Подовжено термін подання документів на тендер з розробки програмного забезпечення для автоматизації процесів центрів навчання та освіти дорослих

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
vsolodka

тендер
Подовжено термін подання документів на тендер з розробки програмного забезпечення для автоматизації процесів центрів навчання та освіти дорослих

ІНФОРМАЦІЯ ПРО ЗАМОВНИКА:

DVV International – Інститут міжнародного співробітництва Німецької асоціації народних університетів (DVV або Deutscher Volkshochschul Verband e.V.), працює у всьому світі з метою сприяння та підтримки навчання та освіти дорослих як ключового фактору розвитку суспільства та зменшення бідності. Спираючись на знання та досвід німецької національної асоціації місцевих провайдерів освітніх послуг, DVV International прагне ділитися найкращими практиками у сфері навчання і освіти дорослих.

Інститут, який значною мірою фінансується Міністерством економічного співробітництва та розвитку Німеччини, співпрацює з більш ніж 200 партнерами у понад 30 країнах Африки, Азії, Латинської Америки та Європи. DVV International спільно з національними, регіональними та глобальними асоціаціями освіти дорослих сприяє лобіюванню і реалізації права людини на освіту і навчання впродовж життя. DVV International робить внесок у досягнення Цілей сталого розвитку ООН, Програми глобальної освіти для всіх (Освіта 2030) та рекомендацій Міжнародних конференцій ЮНЕСКО з питань освіти дорослих (CONFINTEA).

Проектний підхід DVV International націлений на формування політик, розробку стратегій, стандартів та норм, сприяння фінансуванню на національному рівні (макрорівень), а також на розбудову інституційного потенціалу та професіоналізацію фахівців у сфері навчання і освіти дорослих (мезорівень), та співпрацює як з державними установами, такими як міністерства, так і з університетами та іншими освітніми закладами і організаціями громадянського суспільства. Підтримуючи наших партнерів (місцевих провайдерів навчання і освіти дорослих) у розробці та пілотуванні якісних програм навчання, особливо для вразливих груп населення (мікрорівень), ми створюємо найкращі практики та докази переваг навчання і освіти дорослих.

DVV International в Україні розпочало свою діяльність у 2010 році з метою просування освіти дорослих як ключового фактору для покращення якості життя населення та сталого розвитку.

Мета DVV International в Україні – підтримка створення та розвитку сталих структур, які займаються освітою дорослих та молоді.

Одним з головних напрямків роботи DVV International в 2019-2021 роках є підтримка створення та розвитку центрів навчання і освіти дорослих (ЦНОД) – як провайдерів різних, інноваційних та економічно доступних, освітніх послуг для різних цільових груп для підвищення рівня особистісного, професійного розвитку громадян і стратегічного розвитку суспільства в цілому.

Мета і місія ЦНОД – допомога в скороченні бідності, посилення соціальної інтеграції, підвищення громадської участі та сприяння місцевому розвитку.

ЦНОД, які зараз почали виникати в Україні, створюються на базі громадських організацій, комунальних установ культури і освіти (бібліотек, народних домів і т.д.), можуть бути структурними підрозділами навчальних закладів. Вони часто є модель німецьких народних університетів, яка забезпечує можливості навчання протягом усього життя для всіх, незалежно від соціального статусу, статі, освіти, віку, релігії, ідеології або національності.

Пакет навчання дорослих і молоді в ЦНОД зазвичай включає:

 • програми розвитку особистості
 • професійну освіту
 • громадянську освіту
 • культурну освіту
 • програми з питань здоров’я

Уразливі групи населення, як правило, отримують освітні послуги ЦНОД безкоштовно або за невелику оплату.

ПРЕДМЕТ ТЕНДЕРНОЇ ЗАКУПІВЛІ

Предметом тендерної закупівлі є роботи та послуги з розробки програмного забезпечення, яке складається з:

 • прикладної програми (клієнтського додатку) / WEB інтерфейсу ЦНОД
 • WEB інтерфейсу DVV
 • WEB інтерфейсу тренерів
 • WEB інтерфейсу учасників
 • гарантійний супровід та технічна підтримка програми протягом 1-го року після її впровадження

Драфт технічного завдання з описом загальних вимог до програмного забезпечення, можливої архітектури та описом всіх її складових, а також переліком послуг, які входять до гарантійного супроводу та технічної підтримки, додається.

ПРИЗНАЧЕННЯ ТА ЦІЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ ПРОГРАМНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Програмне забезпечення призначене для автоматизації обробки даних діяльності ЦНОД, спрощення їх обробки та використання, включаючи систематизацію інформації про освітні заходи, тренерів / викладачів, учасників, персонал та розклад.

