Тренер(-ка) – декілька позицій, Представництво МОМ в Україні

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
zdw2tvlasenko

вакансія vacancy робота
Тренер(-ка) – декілька позицій, Представництво МОМ в Україні

Назва посади:

Організаційний підрозділ:

 

Класифікація:

Період:

Кінцева дата подання:

Очікувана дата початку:

Тренер(-ка)

Відділ надзвичайних ситуацій та стабілізації, МОМ Україна

Консультаційний договір

1 серпня 2021- 28 лютого 2022 (включно)

2липня 2021

1 серпня 2021

 

 Специфіка консультаційних послуг:

Консультант/ка буде надавати консультаційні послуги в рамках проєкту, що фінансується Посольством Великої Британії «Долучайся, взаємодій, створюй: активна молодь та місцева влада на захисті довкілля». Він/вона буде також сприяти зусиллям МОМ у підвищенні сталого розвитку та згуртованості громад завдяки підвищенню залученності молоді у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Херсонській, Одеській, Миколаївській області.

Консультант(-ка) повинен(-а) буде виконати наступні завдання, включаючи, але не обмежуючись:

1)     Розробка навчальних програм та проведення навчальних занять відповідно до сфери консультанта або спеціальних напрямків1, перелічених нижче (Модуль 1. Адвокація та розробка проєктів; Модуль 2. Захист довкілля; Модуль 3. Медіаграмотність) для молодіжних ініціативних груп (МІГ) з 24 (двадцяти чотирьох) громад Волинської, Закарпатської, Івано-Франківської, Херсонської, Одеської та Миколаївської областей;

2)     Проведення спільних семінарів з розробки регіональних адвокаційних кампаній для проєктних грантів. Консультанти надаватимуть подальшу підтримку МІГ з розробки та впровадження спільних адвокаційних кампаній на місцевому та регіональному рівнях.

Враховуючи обмеження пандемії Covid-19, передбачається, що Консультант(-ка) буде виконувати свої послуги онлайн з можливістю відряджень до зазначених регіонів, якщо це необхідно. Якщо консультанти знаходяться у Києві, вони зможуть отримати доступ до спеціального навчального кабінету в приміщенні МОМ, з якого проводитимуть навчальні заняття. Однак, якщо вони знаходяться за межами Києва, консультанти мають мати чудовий доступ до Інтернету, робочий ноутбук/комп’ютер з функціонуючим мікрофоном та динаміками.

 Довідкова інформація:

Консультаційні послуги будуть надаватися для реалізації проєкту, що фінансується Посольством Великої Британії «Долучайся, взаємодій, створюй: активна молодь та місцева влада на захисті довкілля».

1МОМ закликає зацікавлених кандидатів подавати заявку на кілька модулів та/або навчальних тем залежно від сфери його/її знань.

 Проєкт спрямований на підтримку активної участі молоді через співпрацю та обміни з органами влади, молодіжними організаціями та приватним сектором для підвищення стійкості їх громадських ініціатив у Волинській, Івано-Франківській, Закарпатській, Херсонській, Одеській, Миколаївській областях. Відповідно до підходу «Долучайся, взаємодій, створюй», який був апробований у першій фазі проєкту, для ефективного сприяння інклюзивній демократії та враховуючи місцевий контекст, проєктна діяльність МОМ буде зосереджена навколо сектора захисту довкілля, який виступатиме вектором та основою для суспільних дій, що виходить за межі громадських, політичних та інших соціальних бар’єрів або напруженості.  Підхід МОМ передбачає підвищення рівня активної участі молоді шляхом розбудови можливостей та підтримки адвокаційних ініціатив, а також доступу молоді до діалогу з усіма зацікавленими сторонами, що приймають рішення, і розширення можливостей молоді як ключових агентів змін у своїх громадах. Це сприятиме залученню молоді до суспільної діяльності, а громадам допоможе стати згуртованішими та стійкішими. 

Одноденні тренінги будуть проведені для 24 МІГ, кожна з яких буде складатися з 20-25 учасників. 

Модуль 1. АДВОКАЦІЯ та РОЗРОБКА ПРОЄКТІВ

 

РОЗРОБКА ПРОЄКТІВ (24 одноденних тренінгів на місцевому рівні)

 

Перелік послуг:

 1. Розробити навчальну програму одноденних тренінгів для МІГ з розробки проєктів та попередньо затвердити її з представниками МОМ;
 2. Провести узгоджену кількість тренінгів для вибраних МІГ у форматі онлайн, якщо інший спосіб не узгоджений з МОМ;
 3. Підготувати та провестипопереднє та вихідне оцінювання  знань учасників;
 4. Познайомити учасників з процесом розробки проєктів: від концептуалізації до впровадження та моніторингу, включаючи аналіз зацікавлених сторін, планування, оцінку ризиків, включення гендерних питань, тощо;
 5. Розробити фінальний звіт про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів;
 6. Виконувати інші обов’язки, які можуть бути необхідні в рамках цієї посади.

