ГО “Придунайський центр громадських ініціатив”

Форма реєстрації: Громадська організація

ПЦГІ

Напрямки діяльності:

Види діяльності:

Населений пункт: Ізмаїл

Адреса: вул. 51 Перекопської Дивізії, 4, кв. 2

Телефони: 096-213-63-76

E-Mail: [email protected]

Веб-сторінка Facebook

Керівник організації, посада: Каплієнко Микола Вікторович, голова

Місія організації

Громадська органiзацiя «Придунайський центр громадських iнiцiатив» заснована о 2009 році у м. Iзмаiл, Одеська обл.

Організація створена і діє на засадах добровільності, рівноправності своїх членів, самоврядування, законності, виборності та підзвітності керівних органів, гласності в роботі.

Основною  метою дiяльностi органiзацii відповідно до Статуту є сприяння активiзацii громадських iнiцiатив щодо вирiшення мiсцевих проблем,  посиленню впливу громадськостi у сферi вiдстоювання прав у взаємовідносинах з органами державної влади та мiсцевого самоврядування, розвитку незалежних засобiв масовоi iнформацii, пiдвищенню рiвня поінформованності громадськості з актуальних acпeктів екологiчного, економічного, культурного, освiтньо-науковоrо, суспiльно-полiтичного життя.            


Останні публікації цього розділу:

Громадська Організація "Проти Корупції"

БО БФ Крила України Нікополь

ГО "Алгоритм дій"

Ініціатива "Інклюзивне відновлення за лідерства громад" (CLIR)

ГО "Агенція антикризової підтримки"

ГО "Ініціатива Е+"

Коментувати не дозволено.