Інституційні та проєктні гранти

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
USAID/ENGAGE

Конкурс грант(1)
Інституційні та проєктні гранти

Безстроковий конкурс. Pact розглядатиме заявки на постійній основі. Прийом заявок завершиться 15 травня 2025 року. 

Оновлено 1 листопада 2023 р.

Цей конкурс на отримання грантів (RFA) є частиною програми Сприяння громадській активності «Долучайся!» (USAID/ENGAGE), що фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) та реалізується Pact в Україні. Програма «Долучайся!» надаватиме підтримку організаціям та коаліціям на національному, регіональному та місцевому рівнях, зокрема зареєстрованим організаціям громадянського суспільства (ОГС), а також незареєстрованим групам та громадським ініціативам по всій країні. Метою Програми «Долучайся!» є підвищення обізнаності та рівня участі громадян у громадській діяльності на національному, регіональному і місцевому рівнях. Детальніший опис діяльності Програми сприяння громадській активності «Долучайся!» можна знайти тут.

Pact — це міжнародна некомерційна організація, яка працює майже в 40 країнах, створюючи рішення для людського розвитку, які базуються на фактах, керуються даними та належать спільнотам, для яких ми працюємо. Наша візія – процвітаючі, сталі та залучені спільноти, що самостійно визначають шляхи власного розвитку.

Загальна інформація

Постійна зміна контексту в Україні вимагає уваги та оперативного планування задля швидкої адаптації до непередбачуваних змін у політичному та економічному середовищі. Враховуючи це, та відповідно до гнучкого та адаптивного підходу Pact до реагування на нові виклики, Програма «Долучайся!» запроваджує прискорену процедуру надання грантів для підтримки життєво важливих ініціатив, що вирішують невідкладні потреби суспільства.

Сьогодні Україна змушена вести боротьбу одночасно на двох фронтах. Ззовні це неспровоковане та невиправдане вторгнення Росії в країну, що загрожує життю людей, інфраструктурі та самому існуванню її державного устрою. Всередині країни на першому місці національного порядку денного як для уряду, так і для громадянського суспільства, залишаються боротьба з корупцією, поточні виклики реформування публічних фінансів, державного управління, децентралізації. Ці питання залишаються в центрі національного порядку денного як для уряду, так і для громадянського суспільства.

Готовність і здатність України просуватися до самозарадності перешкоджає розвиватися триваючій війні на два фронти – проти повномасштабної агресії Росії, з одного боку, і проти її внутрішньої корупції, з іншого. Активність українських ОГС часто називають визначальною силою української демократії, яка помітно відрізняє Україну від інших пострадянських країн. Російська агресія, яка загрожує життю українців, суверенітету та територіальній цілісності країни, також становить екзистенційну загрозу українським громадським організаціям, активістам, їхнім ініціативам. Серед мільйонів тих, хто вимушений був переїхати в межах країни або шукає тимчасового прихистку за кордоном, є сотні представників громадянського суспільства. Багато мирних жителів, які виступають проти агресії, вважаються зниклими безвісти.

З початком неспровокованого та невиправданого вторгнення Росії в Україну вся інфраструктура ОГС зазнала суттєвої шкоди. Неурядовий сектор продовжує боротися за своє існування, а труднощі, з якими щодня стикаються українці, позначилися і на громадських активістах і на кваліфікованих працівниках ОГС, тому сектор адаптував свої пріоритети та підходи до підтримки громадян України. Адаптація ОГС виявила нові потреби громадських організацій, зокрема, у розвитку високотехнічних знань для задоволення нових галузевих потреб, у нових або змінених формах прямої участі громадян, у задоволенні специфічних потреб громадян на нещодавно звільнених територіях, у мобілізації міжнародної солідарності та підтримки.[1] З огляду на те, що європейські прагнення України набирають обертів, незважаючи на триваючу агресію та насильство, для задоволення поточних та нових пріоритетів ОГС, ми також відповідним чином адаптуємо нашу конкурс на отримання інституційних і проєктних грантів.

Мета конкурсу 

Метою цього конкурсу є підвищення обізнаності та залучення громадян до демократичної участі та здійснення громадського моніторингу влади на всіх рівнях. Він спрямований на розширення можливостей ОГС задовольняти нагальні та виникаючі потреби громадян у їхньому прагненні до демократичної участі. Крім того, конкурс підтримує ОГС у нових сферах діяльності, що виникли внаслідок російської агресії, і які є життєво важливими для подальшого демократичного розвитку України.

