Deputy Director / Заступник_ця керівника напряму

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
PFRU

Chemonics logo
Deputy Director / Заступник_ця керівника напряму

Фонд «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) —  це багаторічна, мультидонорова фінансована програма, координатором якої є Міністерство закордонних справ, у справах Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства (МЗС Британії) та здійснюється у співпраці з Урядом України.  

Метою ФПСУ є створення покращених умов для української держави у партнерстві з громадянським суспільством та приватним сектором, щоб очолити інклюзивне національне, відновлення і відродження в контексті російської агресії. Цей результат покликаний сприяти відновленню більш стійкої, соціально згуртованої, інклюзивної, демократичної та процвітаючої України. ФПСУ надає кошти українським і міжнародним партнерам і реалізує проєкти, засновані на дослідженнях і фактичних даних.  

Це позиція з повною зайнятістю у Києві. Очікується, що співробітник тісно взаємодіятиме з керівником компоненту ФПСУ в рамках одного з напрямків ФПСУ та технічним радником цього напрямку.

Обов’язки: 

 • Співпраця з керівником компоненту з метою надання щоденного стратегічного керівництва, супроводження та контролю якості в рамках одного з проєктів, що фінансуються через ФПСУ, в тому числі технічних і операційних аспектів проєкту.
 • Надання підтримки керівнику компоненту в формулюванні бачення, розробці та адаптації згідно з потребами планів реалізації та бюджетів нових проєктних концепцій.
 • Відповідальність за керування та координацію щоденної роботи проєктної команди, комунікація з відповідними допоміжними підрозділами ФПСУ за потреби.
 • Тісна співпраця з керівником компоненту та фінансовою командою з метою відслідковування прогнозного бюджету та надання рекомендацій щодо коригування планів за потреби.
 • Керування стосунками з відповідними зацікавленими сторонами ФПСУ, а також постачальниками, залученими до реалізації відповідних компонентів проєкту. Зокрема, забезпечення координації та співпраці між конкретними програмами ФПСУ, включеними в його/її портфель, та іншими визначеними великими стабілізаційними програмами для досягнення максимального ефекту.
 • Контроль роботи постачальників, залучених у реалізацію проєкту.
 • Активна участь у підготовці щомісячної звітності ФПСУ та реалізації програми моніторингу, оцінки та винесення уроків з проєкту. 
 • Забезпечення тісної координації між усіма чотирма компонентами проєкту з метою підсилення бажаного ефекту.
 • На управлінському рівні надання підтримки керівнику компоненту з метою забезпечення щоденного контролю за реалізацією проєкту після погодження проєкту ФПСУ та його технічним комітетом.
 • Управління та мінімізація ризиків проєкту, а також підтримання актуальності відповідних трекерів для відслідковування ризиків компоненту.
 • Комунікація з заступником керівника групи ФПСУ та керівником компоненту з метою надання інформації щодо статусу проєкту, забезпечення актуальності та відповідності контексту проєктних планів і ходу реалізації проєкту.
 • Інші обов’язки, призначені керівником групи ФПСУ та керівником компоненту. 

Кваліфікаційні вимоги:  

 • Вища університетська освіта у галузі соціальних наук або галузі, пов’язаній із розбудовою миру, стабілізацією та сталим розвитком.
 • Як мінімум 10 років досвіду в сфері інституційного чи організаційного розвитку та формування потенціалу, бажано у складних політичних контекстах та/або країнах, що постраждали від конфліктів. 
 • Дуже бажано попередній досвід роботи у сфері стабілізації та з надзвичайно чутливими питаннями
 • Досвід формування партнерств з метою розробки, реалізації проєктів та управління спротивом і стійкістю громад та/або програмами із захисту громад. 
 • Як мінімум 5 років досвіду розробки та керування проєктами інституційного розвитку, формування потенціалу, стабілізації, міжнародного розвитку та/або формування стійкості.
 • Підтверджений послужний список ефективного керування проєктами, зацікавленими сторонами та взаємодії з високопоставленими урядовцями.
 • Дуже бажано досвід роботи в Україні.
 • Обов’язкове вільне володіння англійською, корисним буде володіння українською.

Зайнятість: повний робочий день.

