ГО “Подолянка”

Форма реєстрації: Громадська організація

Громадська організація "Подолянка"

Напрямки діяльності:

Види діяльності:

Населений пункт: Хмельницький

Адреса: м. Хмельницький

Телефони: +380972159588

E-Mail: [email protected]

Веб-сторінка Facebook

Керівник організації, посада: Голова правління, Мороз Ольга

Місія організації

Місія організації – розвинена, успішна демократична правова держава, заснована на процвітанні громад, рівності та взаємоповазі.

Метою діяльності організації є сприяння єднання можливостей громадянин України, органів виконавчої влади, громадських об’єднань, міжнародних організацій та фондів задля задоволення та захисту спільних законних прав та інтересів у сфері гендерної політики, соціального захисту, освіти, культури, молоді і спорту, екології та природокористування, економіки, підприємницької діяльності, залучення інвестицій, підтримка і розвиток молодіжного руху в Україні, проведення освітніх заходів з медіаграмотності і медіації, підготовка молодого покоління до участі у громадському житті та впровадження процесів децентралізації.

Основні напрямки роботи:

1) Сприяння інклюзивній залученості членів місцевих громад до прийняття рішень, поширення знання про інструменти локальної демократії.

2) Освітні заходи для молоді – підтримка громадської активності, залучення волонтерів, міжнародні обміни та молодіжні проекти;

3) Взаємодія із місцевими органами влади та громадою для виконання цілей сталого розвитку на локальному рівні.

Основними завданнями діяльності організації є:

  1. Організовує та проводить теоретичні та науково-практичні конференції, тематичні «круглі столи», прес-конференції, фестивалі, семінари, конкурси, концерти, спортивні змагання, зустрічі молоді та інші культурно-масові заходи;
  2. Співпрацює з місцевими органами влади та іншими громадськими організаціями;
  3. Співпрацює з фондами, інститутами, комерційними структурами, донорськими організаціями;
  4. Організовує та проводить тренінги з медіаграмотності й медіації серед різних вікових категорій населення.
  5. Впровадження грантів і разових премій за освітні, просвітницькі й культурні досягнення.
  6. Участь у місцевих, районних, обласних, всеукраїнських і міжнародних грантових програмах і конкурсах з метою реалізації культурно-просвітницьких і освітніх завдань Організації.
  7. Бере участь у політичній діяльності, проводить мирні зібрання;
  8. Може проводити незалежні соціологічні дослідження;
  9. Організовує та забезпечує зустрічі з видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями.

3.2.10. На добровільних засадах засновує організації, укладає угоди про співробітництво і взаємодопомогу, підтримує прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладає відповідні угоди та бере участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.2.11. Проводить громадську експертизу та громадські слухання з питань, пов’язаних з метою та завданнями Організації;

3.2.12. Одержує у встановленому законом порядку від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування публічну інформацію та матеріальну допомогу, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

3.2.13. Усебічна підтримка людей у розробці та реалізації прогресивних ідей у різноманітних галузях суспільної діяльності;

3.2.14. Відкриває рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.2.15. Одержує на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.2.16. Залучення широких верств громадськості, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування до вирішення екологічних проблем області;

3.2.17. Запобігання забрудненню довкілля, екологічний моніторинг та незалежна екологічна експертиза; вивчення впливу екологічних чинників на здоров’я людини;

3.2.18. Створює умови для відкритого спілкування та обміну досвідом між громадянами, громадськими організаціями та фахівцями з питань науки, екології, соціального забезпечення, економіки, політики, інформаційних технологій та інших сферах;

3.2.19. Участь у створені та розвитку благодійних соціальних підприємств, організацій, установ;

3.2.20. Проводить інші заходи та діяльність в інтересах організації та молоді , що не суперечать чинному законодавству України.

Громадська організація «Подолянка» спрямовує свою діяльність на організацію відкритого діалогу та налагодження комунікації з метою ефективної співпраці зі стейкхолдерами на локальному,  всеукраїнському та міжнародному рівні.

 

 


Останні публікації цього розділу:

Благодійна організація «Благодійний фонд «ТМС Хаб Україна»

Благодійна організація «Благодійний фонд «ТМС Боремось за Україну»

БО БФ "Нове місто"

Alinea International (Алінеа)

Громадська організація "Молодіжна організація "Ініціатива майбутнього КР"

ГО "Безбар'єрний Тернопіль"

Коментувати не дозволено.