NGO Egida-Zaporizhzhia

ГПО "Егіда-Запоріжжя",створена 16.02.2012 року,керівник організації-голова правління Антоніна Шостак. Місією ГПО «Егіда-Запоріжжя» є сприяння запобіганню всіх форм дискримінації та насильства у суспільстві, дотриманню прав людини, гендерної рівності та захисту прав дітей, попередженню торгівлі людьми, наданню допомоги постраждалим від торгівлі людьми, надання правової підтримки дітям - сиротам, та дітям позбавленим батьківського піклування. Основними завданнями Організації є: - надання правової підтримки, соціальний, правовий та психологічний супровід постраждалих від всіх форм дискримінації; - підвищення рівня обізнаності дітей та молоді з проблемами торгівлі людьми навчання моделям безпечної поведінки, виховання у дітей поваги до прав та основних свобод людини, толерантне ставлення до потерпілих від насильства; - надання правової та психологічної підтримки та правовий супровід жінок, які постраждали від всіх форм дискримінації, надання реінтеграційної допомоги постраждалим від всіх форм дискримінації; - захист прав і свобод людини, що закріплені в Конституції і національному законодавстві (включаючи міжнародні договори, згода на обов’язковість яких дана парламентом); https://www.facebook.com/groups/1712056439041458/?ref=share

Публікації

No posts by this author.