Громадська Організація “Агенція інновацій та розвитку “

Форма реєстрації: Громадська організація

Без имени-1для Выки

Напрямки діяльності:

Види діяльності:

Населений пункт: Чернівці

Адреса: вул. Римського-Корсакова 2, кв 1

Телефони: 0500569408

E-Mail: [email protected]

Веб-сторінка Facebook Twitter

Керівник організації, посада: Пасічник Микола Дмитрович, голова громадської організації

Місія організації

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1.1. Громадська організація «Агенція інновацій та розвитку», (далі – Організація) є неприбутковою громадською організацією, яка об’єднує громадян на основі спільності інтересів своїх членів для реалізації мети та завдань, передбачених цим Статутом.
1.2. Повне найменування Організації – Громадська організація « Агенція інновацій та розвитку».
1.3. Скорочене найменування – ГО «Агенція інновацій та розвитку»
1.4. Повна назва англійською мовою – «Agency for Innovations and Development».
1.5. Скорочене найменування англійською мовою – NGO «AID».
1.6. Громадська організація «Агенція інновацій та розвитку» створена та діє у відповідності з Конституцією України, Законом України «Про громадські об’єднання», іншими законодавчими актами та цим Статутом.
1.7. Організація створюється і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.
1.8. Організація набуває прав юридичної особи з моменту державної реєстрації згідно з чинним законодавством, може мати свою печатку, штампи і бланки з власною назвою, рахунки, в тому числі в іноземній валюті в банківських установах, свою символіку. Символіка Організації реєструється у встановленому законодавством порядку.
1.9. Діяльність громадської організації поширюється на територію України.
1.10. Організаційно-правова форма: громадська організація.

2. МЕТА ТА НАПРЯМИ ДІЯЛЬНОСТІ
2.1. Метою Організації є сприяння пришвидшенню демократичного розвитку України та позитивним інноваційним змінам в економічній, соціальній, науковій, освітній, політичній та культурній сферах.
2.2. Основними напрямами діяльності Організації є:
2.2.1 Сприяння розвитку економічної сфери, що веде до покращення інвестиційного середовища, бізнес-клімату та розвитку інфраструктурних галузей на території Буковини та України (ОТГ, містах, областях, регіонах), пошук можливостей, розробка бізнес-планів та стратегій для розвитку малого та середнього бізнесу, а також запровадження інновацій та трансферу технологій; розбудова міжнародних економічних зв’язків.
2.2.2. Сприяння впровадженню ідей, проектів та програм, які спрямовані на позитивні зрушення у соціальній сфері в галузі охорони здоров’я; соціального захисту: підтримка та надання допомоги внутрішньо переміщеним особам (ВПО), ветеранам та військовослужбовцям Збройних Сил України, демобілізованим особам, учасникам антитерористичної операції (АТО) та членам їхніх сімей, щодо захисту та адвокації їхніх прав та інтересів, а також національних меншин, біженців; становлення гендерної рівності та взаємоповаги.
2.2.3. Сприяння стабільного політичного розвитку: сприяння розбудові громадянського суспільства завдяки активному залученню мешканців до вирішення проблем села/міста/області/регіону, в якому вони проживають в рамках з метою забезпечення широкого представництва та захисту інтересів громадян;
2.2.4 Сприяння у розробці та впровадженні антикорупційних програм спрямованих на підвищення прозорості органів влади та місцевого самоврядування, розробка та реалізація проектів щодо боротьби з дезінформацією та популяризації медіаосвіти, встановлення відкритого діалогу між ЗМІ, недержавними організаціями та урядовими структурами через проведення спільних заходів; прозоре функціонування журналістики.
2.2.5 Сприяння популяризації ідей та запровадження ініціатив, що стосуються культурних трансформацій: промоція молодіжного лідерства та волонтерської активності, надання допомоги у покращенні системи освіти, створення умов для відкритого обміну досвідом з питань культури та спорту, освіти і науки, соціального забезпечення, захисту й охорони навколишнього середовища, інформаційних технологій тощо.
2.2.6. Сприяння поширенню ідей та роботи Організації в інших напрямах, які сприяють підтримці демократичних цінностей – свобода, рівність, справедливість, верховенство закону та права, конституціоналізм, незалежність судочинства, свобода слова й совісті, представництво громадських інтересів, соціальний порядок та безпека.
2.2.7. Сприяння покращення іміджу України, як демократичної держави в межах реалізації пріоритетних завдань Організації.
2.2.8. Сприяння у проведенні дослідних та науково-дослідних робіт на договірній основі.


Останні публікації цього розділу:

ГО "Дядьковицький молодіжний центр"

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я»

Благодійна організація «Благодійний фонд «ТМС Хаб Україна»

Благодійна організація «Благодійний фонд «ТМС Боремось за Україну»

БО БФ "Нове місто"

Alinea International (Алінеа)

Коментувати не дозволено.