Конкурс на надання послуг зовнішнього аудитора

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


тендер tender
Конкурс на надання послуг зовнішнього аудитора

Громадська організація “Смарт Освіта” у партнерстві з німецькою організацією ChildFund Deutschland (“Дитячий Фонд Німеччини”) за підтримки Федерального міністерства економічного співробітництва та розвитку Німеччини (BMZ) реалізує проєкт “Навчання суспільної доброчесності в українській початковій школі як ефективний та довготривалий інструмент подолати побутову корупцію”. У межах діяльності проєкту організація оголошує конкурс на закупівлю послуг незалежного зовнішнього аудиту з проведення перевірки та підтвердження достовірності фінансової звітності організації про реалізацію проєкту відповідно до вимог ChildFund Deutschland. Термін реалізації проєкту – з 01.07.20 по 31.01.22

Аудит потрібно розпочати у січня 2022 року та провести до березня 2022 року включно (точні дати  повідомимо, як тільки оберемо кандидатуру на позицію аудитора).

До участі запрошуються аудиторські компанії, що мають досвід проведення аудитів фінансової звітності проєктів, які фінансуються міжнародними організаціями та фінансовими установами. Важливо, що досвід роботи з зовнішнього аудиту міжнародних проєктів, які фінансуються Федеральним урядом Німеччини, буде плюсом.

До участі запрошуються аудиторські компанії, що мають досвід проведення аудитів фінансової звітності проєктів, які фінансуються міжнародними організаціями та фінансовими установами. Важливо, що досвід роботи з зовнішнього аудиту міжнародних проєктів, які фінансуються Федеральним урядом Німеччини, буде плюсом.

Перевага надаватиметься:

 • Аудиторським компаніям, які мають підтверджене членство у IFAC (International Federation of Professional Accountants).
 • Аудит має бути проведений відповідно до Технічного завдання (Додаток 1 посилання тут https://drive.google.com/drive/folders/13rk_7ZKVakfEAMHVJYSzagE9YUAzKSr1?usp=sharing).
 • Аудитор, який залучається аудиторською фірмою до складання звіту аудитора, повинен мати сертифікат аудитора, виданий Аудиторською палатою України та досвід складання звіту для неприбуткових громадських організацій. Обов’язковим фактором під час відбору зовнішнього аудитора є знання англійської мови. Також важливими фактором є те, що аудитор повинен мати кваліфікацію сертифікованого бухгалтера (Chartered accountant).
 • Додається файл базових вимог до звіту незалежного аудитора від ChildFund Deutschland («Дитячий фонд Німеччини») (Додаток 2 посилання тут: https://drive.google.com/drive/folders/13rk_7ZKVakfEAMHVJYSzagE9YUAzKSr1?usp=sharing). Після відбору зовнішній аудитор отримає повний перелік вимог. 
 • Правила участі у конкурсі:

  Для участі у конкурсі зацікавлені організації мають подати такі документи:

  1. Лист зацікавленості, який містить:

  • повне найменування суб’єкта аудиторської діяльності (відповідно до установчих документів);
  • номер реєстрації в ЄДРПОУ;
  • номер реєстрації у Реєстрі аудиторів та суб’єктів аудиторської діяльності Аудиторської палати України;
  • дата та номер рішення про проходження перевірки системи контролю якості аудиторських послуг (за наявності);
  • місце реєстрації юридичної особи
  • електронна адреса, телефон (факс)
  • лист повинен також включати запевнення у розумінні цілей аудиту та обсягу послуг, методологію та план роботи для виконання аудиторської перевірки.відомості про аудиторів, залучених до аудиторської процедури (прізвища, імена, по батькові; сертифікат серія N2 та дата видачі 

2. Свідоцтво / витяг про реєстрацію аудиторської компанії та сертифікат на право займатися аудиторською діяльністю.

3. Документи, що підтверджують досвід роботи з некомерційними організаціями, що фінансуються міжнародними донорами та державними фондами.

4. Комерційна пропозиція, що включає загальну вартість та погодинну тарифікацію послуг. Робота аудитора може передбачати відрядження та витрати на дорогу.

Важливо! До проведення аудиту не може бути допущений аудитор, який (хоча б одна з опцій):

 • має родинні стосунки із членами органів управління організації;
 • є членом органів управління чи членом організації;
 • є працівником організації;
 • є працівником чи співвласником підприємств, філії чи інших структурних підрозділів організації;
 • двічі чи більше разів поспіль проводив фінансовий аудит діяльності організації.

Просимо надіслати всі документи до 15 грудня 2021 року на пошту ГО “Смарт Освіта” [email protected] з темою листа Зовнішній аудитор проєкту.

 

 


Останні публікації цього розділу:

Тендер: Citizen Perception and Experience Baseline Survey

Постачання мережевих камер AXIS та адаптованих під них кріплень монтажу для власних потреб Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні

Тендер на надання послуг з діагностики за допомогою комп’ютерної томографії (КТ) та магнітно-резонансного медобстеження (МРТ)

Тендер на закупівлю послуг з оренди автомобілів

Закупівля послуг: навчальний візит для реалізаторів проектних ініціатив в громадах 4 когорти програми DOBRE

Програма малих грантів для громадських організацій щодо зміцнення потенціалу ОГС у розповсюдженні медичної інформації про COVID-19