Запит на подання грантових заявок: Збільшення доступу до факторингового фінансування для українських мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) заради економічного відновлення

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
FSR_Grants

бізнес тренінг семінар менеджер
Запит на подання грантових заявок: Збільшення доступу до факторингового фінансування для українських мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) заради економічного відновлення

Запит на подання грантових заявок (ЗПЗ) № RFA-FSR-002 Збільшення доступу до факторингового фінансування для українських мікро-, малих та середніх підприємств (ММСП) заради економічного відновлення / Request for Applications (RFA) Number RFA-FSR-002 Expanding Access to Factoring Financing for Ukrainian Micro-, Small and Medium Enterprises (MSMEs) for Economic Recovery.

Проєкт USAID «Реформування фінансового сектору» (FSR) має на меті отримати заявки на грантові кошти від фінансових установ на факторинг, який збільшить доходи ММСП та стимулюватиме створення нових робочих місць. Очікується, що гранти, реалізовані за цим запитом на подання грантових заявок (ЗПЗ), сприятимуть економічному зростанню шляхом досягнення наступних цілей:

  1. Зробити факторинг більш привабливим і доступним фінансовим інструментом для обігового капіталу ММСП.
  2. Збільшення кількості факторингових операцій за участю ММСП, які раніше не користувалися факторинговими послугами.
  3. Підтримка рішень, які б підвищили операційну ефективність факторів та спростили використання факторингу для клієнтів.
  4. Підвищення обізнаності та розуміння факторингу серед ММСП.

Щоб отримати більш детальну інформацію, будь ласка, прочитайте доданий запит на подання грантових заявок RFA-FSR-002.

З метою інформування 1 грудня о 14:30 Проєкт USAID FSR проведе в онлайн-режимі сесію питань і відповідей про ЗПЗ. Якщо ви хотіли б взяти участь у цій сесії, будь ласка, зареєструйтеся за посиланням, наданим в документі про цей ЗПЗ. Письмові запитання в рамках ЗПЗ мають бути надіслані не пізніше 29 листопада 2023 року на адресу електронної пошти: [email protected].

Заявки мають бути подані не пізніше 23:59 за київським часом 29 грудня 2023 року

Про Проєкт USAID «Реформування фінансового сектору»

Проєкт USAID «Реформування фінансового сектору» (FSR) – це п’ятирічна програма, яка підтримує довгострокові системні зміни в економіці України шляхом трансформації фінансового сектору у більш сучасний, добре функціонуючий, конкурентний ринок, який відповідає стандартам ЄС і міжнародним стандартам. Проєкт надаватиме технічну допомогу, гранти та підтримку закупівель своїм партнерам з державного та приватного секторів. Основними напрямами уваги є вдосконалення регулювання та нагляду за фінансовим ринком; зміцнення фінансової інфраструктури; поглиблення фінансового посередництва приватного сектора та розширення приватного фінансування; а також підвищення прозорості та комунікації щодо реформи фінансового сектора. Для отримання додаткової інформації про FSR та його діяльність відвідайте інформаційну сторінку FSR за адресою: http://fsr-ua.info/en/ та сторінку у Facebook за адресою: https://www.facebook.com/FSRproject/.

RFA-FSR-002_UKR

RFA_FSR-002_ENG

RFA-FSR-002_Annexes_UKR

RFA_FSR-002_Annexes_ENG

ANNEX 4 Budget

Q&A session_RFA-FSR-002

_____________________________________________

USAID Financial Sector Reform (FSR) Activity seeks applications from financial institutions for grant funds for factoring to increase MSME revenues and stimulate job creation. Grants implemented under this Request for Applications (RFA) are expected to contribute to economic growth by achieving the following objectives:

  1. Make factoring a more attractive, affordable financial instrument for MSME working capital.
  2. Boost the number of factoring transactions involving MSMEs that have not previously engaged with factoring services.
  3. Support solutions that would improve operational efficiency of factors and simplify the use of factoring for the clients.
  4. Enhance awareness and understanding of factoring within the MSME community.

For more details, please read the attached Request for Applications RFA-FSR-002.

For information purposes, USAID FSR Activity will hold an online Q&A Session about the RFA on December 1, 2023, at 14:30. Please register for the Q&A Session using the link provided in the RFA document. Written questions under this RFA should be submitted no later than November 29, 2023, via e-mail: [email protected].

Applications must be submitted no later than 23:59 Kyiv time on December 29, 2023.

About USAID Financial Sector Reform Activity

USAID Financial Sector Reform (FSR) Activity is a five-year program to support the creation of a modern, efficient, and transparent financial sector aligned with European and international markets. The Activity will provide technical assistance, grants, and procurement support to its public and private sector partners. The main areas of focus are improving financial market regulation and supervision; strengthening financial infrastructure; deepening private sector financial intermediation and expanding private finance; and enhancing transparency and communications about financial sector reform. For more information about the FSR and its activities, please visit FSR’s information page at: http://fsr-ua.info/en/ and Facebook page at: https://www.facebook.com/FSRproject/.

RFA-FSR-002_UKR

RFA_FSR-002_ENG

RFA-FSR-002_Annexes_UKR

RFA_FSR-002_Annexes_ENG

ANNEX 4 Budget

Q&A session_RFA-FSR-002


Останні публікації цього розділу:

Закупівля дизельного палива

Конкурсні торги на закупівлю ліків

Тендер: послуги з розробки веб-порталу для БО ММСП

Відбір на тренінгову програму для фасилітаторів/ок груп психологічного ресурсування

Тендер на закупівлю обладнання для харчоблоків навчальних закладів Хмельницької області

Тендерна пропозиція щодо постачання нестандартних непродовольчих товарів