Очікувані результати роботи:

A. Розробка програми, попереднього та вихідного оцінювання, та організація узгодженої кількості тренінгів (70% від загальної суми оплати);

В. Підготовка фінального звіту про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів (30% від загальної суми платежу).

 

КОММУНІКАЦІЯ та АДВОКАЦІЯ (24 одноденних тренінгів на місцевомурівні) 

 1. Розробити та попередньо затвердити з МОМ навчальну програму для одноденних тренінгів з адвокації та коммунікації, яка повинна охоплювати, але не обмежуватися: публічні виступи, введення в адвокацію, етапи підготовки адвокаційних кампаній, аналіз проблеми, визначення стейкхолдерів, практичні приклади успішних адвокаційних кампаній на місцевому рівні; інструменти та канали проектних комунікацій для соціального розвитку та залучення всіх груп громади.
 2. Провести узгоджену кількість тренінгів для вибраних МІГ у форматі онлайн, якщо інша форма тренінгів не погоджена з представниками МОМ.
 3. Підготувати та провестивхідне та вихідне оцінювання знань учасників.
 4. Розробити фінальний звіт про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів.
 5. Виконувати інші обов’язки, які можуть бути необхідні в рамках цієї посади.

Очікувані результати роботи:

A. Розробка програми, вхідного та вихідного оцінювання, організація узгодженої кількості тренінгів (70% від загальної суми оплати).

В. Підготовка фінального звіту про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів (30% від загальної суми оплати).

СПІЛЬНІ СЕМІНАРИ З РОЗВИТКУ АДВОКАЦІЙНИХ КАМПАНІЙ (6 одноденних регіональних семінарів)

 1. Розробити та попередньо затвердити з МОМ навчальну програму для одноденних семінарів, яка повинна охоплювати, але не обмежуватися: концептуалізація ідей для регіональних адвокаційних кампаній, розробка структури кампаній, цілей, очікувані результати, моніторинг впровадження, тощо.
 2. Провести узгоджену кількість семінарів для вибраних учасників шляхом об’єднання МІГ з різних громад у межах певного регіону онлайн, якщо інша форма тренінгів не погоджена з представниками МОМ.
 3. Підготувати та провести вхідне та вихідне оцінювання знань учасників семінарів.
 4. Надати 2-тижневу підтримку кожній групі участників для розробки та подання пропозицій щодо адвокаційних кампаній для отримання проєктних грантів та 2-тижневу консультаційну підтримку під час фактичної реалізації кожної адвокаційної кампанії.
 5. Розробити фінальний звіт про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів.
 6. Виконувати інші обов’язки, які можуть бути необхідні в рамках цієї посади.

Очікувані результати роботи:

 1. Розробка програми, вхідного та вихідного оцінювання, організація узгодженої кількості семінарів (60% від загальної суми оплати).
 2. Надання 2-тижневої підтримки кожній групі участників для розробки пропозицій та 2-тижневої консультаційної підтримки під час фактичної реалізації (30% від загальної суми оплати).

С. Підготовка фінального звіту про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів (10% від загальної суми платежу).

 ДЕМОКРАТІЯ УЧАСТІ (6 одноденних тренінгів на регіональному рівні)

 Перелік послуг:

 1. Розробити та попередньо затвердити з МОМ навчальну програму для одноденних тренінгів з демократії участі, яка повинна охоплювати, але не обмежуватися: концепцією та інструментами демократії участі, правовою базою для партисипативного підходу на рівні громади, його специфікою, успішними прикладами найкращих міжнародних та національних практик тощо.
 2. Провести узгоджену кількість тренінгів для вибраних МІГ у форматі онлайн, якщо інша форма тренінгів не погоджена з представниками МОМ.
 3. Підготувати та провестивхідне та вихідне оцінювання знань учасників.
 4. Розробити фінальний звіт про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів
 5. Виконувати інші обов’язки, які можуть бути необхідні в рамках цієї посади.

 Очікувані результати роботи:

A. Розробка програми, вхідного та вихідного оцінювання, організація узгодженої кількості тренінгів (70% від загальної суми оплати).

