Опитування НПО щодо проблемних питань заповнення податкового звіту

Сьогодні – травень, і ніхто ще не думає про річне звітування. Але час швидко плине, і звітність потрібно буде подавати за 2018 рік.На основі співпраці з НПО, команда Аудиторської компанії Compass ...

pexels-photo-938963
Опитування НПО щодо проблемних питань заповнення податкового звіту

Сьогодні – травень, і ніхто ще не думає про річне звітування. Але час швидко плине, і звітність потрібно буде подавати за 2018 рік.

На основі співпраці з НПО, команда Аудиторської компанії Compass Group підготувала своє бачення п’яти проблем, які виникали у НПО при заповненні податкового звіту про використання доходів неприбуткової організації за результатами 2017 року.

Проблема №1. Відсутність інструкції щодо правил заповнення звіту та визначень

Відсутність встановлених правил складання звіту призводить до різного трактування порядку його заповнення. Одні заповнюють даний звіт за старим методом – касовим, інші за методом нарахувань.

В законодавстві України відсутні визначення термінів «добровільні пожертвування», «милосердя», які є складовими даного Звіту.

Проблема №2. Відображення витрат у звіті на придбання основних засобів

Відповідно до рекомендацій, що надаються ДФС – Дані звіту про використання доходів (прибутків) неприбуткової організації, ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, тому всі суми доходів та витрат (у т. ч. суми нарахованої амортизації основних засобів), сформовані за правилами бухгалтерського обліку мають бути відображені у звіті. Це не суперечать вимогам Податкового Кодексу України.

Тобто, суми доходів та витрат (у т. ч. суми нарахованої амортизації основних засобів), які не відображені у рядках 1.1 – 1.10 та 2.1 – 2.5 звіту, відображаються у рядках 1.11 «Інші доходи» та 2.6 «Інші видатки (витрати) звіту.

До 01.01.2015 року НПО подавали звітність практично всі за касовим методом, та суми придбаних до 01.01.2015 року основних засобів, уже були включені у витрати.

Виникає питання, як тепер даним НПО потрібно відображати витрати у вигляді амортизації основних засобів, що були уже включені у витрати до 01.01.2015 року?

Проблема №3. Правила відображення витрат

Розділ 1.5. звіту визначає, що даний рядок повине включати:

«Вартість активів (коштів або майна), вартість товарів (робіт, послуг), отриманих для реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів діяльності, визначених установчими документами, та/або для здійснення неприбуткової (добродійної) діяльності, передбаченої законом для релігійних організацій.

Не зрозуміло, чи в даному розділі відображають доходи всі неприбуткові організації чи тільки релігійні?

Проблема №4. Правила відображення доходів за договорами цільової фінансової допомоги.

Неприбуткові організації можуть укладати угоди на цільову фінансову допомогу/благодійну допомогу. У разі не використання, вони повертають залишок невикористаних коштів Донору/надавачу.

В якому рядку звіту повинно відображатись вище вказане фінансування? Та яким чином відображати повернення невикористаних сум за даними контрактами?

Проблема №5. Надходження = Доходам?

Рядок 1.6 Звіту включає:

«Надходження у вигляді безповоротної фінансової допомоги, добровільних пожертвувань, милосердя тощо, у тому числі:»

Відповідно до ПСБО 15 Дохід, а саме пп.16, 17:

«Цільове фінансування не визнається доходом доти, поки не існує підтвердження того, що воно буде отримане та підприємство виконає умови щодо такого фінансування.

Отримане цільове фінансування (у тому числі кошти, вивільнені від оподаткування у зв’язку з наданням пільг з податку на прибуток підприємств) визнається доходом протягом тих періодів, в яких були зазнані витрати, пов’язані з виконанням умов цільового
фінансування».

Якщо дані звіту ґрунтуються на даних бухгалтерського обліку та фінансової звітності, надходження будуть признані доходами тільки, коли у звітності будуть відображені витрати по цільовому фінансуванню.

Яку суму у вигляді надходжень повинна включати НПО? Всю, яка надійшла за цей період, чи та, що визнана доходами?

 

Якщо, на вашу думку, проблеми, сформовані Аудиторською компанію Compass Group, не обґрунтовані – надавайте коментарі.

Якщо у вас є ще проблеми, які не враховано, вказуйте, їх буде додано до даного переліку.

Коментарі можна направляти на електронну адресу [email protected].


Тематика публікації:        

Останні публікації цього розділу:

Для громадян запущено онлайн-мапи приймалень депутатів місцевих рад з 9-ти областей

Уряд затвердив типові положення про молодіжні консультативно-дорадчі органи

ОПОРА представила виборчого омбудсмена по Харківській області

Експерти розповіли, чому треба терміново внести зміни до Конституції у частині про децентралізацію

Ринок праці України та міграція: в пошуках трудових резервів

Активізація молоді Комишанської ОТГ. Волонтерство в громаді