Заступник_ця керівника Компоненту “Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я”

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
YanaOpalenyk

vacancy_dfrfycsz(4)
Заступник_ця керівника Компоненту “Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я”

Мета діяльності Проекту USAID «Підтримка реформи охорони здоров’я» (Проект) полягає у підтримці прозорої, підзвітної та ефективної системи охорони здоров’я, здатної задовольняти потреби населення України. Сприяння реформуванню сектору охорони здоров’я, підвищення прозорості та боротьба з корупцією зменшать власні витрати громадян на охорону здоров‘я та покращать доступ українців до високоякісних та заснованих на доказах медичних послуг. Ліквідація корупції є складовою кожного компоненту, який має бути виконаним у рамках Проекту, а саме: 

 1. Покращення управління у секторі охорони здоров’я. 
 2. Сприяння трансформуванню моделі фінансування охорони здоров’я. 
 3. Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я.
 4. Підвищення прозорості, підзвітності системи охорони здоров’я та її чутливості до змін. 
 5. Покращення системи надання послуг на всіх рівнях. 

Загальна інформація/мета

Заступник керівника Компоненту “Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я” допомогатиме керуватиме Компонентом 3 «Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я» Проекту. Він/вона забезпечуватиме експертну підтримку усім заходам Проекту, пов‘язаним з критичними питаннями кадрового забезпечення сектору охорони здоров’я України, такими як удосконалення освіти (БПР), кадрове планування та утримання персоналу (грошові та негрошові стимули), а також удосконалення нормативно-правової бази у галузі охорони здоров’я. Крім того, посада передбачає суттєві керівні функції та досягнення результатів за цим Компонентом у тісній координації з керівництвом Проекту. Посада також передбачає управління персоналом, закріпленим за цим Компонентом. Заступник керівника Компоненту “Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я” стане  експертом Проекту з питань кадрового планування в охороні здоров’я і братиме участь у підготовці і виконанні робочого плану Компоненту. Посада передбачає постійне виявлення проблем і ризиків, пов’язаних з реалізацією заходів Проекту, і пошук відповідних рішень.

Ідеальний кандидат повинен мати досвід кадрового планування у сфері охорони здоров’я на посаді керівника закладу охорони здоров’я або значний технічний досвід консультування закладів чи інших проектів міжнародної технічної допомоги в Україні з таких питань.

Посада передбачає перебування в Києві.

Основні обов‘язки: (починаються з іменника з малої літери)

Управління і лідерство 

 • Забезпечення керівництва і нагляду за якісним виконанням усіх проектних заходів і досягненням усіх результатів, пов’язаних із зміцненням кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я. Загальна відповідальність за ефективне і своєчасне виконання робочих планів в межах визначеного бюджету, та за їхню відповідність очікуванням клієнтів і зацікавлених сторін і відповідність умовам контракту.
 • Здійснення нагляду за плануванням проектних заходів, надання технічної експертної підтримки, якщо це необхідно для забезпечення реалізації проекту, з акцентом на результатах і фінансовій звітності за всіма проектними заходами, пов’язаними зі зміцненням кадрового забезпечення охорони здоров’я.
 • Забезпечення стратегічного бачення сталості програми.
 • Визначення кадрових потреб Компоненту 3 і розробка ТЗ для основного персоналу та консультантів, які працюють в Україні та за кордоном.
 • Підтримка тісних робочих стосунків з керівництвом Проекту та, за потреби, участь у розробці технічних підходів і напрямків.
 • Налагодження тісних робочих стосунків і ведення регулярного спілкування щодо прогресу та викликів із персоналом проекту в Києві та персоналом, який відділено надає короткострокову технічну допомогу.
 • Налагодження тісних робочих стосунків з ЦОВВ, відповідними зацікавленими сторонами та установами, забезпечення співпраці з урахуванням різноманітних інтересів цих зацікавлених сторін.
 • Виконання інших завдань, на вимогу.

Технічне керівництво 

 • Надання технічної експертної підтримки з питань кадрового планування в охороні здоров’я в Україні.
 • Забезпечення обговорення питання розробки та реалізації стратегії та робочого плану Проекту у команді та з урядовими та неурядовими зацікавленими сторонами. 
 • Підготовка та перегляд складових стратегії, робочого плану і звітів про виконану роботу Проекту, зокрема тих, що стосуються заходів зі зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я, а також надання інформації іншим Компонентам за запитом.
 • Відповідальність за виконання договірних зобов’язань, отримання кінцевих результатів і досягнення цілей, а також результатів Проекту.
 • Планування та проведення оцінки та аналізу, якщо це необхідно для розробки стратегії та робочого плану Проекту.
 • Проведення навчання та інших заходів з розвитку спроможності команди Проекту та зацікавлених сторін.
 • Підготовка коротких записок, звітів та аналізу на основі потреб Проекту, клієнта та партнерів.
 • Забезпечення демонстрації хорошого співвідношення ціни та якості в межах діяльності Проекту.

Управління персоналом 

 • Контроль та наставництво для внутрішньої команди, забезпечення її постійної професійної та ефективної роботи.
 • Застосування ефективної практики управління персоналом, включаючи планування, наймання, адаптацію, оцінку ефективності та розвиток.
 • Проведення регулярних зустрічей з прямими підлеглими для підвищення якості їхньої роботи та надання конструктивного відгуку і наставництва з питань технічних та управлінських навичок.
 • Проведення оцінки спроможності команди, розробка та впровадження планів підвищення її ефективності та, якщо це необхідно, її навчання на робочому місці.

 

Ця посада є ключовою для Проекту. Будь-які пропозиції, що випливають із цього оголошення, передбачають попередню згоду клієнта.

Обов‘язкові вимоги: 

 • Доведена компетентність і щонайменше п’ять (5) років досвіду управління та надання технічної допомоги в ключових сферах удосконалення медичної освіти, кадрового забезпечення охорони здоров’я, настанов і стандартних операційних процедур (СОП) для інституціоналізації практик і процедур, заснованих на доказах, і сприяння прозорості та підзвітності у системах медичної освіти.
 • Сильні навички міжособистісного спілкування, упевнене володіння англійською мовою письмово та усно, а також вільне володіння українською мовою.
 • Ступінь магістра (або вище) або ступінь бакалавра плюс додаткові три (3) роки досвіду роботи у галузі державного управління, охорони здоров’я, політики в охороні здоров’я, соціології або суміжній галузі.

Кандидати, які відповідають вищезазначеним вимогам, повинні надіслати своє резюме, супровідний лист та два професійні рекомендаційні контакти на [email protected] не пізніше 15 липня 2024 року. У полі теми електронного листа треба зазначити посаду: «Заступник керівника Компоненту «Зміцнення кадрового потенціалу сектору охорони здоров’я» . На співбесіду будуть запрошені лише кандидати, які пройдуть попередній відбір.


Останні публікації цього розділу:

Gender Equity and Social Inclusion (GESI) Advisor/ Радник/ця з гендерної рівності та соціальної інтеграції

Координатор/ка 4-5 когорти молодіжних центрів у проєкт

Фахівець/чиня із питань захисту

Фахівець/чиня з адміністрування проєктів

Провідний фахівець/чиня з комунікацій

Асистент/ка проєкту