Конкурс грантів «Підтримка стійкості України шляхом залучення громадянського суспільства та молоді до процесів відновлення»

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Mazypchuk

Конкурс
Конкурс грантів «Підтримка стійкості України шляхом залучення громадянського суспільства та молоді до процесів відновлення»

1. ВСТУП

Цей грантовий конкурс організований Проєктом ПРООН “Підтримка громадянського суспільства та молоді”, що фінансується Міністерством закордонних справ Данії, – це 4-річна національна програма, яка триватиме з 1 січня 2023 року до 31 грудня 2026 року. 

Проєкт “Підтримка громадянського суспільства та молоді” (CSYP) ґрунтується на багаторічній співпраці Міністерства закордонних справ Данії (МЗСД) та ПРООН, спрямованій на підтримку громадянського суспільства та розширення прав і можливостей молоді. CSYP сприяє досягненню наступного довгострокового результату: “Громадянське суспільство та молодь України є впливовими гравцями у зміцненні стійкості та відновленні країни, розвитку демократії та прав людини, включаючи питання поваги до різноманіття, прав жінок та соціальної згуртованості”. 

Проєкт має тривимірний підхід. 

По-перше, він має на меті посилити організації громадянського суспільства: зосередившись насамперед на локальному рівні), щоб уможливити активну участь громадянського суспільства у зміцненні стійкості України, процесах сталого відновлення та розвитку, налагодити зв’язок між існуючими ОГС та молодіжними групами, особливо новоствореними ініціативами (після лютого 2022 року), щоб забезпечити взаємне збагачення навичками та вміннями. 

По-друге, проєкт працюватиме на центральному рівні для створення більш сприятливого середовища для ОГС та підтримки інфраструктури молодіжної роботи. CSYP надаватиме підтримку ОГС у розробці та моніторингу впровадження політик на національному та місцевому рівні. 

По-третє, проєкт CSYP покликаний підтримати активну участь української молоді у відновленні України шляхом розвитку навичок громадянської участі та лідерства. Проєкт підтримуватиме молодіжні проекти та ознайомлюватиме молодих жінок і чоловіків з тим, як працюють органи місцевого самоврядування для реалізації ініціатив, що відповідають місцевим потребам. 

Після вторгнення Росії в Україну в лютому 2022 року, країна зіткнулася зі значними економічними, соціальними та політичними викликами. Ця війна призвела до переміщення мільйонів людей, значної шкоди інфраструктурі та навколишньому середовищу, а також суттєво вплинула на економічну стабільність та соціальну згуртованість країни. Нещодавні оцінки потреб у гуманітарній сфері свідчать, що понад 12 мільйонів людей були переміщені всередині країни або перетнули кордони сусідніх країн як біженці чи шукачі захисту, 18 мільйонів осіб безпосередньо постраждали від конфлікту, а 12 мільйонів людей безпосередньо потребують невідкладної допомоги. 

Організації громадянського суспільства першими відреагували на кризу, спричинену війною, надаючи життєво важливу допомогу постраждалим громадам та відстоюючи їхні інтереси. Вони перебувають на передовій боротьби за стійкість і стале відновлення в умовах війни, що триває. Завдяки своїм адвокаційним зусиллям ОГС підвищують обізнаність про вплив війни на громади, мобілізують ресурси для підтримки постраждалих і працюють над тим, щоб голоси тих, хто найбільше постраждав, були почуті в процесах прийняття рішень. Організації громадянського суспільства продемонстрували свою здатність бути гнучкими, інноваційними та реагувати на нові виклики, а також мають всі можливості для того, щоб зробити свій внесок у планування довгострокових зусиль з відновлення. 

Вкрай важливим є забезпечення залучення організацій громадянського суспільства до процесу планування відновлення. З огляду на це, важливо сприяти участі організацій громадянського суспільства в розробці планів відновлення, гарантуючи, що їхній досвід і знання будуть використані у процесах планування.

