Асистент(-ка) з реалізації проекту /Project Implementation Assistant

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
PFRU

Vacancy-вакансія2-300x2251
Асистент(-ка) з реалізації проекту /Project Implementation Assistant

Загальна інформація 

Фонд «Партнерство за сильну Україну» (ФПСУ) — це багаторічна, донорська програма, якою керує Міністерство закордонних справ, справ Співдружності Націй та розвитку Сполученого Королівства (МЗС СК). 

 Метою ФПСУ є забезпечення українській державі кращих умов для керування процесом інклюзивного відновлення та відродження України в партнерстві з громадянським суспільством і приватним сектором в умовах російської агресії.  Це має сприяти розбудові більш соціально згуртованої, інклюзивної, демократичної та процвітаючої України за рахунок посилення її стійкості. ФПСУ надає фінансову підтримку українським і міжнародним партнерам-виконавцям і реалізує проєкти на основі результатів досліджень і доказової бази. 

 Асистент із реалізації проєктів надаватиме адміністративну підтримку з бюджетування, закупівель та інших питань, пов’язаних із реалізацією проєктів, із забезпеченням ефективності реалізації проєктів і заходів ФПСУ. 

 Обов’язки: 

 •  Допомога в управлінні бюджетами та підготовці фінансової звітності для проєктів ФПСУ, в тому числі: 
 • регулярна актуалізація та звірка інструментів контролю проєктних бюджетів із операціями та сумами, виставленими на МЗС СК 

 • збір даних про виділення коштів за діючими договорами чи заходами, що розробляються, для звітування перед вищим керівництвом ФПСУ та МЗС СК 

 • Надання адміністративної підтримки при закритті проєктів. 

 • Надання допомоги в оформленні актів приймання-передачі, в тому числі: 

 • підготовка актів приймання-передачі для бенефіціарів 

 • актуалізація реєстру матеріальних цінностей ФПСУ після передачі обладнання бенефіціарам 

 • актуалізація реєстрів та/або баз даних, пов’язаних із реалізацією, за потреби 

 • Інші завдання за запитом 

 Кваліфікація: 

 •  Ступінь бакалавра в галузі державного управління, міжнародних відносин, бізнесу, фінансів або суміжних галузях. 
 • Бажано два роки досвіду роботи в фінансовій сфері у проєктах, фінансованих МЗС СК або іншими донорами. 

 • Відмінні усні та письмові навички, а також комунікативні навички. 

 • Продемонстрована різнобічність і чесність. 

 • Підтверджений досвід розробки нових організаційних систем та інструментів, а також впевнене володіння Microsoft Office (зокрема, Microsoft Excel). 

 • Навички професійної роботи з колегами, відвідувачами та громадськістю. 

 • Обов’язково вільне володіння українською та англійською мовами. 

 Режим роботи: повна зайнятість, до 15 вересня 2024 р. 

Інструкції щодо подання резюме:

Подавайтеся за допомогою цього посилання до 19 березня 2024 р. Для позицій, де англійська мова є обов’язковою, бажано (але не обов’язково) надсилати резюме на англійській мові.Закликаємо подавати заявки людям з обмеженими можливостями.  Заявки розглядатимуться на постійній основі. Без запитань по телефону, будь ласка. Кімонікс зв’яжеться з фіналістами.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca

Кімонікс – це роботодавець, що надає рівні можливості всім кандидатам і працівникам, і у якого немає дискримінації за расою, кольором шкіри, віросповіданням, статтю, національністю, політичними переконаннями, сексуальною орієнтацією, гендерною ідентичністю, сімейним статусом, інвалідністю, генетичною інформацією, віком, членством у професійних організаціях або за іншими факторами, не пов’язаних із виконанням професійних обов’язків.

Summary: 

The Partnership Fund for a Resilient Ukraine (PFRU) is a multi-year, multi-donor funded programme managed by the UK’s Foreign, Commonwealth and Development Office (FCDO).  The aim of PFRU is to set improved conditions for the Ukrainian state, in partnership with civil society and the private sector, to lead on inclusive national recovery and revitalisation in the context of Russia’s aggression. This outcome is designed to facilitate and strengthen resilience for a more socially cohesive, inclusive, democratic, and prosperous Ukraine. The PFRU provides funds to Ukrainian and international delivery partners and implements projects based on research and evidence. The Project Implementation Assistant will provide administrative support to PFRU’s budgeting, procurement and other project implementation-related processes, ensuring effective delivery of PFRU projects and activities.

 Responsibilities: 

 •  Support budget management and financial reporting for PFRU projects, including:

-  Regularly updating and reconciling project budget tools against transactions and amounts billed to FCDO

- Compiling data on funds committed through active contracts or activities under development for reporting to PFRU senior management team and FCDO

 • Providing administrative support for closeout of projects.
 • Assist transfer agreement process, including:

- Putting together transfer agreements for beneficiaries

- Updating PFRU Asset Register with equipment transferred to beneficiaries

- Updating implementation-relevant registers and/or databases if/when necessary

 • Other tasks upon request

Qualifications:

• Bachelor’s degree in public administration, international relations, business, finance or relevant field.

• Two years of experience in working in finance for a FCDO or other donor-funded projects preferred.

• Excellent verbal and written and communication skills.

•  Demonstrated versatility, and integrity.

•  Proven experience developing new organizational systems and tools, with a strong command of Microsoft Office (particularly Microsoft Excel) required.

•  Ability to work in a professional manner with fellow staff members, visitors, and the public.

• Fluency in Ukrainian, English is required.

Duration of Assignment: Full time through 15 September 2024 

Location

 This position will be based in Kyiv, Ukraine.

Application Details 

Please send an email with your CV and cover letter (optional) attached and “Recovery Assistant” in the subject line by March 19th, 2024.We encourage to apply people with disabilities. No telephone inquiries, please. Chemonics will contact finalists.

https://app.smartsheet.com/b/form/a44f8791237c4df2a2c0d3d2ad86b2ca

Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, color, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors.


Останні публікації цього розділу:

Старший/а проєктний/а менеджер/ка: Містобудування до Команди підтримки відновлення та реформ при Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури України

Молодший/а фахівець/чиня з соціально-правового захисту в сфері протидії гендерно-зумовленому насильству / Gender Based Violence Assistant

Координатор/ка з організації заходів

Асистент/ка з управління інформацією / Information Management Assistant (national position in Ukraine)

Фахівець/чиня з юридичного супроводу та консультування проєкту

Спеціаліст/ка з безпеки та логістики / Security and Logistics Officer (national position in Ukraine)