ГО “Подолянка”

Форма реєстрації: Громадська організація

Громадська організація "Подолянка"

Напрямки діяльності:

Види діяльності:

Населений пункт: Хмельницький

Адреса: м. Хмельницький

Телефони: +380972159588

E-Mail: [email protected]

Веб-сторінка Facebook

Керівник організації, посада: Голова правління, Мороз Ольга

Місія організації

Місія організації – розвинена, успішна демократична правова держава, заснована на процвітанні громад, рівності та взаємоповазі.

Метою діяльності організації є сприяння єднання можливостей громадянин України, органів виконавчої влади, громадських об’єднань, міжнародних організацій та фондів задля задоволення та захисту спільних законних прав та інтересів у сфері гендерної політики, соціального захисту, освіти, культури, молоді і спорту, екології та природокористування, економіки, підприємницької діяльності, залучення інвестицій, підтримка і розвиток молодіжного руху в Україні, проведення освітніх заходів з медіаграмотності і медіації, підготовка молодого покоління до участі у громадському житті та впровадження процесів децентралізації.

Основні напрямки роботи:

1) Сприяння інклюзивній залученості членів місцевих громад до прийняття рішень, поширення знання про інструменти локальної демократії.

2) Освітні заходи для молоді – підтримка громадської активності, залучення волонтерів, міжнародні обміни та молодіжні проекти;

3) Взаємодія із місцевими органами влади та громадою для виконання цілей сталого розвитку на локальному рівні.

Основними завданнями діяльності організації є:

  1. Організовує та проводить теоретичні та науково-практичні конференції, тематичні «круглі столи», прес-конференції, фестивалі, семінари, конкурси, концерти, спортивні змагання, зустрічі молоді та інші культурно-масові заходи;
  2. Співпрацює з місцевими органами влади та іншими громадськими організаціями;
  3. Співпрацює з фондами, інститутами, комерційними структурами, донорськими організаціями;
  4. Організовує та проводить тренінги з медіаграмотності й медіації серед різних вікових категорій населення.
  5. Впровадження грантів і разових премій за освітні, просвітницькі й культурні досягнення.
  6. Участь у місцевих, районних, обласних, всеукраїнських і міжнародних грантових програмах і конкурсах з метою реалізації культурно-просвітницьких і освітніх завдань Організації.
  7. Бере участь у політичній діяльності, проводить мирні зібрання;
  8. Може проводити незалежні соціологічні дослідження;
  9. Організовує та забезпечує зустрічі з видатними вченими, політичними діячами, митцями, відомими підприємцями.

3.2.10. На добровільних засадах засновує організації, укладає угоди про співробітництво і взаємодопомогу, підтримує прямі міжнародні контакти з організаціями громадян інших країн, укладає відповідні угоди та бере участь у міжнародних заходах з питань діяльності Організації, що не суперечать міжнародним зобов’язанням України;

3.2.11. Проводить громадську експертизу та громадські слухання з питань, пов’язаних з метою та завданнями Організації;

3.2.12. Одержує у встановленому законом порядку від органів державної влади і управління та органів місцевого самоврядування публічну інформацію та матеріальну допомогу, необхідну для реалізації своїх цілей та завдань;

3.2.13. Усебічна підтримка людей у розробці та реалізації прогресивних ідей у різноманітних галузях суспільної діяльності;

3.2.14. Відкриває рахунки у національній та іноземній валютах в установах банків;

3.2.15. Одержує на умовах оренди або тимчасового безкоштовного користування будівлі, обладнання, транспортні засоби та інше майно, що необхідне для здійснення статутних завдань Організації;

3.2.16. Залучення широких верств громадськості, підприємств, установ, організацій, органів державної влади та органів місцевого самоврядування до вирішення екологічних проблем області;

3.2.17. Запобігання забрудненню довкілля, екологічний моніторинг та незалежна екологічна експертиза; вивчення впливу екологічних чинників на здоров’я людини;

3.2.18. Створює умови для відкритого спілкування та обміну досвідом між громадянами, громадськими організаціями та фахівцями з питань науки, екології, соціального забезпечення, економіки, політики, інформаційних технологій та інших сферах;

3.2.19. Участь у створені та розвитку благодійних соціальних підприємств, організацій, установ;

3.2.20. Проводить інші заходи та діяльність в інтересах організації та молоді , що не суперечать чинному законодавству України.

Громадська організація «Подолянка» спрямовує свою діяльність на організацію відкритого діалогу та налагодження комунікації з метою ефективної співпраці зі стейкхолдерами на локальному,  всеукраїнському та міжнародному рівні.

 

 


Останні публікації цього розділу:

Громадська організація "Молодіжна організація "Ініціатива майбутнього КР"

ГО "Безбар'єрний Тернопіль"

БО "БФ "СОС Штаб Громадянської Оборони"

БФ «Сміливість»

Громадська організація "Сила обʼєднання"

БО «БФ «Майбутнє будуємо разом»

Коментувати не дозволено.