Фахівець з Інформаційно-комунікаційних технологій

Аналітик з Інформаційно-комунікаційних технологій

Проект міжнародної технічної допомоги «Програма USAID з аграрного і сільського розвитку (АГРО)» шукає короткострокового експерта з розробки моделі клубу і школи виробників кондитерських і крафтових продуктів

Вакансія: Renovation Manager