B. Підготовка фінального звіту про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів (30% від загальної суми платежу).

 ГЕНДЕР ТА ГЕНДЕРНО ЗУМОВЛЕНЕ НАСИЛЬСТВО (6 одноденних тренінгів на регіональному рівні)

Перелік послуг:

 1. Розробити та попередньо затвердити з МОМ навчальну програму для одноденних тренінгів з гендеру, гендерної рівністі та гендерної проблематики при розробці проектів, яка повинна охоплювати, але не обмежуватися: основні поняття гендеру, гендерна рівність, гендерний аналіз та інтеграція під час розробки соціальних проектів; форми та типи гендерного зумовленого насильства; інструменти ідентифікації та запобігання.
 2. Провести узгоджену кількість тренінгів для вибраних МІГ у форматі онлайн, якщо інша форма тренінгів не погоджена з представниками МОМ.
 3. Підготувати та провести вхідне та вихідне оцінювання знань учасників
 4. Розробити фінальний звіт про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів
 5. Виконувати інші обов’язки, які можуть бути необхідні в рамках цієї посади.

Очікувані результати роботи:

A. Розробка програми, вхідного та вихідного оцінювання, організація узгодженої кількості тренінгів (70% від загальної суми оплати).

В. Підготовка фінального звіту про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів (30% від загальної суми оплати).

МОДУЛЬ 2. ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ

ОХОРОНА ДОВКІЛЛЯ (24 одноденних тренінгів на місцевому рівні)

Перелік послуг:

 1. Розробити та попередньо затвердити з МОМ програму одноденних тренінгів для МІГ з охорони довкілля, яка може охоплювати, але не обмежуватися наступними темами:
 • Глобальні екологічні тенденції та проблеми, включаючи Міжнародні стандарти та правила і огляд екологічних проблем;
 • Цілі екологічного та сталого розвитку;
 • Екологічний моніторинг.
 1. Провести узгоджену кількість тренінгів для вибраних МІГ у форматі онлайн, якщо інший спосіб не узгоджений з МОМ;
 2. Підготувати та провестипопереднє та вихідне оцінювання знань учасників;
 3. Розробити фінальний звіт про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів;
 4. Виконувати інші обов’язки, які можуть бути необхідні в рамках цієї посади.

Очікувані результати роботи: 

A. Розробка програми, попереднього, вихідного оцінювання та організація узгодженої кількості тренінгів (70% від загальної суми оплати);

В. Підготовка фінального звіту про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів(30% від загальної суми платежу).

КОМУНІКАЦІЯ В СФЕРІ ЗАХИСТУ ДОВКІЛЛЯ (6 одноденних тренінгів на регіональному рівні)

 Перелік послуг: 

 1. Розробити та попередньо затвердити з МОМ програму одноденних навчальних тренінгів з комунікації в сфері захисту довкілля, яка має охоплювати, але не обмежуватися наступними темами: наративи про довкілля; особливості заходів з підвищення екологічної обізнаності та адвокаційні кампанії, тощо.
 2. Провести узгоджену кількість навчальних тренінгів для вибраних МІГ у форматі онлайн, якщо інший спосіб не узгоджений з МОМ;
 3. Підготувати та провестипопереднє та вихідне оцінювання знань учасників;
 4. Розробити фінальний звіт про надання консультативних послуг та їх результатами після завершення зазначених заходів;
 5. Виконувати інші обов’язки, які можуть бути необхідні в рамках цієї посади.

 Очікувані результати роботи:

A. Розробка програми, попереднього, вихідного оцінювання та організація узгодженої кількості тренінгів (70% від загальної суми оплати);

В. Підготовка фінального звіту про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів (30% від загальної суми платежу).

 ЗМЕНШЕННЯ РИЗИКІВ ВІД НАДЗВИЧАЙНИХ СИТУАЦІЙ (6 одноденних тренінгів на регіональному рівні)

 Перелік послуг:

