Тендер. Розробка й проведення антикорупційної комунікаційної кампанії

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
USAID/ENGAGE

Тендер tender
Тендер. Розробка й проведення антикорупційної комунікаційної кампанії

Запит пропозиції № P4767-2022-03
Назва: Розробка й проведення антикорупційної комунікаційної кампанії
Дата оголошення: 23 червня 2022 р.
Кінцева дата, до якої приймаються запитання: 4 липня 2022 р.
Відповідь на запитання: 7 липня 2022 р.
Дата закінчення прийому пропозицій: 15 липня 2022 р.
Очікувана дата договору: 1 серпня 2022 р.

ЗАПИТ ПРОПОЗИЦІЇ
Розробка й проведення
антикорупційної комунікаційної кампанії

I. ВИХІДНА ІНФОРМАЦІЯ

Pact є міжнародною НУО, що має представництва в усьому світі, місія якої полягає в забезпеченні систематичних рішень, які дозволяють бідним та маргіналізованим верствам населення заробляти на гідне життя, бути здоровими та користуватися перевагами, що їх надає природа. Pact досягає цієї мети шляхом посилення місцевого потенціалу, формування ефективних систем управління та перетворення ринків на фактор розвитку. Починаючи з 2006 року, Pact працює в Україні у сферах управління, розвитку потенціалу та охорони здоров’я. Спираючись на десятилітній досвід, ми вирішуємо ключові проблеми, що постають перед організаціями громадянського суспільства в Україні.

Цей запит пропозиції є частиною Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» (Програма «Долучайся!»). Метою Програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності громадян про громадську діяльність та їхнє залучення до неї на національному, регіональному й локальному рівнях.

У результаті цього запиту пропозицій, Pact укладе контракт з компанією, яка допоможе провести комунікаційну кампанію, спрямовану на усвідомлення руйнівного впливу дрібної  (побутової) корупції, розкриє доброчесність як спосіб життя сучасного суспільства, і таким чином, заохотить громадян продовжувати дотримуватися цих принципів у своїй повсякденній поведінці.

II. ОБСЯГ РОБІТ

A. Місце виконання

Запитувані послуги мають виконуватися в Україні.

B. Період виконання:

Запитувані товари та послуги мають бути надані у період з серпня 2022 по жовтень 2022.

C. Обсяг робіт

Програма сприяння громадській активності «Долучайся!» разом з Національним агентством з питань запобігання корупції (НАЗК) планують проведення загальнонаціональної інформаційної кампанії, яка поглибить розуміння негативних наслідків побутової корупції серед українців та популяризує веб-ресурси, розроблені НАЗК, як орієнтир для тих, хто хоче дізнатися більше про доброчесність і слідувати новим моделям поведінки.

Як свідчить опитування Програми «Долучайся!» щодо сприйняття та досвіду корупції, 75% українців вважають корупцію найсерйознішою проблемою в Україні. Проте половина населення не розцінює побутове хабарництво як проблему, передусім асоціюючи небезпеки з корупцією у вищих ешелонах влади. Значна частина (48%) вважає, що хабарі, неформальні послуги чи подарунки можуть бути виправданими, якщо вони необхідні для вирішення важливих питань. Усвідомлюючи, що хабарі неприпустимі, вони усе ж ставляться до корупції як до необхідного зла.

Для жителів села корупція є більш неприйнятною (47%) порівняно з мешканцями міст (37%), проте саме останні частіше з нею стикаються. Досвід хабарів частіше зустрічається серед економічно активного міського населення (30-45 років), яке має вищу освіту та високий рівень добробуту. Серед закладів, де громадяни найчастіше можуть зазнати вимагання або добровільно дати хабар, лідирують школи, університети та заклади охорони здоров’я.

Разом з тим, частка тих, хто вважає, що громадяни не можуть вплинути на зниження рівня корупції, зменшилася майже вдвічі з 35% у 2018 році до 18% у 2021 році. Ця тенденція стосується всіх вікових груп. Такий оптимістичний спад залишає простір для комунікаційних інтервенцій, які можуть промотувати доброчесність у повсякденному житті, спонукати громадян уникати будь-яких вчинків, пов’язаних з корупцією, та знижувати толерантність до побутової корупції.

