Реформування законодавства щодо дискримінації осіб з інвалідністю в Україні

Україна може побороти дискримінацію на ринку праці, в тому числі і дискримінацію за ознакою інвалідності, впровадивши нове законодавство, яке відповідатиме плану імплементації Директиви Ради ...

Додано:
Vitaliy Drobotun

Законопроекти головна
Реформування законодавства щодо дискримінації осіб з інвалідністю в Україні

Україна може побороти дискримінацію на ринку праці, в тому числі і дискримінацію за ознакою інвалідності, впровадивши нове законодавство, яке відповідатиме плану імплементації Директиви Ради 2000/78/ЄС про встановлення загальної системи рівного відношення у сфері зайнятості та професійної діяльності. У цій статті розглянемо, які законопроекти сьогодні опрацьовують в нашій державі, аби вирішити цю проблему.

Верховною Радою України мають бути затверджені два законопроекти: проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо трудових прав)» та проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів» (№4578). Ще один проект, «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)» (№3501) було прийнято в першому читанні, та направлено на доопрацювання.

Проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів (щодо трудових прав)» було розроблено з метою удосконалення національного законодавства про працю та зайнятість в частині правового захисту працівників у разі масового звільнення та законодавчого врегулювання питань відновлення порушених прав осіб, які зазнали дискримінації у сфері праці, в тому числі на основі расової, етнічної приналежності, сексуальної орієнтації, сімейного стану, наявності інвалідності тощо. Також пропонується передбачити в чинному законодавстві норми щодо недопущення дискримінації в оголошеннях про працевлаштування та щодо надання права особам, які зазнали дискримінації, звернутися до суду із заявою про відновлення порушених прав, відшкодування матеріальної та моральної шкоди.

Метою розробки законопроекту №4578 («Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо зайнятості інвалідів») є впровадження досвіду країн Європейського Союзу щодо стимулювання роботодавців працевлаштовувати людей з інвалідністю, а також комплексне врегулювання проблем, що мають місце у сфері зайнятості осіб з інвалідністю.

Найцікавішим є проект Закону України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України (щодо гармонізації законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації із правом Європейського Союзу)», який було прийнято Верховною Радою України в першому читанні та направлено на доопрацювання. Метою проекту Закону є усунення прогалин у законодавстві щодо відповідальності за порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації в України, забезпечення належної реалізації повноважень Уповноваженого Верховної Ради України з прав людини щодо контролю за дотриманням законодавства у цій сфері та уточнення положень Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні» відповідно до актів права ЄС, імплементація яких передбачена Угодою про асоціацію між Україною та ЄС. Проектом Закону пропонується внести зміни до Закону України «Про засади запобігання та протидії дискримінації в Україні», Кодексу України про адміністративні правопорушення, Кримінального кодексу України. Статтю 1 Закону пропонується доповнити новими визначеннями, а саме «множинна дискримінація», «віктимізація», «дискримінація за асоціацією», «розумне пристосування» та «відмова у розумному пристосуванні». Зазначені доповнення спрямовані на чітке визначення усіх форм дискримінації, що встановлюватиме гарантії для захисту від тих форм дискримінації, які фактично існують, але на теперішній час перебувають поза межами правового регулювання.

Законопроекти 1

Проектом Закону також пропонується надати Уповноваженому Верховної Ради України з прав людини повноваження щодо видання за результатами розгляду звернень осіб та/або груп осіб з питань дискримінації обов’язкові для виконання вимоги щодо усунення порушень законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації. Такі зміни забезпечать встановлення пропорційного механізму реагування на факти дискримінації.

Крім того, проектом Закону України пропонується внести зміни до статті 161 Кримінального кодексу України, вилучивши кримінальну відповідальність за дискримінацію (пряме чи непряме обмеження прав або встановлення прямих чи непрямих привілеїв), та замінити її адміністративною відповідальністю шляхом доповнення Кодексу України про адміністративні правопорушення статтею 18848 «Порушення законодавства у сфері запобігання та протидії дискримінації». Зазначені зміни забезпечать пропорційність та співмірність відповідальності за порушення законодавства у цій сфері та значно спростить процедурний механізм розгляду судами справ за фактами дискримінації.

Набувши чинності, нові закони наблизять Україну до бажаної асоціації з ЄС, адже вони є новим кроком до виконання європейських стандартів.

Cтаття була підготовлена за сприяння Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження» в рамках проекту «Громадська синергія» під егідою Української сторони Платформи громадянського суспільства Україна-ЄС. Зміст цієї статті є виключною відповідальністю ГПО «Права людини» і не обов’язково відображає точку зору Європейського Союзу та Міжнародного фонду «Відродження».


Тематика публікації:      

Останні публікації цього розділу:

Редколегія. Офлайн: Медіацентр Україна та Unit.city організували зустріч українських медійників

У Медіацентрі Україна відбулась дискусія на тему «Волонтерство: рух до перемоги»

Самоорганізація ВПО: нові виклики

Експертна допомога громадським об'єднанням, ініціативам та активістам

Як лікують «кришталевих» людей в Україні під час війни

Асоціація благодійників України запускає новий проєкт – Національний рейтинг «Компас благодійності України»