 1. Розробити та попередньо затвердити з МОМ програму одноденних навчальних тренінгів із зменшення ризиків від надзвичайних ситуації, яка має охоплювати, але не обмежуватися наступними темами: 
 • Короткий огляд типів природних та техногенних небезпек (наприклад, землетруси, зсуви, повені, пожежі, шторми, розливи хімічних речовин тощо) та відповідні статистичні дані про надзвичайні ситуації в Україні.
 • Ключові концепції та практики зменшення ризику виникнення надзвичайних ситуацій.
 • Механізм управління катастрофами та основні заходи безпеки під час різних видів надзвичайних ситуацій.
 • Сімейний план щодо готовності до стихійних лих.
 • Основні заходи з підвищення обізнаності на рівні громади;
 • Психосоціальні аспекти періоду після надзвичайної ситуації, тощо.
 1. Провести узгоджену кількість навчальних тренінгів для вибраних МІГ у форматі онлайн, якщо інший спосіб не узгоджений з МОМ;
 2. Підготувати та провести попереднє та вихідне оцінювання знань учасників;
 3. Розробити фінальний звіт про надання консультативних послуг та їх результатами після завершення зазначених заходів;
 4. Виконувати інші обов’язки, які можуть бути необхідні в рамках цієї посади.

 Очікувані результати роботи:

A. Розробка програми, попереднього, вихідного оцінювання та організація узгодженої кількості тренінгів (70% від загальної суми оплати);

В. Підготовка фінального звіту про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів (30% від загальної суми платежу).

МОДУЛЬ 3. МЕДІАГРАМОТНІСТЬ

МЕДІАГРАМОТНІСТЬ та SMM (маркетинг у соціальних мережах) (6 одноденних тренінгів на регіональному рівні) 

Перелік послуг: 

 1. Розробити та попередньо затвердити з МОМ програму одноденних навчальних тренінгів з медіаграмотності та SMM, яка має охоплювати, але не обмежуватися наступними темами: основи критичного мислення, виявлення фейків та маніпуляцій з інформацією, робота з інформаційним потоком, тощо. Компонент SMM тренінгів повинен бути спрямований на надання основної інформації щодо методів ведення відеоблогів та блогів, створення відповідного медіа-контенту, засобів інформування та онлайн платформ тощо.
 2. Провести узгоджену кількість навчальних тренінгів для вибраних МІГ у форматі онлайн, якщо інший спосіб не узгоджений з МОМ;
 3. Підготувати та провести попереднє та вихідне оцінювання знань учасників;
 4. Розробити фінальний звіт про надання консультативних послуг та їх результатами після завершення зазначених заходів;
 5. Виконувати інші обов’язки, які можуть бути необхідні в рамках цієї посади.

Очікувані результати роботи: 

A. Розробка програми, попереднього, вихідного оцінювання та організація узгодженої кількості тренінгів (70% від загальної суми оплати);

В. Підготовка фінального звіту про надання консультативних послуг та їх результати після завершення зазначених заходів (30% від загальної суми платежу).

Необхідні професійні навички та досвід:

 Освіта:

•     Диплом/сертифікат середньої школи або еквівалент з принаймні 5 роками відповідного досвіду роботи

АБО

 • Ступінь бакалавра з професійним досвідом роботи не менше 3 років.

 Досвід:

 • Досвід проведення тренінгів з тем, зазначених в Описі посади, семінарів та вебінарів з питань, що стосуються  адвокації, демократії участі, гендерних питань, комунікацій та розробки проєктів, а також комунікацій в сфері захисту довкілля, зменшення ризиків від надзвичайних ситуацій, медіаграмотності та ін.
 • Досвід у наданні фасилітаційної підтримки;
 • Навички із підготовки описових звітів;
 • Досвід співпраці з МОМ, іншими агенціями ООН або громадськими організаціями є додатковою перевагою.
 • Високий рівень комп’ютерної грамотності.

 Мови:

•             Досконале знання української мови, володіння англійською мовою буде перевагою.

Як подати заявку:

 Якщо Вас зацікавила вакансія, надсилайте своє резюме на електронну адресу:  [email protected]

Будь ласка, в темі листа зазначте назву посади та теми/тем тренінгів на яку/які Ви подаєтесь (Тренер(-ка) з комунікації та адвокації; Тренер(-ка) з гендерних питань тощо).

Кінцевий термін подання документів – 2липня 2021 р., проте рекомендуємо зацікавленим кандидатам подавати заявки раніше.

Лише відібрані кандидати будуть запрошені на інтерв’ю.

Будь ласка, зауважте, що Фізичні особи-підприємці (ФОП) не будуть розглядатися на цю вакансію.

 


Останні публікації цього розділу:

MEAL OFFICER / Менеджер(-ка) з моніторингу та оцінювання

Local Supervisor / Місцевий керівник(ця) проєкту

Вакансія: Senior PHP developer

Радник(ця) з розвитку спроможності та екологічних послуг

Вакансія: Office Assistant (Warsaw, Poland)

Асистент/-ка по роботі з автотранспортом загонів швидкого реагування