У рамках цього конкурсу основна увага інституційної підтримки буде зосереджена насамперед на регіональних ОГС, які мають сильний вплив та присутність у відповідних регіонах, і чий доступ до громадян та взаємодія з ними є життєво важливими для забезпечення довгострокової сталості демократичної участі.

Проєктна підтримка буде доступна національним і регіональним організаціям, які намагаються сприяюти подальшому підвищенню обізнаності громадян та залученню їх до громадської діяльності на національному, регіональному та місцевому рівнях.

Тематичні та галузеві пріоритети 

Очікується, що в рамках цього конкурсу підтримка буде спрямована на такі пріоритети:

 • Покращення національного демократичного врядування.
 • Покращення верховенства права.
 • Просування підзвітності та прозорості влади.
 • Покращення виборчих процесів.
 • Сприяння соціальній інтеграції та згуртованості.
 • Захист, збереження та популяризація культурної спадщини України.
 • Посилення присутності України у світі.
 • Забезпечення безпосередньої участі громадян у повоєнній відбудові.

Загальні умови для всіх грантів включають:

 • Акцент на активній участі громадян у демократичному прийнятті рішень, перетворюючи пасивну поінформованість на активне залучення;
 • Не лише спиратися на вже наявний досвід та зв’язки, але й демонструвати чіткий намір йти новими шляхами для задоволення невирішених потреб, особливо тих, які стосуються вразливих та маргіналізованих груп населення;
 • Залучення фінансових та негрошових внесків від приватного сектору, громадян або, якщо це доцільно і не становить конфлікту інтересів, влади;
 • Включення планів забезпечення стійкості результатів проектів, які чітко визначають та демонструють результати діяльності після завершення підтримки від ENGAGE;
 • Демонстрацію можливостей для державно-приватного партнерства.

Очікувані результати та приклад можливих активностей 

Після завершення гранту організації-заявники повинні продемонструвати досягнення одного або більше з наведених нижче результатів, разом з прикладами можливих активностей, наведеними нижче:  

a) Інституційна підтримка, насамперед регіональних організацій, мереж та коаліцій

Очікувані результати

Приклад можливих активностей

 • Зросла спроможність ОГС діяти в мінливому правовому та регуляторному середовищі
 • Цифрова безпека ОГС та активістів покращилася

Забезпечити організаційну стійкість, включаючи, але не обмежуючись, утриманням персоналу, офісних приміщень, обладнання (включаючи обладнання, необхідне для безперервності роботи під час війни), зміною місця розташування офісів, зв’язку, ІТ-обладнанням, програмним забезпеченням, безпекою та управлінням психічним здоров’ям персоналу.

 • Підвищена спроможність ОГС залучати, мобілізувати та координувати громадян

Посилити здатність ОГС залучати громадян, включаючи, але не обмежуючись, ефективним вивченням та реагуванням на їхні потреби, відстоюванням їхніх інтересів, отриманням зворотного зв’язку, а також керівництвом та супроводом з боку прямих бенефіціарів.

 • Покращена здатність ОГС охоплювати цільові аудиторії
 • Зросла спроможність ОГС задовольняти нові потреби громадян України

Посилити експертну спроможність та потенціал впливу, пов’язані з вищезазначеними тематичними та галузевими пріоритетами, включаючи, але не обмежуючись, навичками аналізу політик та адвокації, розробкою науково обґрунтованих рекомендацій щодо політик; експертизою в галузі правових досліджень та аналізу, контролем за розподілом коштів під час відновлення та відбудови, просвітницькою роботою з виборцями та стратегією їх залучення, здатності залучати вразливі та важкодоступні громади, у тому числі з нещодавно звільнених територій; конфліктно-чутливе програмування; адвокація збереження культурної спадщини; стратегічна комунікація на міжнародному рівні; розробка стратегій та планів післявоєнної відбудови.

 • Посилено спроможність ОГС залучати, мобілізувати та координувати громадян.
 • Зв’язок та координація між ОГС та активістами підтримується та посилюється

Удосконалення адаптивного управління, включаючи, але не обмежуючись, альтернативною організаційною структурою, коригуванням політик та встановленням нових мереж і зв’язків як на внутрішньому, так і на міжнародному рівнях.