2. ЦІЛІ КОНКУРСУ

Основною метою цього грантового конкурсу є – підтримка організацій громадянського суспільства та молодіжних ініціатив в Україні, які працюють над підвищенням стійкості та сталого відновлення в умовах війни, захист громадянського простору та прав і свобод суб’єктів громадянського суспільства. Конкурс спрямований зокрема на:

 • Посилення спроможності організацій громадянського суспільства та молодіжних ініціатив брати участь у процесах прийняття рішень та розробки політик, забезпечуючи при цьому захист прав і свобод суб’єктів громадянського суспільства в умовах воєнного стану. 
 • Сприяння інноваціям у підходах до сталого відновлення з наголосом на рішеннях рівня громад, які відповідають потребам найбільш постраждалих від війни. 
 • Сприяння прозорості, підзвітності та належному врядуванню на всіх рівнях, з особливим акцентом на ВПО та вразливі групи населення. 
 • Посилення участі молоді у процесах прийняття рішень та громадської активності, з наголосом на розвиток навичок, виховання лідерських якостей та просування активної громадянської позиції. 
 • Підтримка участі громадян у розробці обласних планів відновлення з особливим акцентом на врахуванні потреб і перспектив вразливих груп населення та активному залученні організацій громадянського суспільства до процесу планування. 
 • Зміцнення соціальної згуртованості шляхом сприяння активній участі ВПО та приймаючих громад у житті своїх громад. Проєкти мають бути спрямовані на відновлення пошкодженої соціальної структури, сприяння соціальній інтеграції, а також на задоволення конкретних потреб ВПО та вразливих груп населення. 

Заявки повинні бути спрямовані на досягнення однієї або декількох з цих цілей і чітко визначати, яким чином запропонований проект сприятиме сталому відновленню та стійкості в умовах війни, що триває в Україні, а також забезпечувати значущу участь громадян та молоді в цих процесах. Успішні пропозиції будуть інноваційними, обґрунтованими та ґрунтуватимуться на чіткому розумінні потреб і прагнень громад, які постраждали від війни.

3. УЧАСНИКИ КОНКУРСУ:

Неприбуткові організації, зокрема благодійні організації, громадські об’єднання (в тому числі організації громадянського суспільства та спілки), які офіційно зареєстровані в Україні не менше двох років. Організація-заявник повинна мати підтверджений досвід у проведенні роботи щодо цільової розбудови потенціалу громадянського суспільства та волонтерських груп. 

У рамках конкурсу не надаються гранти прибутковим організаціям, політичним партіям, органам державної влади, органам місцевого самоврядування, релігійним громадам та приватним (фізичним) особам і підприємцям.

3.1. Вимоги до організації

Критерії, які визначатимуть відповідність НГО кваліфікаційним вимогам ПРООН, ґрунтуватимуться на шаблоні Запиту про надання інформації від ГО (CASHE, Додаток 5). 

3.2. Географія конкурсу

ПРООН прийматиме заявки з усіх регіонів України. ОГС, що подають заявки, мають довести свою спроможність працювати на запропонованій території. Така спроможність буде оцінюватися Оцінковим Комітетом з відбору грантів.

4. БЮДЖЕТ ТА ДОЗВОЛЕНІ ВИТРАТИ:

Прийнятними вважаються витрати, які: 

 • необхідні для виконання проєктної діяльності відповідно до Грантової угоди; 
 • відповідають принципам доцільності та відповідності витрат, включно з принципами «найвища якість за найнижчу ціну», й ефективності витрат; 
 • коректно задокументовані, обґрунтовані та зрозумілі, а також підкріплені відповідною документацією фінансово-бухгалтерської звітності.

Кошти, надані в межах конкурсу, може бути використано винятково для оплати:

 • заробітної плати персоналу та гонорарів експертів; 
 • закупівлі консультаційних послуг за умови, що вони є необхідними для досягнення цілей і завдань проекту; 
 • витратних матеріалів, включаючи незначні засоби індивідуального захисту; 
 • друку та копіювання; 
 • комунальних послуг; 
 • оренди, харчування та інших послуг, передбачених проєктною діяльністю; 
 • витрат на відрядження (за умови, що відрядження відповідають внутрішнім правилам ПРООН).

Неприйнятними є витрати, пов’язані з:

 • витратами на підготовку проектної пропозиції; 
 • сплатою боргів; 
 • міжнародними поїздками; 
 • відшкодуванням витрат, пов’язаних з коливаннями валютних курсів; 
 • створенням та реєстрацією організації; 
 • прямою фіскальною підтримкою органів державної влади; 
 • політичною діяльністю; 
 • релігійною пропагандою; 
 • діяльністю, що веде до прямої або опосередкованої дискримінації будь-яких соціальних верств; 
 •  проєктами, спрямованими на отримання прибутку від діяльності; 
 • будівництвом або ремонтними роботами; 
 • закупівлею транспортних засобів та/ чи предметів розкоші та відповідних послуг.

