Програма Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив (реагування на COVID-19)

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
CanadaFund

CFLI
Програма Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив (реагування на COVID-19)

Посольство Канади в Україні оголошує відкриття спеціальної* програми Канадського фонду підтримки місцевих ініціатив (КФМІ), яка відповідатиме потребам місцевих громад під час підготовки, реагування та виходу з кризи COVID-19 в Україні.

КФМІ також покликаний підтримувати позитивні двосторонні відносини між Канадою та країнами-реципієнтами та їх громадянським суспільством, шляхом поглиблення контактів та підтримки місцевих ініціатив.

Тематичні пріоритети:

Всі проекти повинні відповідати принаймні одному з наступних пріоритетів КФМІ:

 • Людська гідність, що охоплює здоров’я, освіту та харчування;
 • Гендерна рівність та розширення прав і можливостей жінок і дівчат;
 • Стимулювання економічного зростання для всіх, включаючи економічні права жінок, гідні робочі місця та підприємництво, інвестування в найбідніші та найбільш вразливі верстви населення та забезпечення економічної стабільності;
 • Підтримка стабільності і безпеки, спрямована на запобігання конфліктам та зміцнення миру.

*Звертаємо Вашу увагу, що черговий конкурс пропозицій, не пов’язаний із COVID-19, буде оголошений пізніше цього року.

Проекти Канадського фонду повинні відповідати принципам орієнтованого на результати менеджменту та враховувати основи гендерної рівності. Тому проекти мають чітко відображати цілі проекту, очікувані результати та необхідні ресурси. Наскільки це можливо, проекти також повинні надавати базові індикатори, які будуть використовуватися для підтвердження прогресу у досягненні результатів. Проекти повинні будуть надати проміжний звіт, який ілюструватиме процес досягнення результів, зазначених в заявці, та остаточний звіт наприкінці проекту.

Організації, які можуть подавати заявки на фінансування КФМІ

Для отримання внеску КФМІ заявники повинні відповідати наступним базовим вимогам:

- Бути зареєстрованими як українське громадське об‘єднання чи організація, наприклад:

 • Місцева неурядова, громадська і неприбуткова організація;
 • Місцева освітня установа, що планує працювати над проектом на місцевому рівні;
 • Міжнародна, міжурядова, багатонаціональна та регіональна організація та установа або агентство, яке працює над місцевими ініціативами розвитку;
 • Муніципальний, регіональний або національний орган влади або агенція, яка працює над місцевими проектами розвитку, та
 • Канадська неурядова та неприбуткова організація, що реалізує проекти з місцевого розвитку через місцевий офіс.

- Мати змогу надати всі відповідні реєстраційні документи, видані українськими державними органами;

- Мати діючий банківський рахунок в українській фінансовій установі і мати змогу надати інформацію про рахунок;

- Подати заповнену заявку на фінансування (разом з бюджетом) у формі, передбаченій Посольством Канади;

- Бути спроможними продемонструвати реальну корисність для цільової аудиторії/клієнтів.

Більшість фінансування КФМІ спрямовується на реалізацію ініціатив від місцевих організацій громадянського суспільства (у тому числі неурядових організацій) та інших установ, що працюють на місцевому рівні. Інші суб’єкти, такі як міжнародні, міжурядові, багатосторонні та регіональні організації, можуть отримати фінансування, за умови, що вони співпрацюють з місцевими партнерами та над місцевими проектами, які відповідають цілям КФМІ. Аналогічним чином, муніципальні, регіональні та державні установи можуть отримувати фінансування, за умови, що їхні проекти мають суто місцевий характер. КФМІ завжди прагне фінансувати інноваційні проекти, які мають вимірювані результати.

КФМІ завжди прагне підтримувати інноваційні ініціативи, які дають вимірювані результати.

Всі ініціативи КФМІ повинні оприлюднювати результати проекту за допомогою місцевих ЗМІ та зобов’язуються розповсюджувати результати в інших громадах та регіонах. Одержувачі будуть зобов’язані зазначати внесок Канади в будь-якому публічному посиланні на проект, наприклад, але не обмежуючись, оголошеннями, інтерв’ю, виступами, прес-релізами, публікаціями, веб-сайтами та соціальними мережами  та рекламними матеріалами.

Гендерний аналіз

У 2017 році Канада прийняла Феміністичну політику міжнародної допомоги, спрямовану на досягнення гендерної рівності та розширення можливостей жінок і дівчат як найефективніший спосіб зменшити рівень бідності та побудувати більш інтегрований, мирний та процвітаючий світ. Відповідно до цієї політики гендерний аналіз стає обов’язковим елементом процесу подання заявки на проект КФМІ. Метою цієї зміни є покращення результатів гендерної рівності у програмі КФМІ.