 • Зросла спроможність ОГС діяти в мінливому правовому та нормативному середовищі
 • Підвищилася обізнаність ОГС щодо впливу воєнного стану та інших законодавчих і нормативних змін на їхню діяльність

Сприяти організаційному технічному розвитку, включаючи, але не обмежуючись, набуттям нових навичок та компетенцій, таких як робота в умовах воєнного стану, цивільна оборона, соціальна згуртованість, цифрова безпека, гуманітарна допомога (розподіл товарів), документування порушень прав людини, екологічні ризики, комунікація, сторітелінг, громадянська освіта для підтримки громадськості інформацією, заснованою на фактах.

b) Підтримка проектів національних та регіональних організацій, мереж та коаліцій

Очікувані результати

Приклад можливих активностей

 • Зросло розуміння громадянами впливу воєнного стану та інших нормативно-правових змін на їхнє повсякденне життя.

Аналізувати та комунікувати наслідки воєнного стану на місцевому рівні.

 • Впроваджено ефективні кампанії з громадської адвокації та нагляду.

Адвокація експертного підходу до розробки необхідного виборчого законодавства та широке залучення до відповідних інклюзивних дискусій.

 • Активізувалася участь громадян у боротьбі з корупцією.
 • Зросла участь громадян у коаліціях та ініціативах національного, регіонального та місцевого рівнів.
 • Зросло розуміння громадянами фундаментальних ролей та обов’язків у демократичному суспільстві.

Підтримка проєктів, спрямованих на залучення громадян до розробки та реалізації стратегій і проєктів повоєнної відбудови країни, особливо на місцевому рівні, включаючи залучення до прозорого нагляду та нагляду за зусиллями з відбудови.

 • Питання, які відстоює громадянське суспільство, включені в державну політику та законодавство.

Підтримка у здійсненні таких заходів, як адвокація та громадський моніторинг діяльності як національних, так і місцевих органів влади, задля забезпечення їх ефективності, підзвітності та дотримання демократичних принципів.

 • Підвищилася обізнаність та розуміння громадянами урядових реформ.

Здійснення таких заходів, як розробка та впровадження кампаній з підвищення обізнаності громадськості щодо демократичних процесів; аналіз, вироблення та поширення інформації про регіональні аспекти реформ у сфері верховенства права.

 • Зросла спроможність ОГС задовольняти нові потреби громадян України.

Здійснювати такі заходи, як адвокація політик та практик, які сприяють соціальній інклюзії під час війни, підтримувати проєкти, спрямовані на задоволення потреб та викликів тих, хто залишився, і тих, хто повернувся або має намір повернутися на щойно звільнені території, включаючи юридичну, медичну, освітню підтримку та інформаційне забезпечення.

 • Зросла міжнародна обізнаність про внутрішні події, що відбуваються всередині України.

Здійснювати такі заходи, як реалізація міжнародних адвокаційних кампаній, спрямованих на просування європейських прагнень України та потреби в гуманітарній та військовій допомозі, включаючи паралельні заходи на конференціях з безпеки, прав людини та розвитку; інформувати міжнародну спільноту про події, що відбуваються на території України, у тому числі на окупованих територіях або підконтрольних уряду Російської Федерації.

Аналізувати та комунікувати міжнародний досвід післявоєнного відновлення та відбудови, а також найкращі практики та успішні кейси.

 • Підвищилася обізнаність громадян про зусилля з протидії російській агресії.
 • Зросло розуміння громадянами способів активної участі у боротьбі з російською агресією

Здійснювати таку діяльність, як виробництво та розповсюдження медіа-контенту, що фінансується громадянським суспільством, про боротьбу з російською агресією.

 • Запроваджено ефективні громадські ініціативи та адвокаційні кампанії з охорони культурної спадщини

Здійснювати такі заходи, як забезпечення участі громадян у документуванні пошкоджень культурної спадщини за допомогою пілотованого ENGAGE мобільного застосунку для фотофіксації (Providence), проводити адвокаційні кампанії з поширення підтверджених фото- та відеоматеріалів пошкоджень культурної спадщини з пілотованого ENGAGE мобільного додатку для фотофіксації (Providence), проводити адвокаційні кампанії для вдосконалення законодавства України у сфері охорони культурної спадщини.

Критерії відповідності  

 • Подати заявку можуть офіційно зареєстровані ОГС, незареєстровані групи та неформальні громадські ініціативи з усіх регіонів України, а також українські ОГС, створені за кордоном. 
 • У рамках цього конкурсу Pact не може надавати гранти комерційним організаціям, політичним партіям, урядовим інституціям або фізичним особам. 