Тож Програма «Долучайся!» має намір провести багатоканальну комунікаційну кампанію, яка збільшить обізнаність про згубні наслідки побутової корупції, пропагуватиме позитивні аспекти доброчесності як способу життя сучасного суспільства та спонукатиме відмовитися від побутової корупції у повсякденному житті. Матеріали кампанії мають включати й вести до навчальної платформи Study.NAZK, де кожен може пройти безкоштовні онлайн-курси на антикорупційну тематику. Ресурс створено та наповнюється у співпраці з Міністерством освіти та науки України, ГО “Освіторія” та навчальною платформою EdEra.

Цільова аудиторія кампанії – молоді українці віком 18-45 років, які проживають у містах. Вони є економічно й соціально активними та з високою ймовірністю потрапити у ситуації,  пов’язані з хабарництвом, під час звернень до місцевих чиновників в особистих чи ділових справах. Вони не схвалюють корупцію, але під тиском обставин можуть діяти по-іншому (наприклад, давати хабарі, щоб пришвидшити вирішення питань з представниками влади) або не знати, як поводитись у разі вимагання хабаря.

Ключові повідомлення:

 • Ми знаємо, що дати хабар – це спокусливо, але виграти ви можете лише від доброчесної поведінки.
 • Кожен хабар перетворює вас на орка.
 • Я теж можу боротися з корупцією, не пропонуючи хабарів.
 • Ми можемо навчити вас, як зробити доброчесність частиною вашого життя.

Географія: Західні та центральні області, місто Київ.

Термін виконання договору: Серпень-жовтень 2022 року.

Завдання:

 1. Розробка стратегії кампанії, що включає:
  • Опис креативної концепції.
  • Перелік каналів та інструментів для реалізації кампанії.
  • Орієнтовний графік реалізації запропонованих заходів.
 2. Реалізація запропонованої стратегії.

Звітність: Виконавець повинен буде підготувати звіт про кампанію з якісними та кількісними результатами, а також рекомендаціями для наступного раунду кампанії.

Очікувані результати кампанії:

 1. Переконання цільової аудиторії про те, що громадяни можуть впливати на зменшення корупції, зросте на 2%.
  • Поточний показник: 14.37% (2021).
  • Інструмент: Національне опитування «Стан корупції в Україні. Сприйняття, досвід, ставлення», запитання «На вашу думку, чи можуть громадяни вплинути на зменшення корупції?», варіант відповіді «Ні, громадяни не можуть вплинути на зменшення корупції»; дисагрегований за віком (18-45) і місцем проживання (місто). Дослідження відбудеться у другій половині 2022 року.
 2. Збільшення відвідуваності ресурсу Study.NAZK.
  • Поточний показник: 0, ресурс щойно запущений.
  • Інструмент та KPI повинен запропонувати заявник.

D. Результати виконаних робіт 

Результати виконаних робіт, включно з вимогами до звітності

Має бути виконано не пізніше…

Інструкція з p виконання етапів проекту

Розроблена стратегія кампанії містить:

 • Опис креативної концепції.
 • Перелік каналів та інструментів для реалізації кампанії.
 • Орієнтовний графік реалізації запропонованих заходів.

18 серпня 2022 р.

Детальний опис інформаційної кампанії, включаючи креативну концепцію, ключові повідомлення, перелік каналів комунікації та запропонований план заходів, представлені Pact (у форматі презентації або в іншому вигляді, узгодженим з обраним підрядником).

Погодження зі сторони Pact та запуск кампанії.

22 серпня 2022 р.

Фіналізований детальний опис кампанії.

Запропоновані заходи реалізовано:

 • Кампанію завершено.
 • Цільова аудиторія отримала ключові повідомлення.
 • Кампанія досягла очікуваних результатів (див. вище).

31 жовтня 2022 р.

Звіт про кампанію з якісними та кількісними результатами, рекомендаціями для наступного раунду кампанії, надано та затверджено Pact.

III. ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

A. Подання питань: Усі питання чи пояснення, які стосуються цього запиту, мають надаватися в письмовій формі на адресу [email protected] не пізніше, ніж 24:00 год. 4 липня 2022 р. Питання та прохання про пояснення, а також відповіді на них, буде розіслано всім, хто виявить зацікавленість взяти участь у цьому конкурсі.

B. Технічна пропозиція

У технічній пропозиції має бути зазначено, яким чином особа, яка вносить пропозицію (далі по тексту – «заявник»), планує виконувати перелік робіт, який міститься в розділі II. Також технічна пропозиція має відображати чітке розуміння заявником роботи, яку має бути виконано, та обов’язків усіх задіяних сторін. Просимо зауважити, що технічні пропозиції будуть оцінюватися на основі критеріїв, зазначених у розділі IV. Заявники повинні надавати всю інформацію українською або англійською мовою. Просимо зауважити, що технічна й цінова пропозиції мають бути оформлено окремими файлами.

 1. Титульна сторінка пропозиції. На першій сторінці пропозиції має використовуватися Титульна сторінка пропозиції (Додаток 1).
 2. Заява про можливості: Надайте короткий опис можливостей заявника, які роблять організацію здатною бути обраною для виконання обсягу робіт. До технічної пропозиції вам слід додати копію реєстраційних документів.
 3. Технічна пропозиція: У технічній пропозиції слід чітко зазначити розуміння заявником вимог розділу II, а також пропонований ним підхід до виконання контрактних цілей та досягнення результатів. Технічний підхід має містити короткий опис інформаційної кампанії, включаючи креативну концепцію, ключові повідомлення, перелік можливих комунікаційних каналів та пропоновані види діяльності. Заявники мають пам’ятати про географію місця виконання зобов’язань і подорожі, які можуть бути необхідні для виконання робіт. Чіткість, повнота й прямота є обов’язковими. Небажано використовувати складні формати.
 4. План управління й кадрового забезпечення. Будь ласка, опишіть, як пропонований персонал співпрацюватиме для виконання пропонованого технічного підходу до обсягу робіт. Заявник повинен надати план управління й кадрового забезпечення, включно з основним та неосновним персоналом для здійснення заходів, а також інформацію про ролі та обов’язки персоналу. Резюме основного персоналу може бути включено в додаток до технічної пропозиції.
 5. Докладний план робіт. Опишіть основні заходи, які ви здійснюватимете за цим контрактом. Як мінімум, ви маєте включити опис заходу, очікувані результати та орієнтовну дату завершення.
 6. Попередня діяльність. Опишіть попередній досвід організації в технічній галузі з реалізації проєктів такого ж або подібного масштабу та обсягу. Заявники повинні надати інформацію, яка демонструє їхній досвід та технічні можливості (включно із досвідом і технічною спроможністю можливих членів консорціумів) з реалізації технічного підходу/методології й докладного плану робіт.
 7. Рекомендації. Заявник має включити щонайменше три основні контракти, які її компанія уклала протягом останніх 5 (п’яти) років, на виконання такої ж або подібної роботи. За кожним контрактом надайте таку інформацію:
  • Ім’я, адреса клієнта та телефонні номери основної контактної особи й технічного персоналу клієнта.
  • Номер і тип контракту.
  • Дата контракту, місце(-я) виконання зобов’язань та дати постачання або період виконання зобов’язань.
  • Розмір контракту й вартість контракту в доларах (якщо це можливо).
  • Короткий опис роботи, включно з обов’язками.
  • Співставність із роботою, яка вимагається за цим конкурсом.
  • Короткий опис будь-яких технічних проблем та їх рішень.
  • Короткий опис будь-якого припинення контракту (часткового або повного) та тип (за відсутності порушень чи внаслідок порушення зобов’язань), а також будь-яке повідомлення про надання обґрунтування чи повідомлення про виправлення порушення (надайте детальне пояснення).