Гендерний аналіз вимагатиме від заявників:

а) розглянути яким чином проблема, яку їхній проект намагається вирішувати різною мірою впливає на  чоловіків, жінок, хлопчиків та дівчат, та включити підтвердження того, що проект не завдасть шкоди;

б) консультуватися з жінками та / або дівчатами при розробці проектної пропозиції,

в) забезпечити, щоб проект розроблявся з огляду на отриману в процесі аналізу інформацію.

* Консультації можуть включати, але не обмежуються: спілкуванням з жінками та дівчатами з місцевої громади; спілкуванням з жінками та іншими особами, які працюють в організаціях громадянського суспільства, які залучені до роботи у місцевій громаді; спілкуванням з жінками і чоловіками, які приймають рішення в громаді, є організаторами змін та які знають місцеву громаду.

Невідповідне виконання гендерного аналізу може вплинути на розгляд Вашої пропозиції.

Більше інформації про виконання гендерного аналізу можна знайти тут GBA-analysis-guide-for-CFLI-applicants

Фінансування

Для фінансування з КФМІ можуть бути використані такі витрати проекту:

 • адміністративні та поточні витрати, пов’язані з проектом (вони не повинні перевищувати 15% від загального внеску КФМІ);
 • капітальні та / або операційні витрати, пов’язані з орендою та / або придбанням та / або будівництвом інфраструктури;
 • витрати на встановлення, технічне обслуговування, доставку та / або транспортування, включаючи паливо, комп’ютерів та комунікаційних пристроїв;
 • витрати на громадянську освіту;
 • витрати на конференції та заходи;
 • витрати на гостинність, за винятком алкогольних напоїв;
 • витрати на навчання та розбудову спроможностей;
 • витрати на послуги, отримані одержувачами;
 • витрати на комунікації та поширення інформації;
 • витрати на екологічну оцінку;
 • витрати на адвокацію та лобіювання;
 • судові витрати;
 • бухгалтерські витрати;
 • медичні витрати;
 • видавничі витрати;
 • плата за радіо і телебачення;
 • вартість оренди приміщень та обладнання;
 • витрати на дослідження;
 • витрати на заробітну плату, пов’язану з проектом;
 • витрати на забезпечення безпеки;
 • послуги з перекладу;
 • внутрішні транспортні витрати, використовуючи найнижчі тарифи, але не перевищуючи повноцінний економ-клас;
 • оренда транспортних засобів;
 • експлуатація, встановлення та / або технічне обслуговування транспортних засобів та обладнання;
 • розробка сайту та пов’язані з цим витрати;
 • інші витрати, які є невід’ємною частиною проекту.

Наступні напрямки діяльності не можуть бути профінансовані КФМІ:

 • основне фінансування або поточні витрати організації;
 • витрати, понесені до підписання Угоди про внесок, або після закінчення терміну її дії;
 • заходи, які передбачають залучення ядерних технологій та/або об’єктів;
 • сприяння військовим або напіввійськовим організаціям;
 • подарунки;
 • предмети розкоші;
 • пряма бюджетна підтримка уряду.

Подання пропозицій:

Середній внесок КФМІ становить приблизно $25 000 канадських доларів (суми внеску залежить від проекту, і зазвичай максимальна сума  – $50 000 за пропозицію). Зверніть увагу, що всі внески зазначені в канадських доларах і потім конвертуються в українську гривню.

Всі проекти повинні бути завершені між датою підписання Угоди і 28 лютого 2021 року.

Кінцевий термін подання документів – 27 квітня 2020 року. Заявки, подані після цього терміну, не розглядаються.

Для того щоб подати запит на фінансування проекту, необхідно заповнити та надіслати наступні документи:

1. Заява на фінансування:

2. Бюджет проекту:

3. Два рекомендаційні листи в підтримку заявки (можуть бути надані попередніми донорами,партнерами, органами місцевої влади і тд);

4. Копія підтвердження про державну реєстрацію.

Пропозиції слід надсилати в електронному вигляді, використовуючи Google форму: https://forms.gle/MaERRCErgCSf6q3p8

Будуть розглянуті лише ті пропозиції, в яких буде використана визначена анкета та які включатимуть необхідний документ з бюджетом.

Для отримання додаткової інформації щодо видів діяльності та витрат, які підходять для фінансування КФMІ, зверніться до переліку заходів та витрат, затверджених КФМІ.

Пропозиції повинні бути заповнені англійською або французькою мовами.