Критерії відбору 

Кожна заявка буде оцінюватися за такими критеріями: 

 • Відповідність заявленим цілям і тематиці конкурсу (25%) 
 • Ґрунтовність підходу до вирішення проблеми, окресленої в заявці (25%) 
 • Здатність безпосередньо взаємодіяти та надавати послуги громадянам, залучати широке коло державних та недержавних стейкхолдерів (30%) 
 • Здатність досягти очікуваних результатів конкурсу (20%) 

Орієнтовний строк дії грантів

Незалежно від дати початку діяльності, усі запропоновані програмні заходи мають завершитися до 30 червня 2025 року. 

Сума гранту

Очікувана максимальна сума гранту на інституційну підтримку становить 200 000 доларів США. Очікувана максимальна сума гранту на підтримку проектів становить 50 000 доларів США на 12 місяців.[2] Більші суми будуть розглядатися, якщо вони обґрунтовані й виправдані.

Заявники повинні подавати бюджет у гривнях. 

Зверніть увагу! Pact здійснює виплати грантоотримувачам лише за допомогою банківського переказу, тому незареєстровані групи та громадянські ініціативи повинні подавати заявки на цей конкурс у партнерстві або консорціумі з офіційно зареєстрованими ОГС, які погоджуються обліковувати їх кошти. 

Кінцевий термін подання заявок

Кінцевий термін подання заявок відсутній. Це безстроковий конкурс. Pact розглядатиме заявки на постійній основі. Заявники отримають зворотний зв’язок щодо результатів розгляду заявки протягом двох тижнів з дати отримання повного пакету заявки на грант. Pact залишає за собою право не інформувати заявників, чиї заявки не пройшли конкурсний відбір, щодо причин відмови. Заявки не будуть прийматися після 15 травня 2025 року.

Процес подання заявки 

Надішліть заповнені заявки електронною поштою на адресу електронної пошти [email protected] з темою: «Відповідь на RFA Р4767-2023-20».

Повний пакет заявки повинен включати таке:

(1) Заповнену форму заявки на отримання гранту (посилання для завантаження знаходиться під текстом оголошення).

(2) Додатки:

 • Оцінка ризиків і відповідальності грантоотримувача (SRRA) — коротка форма (посилання для завантаження знаходиться під текстом оголошення).
 • Для зареєстрованих організацій: підтвердження організаційно-правової форми;
 • Для незареєстрованих груп та громадських ініціатив: меморандуми про співпрацю, рекомендаційні листи, гарантійні листи або інші подібні документи, що підтверджують домовленість між групою-заявником та її партнерською ОГС, яка є юридично зареєстрованою.

Додаткова технічна інформація:

 • Організаціям, чиї заявки будуть відібрані для подальшого розгляду, буде запропоновано подати деталізований бюджет із супровідним описовим бюджетом.
 • Організації, чиї заявки будуть відібрані для подальшого розгляду, повинні мати номер UEI, зареєстрований через платформу SAM.gov (12-значний ідентифікаційний номер, необхідний для всіх заходів, пов’язаних із закупівлями), щоб мати можливість отримувати кошти.
 • Щодо організації, чиї заявки будуть відібрані для подальшого розгляду, буде проведено оцінку ризиків і відповідальності відповідно до внутрішніх вимог Pact.

Правила та умови

Стандартні положення: для грантів, наданих в результаті цього конкурсу, застосовуватимуться Стандартні положення USAID для ОГС, зареєстрованих за межами США.

Неприпустимі витрати. Pact не фінансує закупівлю:

 • Обладнання та послуг для переривання вагітності.
 • Сільськогосподарських товарів.
 • Товарів та послуг для підтримки поліцейської чи іншої правоохоронної діяльності.
 • Будівельних робіт.
 • Добрив.
 • Товарів розкоші та обладнання для азартних ігор.
 • Військового спорядження.
 • Автомобілів.
 • Пестицидів.
 • Фармацевтичних препаратів.
 • Обладнання для спостереження.
 • Вживаного обладнання.
 • Надлишкового майна, що належить уряду США.
 • Обладнання для зміни погоди.

Повний перелік неприпустимих витрат наведено у розділах M1, M6, M14, M20 і M29 згаданих вище Стандартних положень USAID для НУО, зареєстрованих за межами Сполучених Штатів Америки.

 Дозвіл на використання і розголошення: Подаючи заявку за цим оголошенням, заявник надає згоду на розкриття інформації, що міститься в наданих ним документах, експертам, залученим до оцінки у процесі відбору. Звертаємо вашу увагу на те, що всі експерти несуть зобов’язання за угодами про нерозголошення інформації.

