Конкурс грантів “Сприяння впровадженню реформи місцевого самоврядування через розвиток місцевої демократії”

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Грант
Конкурс грантів “Сприяння впровадженню реформи місцевого самоврядування через розвиток місцевої демократії”

Починаючи із 2012 року за системної підтримки Міжнародного фонду “Відродження” функціонує мережа регіональних / місцевих ресурсних центрів із розвитку органів самоорганізації населення (далі – ОСНів), які згодом розширила сферу своєї діяльності, та із 2015 року стала мережею ресурсних центрів із розвитку місцевої демократії. Означені ресурсні центри, створенні на основі громадських організацій, надають безкоштовну правову, консультативну, інформаційну, методичну та інші види допомоги членам територіальних громад щодо питань розвитку різних форм місцевої демократії, таких як загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання, ОСНи тощо.

Втім, такі ресурсні центри існують тільки в частині регіонів України. В інших регіонах, а саме в Житомирській, Закарпатській, Запорізькій, Івано-Франківській, Кіровоградській, Київській, Полтавській, Сумській, Тернопільській, Харківській, Хмельницькій та Черкаській областях протягом цих років подібні ресурсні центрі, сфокусовані на підтримку розвитку місцевої демократії, не створювалися. Сьогодні існує нагальна потреба у поширенні практик місцевої демократії на максимальну кількість регіонів, особливо в контексті сприяння реалізації положень Законів України «Про добровільне об’єднання територіальних громад» та «Про співробітництво територіальних громад», які передбачають використання різних форм безпосереднього народовладдя для процесів об’єднання та співробітництва територіальних громад. Крім цього, внаслідок об’єднання територіальних громад є потреба у розвитку системи органів самоорганізації населення в населених пунктах, на території яких не розташовані органи місцевого самоврядування. Відповідна діяльність також сприятиме реалізації положень Національної стратегії сприяння розвитку громадянського суспільства в Україні на 2016-2020 роки, затвердженої указом Президента України від 26 лютого 2016 року № 68/2016.

Задля підтримки розвитку та укорінення традицій безпосереднього народовладдя на місцевому рівні, оголошується цей конкурс.

Мета конкурсу – посилення спроможності членів територіальних громад міст, сіл та селищ реалізовувати передбачені законодавством України форми безпосереднього народовладдя на місцевому рівні (ОСНи, загальні збори членів територіальних громад за місцем проживання, місцеві ініціативи, громадські слухання тощо) як важливої складової децентралізації та реформи місцевого самоврядування.

Учасники конкурсу: До участі у конкурсі запрошуються громадські організації, громадські спілки, органи самоорганізації населення та благодійні фонди, які здійснюють свою діяльність на території Житомирської, Закарпатської, Запорізької, Івано-Франківської, Кіровоградської, Київської, Полтавської, Сумської, Тернопільської, Харківської, Хмельницької або Черкаської областей, які мають:

• статус неприбутковості та офіційно зареєстровані в Україні;
• щонайменше дворічний досвід практичної роботи у сфері розвитку місцевої демократії;
• спроможність впроваджувати грантові проекти та звітуватися за ними (включаючи фінансове звітування).

Вітається здійснення проектної діяльності у співпраці з органами місцевого самоврядування, коаліції з іншими громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, органами самоорганізації населення (у тому числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України).

Перевагою будуть користуватися учасники конкурсу, які вже мають досвід успішного виконання у попередні роки проектів із розвитку місцевої демократії за підтримки МФВ або інших донорів.

Пріоритети конкурсу:

Проектна пропозиція має передбачати створення регіональних / місцевих ресурсних центрів із розвитку місцевої демократії (далі – Ресурсних центрів) в пріоритетних регіонах (Житомирська, Закарпатська, Запорізька, Івано-Франківська, Кіровоградська, Київська, Полтавська, Сумська, Тернопільська, Харківська, Хмельницька та Черкаська області), на базі яких може здійснюватися наступна діяльність (наведений перелік не є вичерпним):

 • аналіз стану регламентації та розвитку форм місцевої демократії в межах обраної для діяльності Ресурсного центру території, в тому числі в контексті проведення децентралізації та реформи місцевого самоврядування, з метою виявлення прогалин у нормативній регламентації місцевої демократії;
 • розробка, публічне обговорення та лобіювання проектів місцевих нормативно-правових актів, які передбачатимуть покращення / створення умов для розвитку та реалізації форм місцевої демократії (статути територіальних громад, положення про певні форми місцевої демократії, зміни до них, цільові програми сприяння розвитку громадянського суспільства тощо);
 • надання зацікавленим членам територіальних громад, ініціативним групам, інститутам громадянського суспільства правової допомоги, консультативних, інформаційних, методичних, організаційних та інших видів послуг у процесі реалізації ними передбачених законодавством України форм безпосереднього народовладдя на місцевому рівні, в т.ч. при взаємодії із органами місцевого самоврядування та їх посадовими особами, правоохоронними органами, судовими органами тощо;
 • навчання членів територіальних громад використанню інструментів місцевої демократії (зокрема, щодо відстоювання прав на їх застосування), громадського контролю і т.д.;
 • сприяння розвитку ОСНів та місцевих ініціатив, особливо на рівні сіл / селищ у контексті проведення адміністративно-територіальної реформи та практичної реалізації положень Закону України «Про добровільне об’єднання територіальних громад», зокрема у населених пунктах, на території яких не розташовані органи місцевого самоврядування.

