Адміністратор/ка з укладання договорів / Contracts Administrator

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Vacancy-вакансія2-300x225
Адміністратор/ка з укладання договорів / Contracts Administrator

Адміністратор/ка з укладання договорів

Tetra Tech надає найкращі у своєму класі послуги з енергетичного консалтингу для клієнтів по всьому світу. Наша робота сприяє розвитку чистої енергетики для досягнення кліматичних цілей та цілей декарбонізації, створенню сталих комунальних послуг та сучасних мереж, а також просуванню гендерної рівності та економічної інклюзивності в енергетичному секторі.

Проект енергетичної безпеки (ESP ) – це семирічний проект, що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та є найбільшим проектом USAID в Україні на сьогоднішній день. USAID ESP реалізується підрядником USAID – компанією Tetra Tech ES, Inc., провідним постачальником послуг у сфері водних ресурсів, охорони довкілля, інфраструктури, управління ресурсами, енергетики та міжнародного розвитку, що базується в Каліфорнії.

Місія USAID ESP полягає у зміцненні енергетичної безпеки України, вдосконаленні нормативно-правової бази в енергетичному секторі та підвищенні стійкості енергопостачання в Україні. Це допоможе підтримати економічний розвиток країни та зберегти її демократію. USAID ESP тісно співпрацює з Урядом України з метою розвитку конкурентних енергетичних ринків. У такий спосіб USAID ESP сприятиме залученню інвестицій приватного сектору в енергетику для забезпечення доступної, надійної, стійкої та безпечної енергетики для всіх українців. Програма USAID ESP реалізується вже п’ятий рік і триватиме до червня 2025 року.

Опис вакансії та мета роботи:

Tetra Tech запрошує на роботу адміністратора/ку з укладання договорів для підтримки загальної місії ESP. Адміністратор/ка з укладання договорів відповідатиме за підтримку старшого менеджера з укладання договорів  ESP у виконанні процесу адміністрування контрактів повного життєвого циклу для проекту ESP.

Посадові обов’язки:

 • Підтримка контрактної команди  та команди закупівельників у впровадженні відповідних інструментів закупівель відповідно до вимог проекту.
 • Створення, модифікація та підготовка замовлень на закупівлю, субконтрактів та адміністративних угод про мікрозакупівлі.
 • Проектування закупівельної документації.
 • Ведення файлів закупівель та контрактів у місцевих офісах.
 • Перегляд вхідної та вихідної кореспонденції.
 • Допомога менеджеру з контрактів у проведенні щоквартальної внутрішньої перевірки файлів субконтрактів.
 • Виконувати інші пов’язані з цим обов’язки за призначенням.

Мінімальні вимоги:

 • 1 рік відповідного професійного досвіду.
 • 4 роки безпосереднього досвіду або ступінь вищої освіти.
 • Попередній досвід роботи з контрактами федерального уряду США.
 • Попередній досвід роботи у сфері фінансів та управління проектами.
 • Здатність до мультизадачності в умовах дедлайнів.
 • Базові навички ведення переговорів та бюджетування.
 • Досвідчений користувач Microsoft Excel та Word.
 • Професійне володіння англійською та українською мовами.

Бажані вимоги:

 • Досвід участі у закупівлях з USAID або з іншими донорськими організаціями.
 • Велика увага до деталей.
 • Вища освіта.
 • Відмінні навички комунікації та відданість клієнтському сервісу.

Для подачі заявки перейдіть за посиланням  Contracts Administrator – Ukraine- Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com) натисніть “подати заявку на вакансію”, потім пройдіть реєстрацію та заповніть анкету. 

Щоб дізнатися більше про Проект USAID “Енергетична безпека”, відвідайте веб-сайт Проекту https://energysecurityua.org, підписуйтесь на нас у Facebook https://www.facebook.com/usaidesp/, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/energysecurityua/ і Youtube.

 Contracts Administrator

Tetra Tech provides best-in-class energy consulting services for clients worldwide. Our work advances clean energy to achieve climate and decarbonization goals, creates sustainable utilities and modern grids, and promotes gender equality and economic inclusivity at the energy nexus.

The Energy Security Project (ESP) is a seven-year project funded by the United States Agency for International Development (USAID) and the largest USAID project in Ukraine so far. The USAID ESP is implemented by Tetra Tech, a leading consulting firm based in the United States.

USAID ESP mission is to enhance Ukraine’s energy security, improve the energy legal and regulatory environment in the country, and increase the resilience of Ukraine’s energy supply. This will help to support the country’s economic development and sustain its democracy. Tetra Tech is working closely with the Government of Ukraine to develop competitive energy markets. By doing so, USAID ESP will facilitate private sector-led energy investments to provide affordable, reliable, resilient, and secure energy for all Ukrainians. This project is currently in the fifth year of implementation and will run through June 2025.

Position summary & job purpose:

Tetra Tech has an opportunity for a Contracts Administrator to support ESP’s overall mission. The Contracts Administrator will be responsible for supporting ESP’s Senior Contracts Manager in executing the full life cycle contract administration process for the ESP project. Learn more about the ESP here.

Position responsibilities: 

 • Support contracts and procurement teams with implementation of appropriate acquisition instruments based on the project’s requirements.
 • Create, modify, and draft purchase orders, subcontracts, and administrative micro purchase agreements. 
 • Draft procurement documentation.
 • Maintain field office procurement and contracts files.
 • Review incoming and outgoing correspondence.
 • Assist the contracts manager in completing the quarterly internal review of subcontract files.
 • Perform other related duties as assigned. 

 Minimum qualifications:

 • 1 year of relevant professional experience. 
 • Bachelor’s degree in law, business administration, finance or related field.  4 years of directly related work experience may be substituted for degree. 
 • Prior work experience with U.S. federal government contracting 
 • Previous financial and project management experience 
 • Proven ability to handle multiple tasks in a fast-paced, deadline-oriented environment 
 • Basic negotiating and budgeting skills.                         
 • Proficient in Microsoft Excel and Word     
 • Professional proficiency in English and Ukrainian 

 

Preferred qualifications: 

 • Experience in procurements with USAID or other donor agencies 
 • Strong attention to details 
 • Advanced degree 
 • Excellent communication and customer service skills 

To apply: Please follow the link  Contracts Administrator – Ukraine- Ukraine – Tetra Tech Careers (selectminds.com) сlick apply for job, then complete registration and fill out the application form.

To find more about USAID Energy Security Project, visit the Project website https://energysecurityua.org, follow us on Facebook https://www.facebook.com/usaidesp/, LinkedIn https://www.linkedin.com/company/energysecurityua/ and Youtube.


Останні публікації цього розділу:

Дизайнер/ка

Річне волонтерство в гдинській бібліотеці

Інтерн-аналітик/иня

Procuremеnt and Grants Managеr

Фахівець/чиня у галузі місцевого самоврядування

Вакансія - Cybersecurity Technical Consultant for USAID Cybersecurity for Critical Infrastructure in Ukraine Activity