 Відмова від відповідальності

 • Pact може скасувати цей грантовий конкурс і не підтримати жодну заявку.
 • Pact може відхилити будь-яку одержану заявку або усі заявки.
 • Оприлюднення оголошення про конкурс не становить собою зобов’язання Pact щодо надання фінансування.
 • Pact зберігає за собою право виключити з участі у конкурсі будь-яку заявку на підставі неспроможності заявника дотримуватися вимог конкурсу.
 • Pact не надає заявникам компенсації витрат, пов’язаних із участю у цьому конкурсі.
 • Pact залишає за собою право присуджувати грант на основі початкового оцінювання заявок без його подальшого обговорення.
 • Pact може вирішити фінансувати тільки частину заходів, поданих на конкурсний розгляд, або присудити кілька грантів по конкурсних заходах.
 • Задля сприяння конкуренції, Pact залишає за собою право не зважати на деякі невеликі недоліки у заявках, які можуть бути виправлені до того, як буде визначено присудження грантів.
 • Pact може звертатися до заявників, щоб уточнити дані про контактну особу, адресу, а також факт подання заявки на цей конкурс.
 • Pact може без повідомлення заявника звертатися по відгуки щодо минулих результатів його діяльності до осіб або організацій, зазначених у списку рекомендацій. Pact також залишає за собою право звертатися до інших джерел інформації щодо минулих результатів діяльності заявника, не зазначених ним у заявці.
 • Подаючи заявку, заявники підтверджують, що вони розуміють умови конкурсу.

Запитання щодо конкурсу

Якщо у вас виникли запитання до цього конкурсу, будь ласка, надішліть їх електронною поштою на адресу [email protected].

У темі листа необхідно вказати «Запитання до RFA Р4767-2023-20 – назва організації, що подає запитання».

Відповіді на запитання будуть надаватися в робочому порядку, а також регулярно публікуватимуться у форматі відповідей на поширені запитання (FAQ), що додаються до цього конкурсного оголошення.

Повний пакет конкурсного оголошенні та форма заявки

__________________

[1]Програма «Долучайся!» (2023): Адаптація під час війни: Дослідження підтримки та потреб ГО, що займаються адвокацією:   https://engage.org.ua/eng/wartime-pivots-and-adaptation-usaid-engage-mapping-of-support-to-and-needs-of-advocacy-focused-csos/

[2] Якщо термін дії проекту менше або перевищує 12 місяців, очікувана гранична сума повинна бути пропорційна.


Останні публікації цього розділу:

Тендер на закупівлю гігієнічних сертифікатів

Тендер: розроблення менторської онлайн-програми: організаційний розвиток (стратегія) для ОГС

Набір на вивчення англійської мови для представниць українських громадських організацій

Конкурс на місцеву закупівлю товарів- стільці. Київ

Тендер для розробки вебсайту для Держрибагентства

Тендер на закупівлю транспортних послуг

 • Андрій

  Добрий день!
  Нема можливості редагування заявки! Чи є посилання для завантаження?
  Дякуємо!

  • https://www.prostir.ua Prostir

   Вітаємо! Елементи таблиці-форми заявки скопіюйте в документ собі і там вже заповнюйте.

   • Андрій

    Дякуємо, але елементи таблиці, нажаль, не копіюється. Чи можна їх завантажити за посиланням?

    • Програми «Долучайся!»

     Доброго дня!

     Форм для завантаження немає, просимо вас скопіювати форму в окремий документ та заповнити в ньому, як і зазначено в умовах конкурсу.

     Будь ласка, зверніть увагу, що лише деякі елементи форми є таблицями. Також рекомендуємо перевірити чи відображаються у вас границі таблиць, іноді проблеми з форматуванням виникають саме через це.

     Дякуємо та бажаємо успіхів із заповненням аплікаційної форми!

     • Kateryna Kozlova

      Форму заявки тепер можна завантажити за посиланням, наданим у тексті новини.

  • Katya Kozlova

   Нажаль, такого посилання немає. Просимо Вас копіювати заявку і вставити, як вийде, до нового вордівського документу. Перепрошуємо за незручності.

 • Taras Perhun

  Доброго дня! Підскажіть будь-ласка якою мовою потрібно заповнювати заявку, ніде не вказано.

  • Katya Kozlova

   Українською або англійською – якою Вам зручніше.

