Європейська молодь України

Форма реєстрації: Громадська організація

EYU_logo_full_білийфон

Напрямки діяльності:

Види діяльності:

Населений пункт: Київ

Адреса: вул. Хрещатик, 4

Телефони: 063-322-16-98 - голова; 093-577-97-04 - з питань вступу до організації,

E-Mail: [email protected]

Веб-сторінка Facebook Twitter

Керівник організації, посада: Ірина Ахмедова - голова організації

Місія організації

Маніфест

Ми – Всеукраїнська молодіжна громадська організація “Європейська Молодь України» (ВМГО ЄМУ) є всеукраїнською молодіжною громадською організацією, яка покликана захищати права громадян України, задовольняти законні політичні, економічні, соціальні та творчі інтереси молоді, а також поширювати загальноєвропейські ліберальні цінності.

Ми визнаємо демократичний устрій як найкращий та єдино можливий з-поміж усіх відомих людству в сфері управління державою. Ми вважаємо розвинене громадянське суспільство необхідною характеристикою демократичності, а тому в своїй діяльності прагнемо забезпечити реалізацію Загальної декларації прав людини, Конституції України, інших нормативно-правових актів, що гарантують особисті свободи, політичні права та вільну економічну діяльність на конкурентній, ринковій основі. Всі зазначені вище свободи є, на нашу думку, невіддільними ознаками розвиненого громадянського суспільства.

Основні цілі діяльності

 

Свобода та відповідальність:

Як ліберальна організація ми вважаємо свободу в найширшому розумінні основною цінністю кожного індивідуума та суспільства загалом. Забезпечення інтересів кожного окремого громадянина є найвищим завданням держави. Маючи досвід проживання в авторитарному Радянському Союзі ми можемо сміливо із повною відповідальністю підтвердити істину, що держава повинна існувати виключно заради своїх громадян, а не громадяни існувати заради задоволення інтересів держави. Особисті свободи не можуть ніким штучно обмежуватись, окрім випадків зазначених в Конституції України, вони також не можуть досягатись через пригнічення особистих свобод інших громадян. В своїй діяльності ми прагнемо посилити та захистити свободу слова, зібрань, свободу доступу суспільства до важливої інформації з різних та альтернативних джерел, свободу віросповідання. Ми засуджуємо будь-які прояви дискримінації: расову, мовну, етнічну, національну, релігійну, ґендерну, соціальну, економічну.

З іншого боку, ми свідомі того, що свобода породжує відповідальність. Кожний громадянин, об’єднання громадян та держава повинні нести повну відповідальність за свою діяльність чи бездіяльність згідно із Конституцією України, міжнародними договорами, що ратифіковані Верховною Радою України та законами України. Ми не сприймаємо ототожнення свобод із вседозволеністю, та визнаємо відповідальність як необхідну характеристику свобод.

Сприяння демократизації та верховенства права:

Ми свідомі того, що Україна є молодою європейською демократичною державою, яка потребує подальшого розвитку та закріплення демократичних завоювань, досягнутих протягом демократичних перетворень та «Помаранчевої революції» в 2004 році. Закріплення та поглиблення участі громадян України в суспільно-політичному житті нашої держави є одним із основних пріоритетів діяльності «Європейської Молоді України». Забезпечення відповідальності влади перед своїми громадянами може бути забезпечене лише через розбудову громадського контролю за діяльністю органів влади, через вільний розвиток засобів масової інформації, поширення нових технологій в галузі зв’язку, виховання політичної культури на основі європейських ліберальних цінностей. Основною ознакою демократичності ми вважаємо принцип верховенства права. «Європейська Молодь України» підтримує будь-які ініціативи спрямовані на встановлення незалежності судової гілки влади в Україні.

Поглиблення ринкової економіки:

«Європейська Молодь України» визнає право приватної власності як одне із фундаментальних основ демократії. Ми вітаємо поступ нашої держави із системи планової економіки до побудови конкурентноспроможного вільного ринку. «Європейська Молодь України» також усвідомлює надзвичайну важливість розвитку малого та середнього бізнесу в побудові міцного громадянського суспільства та поглибленні демократичних перетворень. Наша організація підтримує ідею поширення основних положень Європейського Економічного співтовариства на весь європейський континент. «Європейська Молодь України» поділяє принципи соціальної держави, яка повинна гарантувати гідний рівень життя всім громадянам України. Заради покращення системи соціального захисту ЄМУ підтримує розвиток приватних ініціатив в даній сфері.