6. ОБСЯГИ ФІНАНСУВАННЯ ТА ТЕРМІНИ ВИКОНАННЯ

Передбачається, що бюджет проектної пропозиції повинен бути в межах 20,000-30,000 доларів США.  У виняткових випадках, за умови схвалення Оцінковим Комітетом з відбору грантів, бюджет підтриманого проекту може сягати до 60 000 доларів США, за умови подання організацією-аплікантом відповідного обгрунтування. 

Максимальний термін реалізації проекту - 12 місяців.

Внесок від організації-виконавця або з інших джерел буде розглядатися і вважатиметься перевагою для заявника. Цей внесок може бути зроблений як у фінансовій, так і в нефінансовій формі (наприклад, оплата праці персоналу організації, надання офісу або обладнання для виконання завдань проекту тощо).

7. ПОРЯДОК ПОДАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ

Проектні пропозиції подаються українською мовою та надсилаються електронною поштою на адреси: [email protected] та [email protected] із зазначенням у темі листа назви конкурсу “Підтримка стійкості України шляхом залучення громадянського суспільства та молоді до процесів відновлення”. Усі проєкти, подані після 30 квітня 2023, будуть розглядатися щомісячно.

Контактна особа: 

 • Оксана Косенко, координаторка проєкту ПРООН “Підтримка громадянського суспільства та молоді”: [email protected]

8. ПРОЦЕДУРА ВІДБОРУ

8.1. Процедура оцінки

Спеціалісти ПРООН проведуть попередню перевірку на відповідність технічним критеріям. На цьому етапі ПРООН може запросити додаткову інформацію на свій розсуд. 

Для забезпечення повної прозорості процесу, ПРООН формує Оцінковий Комітет (ОК), який оцінюватиме ті пропозиції, що пройшли перший етап. ОК – повноважний тимчасовий орган, який відповідає за розгляд, відбір та рекомендацію декількох проєктів до підтримки. ОК залишає за собою право отримати незалежну експертну думку в ході оцінки і відбору проєктів. 

8.2. Критерії оцінки письмових пропозицій

Пропозиції будуть оцінюватись ОК за наступними критеріями: 

  Узагальнена форма для оцінки технічної пропозиції Максимальний бал
1. Якість та відповідність проєктної пропозиції широким темам, виділеним у пункті 2 цього Конкурсу  25
2. Конкретність, доцільність та ефективність запланованих заходів проекту 25
3. Продемонстрована здатність запропонованої команди впоратися з обсягом робіт, описаним у проектній пропозиції; 25
4. Відповідність запланованих витрат і необхідних ресурсів очікуваним результатам; 15
5. Якість запропонованих мереж (включаючи кількість партнерів, запропонованих для впровадження, та вже існуючі мережі, пов’язані з головним заявником) 10
  Загальний бал 100

 

9. ЗВІТУВАННЯ, МОНІТОРИНГ ТА ОЦІНЮВАННЯ

9.1. Моніторинг та оцінка, рамки для реалізації проекту

Організація несе відповідальність за моніторинг виконання проєкту та оцінку його результатів. ПРООН здійснюватиме моніторинг проєкту через перевірку звітів грантоотримувачів, онлайн консультації, виїзди на місця, зустрічі з персоналом проєкту та зацікавленими сторонами, та участь у заходах проєкту.

9.2. Звітування

Організація подає такі звіти у форматі наданому ПРООН:

 • короткі звіти на вимогу, які періодично вимагає ПРООН у випадках, коли інформація про реалізацію програми потрібна у період між звітними періодами;
 • фінальний звіт, що включає підсумок діяльності та результатів, а також фінансовий звіт за загальну тривалість угоди.

  Завантажуйте форму проєктної пропозиції тут.

  Завантажуйте додатки тут.


Останні публікації цього розділу:

Пошук консультанта з працевлаштування та самозайнятості

Тренери з проведення офлайн тренінгів з навчання переможців компоненту «Гранти групам взаємодопомоги»

Тендер на розробку цілей організаційного розвитку ГО Екодія

Послуги психотерапевта-супервізора

Конкурс пропозицій від організацій громадянського суспільства для сприяння ґендерній рівності в Україні

Тендер на надання послуг з проведення аудиту цифрової доступності вебресурсів Верховної Ради України