Проектні пропозиції повинні чітко відповідати на всі питання у формі заявки, включаючи необхідний гендерний аналіз. Запропонований бюджет проекту повинен узагальнювати запропоновані заходи та пов’язані з ними витрати.

Заявки будуть оцінені Комісією з відбору відповідно до критеріїв.

Через велику кількість заявників, зворотній зв’язок буде лише з успішними кандидатами.

Щоб відповідь на питання щодо процесу подання заявки, будь ласка, зв’яжіться з координатором КФМІ електронною поштою: [email protected]

Проектні заявки зберігаються у Місіях згідно з політикою управління інформацією уряду Канади.

 

****************************************************************************************************

The Embassy of Canada in Ukraine is pleased to launch a special* call for proposals for the Canada Fund for Local Initiatives (CFLI) which will specifically address the needs of local communities in preparing for, responding to and recovering from the COVID-19 crisis in Ukraine.

The CFLI is a program designed to support small-scale, high-impact projects which align with Global Affairs Canada’s thematic priority areas for engagement. The program is directed at projects conceived and designed predominantly by local partners.

The CFLI also serves to support positive bilateral relations between Canada and Ukraine and its civil society, by deepening contacts and supporting local endeavors.

Thematic priorities

All projects must address a need created by the COVID-19 crisis, and align with at least one of the following CFLI thematic priorities:

 • human dignity, covering health, education and nutrition;
 • gender equality and the empowerment of women and girls;
 • growth that works for everyone, including women’s economic rights, decent jobs and entrepreneurship, investing in the poorest and most vulnerable, and safeguarding economic gains;
 • peace and security, with a focus on conflict prevention and building peace.

*Please note that another call for proposals, not related to COVID-19, will be launched later this year.

Canada Fund projects must conform to the principles of results-based management and incorporate the fundamentals of gender equality.   As such, projects must clearly outline the project’s expected results and resources required. Projects should also provide basic indicators (measures) that will be used to track progress towards the achievement of results. Projects will be expected to provide an Interim Report, showing the progress towards the results they identified in the application and the Final Report at the end of the Project.

Organizations eligible to apply for CFLI funding

In order to qualify for a Canada Fund contribution, applicants must meet the following basic eligibility requirements:

Be an established Ukrainian local community group or organization, namely:

 • Local academic institutions working on local projects;
 • Local NGO, community and non-profit organizations;
 • International, intergovernmental, multilateral and regional institutions, organizations and agencies working on local development activities;
 • Municipal, regional or national government institutions or agencies working on local projects;
 • Canadian non-governmental and non-for-profit organizations that are working on local development activities through a local office.

 – Be prepared to submit all relevant registration documents issued by Ukrainian state authorities;

- Have an active bank account at a Ukrainian financial institution and be prepared to submit information about it together with the application form;

- Submit a completed funding application (together with the Budget) in the form stipulated by the Embassy of Canada;

- Be able to demonstrate a tangible benefit to the target group.

The majority of CFLI funding is to be directed toward local civil society organizations (including non-governmental organizations) and other institutions working at the local level. Other entities, such as international, intergovernmental, multilateral and regional organizations can be eligible for funding, provided they are working with local partners and on local projects that are consistent with the objectives of the CFLI. Similarly, municipal, regional or national government institutions may receive funding, provided that their projects are essentially local in nature.

The CFLI is always looking to fund innovative projects, which deliver measurable results.

All Canada Fund initiatives must publicize the project’s results through the local media and commit to disseminating the results to other communities and regions. Recipients will be under commitment to acknowledge Canadian contribution in any public reference to the project such as but not limited to announcements, interviews, speeches, press releases, publications, signage, websites and social networks, advertising and promotional materials and advertising.

Gender-based analysis (GBA)

In 2017, Canada adopted its Feminist International Assistance Policy to advance gender equality and the empowerment of women and girls as the most effective way to reduce poverty and build a more inclusive, peaceful and prosperous world. In alignment with this policy, the CFLI project application process now requires a gender-based analysis (GBA). The purpose of this change is to enhance the gender equality outcomes of the CFLI program.

A GBA will require applicants to:

 • consider how women, girls, men, and boys are affected differently by the problem their project is aiming to address, ensuring, at the same time, that the project does not cause harm;
 • consult women and/or girls in the development of their project proposal; and
 • ensure that the views of those women and/or girls inform the project’s design.

Note that consultations can include, but are not limited to, speaking to women and girls from the local community, women and other individuals who work for civil society organizations that have worked in the local community and female and male decision and change makers who have knowledge of the local community.

Inadequate completion of a GBA may affect the consideration of your proposal.

