Громадська організація “Народна Україна”

Форма реєстрації: Громадська організація

Зображ символ_8x8 (1)

Напрямки діяльності:

Види діяльності:

Населений пункт: Київ

Адреса: вул. Б. Хмельницького 42/32

Телефони: +38 044 288 07 53

E-Mail: [email protected]

Веб-сторінка Facebook

Керівник організації, посада: Гусев Костянтин Олександрович

Місія організації

Громадська організація «Народна Україна» розпочинала свою діяльність у період, коли Україна проходить через найтяжчі випробування за весь час  її  незалежності. І це не випадково.

Сьогодні, коли Україна  знаходиться у вкрай тяжкому становищі, поглибленому економічною та політичною кризою, розбалансуванням взаємодії гілок влади, а під виглядом псевдореформування практично паралізована робота судових, правоохоронних та контролюючих органів,  порушення прав,  свобод  та інтересів громадян України набули масового характеру. А якщо до цього додати тотальну корупцію – ситуація виглядає катастрофічною.

Створення нашої організації – це сувора необхідність, це виклик реаліям сьогодення, які вимагають прийняття  відповідних рішень та застосування рішучих дій. При реалізації  своїх статутних завдань ми будемо вдаватися до ефективних форм та методів, які знаходяться в межах правового поля та не суперечать чинному законодавству України.

Тому метою створення та діяльності Громадської організації «Народна Україна» є запобігання та протидія корупції в публічній і приватній сферах суспільних відносин, поновлення порушених внаслідок корупційних діянь прав, свобод чи інтересів фізичних осіб, прав чи інтересів юридичних осіб, інтересів держави.

Провідним принципом життєдіяльності  організації є  захист законних, політичних, соціальних, економічних, національно-культурних та інших спільних інтересів своїх членів.

З метою досягнення поставленої мети, Програмою організації визначено перелік завдань, спрямованих на їх реалізацію.

До основних ми відносимо три напрями  діяльності:

Перший напрям  передбачає низку заходів, спрямованих на запобігання та протидію корупції в публічній та приватних сферах  суспільних відносин.  Він передбачає  розробку дієвих механізмів повернення незаконно виведених і привласнених капіталів та участь у здійсненні громадського аналізу діючого законодавства та нормативних актів на предмет корупційних ризиків, сприяння пошуку та застосуванню форм конструктивної участі громадськості в законотворчому процесі, громадський контроль та вимогу прозорості діяльності державних установ як один із шляхів подолання корупції в державному управлінні.

Другим напрямом діяльності є правозахисна, що передбачає   представлення і захист законних інтересів фізичних та юридичних осіб в органах державної влади, надання безоплатної правової допомоги, поновлення порушених внаслідок корупційних діянь прав, свобод чи інтересів фізичних та юридичних осіб,  повернення заощаджень наших співгромадян, що стали заручниками кризи в банківській сфері та корупції в фінансових установах держави,  захист законних політичних, соціальних, економічних, національно-культурних та інших прав, інтересів та свобод фізичних та юридичних осіб, реалізацію інших прав не заборонених чинним законодавством.

Третім напрямом  діяльності є сприяння розвитку процесу становлення та розвитку українського правозахисного руху, сприяння поширенню у суспільстві ідей миру, громадської та національної злагоди, прав людини, взаєморозуміння, співробітництва, загальнолюдських духовних цінностей, сприяння пропаганді правозахисних ідей, та міжнародних стандартів прав людини та основоположних свобод, правове просвітництво, сприяння розвитку процесу становлення та розвитку українського правозахисного руху.

Зрозуміло, що  спектр напрямків роботи Громадської організації «Народна Україна» знаходиться у юридичній площині.  Ми не переслідуємо корисливих цілей.  Виступаючи в якості представника вимог і інтересів громадськості, ми надаємо їм можливість впливати на владу, формувати  громадську думку, призводячи, таким чином,  до системних перетворень.

Наше прагнення – бути рушійною силою інновацій системного характеру – проектів законів, інституційних рішень, інструментів суспільного діалогу.  Також ми  прагнемо заповнити прогалини в системі  правозахисту, надаючи  юридичні послуги, відповідно до потреб фізичних та юридичних осіб.

До складу Громадської організації входить чимала кількість досвідчених юристів: адвокатів, фахівців в галузях економіки, фінансів та інвестування, колишніх співробітників правоохоронних органів (СБУ, прокуратури, МВС), які сприймають  її діяльність як певну місію та готові на безкорисливому ентузіазмі підтримати її  своєю роботою. Вони, як ніхто інший,  знають проблеми  співгромадян та готові  до активних дій.


Останні публікації цього розділу:

Благодійна організація «Благодійний фонд «ТМС Хаб Україна»

Благодійна організація «Благодійний фонд «ТМС Боремось за Україну»

БО БФ "Нове місто"

Alinea International (Алінеа)

Громадська організація "Молодіжна організація "Ініціатива майбутнього КР"

ГО "Безбар'єрний Тернопіль"

Коментувати не дозволено.