Місце роботи: Київ (Україна)

Інструкції з подання резюме: 

Для того щоб подати резюме, слід перейти за наступним посиланням до 18 грудня: ФПСУ – Підбір персоналу – Заявка кандидата (smartsheet.com) 

Summary:  

The Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) is a multi-year, multi-donor funded programme managed by the UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO).

The aim of PFRU is to set improved conditions for the Ukrainian state, in partnership with civil society and the private sector, to lead on inclusive national recovery and revitalisation in the context of Russia’s aggression. This outcome is designed to facilitate and strengthen resilience for a more socially cohesive, inclusive, democratic, and prosperous Ukraine. The PFRU provides funds to Ukrainian and international delivery partners and implements projects based on research and evidence.

This is a full-time, Kyiv-based assignment during which the individual is expected to work closely with the PFRU Component Director for one of PFRU’s workstreams and Technical Advisor for the workstream. 

Responsibilities: 

 • Work together with the Component Director to provide day-to-day strategic direction, oversight and quality control of one of the projects funded through PFRU, including technical and operational aspects of the project.
 • Supports the Component Director in envisioning, designing and adapting as needed implementation plans and budgets for newly identified project concepts.
 • Responsibility for directing and coordinating daily workflow of the project team, liaising with the relevant support divisions within PFRU as required.
 • Works closely with the Component Director and the Fund Team to track project budget forecasts and suggests planning modifications when needed.
 • Manages relationships with relevant PFRU stakeholders, as well as suppliers engaged to implement relevant components of the project. In particular, ensure that the specific PFRU programming in their portfolio coordinates and cooperates with other identified large stabilisation programmes for greatest effect.
 • Oversees the work of suppliers engaged on the project.
 • Contributes to PFRU monthly reporting and implementation of the project monitoring, evaluation, and learning plan.
 • Ensures close coordination between all four components of the project to magnify the desired impact.
 • Provides senior support to the Component Director in ensuring day-to-day oversight of project implementation following approval of project design by PFRU and PFRU’s Technical Committee.
 • Manages risk and risk mitigation on the project and keeps relevant risk trackers for the component up to date.
 • Liaises frequently with the PFRU Deputy Team Leader and Component Director to advise on project status, ensuring project design and implementation remain relevant and responsive.
 • Undertakes other duties as assigned by the PFRU Team Leader and Component Director.

Qualifications:  

 • Advanced university degree in social sciences or discipline relevant to peacebuilding, stabilisation and sustainable development.
 • At least 10 years of experience in institutional or organisational development and capacity building, preferably in complex political environments and/or conflict-affected countries.
 • Previous experience working in stabilisation and on highly sensitive issues highly preferred.
 • Experience building partnerships for project development, implementation and management of community resistance, resilience and/or protection programming.
 • At least 5 years of experience in designing and leading institutional development, capacity building, stabilisation, international development and/or resilience projects.
 • Proven track record of effective project management, stakeholder management and engaging with senior government officials.
 • Experience working in Ukraine highly preferred.
 • English fluency required; fluency in Ukrainian beneficial.

Duration of Assignment: Full time.

Location of Assignment: Kyiv, Ukraine

Application instructions:

Please apply using the following link till 27th December PFRU Recruitment – Candidate Application (smartsheet.com) 

For roles requiring English language skills, English language CVs are preferred (but not required). Applications will be considered on a rolling basis. No telephone inquiries, please. Chemonics will contact finalists.  

Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, colour, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors.  

Chemonics values the protection of your personal data. If you are in the European Union, please read our EU Recruiting Data Privacy Notice to learn how we process personal data. You may access the notice via the following link: https://chemonics.com/eu-recruiting-data-privacy-notice/   

 


Останні публікації цього розділу:

Вакансія: Youth Economic Opportunities Lead

Радник_ця з політик та залучення

DiXi Group шукає консультанта/ку із запуску комерційних навчальних програм

DiXi Group шукає менеджера/ку з питань сталого розвитку

Фахівець/чиня із комунікаційних питань / Communication Analyst

Громадська організація «АЛЬЯНС.ГЛОБАЛ» оголошує конкурс на вакансію Консультанта(ки) із забезпечення психологічної підтримки