Основними цілями впровадження програми є:

 • забезпечення багатофункціонального доступу до інформаційної бази даних ЦНОД;
 • підвищення ефективності прийняття управлінських рішень;
 • оптимізація потоків документаційної інформації в паперовому та електронному вигляді;
 • створення єдиного інформаційного простору для ведення, обробки, аналізу, зберігання документів;
 • забезпечення оперативного контролю ефективності діловодства, контролю дотримання термінів, прийняття рішень на основі повної інформації про роботу ЦНОД;
 • зменшення кількості рутинних та ручних операцій, підвищення швидкості обробки документів.

За допомогою програмного забезпечення:

 • менеджер ЦНОД матиме можливість систематизувати масив інформації про організацію та проведення курсів (навчальних заходів), спростити пошук та аналіз необхідної інформації, скоротити час на адміністрування;
 • тренер ЦНОД матиме доступ до інформації про курси, які він веде, – розклад, учасники, гонорар, а також матиме можливість відмічати присутність учасників курсу тощо;
 • учасник курсу ЦНОД матиме доступ до інформації про курси, які він відвідує – розклад, відвідуваність, тренер, відповідальний менеджер, оплати, сертифікати тощо;
 • DVV International в Україні матиме доступ до загальної інформації та звітність по окремих ЦНОД.

ВИМОГИ ДО ПОСТАЧАЛЬНИКА РОБІТ ТА ПОСЛУГ – УЧАСНИКА ТЕНДЕРУ

Основні вимоги до учасників тендеру включають:

 • Досвід розробки програмного забезпечення для освітніх платформ (організацій);
 • Розуміння специфіки освіти дорослих, інноваційних та сучасних підходів у цій сфері;
 • Розуміння специфіки діяльності неприбуткових освітніх організацій.

Організаційні вимоги:

 • учасник має бути юридичною особою або фізичною особою-підприємцем (3-ої групи), зареєстрованої згідно з законодавством України;
 • наявність документального підтвердження відповідності виду діяльності (за КВЕД), який дає право надавати роботи та послуги, які є предметом тендерної закупівлі;
 • згода учасника на оплату робіт та послуг за фактом їх надання;
 • згода учасника на оплату робіт та послуг в безготівковій формі.

ВИМОГИ ДО ТЕНДЕРНОЇ ПРОПОЗИЦІЇ

Тендерна пропозиція має містити таку інформацію:

 • Інформація про учасника тендерного відбору (відповідно до Додатку 1);
 • Опис досвіду реалізації аналогічних проектів (розробки програмного забезпечення для освітніх платформ);
 • Цінова пропозиція (відповідно до Додатку 2).
 • Документи, що підтверджують право на здійснення підприємницької діяльності та / або надання робіт та послуг (всі надані документи повинні мати чітке зображення і бути чинними на момент розгляду тендерних пропозицій).

Зазначені у пункті 5 документи необхідно надіслати на електронну пошту: [email protected] до 25 жовтня 2021 включно.

Ненадання учасником будь-якого із зазначених документів є підставою для відхилення тендерної пропозиції учасника.

ПРОЦЕДУРА ТА КРИТЕРІЇ ВІДБОРУ ТЕНДЕРНИХ ПРОПОЗИЦІЙ

На 1-му етапі обираються тендерні пропозиції, які відповідають критеріям (умовам):

 • відповідність учасника кваліфікаційним вимогам тендерного оголошення;
 • відповідність поданих документів умовам тендерної оголошення;
 • прийнятна ціна, умови оплати і умови надання робіт та послуг.

Після проведення консультацій та обговорення детального технічного завдання, на 2-му етапі обираються тендерні пропозиції, які відповідають критеріям (умовам):

 • прийнятна ціна, умови оплати і умови надання робіт та послуг;
 • якість опису продукту і відповідність очікуванням замовника;

Важливо: 75% роботи має бути виконано до кінця 2021 року.

СТРОКИ

Дата оголошення про тендер: 5 жовтня

Термін подання тендерних пропозицій: до 25 жовтня

Результати розгляду тендерних пропозицій стануть відомі:

1 етап: до 1 листопада

2 етап: до 8 листопада

Результати розгляду тендерних пропозицій будуть повідомлені учасникам шляхом подання відповідного повідомлення електронною поштою.

Документи, додані до тендерної пропозиції:

Зацікавлених заявників просимо надіслати документи в електронній формі (тема листа “Tender”) на адресу [email protected]


Останні публікації цього розділу:

Закупівля дизельного генератора для Пенсійного фонду України

Запит комерційної пропозиції на друк поліграфічної продукції

Грантова програма «Розвиток спроможності багатопрофільних лікарень інтенсивного лікування надавати якісні медичні послуги у воєнний та повоєнний час»

Подовжено: Грант на розвиток закладів ПМД обраних областей та конкурс для проведення мультикомпонентного повторного дослідження неформальних платежів

Запит комерційної пропозиції на закупівлю ноутбуку в офіс у м. Дніпро (RFQ-UKR-001061)

«Голос війни»: школа публіцистики для захисників України