C. Цінова пропозиція

Цінові пропозиції оцінюватимуться окремо від технічних пропозицій. Цінова пропозиція має являти собою докладний бюджет, який чітко відображає витрати, необхідні для реалізації запропонованого контракту, та включає всі податки, необхідні для надання потрібних послуг. Витрати мають бути представлені в гривні. Майбутній договір (контракт з фіксованою вартістю) встановлюватиме максимальну вартість послуг. Після укладення договору не можна буде додати жодні прибутки, гонорари, податки чи додаткові витрати. Пропозиція ціни має бути чинною протягом щонайменше 90 днів.

 1. Титульна сторінка пропозиції. На першій сторінці пропозиції має використовуватися Титульний лист пропозиції відповідно до Додатка 1.
 2. Зведений бюджет. Заявник має представити зведений бюджет із розбивкою за статтями. Будь ласка, використовуйте шаблон з Додатку 3.
 3. Докладний бюджет. У докладному бюджеті заявник має включити розбивку за статтями, які, на його думку, є реалістичними та обґрунтованими для роботи відповідно до технічних вимог, окреслених у розділі II. Заявники мають надати докладний бюджет, який містить розбивку за основними статтями. Заявники повинні включити ціну одиниці, кількість та загальну ціну. Заявник має чітко визначити непрямі ставки (включно з розмірами пільг), базу, до якої застосовується кожна непряма ставка, а також базові витрати. Будь ласка, використовуйте шаблон з Додатку 3.

Pact може вимагати додаткової, більш докладної інформації про бюджет, перш ніж підписати договір підряду.

D. Свідоцтва

Заявники, що відповідають на цей запит, повинні при поданні пропозиції розкрити зазначену нижче інформацію й включити зазначені нижче свідоцтва в додаток до пропозиції ціни.

 1. Розкрити будь-яку інформацію про близькі, родинні чи фінансові відносини з персоналом Pact чи проєкту. Наприклад, якщо в проєкті працює двоюрідний брат чи сестра особи, яка подає пропозицію, вони мають це вказати.
 2. Розкрити будь-які родинні чи фінансові відносини з іншими особами, які подають пропозиції. Наприклад, якщо батько заявника є власником компанії, яка подає іншу пропозицію, заявник має це вказати.
 3. Підтвердити, що ціни в пропозиції було отримано незалежно, без жодних консультацій, спілкування чи договору з будь-яким іншим заявником чи конкурентом з метою обмеження конкуренції.
 4. Підтвердити, що вся інформація в пропозиції та вся супровідна документація є точною й достовірною.
 5. Подання пропозицій: Кінцевий строк подання пропозицій — 24:00 год. 15 липня 2022 р. Подання мають здійснюватися виключно в електронному форматі (PDF, MS Word або MS Excel) на адресу ел. пошти [email protected] Пропозиції заявників не мають містити зайвих рекламних матеріалів або складних форматів презентації (перевага віддається чорно-білому варіанту). Заявники не повинні надсилати архівовані файли. Сторінки, на яких мають стояти оригінальні власноручні підписи, треба сканувати й відправити у форматі PDF як додаток до електронного листа. Технічна пропозиція та пропозиція ціни мають бути відокремлені одна від одної. Будь ласка, додайте посилання на номер цього оголошення та назву запиту в рядку теми електронного листа. Заявники несуть відповідальність за те, щоб їхні пропозиції було отримано відповідно до інструкцій, які містяться в цьому документі. Пропозиції, отримані після кінцевого строку, можуть розглядатися на розсуд Pact. Pact не може гарантувати, що пропозиції, отримані після кінцевого строку, буде розглянуто.

IV. КРИТЕРІЇ ОЦІНЮВАННЯ

A. Процес розгляду пропозицій. Pact створить відбірковий комітет, до складу якого ввійдуть представники різних відділів організації та, за необхідності, зовнішні експерти. Усі технічні рецензенти пройдуть перевірку для виключення будь-якого конфлікту інтересів. Оцінювання базуватиметься на критеріях, викладених у розділі B «Критерії оцінювання».

B. Критерії оцінювання. Для визначення контрагента застосовуватиметься процес вибору на основі компромісу для визначення найкращої вартості. Це означає, що кожна технічна пропозиція оцінюється та отримує бали відповідно до критеріїв оцінювання та очікувань, наведених у таблиці нижче. Пропозиції ціни не отримують бали – інші технічні фактори оцінки у поєднанні вважаються важливішими, аніж фактор ціни. Якщо технічні пропозиції від кількох заявників наберуть однакові або майже однакові бали, то ціна стане вирішальним фактором. 

