Асистент(-ка) аналітика даних / Database Operator

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Anastasiia_V

logo-1024x258
Асистент(-ка) аналітика даних / Database Operator

arche noVa — це нерелігійна неприбуткова неурядова організація (НУО), що розташована в м. Дрезден (Німеччина) та здійснює діяльність у сфері гуманітарної допомоги, відновлення та розвитку. Наша основна увага приділяється сфері водопостачання, санітарії та гігієни (ВСГ). Додаткова інформація про організацію: www.arche-nova.org

Починаючи з 24 лютого 2022 року arche noVa розпочала програму допомоги Україні у відповідь на безпрецедентну гуманітарну кризу. Війна в Україні не має ознак вщухання та продовжує збільшувати страждання, а отже й гуманітарні потреби по всій країні, але особливо на сході. Бойові дії призвели до численних жертв серед цивільного населення, які нажаль продовжують зростати кожного дня, а також до значних пошкоджень інфраструктури та житлового фонду. Війна торкнулася всіх сфер життя та призвела до вимушеного переміщення мільйонів українців у пошуках притулку.

Для впровадження програми допомоги в Україні arche noVa шукає кандидатів на

посаду: Асистент аналітика даних

Тривалість: до 30-го квітня 2024 року з можливістю подовження

Початок роботи: якомога скоріше

Місце роботи: м. Київ

Умови: договір на надання допоміжних послуг, з випробувальним терміном – 4 тижні

Завдання та обов’язки:

 • Підтримка Координатора з Моніторингу та оцінки і програмного відділу в створенні відповідних структур на місці, розробці та застосуванні сталого управління даними та систем їх поширення, що включає збір та аналіз даних, розробку і застосування методологій, планів збору тощо
 • Збір, консолідація, документування та дезагрегація зібраних даних, забезпечення високого рівня точності, послідовності та порівнянності для допомоги в процесі прийняття рішень
 • Розробка, проектування та оновлення інформаційних візуальних матеріалів, таких як карти, діаграми та інфографіка, використовуючи зібрані дані для подання ключової інформації
 • Сприяння підвищенню якості та своєчасності відповідних поточних заходів
 • Виконання інших завдань, пов’язаних із функціональними обов’язками, на запит

Вимоги:

 • Диплом бакалавра або вище в галузі аналізу даних чи інших відповідних сферах
 • Мінімум 1 рік підтвердженого відповідного досвіду
 • Сильні навички роботи з комп’ютером, зокрема з програмами пакету MS Office, включно з Excel, Word, PowerPoint, бажано Power BI
 • Підтверджений досвід роботи з великими обсягами інформації, перевіркою її повноти і точності
 • Добре володіння українською та англійською мовами (як письмово, так і усно)
 • Вміння працювати в команді
 • Сильні навички самоорганізації
 • Здатність працювати в умовах стресу

Переваги:

 • Щомісячна оплата послуг відповідно до тарифної сітки організації
 • Відшкодування витрат, пов’язаних з робочими поїздками

Кінцевий термін подачі заяви: 15-те грудня 2023 року

Зверніть увагу на те, що співбесіди з відповідними кандидатами будуть проводитись на постійній основі та вакансія може бути закрита раніше зазначеного терміну.  

Як подати заяву:
Будь ласка, надішліть своє резюме на електронну адресу: [email protected]

In English below:

arche noVa — Initiative for People in Need is a religiously independent non-profit, non-governmental organisation (NGO) based in Dresden, Germany, working in the field of humanitarian aid, rehabilitation and development. Our primary focus is the Water, Sanitation and Hygiene (WASH) sector. Further information about the organisation can be found here: www.arche-nova.org.

arche noVa has started its relief program in Ukraine responding to the unprecedented humanitarian crisis. Since the 24th of February 2022, the war in Ukraine has shown no signs of abating and continues to drive increasing humanitarian needs across the country. The hostilities have resulted in civilian casualties that continue growing and significant infrastructure damage. The war has affected all spheres of life and uprooted millions of Ukrainians.

For the implementation of the arche noVa relief measures, we are looking for a Database Operator (national position)

Duration: until the 30th of April 2024, with the possibility of an extension
Position to be filled: ASAP
Duty station: city of Kyiv
Contract: consultancy or labour, with six weeks of a probation period

Responsibilities:

 • Supporting the Monitoring & Evaluation Coordinator (M&EC) and the Program team in establishing structures in place, developing and applying sustainable data management and dissemination systems, including data collection and analysis, methodologies, plans etc.
 • Designing, developing and managing databases, dashboards and other tools
 • Consolidating, documenting and disaggregating collected data, ensuring a high level of accuracy, consistency and comparability to support the decision-making process
 • Developing and implementing proper data management system, including backup, storage, validation, and security procedures to ensure data integrity and availability
 • Developing, designing and updating information visual materials, e.g. maps, charts and infographics, using collected data to convey key messages
 • Contributing to improving the quality and timeliness of current relevant issues
 • Performing other relevant duties as and when required

Requirements:

 • Degree/certificate in data management or other relevant areas
 • At least 3 years of demonstrated relevant experience
 • Strong computer skills, particularly in MS Excel, PowerPoint etc.
 • Proven experience in working with a large amount of data, checking its completeness and accuracy
 • Good command of Ukrainian and English (both written and spoken) is mandatory
 • Ability to work in a team
 • Strong self-organisational skills
 • Ability to work under stress

Benefits:

 • Monthly remuneration according to the organisation’s grid
 • Travel expenses

Deadline for application: 15th of December 2023

Please note that the interviews will be conducted on a rolling basis, and the position might be filled before the deadline.

How to apply:

Please send your CV and Motivation letter in English to: [email protected].

 

 


Останні публікації цього розділу:

Експерт/ка з адвокації на рівні громад

Головний/а методист/ка психологічної служби

Експерт/ка з моніторингу результатів впровадження порядків міжвідомчої взаємодії

Експерт(-ка) з розвитку електромереж у Команду підтримки відновлення та реформ Міністерства енергетики України

Українська природоохоронна група шукає комунікаційника/цю

Консультантка/т: Designer Consultant, for USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity, DAI Global, LLC