Експерт/-ка з оцінки та забезпечення належної якості надання психологічних і психотерапевтичних послуг UNFPA

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Maryna Semenenko

Vacancy вакансія(3)
Експерт/-ка з оцінки та забезпечення належної якості надання психологічних і психотерапевтичних послуг UNFPA

Мета надання консультаційних послуг:
UNFPA в Україні впроваджує проєкт «EMBRACE: Посилення національних і регіональних механізмів побудови адаптивної, підзвітної та економічно ефективної системи протидії та запобігання гендерно зумовленому насильству» (назва походить від англійського слова EMBRACE, сформованого з перших літер слів: Enhancing Mechanisms to Build Responsive, Accountable & Cost-Effective System) за фінансової підтримки уряду Великої Британії. Проєкт спрямований на посилення безпеки та захисту жінок і дівчат від гендерно зумовленого насильства (ГЗН) шляхом трансформації соціальних норм, що виправдовують ГЗН, покращення доступу постраждалих осіб до якісної допомоги та розвиток механізмів координації і підзвітності на національному та місцевому рівнях.

Повномасштабне воєнне вторгнення РФ в Україну 24 лютого 2022 року поставило під ризик життя і благополуччя усіх українців та українок. У межах реагування на кризову ситуацію UNFPA запустив роботу ряду соціально-психологічних, психологічних та психотерапевтичних послуг для підлітків та дорослих.

Зокрема, уже працюють мобільні бригади соціально-психологічної підтримки та онлайн-платформа з надання безоплатної спеціалізованої психотерапевтичної підтримки особам, які зазнали насильства, пов’язаного з війною (зокрема, сексуального) – Аврора.

У серпні 2022 року почала роботу онлайн-платформа для молоді з можливістю отримати анонімну психологічну консультацію у форматі листування у режимі реального часу. А на осінь заплановано початок роботи гарячої лінії для чоловіків, оператор(к)и якої надаватимуть телефонні психологічні консультації.

Мета даного завдання полягає в регулярній перевірці якості наданих психологічних послуг згаданими вище сервісами/платформами UNFPA та наданні рекомендацій для покращення якості послуг задля досягнення відповідності сервісів міжнародним стандартам психологічного консультування та забезпечення винятково позитивного клієнтського досвіду користувачів сервісів і платформ UNFPA.

Результатом роботи експерта/-ки є задокументована належна якість роботи психологічних та психотерапевтичних сервісів і платформ, створених UNFPA.

Зміст та обсяг роботи:
(Опис послуг, діяльності або результатів)

Передбачається, що експерт/-ка реалізує такий набір завдань, включаючи, але не обмежуючись:

1) Запропонує формати та здійснюватиме на регулярній затвердженій основі інтервенції з оцінки якості надання послуг психологами/-инями та психотерапевт(к)ами визначених сервісів/платформ UNFPA (деталі за посиланням).

Детальніше із роботою послуг експерт/-ка ознайомиться на початку роботи у межах контракту.

2) За результатами проведеної оцінки послуг надаватиме щомісячні вичерпні звіти, які міститимуть шляхи вирішення виявлених проблемних аспектів, щодо кожної із вказаних у таблиці вище послуг.

3) Проводитиме комунікацію зі старшими психологами/-инями (супервізорами) команд визначених послуг задля передачі результатів оцінки та здійснення рекомендованих покращень до роботи.

4) Створення навчальних матеріалів і програм навчальних заходів за потребою, яка буде визначатися експертом/-кою із наданих результатів оцінки.

Тривалість та план виконання робіт:

Дата початку: 31 жовтня 2022 року (попередньо)

Дата завершення: 31 грудня 2022 року (попередньо)

Місце надання послуг: Україна

Дати та спосіб надання результатів роботи (напр., в електронному, паперовому вигляді тощо):

Звітність про результати роботи:

1) Щомісячні звіти про здійснені заходи з оцінки якості надання психологічних та психотерапевтичних послуг з переліком рекомендацій для покращення їх ефективності.

Терміни: щомісяця, до 25 числа наступного місяця

2) Підсумковий звіт про прогрес і досягнення, зроблені висновки та рекомендації.