Критерій оцінювання

Очікування

Максимальний бал

Відповідність вимогам обсягу робіт та доцільність підходу й методології.

Пропозиція чітко пояснює цілі проєкту, зазначені в Обсягу робіт, відображає їх розуміння й відповідає їм. Запропонований підхід та докладна інформація про заходи/часові межі відповідають вимогам ефективної та результативної реалізації Обсягу робіт.

60

Доцільність підходу до управління та загального кадрового забезпечення, кваліфікація основного персоналу.

Запропонований підхід до управління та кадрового забезпечення відповідає вимогам ефективної та результативної реалізації Обсягу робіт. Запропоновані члени команди мають необхідний досвід та можливості для виконання Обсягу робіт.

20

Попередній досвід заявника у реалізації подібних завдань.

Компанія має досвід реалізації подібних завдань, які стосуються Обсягу робіт проєкту.

20

Загальна максимальна можлива кількість балів

100

V. ПОЛОЖЕННЯ ТА УМОВИ

Відмови від відповідальності

 • Pact зберігає за собою право в будь-який момент на власний розсуд змінювати умови цього конкурсу шляхом письмового повідомлення. Pact може в будь-який момент скасувати конкурс.
 • Pact може відхилити будь-яку одержану пропозицію або їх усі.
 • Оприлюднення оголошення про конкурс не являє собою зобов’язання з боку Pact щодо укладення договору.
 • Pact зберігає за собою право не допустити до участі у конкурсі будь-яку пропозицію на підставі неспроможності заявника дотримуватися вимог конкурсу.
 • Pact не надає заявникам компенсації витрат, пов’язаних із участю в цьому конкурсі.
 • Pact залишає за собою право укладати договори на основі початкового оцінювання пропозицій без їх подальшого обговорення.
 • Pact може вирішити присудити фінансування тільки частини обсягу робіт, поданих на конкурсний розгляд, або укласти кілька договорів з метою виконання необхідного обсягу робіт.
 • Щоб сприяти конкуренції, Pact залишає за собою право не зважати на деякі невеликі недоліки у пропозиції, які може бути виправлено до того, як буде прийнято рішення про укладення договорів.
 • Pact може звертатися до заявників, щоб уточнити дані про контактну особу, адресу, а також факт подання пропозиції на цей конкурс.
 • Pact може без повідомлення заявника, звертатися по відгуки щодо минулих результатів його діяльності до осіб або інстанцій, зазначених у переліку рекомендацій. Pact також залишає за собою право звертатися до інших джерел інформації щодо минулих результатів діяльності заявника, не зазначених ним у пропозиції.
 • Подаючи пропозицію, заявник тим самим підтверджує своє розуміння умов конкурсу.
 • Інформація, що стосується заявника, і отримана від нього внаслідок участі в цьому конкурсі, є конфіденційною. Заявник, надає згоду на розкриття інформації, що міститься в наданих ним документах, експертам, залученим до оцінки у процесі відбору. Звертаємо вашу увагу на те, що всі експерти несуть зобов’язання за угодами про нерозголошення інформації.

 Повний текст оголошення з додатками можна завантажити за цим посиланням.


Останні публікації цього розділу:

Тендерне оголошення про проведення відкритого тендеру із закупівлі комп’ютерної техніки та програмного забезпечення

Консультаційні послуги з розробки, оновлення тренінгових матеріалів, проведення навчальних заходів в рамках реалізації проекту HealthLink Конкурс 29-КС-22

Тендер на закупівлю ноутбуків для НАЗК

Відкритий конкурс із закупівлі посуду для сервірування

Тендер на закупівлю блочно-модульної твердопаливної котельні та мережевих насосів для КП БСР "Бородянкатеплопостачання" та Людвинівського ЗДО «Берізка» Макарівської сільради

УНЦПД оголошує конкурс на постачальника послуг ілюстратора матеріалів