ГО “Придунайський центр громадських ініціатив”

Форма реєстрації: Громадська організація

ПЦГІ

Напрямки діяльності:

Види діяльності:

Населений пункт: Ізмаїл

Адреса: вул. 51 Перекопської Дивізії, 4, кв. 2

Телефони: 096-213-63-76

E-Mail: [email protected]

Веб-сторінка Facebook

Керівник організації, посада: Каплієнко Микола Вікторович, голова

Місія організації

Громадська органiзацiя «Придунайський центр громадських iнiцiатив» заснована о 2009 році у м. Iзмаiл, Одеська обл.

Організація створена і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

Основною  метою дiяльностi органiзацii відповідно до Статуту є сприяння активiзацii громадських iнiцiатив щодо вирiшення мiсцевих проблем,  посиленню впливу громадськостi у сферi вiдстоювання прав у взаємовідносинах з органами державної влади та мiсцевого самоврядування, розвитку незалежних засобiв масовоi iнформацii, пiдвищенню рiвня поінформованності громадськості з актуальних acпeктів екологiчного, економічного, культурного, освiтньо-науковоrо, суспiльно-полiтичного життя.            


Останні публікації цього розділу:

Благодійна організація «Благодійний фонд «ТМС Хаб Україна»

Благодійна організація «Благодійний фонд «ТМС Боремось за Україну»

БО БФ "Нове місто"

Alinea International (Алінеа)

Громадська організація "Молодіжна організація "Ініціатива майбутнього КР"

ГО "Безбар'єрний Тернопіль"

Коментувати не дозволено.