   • Taras Perhun

    Ще одне запитання якщо можливо щодо співфінансування. Воно обов’язкове чи ні? Дякую!

    • Katya Kozlova

     Ні, співфінансування є бажаним, але не обов’язковим.

 • Gektor89

  Мова українська?

  • Katya Kozlova

   Українська або англійська – як Вам зручніше.

 • Програми «Долучайся!»

  Добрий день!

  Відсоткової долі за жодною статтею витрат не встановлено. Запропонований бюджет повинен забезпечувати виконання проєктної діяльності і бути розумним та обґрунтованим. У межах інституційної підтримки придбання оргтехніки і меблів також має бути обґрунтованим.

  Також звертаємо вашу увагу, що оголошення доповнено відповідями на найпоширеніші запитання.

 • Мария Иванова

  Добрий день! ГО не сплачує податки. А якщо проєктом переждбачені зарплати для співробітників, то графа ПОДАТКИ -це ті 20 % , які має самостійно оплатити вже кожна фізична особа?

 • Софія

  Добрий день. Чи можна уточнити щодо таблиці у питанні номер 3. Я не впевнена, що правильно розумію яким чином позначати у таблиці місяць, в який відбуватиметься той чи інший захід в рамках проекту. Там потрібно ставити галочку в стовпчику того місяця, який потрібно відзначити, чи як це взагалі повинно виглядати? Завчасно дякую за відповідь.

  • Katya Kozlova

   Так, можна поставити галочку або залити кольором.

 • Олеся Гарматій

  Доброго дня. Чи обовязково ми повинні мати UEI зареєстрований через платформу SAM.gov ? Там реєстрація виключно англійською мовою

  • Kateryna Kozlova

   Так, наявність номеру обов’язкова.

 • Юлія Шестопалова

  Чи може в рамках проєкту, спрямованого на розвиток формальних та неформальних форм громадянської освіти, заявник, що являється громадською спілкою, передавати в користування державному навчальному закладу продукт проєкту – навчальне обладнання для організації діяльності тренінгового центру з домедичної підготовки громадян, який територіально базуватиметься на території навчального закладу?

  • Kateryna Kozlova

   Передача обладнання має відбуватися відповідно до українського законодавства.

 • Олександр Гуляєв

  Вітаю. Чи можуть подаватись на конкурс консультативно-дорадчі органи при ОМС та ОДА? Чи краще щоб подавались окремі громадські організації, що діють в рамках цих консультативно-дорадчих органів. Дякую

  • Kateryna Kozlova

   Ні, заявки від консультативно-дорадчих органів при органах місцевого самоврядування та обласних державних адміністраціях розглядатися не будуть, бо такі ради не є юридичними особами. До участі допускаються офіційно зареєстровані ОГС (громадські організації та благодійні фонди) зі статусом неприбутковості.

 • Ярина Колодій

  Добрий день)
  Підкажіть, будь ласка, чи діє ще прогама, та як швидко відбувається розгляд заявки, орієнтовно?

  • Kateryna Kozlova

   Програма діє. Розгляд заявок відбувається протягом двох тижнів від моменту їх отримання.

 • Оксана

  Добрий день! Чи може подаватися ГО, яка забезпечує дітям гурткову і освітню діяльність?

  • Kateryna Kozlova

   За цим конкурсом Пакт підтримує лише проєкти, які відповідають цілям і завданням Програми “Долучайся!” Читайте кважно конкурсне оголошення.

 • Максим Данильченко

  Добрий день. Можна уточнити, що відноситься до непрямих витрат?

  • Kateryna Kozlova

   До непрямих витрат відносяться будь-які витрати організації, які не випливають із потреб конкретного грантового проєкту. Якби проєкту не відбувалося, а витрата все одно залишалася, то це і є непряма витрата.

 • Виктор Ванцак

  Доброго дня. Підкажіть будь ласка чи можемо подати проєкт з придбання медичного обладнання для місцевої лікарні. Форма власності КНП (комуналне неприбуткове підприємство). Дякую.

  • Kateryna Kozlova

   Ні, закупівля медичного обладнання для медичних закладів не підтримується в рамках нашого конкурсу. Будь ласка, уважно прочитайте цілі, теми та приклади, наведені в конкурсному оголошенні.

 • Олександра

  Доброго дня! Підкажіть, будь-ласка, в рамках проекту можна надавати міні-гранти?

  • Kateryna Kozlova

   Так, можна