Звернення щодо виключення РФ з Міжнародного союзу охорони природи

МБО «Екологія-Право-Людина» ініціювала процес виключення всіх державних і недержавних екологічних організацій Російської Федерації з Міжнародного Союзу охорони природи (International Union for ...

Додано:
Prostir.Ua

chrome_v51CrWtTPQ
Звернення щодо виключення РФ з Міжнародного союзу охорони природи
МБО «Екологія-Право-Людина» ініціювала процес виключення всіх державних і недержавних екологічних організацій Російської Федерації з Міжнародного Союзу охорони природи (International Union for Conservation of Nature, IUCN).
 
Представники країни-агресора яка знищує довкілля іншої держави не мають бути членами природоохоронних об’єднань.
 
Росія напала на Україну і бомбить українські міста, руйнуючи житлові квартали, лікарні, дитячі садки, вбиваючи сотні мирних жителів.
 
Навколишнє середовище, яке всім нам так дорого, є мовчазною жертвою бойових дій. Забруднення повітря та ґрунту внаслідок потужних ракетних бомбардувань, спустошення величезних територій, включаючи заповідні та Рамсарські болота, забруднення річок та озер, посилене ризиками ядерного та хімічного забруднення, становить величезну небезпеку для довкілля України та Європи, оскільки навколишнє середовище не знає кордонів.
 
Широкомасштабні напади на цивільну інфраструктуру, у тому числі на водну інфраструктуру без певної військової переваги, є явними порушеннями міжнародного права. Більше того, бої біля дамб ГЕС загрожують катастрофою.
 
Все вищесказане свідчить про те, що Росія є зухвалим порушником міжнародного гуманітарного права та екологічного права, створюючи найбільшу за століття гуманітарну та екологічну кризу.
 
Тому ЕПЛ як член Міжнародного союзу охорони природи вимагає припинити членство Російської Федерації, її організацій та установ в МСОП.
Ми також закликаємо Міжнародний союз охорони природи призупинити всі проекти, фінансову та іншу підтримку, допомогу та співпрацю з Російською Федерацією, її організаціями та установами.
 
Колектив ЕПЛ
 
 
Appeal for the exclusion of the Russian Federation from the International Union for Conservation of Nature
 
ICO “Environment-People-Law” initiated the process of exclusion of all governmental and non-governmental environmental organizations of the Russian Federation from the International Union for Conservation of Nature (IUCN).
 
Representatives of an aggressor country that destroys the environment of another state should not be members of environmental associations.
 
Russia attacked Ukraine and is bombing Ukrainian cities, demolishing residential areas, hospitals, kindergartens, killing hundreds of civilians.
 
Environment that we all hold so dear is the silent victim of the hostilities. Contamination of air and soil as a result of heavy missile bombing, devastation of huge territories including protected areas and Ramsar wetlands, pollution of rivers and lakes aggravated by nuclear and chemical contamination risks all pose a tremendous hazard for the environment of Ukraine and Europe as the environment knows no borders.
 
Widespread attacks on civilian infrastructure, including targeting of water infrastructure without a definite military advantage, are clear violations of international law. Moreover, fighting near hydroelectric dams risks catastrophe.
 
All mentioned above is the evidence of the fact that Russia is an audacious violator of international humanitarian law and environmental law creating the biggest over the century humanitarian and environmental crisis.
 
Therefore, EPL as an IUCN member demands that IUCN terminates membership of Russian Federation, organizations and institutions in IUCN.
 
We also urge IUCN to suspend all the projects, financial and other kind of support, assistance and cooperation with or to Russian Federation, Russian organizations and institutions.
 
EPL team


Тематика публікації:    

Останні публікації цього розділу:

 Результати дослідження щодо інклюзивності та доступності послуг презентовано в Іршанській громаді Житомирщини

У Горохівській громаді Волинської області презентували результати дослідження щодо інклюзивності та доступності послуг

1 піксель – 1 долар. В Україні створили сайт з інтерактивною мапою для збору коштів на відбудову шкіл

Організація «Право» трансформує гуманітарний хаб у центр громадської активності у Хмільнику

Асоціація “Доступне житло для ВПО” запрошує до вступу ГО та локальних партнерів

Інформаційна онлайн-сесія про стратегії успішної участі у конкурсі «Громадська перспектива: прозора влада та активна громада»