Термін: до завершення дії контракту

Моніторинг та контроль перебігу робіт, в тому числі вимоги до звітності, її періодичність і кінцеві терміни:

Моніторинг роботи здійснюватиме Проєктна координаторка UNFPA, Надія Ковалевич, [email protected]

Контроль за виконанням завдання:

Контроль за виконанням завдання консультантом/консультанткою здійснюватиме Проєктна координаторка UNFPA, Надія Ковалевич, [email protected]

Поїздки:
Поїздки до місць, де знадобиться підтримка консультанта/консультантки

Необхідний досвід, кваліфікація та навички, в тому числі вимоги до володіння мовами:

Ступінь магістра у галузі психології
Щонайменше три року досвіду як експерта/-ки із забезпечення якості та/або в управлінні надання психологічних послуг
Практичне знання інструментів, методик та концепцій із забезпечення якості
Відмінні аналітичні та письмові навички
Знання відповідних нормативних стандартів роботи психологів і психотерапевтів
Хороші комунікативні навички, як усні, так і письмові
Уважність до деталей
Підтверджене навчання та/або сертифікати спеціаліста/-ки із забезпечення якості
Мова: Відмінне володіння письмовою та розмовною українською мовою.
Знання англійської мови буде перевагою.

Ресурси / послуги, що надаються UNFPA або виконавчим партнером (наприклад, послуги з підтримки, офісні приміщення, обладнання) у разі необхідності:

Додаткові послуги можуть надаватися за запитом та дозволом UNFPA.

UNFPA надасть консультанту/консультантці комплект документів, пов’язаних зі змістом роботи та результатами попередньої діяльності у цій сфері.

Консультант/консультантка несе відповідальність за організацію свого проїзду та проживання під час виконання доручень і повинен/повинна включати відповідні витрати до плати за свої послуги.

Інша відповідна інформація або спеціальні умови, якщо такі наявні:
Плата за консультування здійснюватиметься у гривнях щомісячними платежами, які вносяться на банківський рахунок консультанта/консультантки після прийняття UNFPA звітів про хід роботи та підсумкових звітів про послуги, надані консультантом/консультанткою.

Будь-які зауваження, пропозиції, заяви чи скарги щодо надання консультантом/консультанткою послуг у межах цього технічного завдання повинні бути надані консультанту/консультантці письмово протягом 10 днів після отримання від нього/неї результатів роботи або звітів.

Зміст та обсяг робіт і послуг, що надаються консультантом/консультанткою у межах цього технічного завдання, а також умови надання консультаційних послуг можуть бути змінені у разі потреби шляхом письмового погодження між консультантом/консультанткою та UNFPA.

Інтелектуальна власність

Вся інформація щодо цього проєкту (документальна, аудіо, візуальна, цифрова, кібер, проєктна документація тощо), що належить Фонду ООН у галузі народонаселення, з якою консультант/консультантка може вступати в контакт під час виконання своїх обов’язків за цим завданням, залишається власністю Фонду ООН у галузі народонаселення з ексклюзивними правами на її використання. За винятком цілей цього завдання, інформація не повинна бути розголошена громадськості і не використовується в будь-яких інших цілях без письмового дозволу Фонду ООН у галузі народонаселення відповідно до чинних національних та міжнародних законів про авторські права.

Процедура подання заявок

Експерт/-ка буде визначений/визначена в результаті проведення відкритого конкурсного відбору.

Для участі у конкурсі потрібно подати на адресу [email protected] до 19 жовтня 2022 року заявку, яка міститиме такі документи:

Професійне резюме;
Мотиваційний лист;
Короткий опис (до 1 сторінки) з пропозиціями форматів для перевірки та оцінки якості кожної із передбачуваної даним ТЗ послуги.
Цінова пропозиція, яка має містити перелік запропонованих інтервенцій для перевірки та оцінки якості послуг із зазначеним очікуваним гонорарем за кожну із них (шаблон можна знайти за лінком).
Оцінюватимуться тільки повністю підготовлені заявки, отримані до встановленого терміну.

Прохання зазначити у темі листа: Quality Assurance Expert for EMBRACE services


Останні публікації цього розділу:

Пакт шукає Capacity Development Officer / Спеціаліста(-ку) з організаційного розвитку партнерів

Конкурс на вакансію «Консультант/ка з проведення незалежного аналізу ефективності вжитих заходів»

Соціальний/а працівник/ця (мобільна бригада) - Миколаїв

DiXi Group шукає експерта(ку) з енергетичної безпеки

Digital організатор/ка до Razom We Stand

Психолог/иня (мобільна бригада) - Запоріжжя