Invitation to participate in the tender: Medical and life/disability insurance of national staff of MC Ukraine / Запрошення до участі у тендері Медичне страхування та страхування життя/втрати працездатності для працівників МС Україна

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
Mercy Corps

tender
Invitation to participate in the tender: Medical and life/disability insurance of national staff of MC Ukraine / Запрошення до участі у тендері Медичне страхування та страхування життя/втрати працездатності для працівників МС Україна

Tender Name: Service Contract for Medical and life/disability insurance of national staff of MC Ukraine

Назва тендеру: Договір надання послуг Медичного страхування та страхування життя/втрати працездатності для працівників МС Україна

Tender No: PR-UA23-249

Номер тендеру: PR-UA23-249

Location: Ukraine

Розташування: Україна

Correspondence Language(s): English or Ukrainian

Мова(и) листування: Англійська або Українська

Brief Summary Discerption of Project: 

Mercy Corps in Ukraine plans to provide national staff with medical insurance for themselves and their families, as well as life insurance for Mercy Corps Ukraine employees.

 

In that case Mercy Corps is looking for a vendor how can provide qualified services of medical and life insurance Mercy Corps national staff with the best conditions of coverage.

.

 Короткий опис проекту: 

Мерсі Корпс (Mercy Corps) в Україні планує забезпечити національний персонал медичним страхуванням для них та їхніх сімей та страхуванням життя для співробітників МС Україна.

 

У цьому випадку Mercy Corps шукає постачальника, який зможе надати кваліфіковані послуги з медичного страхування та страхування життя національного персоналу Mercy Corps з найкращими умовами покриття.

 

Tender Package will be Available only for vendors who complete and send Intent to Bid Form.

Тендерний пакет буде доступний лише постачальникам, які заповнять та надішлють форму Наміру участу у тендері

Intent to Bid Form Pickup Location:

Intent to Bid Form can be directly downloaded from www.prostir.ua

OR, by picking up the tender package in hard copies, from Mercy Corps Office in: 

 1.  Lviv , Shevchenka Ave, 10
 2. Dnipro, str. Yefremova, 21g, 3rd floor
 3. Kyiv, str. Rybalska 22
 4. Odesa, str. Kamanina 16
 5. Poland ,  Krakow. Address: 65 Mogilska str

Місце отримання форми Наміру участі у тендері:

Можна завантажити безпосередньо з www.prostir.ua

АБО, забравши форму у друкованому вигляді в офісі Мерсі Корпс за адресою: 

 1.  Львів, проспект Шевченка 10 
 2. Дніпро, вул. Єфремова, 21ж, 3 пов
 3. Київ, вул. Рибальска 22
 4. Одеса, вул. Каманіна 16
 5. Польща, Краків, адреса: 65 Могільська вул.

Deadline for Intent to Bid Form Submission:

November 02, 2023 00:00 GMT +3

Кінцевий термін подання форми Наміру участі у тендері:

02 листопада 2023 00:00 GMT +3

Submit Intent to Bid Form to: 

1. [email protected] Kindly indicate tender number and description in the subject line and ensure attachments are less than 19MB or send multiple emails

2. Return completed Intent to Bid Form in person and put in the Tender Box placed at Mercy Corps office

 1.  Lviv, Shevchenka Ave, 10
 2. Dnipro, str. Yefremova, 21g, 3rd floor
 3. Kyiv, str. Rybalska 22
 4. Odesa, str. Kamanina 16
 5. Poland,  Krakow. Address: 65 Mogilska str

The Tender Reference number should be written in the envelop.

 

Подавати форми Наміру участі у тендері за адресою:

1. [email protected] Будь ласка, вкажіть номер тендеру та опис у темі та переконайтеся, що розмір вкладених файлів не перевищує 19 Мб, або надішліть кілька листів

2. Повернути заповнену форму про Намір участі у торгах особисто та помістити в тендерну скриньку, розміщену в офісі Мерсі Корпс за адресою 

 1. Львів, проспект Шевченка 10 
 2. Дніпро, вул. Єфремова, 21ж, 3 пов
 3. Київ, вул. Рибальска 22
 4. Одеса, вул. Каманіна 16
 5. Польща, Краків, адреса: вул. Могільська 65

Реєстраційний номер тендерної пропозиції має бути написано на конверті.

After the closing date of this Tender Notice, the Request for Proposal will be sent to the suppliers who submitted Intent to Bid Forms. The Request for Proposal will be sent according to the preference you have mentioned in the Intent to Bid Form.

Після дати закриття цього Повідомлення про тендер Запит пропозицій буде надіслано постачальникам, які подали форми Наміру участі у торгах. Запит пропозиції буде надіслано відповідно до переваг, які ви зазначили у формі Намірів участі у торгах

 

PR-UA23-249 TenderNotice

PR-UA23-249 IntentToBidForm


Останні публікації цього розділу:

Закупівля будівельних матеріалів PFRU-2024-062|Chemonics ФОНД «ПАРТНЕРСТВО ЗА СИЛЬНУ УКРАЇНУ»

Закупівля навісного обладнання до екскаваторів-навантажувачів

Український фонд “Благополуччя дітей” оголошує відбір постачальника на проведення комплексу ремонтних робіт в офісному приміщенні

Конкурс на закупівлю меблів

Тендер на організаційне та технічне забезпечення 2-х заходів

Відкрите запрошення до подачі проектих пропозиції від Відділення Польської Гуманітарної Акції в Україні