Просимо взяти до уваги!

Термін реалізації проекту – 12 місяців. Планований термін початку реалізації проектів – 1 травня 2019 р.

За підсумками конкурсу передбачається підтримати до 5 проектних пропозицій. Передбачається, що діяльність в межах проектних пропозицій, поданих на конкурс, має здійснюватися в межах однієї із числа пріоритетних областей. При цьому, із однієї області передбачається надати підтримку не більше ніж одному проекту.

Перевага буде надаватися проектним пропозиціям, які охоплюють якомога більшу кількість пріоритетів конкурсу.

Як окремі додатки проектна пропозиція має містити:

 • проект стратегії Ресурсного центру на 2019-2020 рр. із визначенням, зокрема, джерел фінансування запланованої діяльності;
 • перелік видів послуг та режим їхнього надання на базі Ресурсного центру;
 • попередні варіанти програм навчальних заходів, передбачених проектною пропозицією (якщо це передбачено проектною пропозицією);
 • розгорнутий план та опис конкретних заходів лобіювання прийняття розроблених правових актів відповідним органом місцевого самоврядування чи його посадовими особами (якщо це передбачено проектною пропозицією);
 • проект положення або інший документ, який регламентуватиме діяльність Ресурсного центру;
 • листи від партнерських організацій, що засвідчують готовність партнерів взяти участь у реалізації проекту та описують характер цієї участі (надаються у разі, якщо проект планується реалізовувати в партнерстві з іншими громадськими організаціями, благодійними організаціями, ОСНами).

Проектна діяльність має передбачати широке інформування громадськості про хід реалізації проекту та його результати (у тому числі, через обов’язкове проведення підсумкової прес-конференції, поширення історій успіху).

Переможці конкурсу матимуть можливість отримати додаткової знання щодо організації роботи ресурсного центру, здійснити ознайомчі візити для обміну досвідом тощо в межах діяльності, здійснюваної безпосередньо МФВ та / або визначеного ним стратегічного партнера. Витрати на участь у таких заходах в проектні пропозиції учасникам конкурсу закладати не треба.

Проекти, що не відповідають цим вимогам, розглядатися не будуть.

Перевага надаватиметься проектам які передбачають:

 • розвиток місцевої демократії на території сіл, селищ та малих міст;
 • здійснення діяльності у співпраці з органами місцевого самоврядування, коаліції з іншими громадськими організаціями, організаціями аналітичного, експертного спрямування, ОСНами (у тому числі з інших адміністративно-територіальних одиниць України);
 • широке використання новітніх медіа;
 • залучення додаткового фінансування з інших джерел на реалізацію заходів, здійснюваних ресурсним центром.

Загальний бюджет конкурсу – 1 500 000 гривень.

Максимальний розмір гранту – 400 000 гривень (оптимальний бюджет проекту 250 000 – 350 000 гривень).

Останній термін подання проектних пропозицій – 1 березня 2019 року, 15.00 за київським часом.

Зверніть увагу!

Проектну пропозицію з додатками слід зареєструвати на сайті МФВ, скориставшись сервісом “Електронний конкурс”. Усі документи до проектної пропозиції мають бути додані у форматі .doc, .docs, .xls, .xlsx або .pdf. Максимальний розмір кожного із додатків до проектної пропозиції не може перевищувати 8 Mb.

Проектні пропозиції, які будуть зареєстровані на сайті МФВ після 15:00 1 березня 2019 року за київським часом, не розглядатимуться.

Програма не надає грантів політичним партіям, релігійним громадам, приватним (фізичним) особам, а також суб’єктам господарювання, які мають на меті отримання прибутку.

Проектні пропозиції, подані в інший спосіб, окрім названого вище, не розглядатимуться.

Подані на конкурс матеріали не повертаються і не рецензуються.

Про результати конкурсу всіх його учасників буде повідомлено електронним листом.

Остаточне рішення щодо проектної пропозиції перегляду не підлягає.

Причини відмови в підтримці проектної пропозицій не повідомляються.

Зверніть увагу, що консультацій щодо оформлення проектних пропозицій не надають телефоном. У разі виникнення додаткових запитань, будь ласка, звертайтеся до 22 лютого 2019 р. на електронні адреси [email protected] та [email protected].

Контакти:
Програма “Демократична практика”
Олексій Орловський, директор Програми, [email protected]
Олена Луцишина, координатор Програми, [email protected]

 

Джерело: МФ “Відродження”.


Останні публікації цього розділу:

Конкурс на закупівлю обладнання

Тендер на придбання меблів

Конкурс Мінігрантів для неприбуткових організацій

Конкурс на відбір надавачів/ок послуг із стенографічного запису

Тендер серед постачальників послуг з розробки онлайн гри

Літературний конкурс «Богуславська мініатюра» до 139-ї річниці переїзду Марка Вовчка до Богуслава