Європейська та євроатлантична інтеграція:

«Європейська Молодь України» бачить в Європейському Союзі вдалий приклад об’єднання незалежних держав заради спільного розвитку, стабільності та безпеки. Ми поділяємо ідею культурної багатоманітності та толерантності. Ми також бачимо Україну повноправним членом Європейського Союзу та визнаємо, що приєднанню України до ЄС має передувати процес узгодження наших стандартів із відповідними загальноєвропейськими стандартами в усіх сферах суспільного-політичного та економічного життя.  Ми також розцінюємо НАТО як гаранта миру та безпеки на європейському континенті, а тому повністю підтримуємо прагнення України приєднатись до цієї військово-політичної організації. Вважаємо, що набуття Україною членства в Північно-Атлантичному Альянсі сприятиме інтеграції в Європейський Союз. ЄМУ розглядає європейську та євроатлантичну інтеграцію України як одне із своїх пріоритетних завдань.

Розвиток потенціалу членів організації:

Ми сповідуємо принцип безперервного навчання, а тому розглядаємо нашу організацію як дієвий засіб особистісного розвитку для кожного її члена. ЄМУ є можливістю здобуття неформалізованої освіти, набуття навиків суспільно-активного життя, розвитку лідерського потенціалу. Ці завдання ми реалізовуємо через розроблення та втілення проектів і семінарів освітнього та інформативного характеру, участь в конференціях, програмах обміну тощо. «Європейська Молодь України» прагне до найповнішої реалізації потенціалу своїх членів через співпрацю із органами державної влади, фондами, малим та середнім бізнесом, іншими громадсько-політичними організаціями. Ми хочемо бути привабливою організацією для тих, хто хоче потім і надалі займатися громадською діяльністю, тому особливу увагу звертає на зворотній зв’язок.Відкритість і намагання виправляти свої помилки ми ставимо на перше місце. Адже молодь – це сила, що здатна змінити країну.

«Європейська молодь України» це – Smartорганізація. Розум, винахідливість, ефективність, гарна репутація – всі ці значення так чи інакше ми включаємо в слово Smart. Саме такою організацією ми хочемо бути. Саме так намагаємося існувати. Саме так намагаємося досягати мети. Smart– це загальний підхід до організації. Ми постійно знаходимося в пошуку нових рішень, ідей, методів, людей, організаційних підходів, партнерів. Ми здатні змінюватися і готові на це. І саме тому ми готові змінювати.

Україна – європейська держава:

Ми живемо у великій європейській державі, що тільки почала своє відродження. Наше спільне завдання – побудувати розвинену, європейську, демократичну, заможну державу, що буде рідною для кожного громадянина України не залежно від походження. Ми прагнемо збудувати європейські стандарти життя в Україні. Ми бачимо Україну з багатою історією, культурою, конфесійним різноманіттям.  ЄМУ також переконана, що єдина Європа неможлива без повноцінної участі України – держави, що поєднує в собі таку різну спадщину Центральної та Східної Європи. Перед нами стоять виклики модернізації та проведення важливих реформ у всіх сферах суспільного та економічного життя. В своєму становленні ми орієнтуємось на досвід інших європейських держав та поділяємо спільні принципи демократії та ринкової економіки. Ми розглядаємо вступ до Європейського Союзу не як самоціль, але як засіб гарантування незворотності демократичних досягнень та реформ на основі ліберальних цінностей. Лише разом ми можемо забезпечити безпеку, стабільність та благополуччя в нашому європейському домі.


Останні публікації цього розділу:

Громадська спілка «Українська академія медіації»

ГО "Дядьковицький молодіжний центр"

Громадська організація «Всеукраїнська асоціація фахівців з громадського здоров’я»

Благодійна організація «Благодійний фонд «ТМС Хаб Україна»

Благодійна організація «Благодійний фонд «ТМС Боремось за Україну»

БО БФ "Нове місто"

Коментувати не дозволено.