For more information, please follow this link GBA analysis guide for CFLI applicants

Eligible costs

The following project costs are eligible for CFLI funding:

 • administrative and overhead costs specifically related to the project (overhead should not exceed 15% of total CFLI contribution);
 • capital and/or operating expenditures related to the lease and/or purchase and/or building of infrastructure;
 • installation, maintenance, shipping and/or transportation costs, including fuel, computers and communication devices;
 • civic education costs;
 • conference and event expenditures;
 • hospitality costs, excluding alcoholic beverages;
 • training and capacity building expenditures;
 • costs of services received by recipients;
 • outreach, communication and information dissemination costs;
 • environmental assessment costs;
 • advocacy and lobbying related costs;
 • legal costs;
 • accounting costs;
 • medical costs;
 • publishing costs;
 • radio and television broadcast fees;
 • facilities and equipment rental charges;
 • research-related costs;
 • salary costs relating to the project;
 • security costs;
 • translation and interpretation fees;
 • domestic travel expenses, using lowest fares possible but not exceeding full fare economy class
 • lease or rental of vehicles;
 • vehicle and equipment operation, installation and/or maintenance;
 • website development and related costs; and
 • miscellaneous expenses integral to the project.

The following costs are not eligible for CFLI funding:

 • core funding;
 • expenses incurred prior to the signing of the contribution agreement, or after it expires;
 • nuclear technologies and facilities;
 • assistance to military or paramilitary organizations;
 • gifts;
 • luxury goods;
 • direct fiscal support to a government.

How to apply

The average CFLI contribution for one project is usually around CAD $25 000 (contribution amounts vary depending on the project, and usually the maximum allocation amount is CAD $50 000 per proposal). Please note that all contributions are made in Canadian dollars and then converted to the Ukrainian Hryvnia.

All projects must be completed between the date of signature of the Contribution Agreement and February 28, 2021.

The deadline for submission is  Applications submitted after this deadline will not be considered.

In order to apply for project funding, the following documents must be submitted:

 1. Application for funding;
 1. Project budget;
 1. Two letters of recommendation in support of the application (may be provided by previous donors, partners, local authorities, etc.);
 2. Copy of the certificate of state registration.

Proposals should be submitted electronically by using Google Form: https://forms.gle/MaERRCErgCSf6q3p8

Only those proposals using the designated application form and including the required budget document will be considered.

For more information on the types of activities and costs that are eligible for CFLI funding, please refer to the list of CFLI approved activities and costs.

Proposals must be completed in English or French.

Project proposals must explicitly answer all questions in the CFLI project application form, including the required gender-based analysis. The proposed project budget should summarize the proposed activities and associated costs.

Applications will be assessed for approval on their merits by a selection committee.

Due to the large number of applicants, only the successful candidates will be contacted.

For questions about the application process, please contact the CFLI Coordinator by email at [email protected] .

Project applications are kept on file at missions in accordance with Global Affairs Canada’s information management policies.

 

 

 

 

 


Останні публікації цього розділу:

Тендер на закупівлю послуг з оренди легкових автомобілів з водіями

Продовження конкурсу грантів для громадських організацій Закарпатської та Івано–Франківської області

Тендер: постачання супутникових телефонів для забезпечення телекомунікаційного зв’язку в зоні бойових дій та умовах блекауту

Програма USAID АГРО підтримає розвиток центрів агроскаутингу

Конкурс на надання ілюстраційних\дизайнериських послуг. Call for illustration\design services

Tендер на залучення експерта/експертки для проведення фасилітації та експертного супроводу в процесі розробки комунікаційної стратегії ГО «Молодіжна Платформа»

 • Ярослав Геращенко

  Доброго дня, скажіть, будь ласка, в тексті написано, що проекти мають бути заверешені до 28 лютого 2021 року, але при цьому є можливість подавати двохрічні бюджети. Чому така розбіжність? Можливо, малось на увазі “до 28 лютого 2022 року”? Дякую

  • http://www.prostir.ua/ Prostir

   Ви отримали відповідь на своє питання?

   • Oksana Medvedeva

    Якщо хтось знає відповідь, напишіть для всіх. Хоча очевидно, що грошей достатньо тільки на короткостроковий проект.

  • Олеся Омененко

   тоже не совсем понятен этот вопрос

 • Viktoriia Parkhomets

  На якій мові повинні бути написані рекомендаційні листи?

  • Ivanka Kachmaryk-Jarema

   теж цікавить це питання. Можливо, Ви вже знаєте відповідь?

   • Viktoriia Parkhomets

    Поки що мені нічого не відповіли

   • Viktoriia Parkhomets

    Отримала відповідь: Листи підтримки можуть бути надані, англійською, французькою або українською мовами.

  • Олеся Омененко

   и мне интересно