Спеціаліст/ка з інформаційних технологій / IT Specialist

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
UCBI

Vacancy-вакансія-dfrfycsz7
Спеціаліст/ка з інформаційних технологій / IT Specialist

Опис програми

Офіс перехідних ініціатив (OTI) Агентства США з міжнародного розвитку (USAID) присутній в Україні з 2014 р., допомагаючи підтримувати її демократичну та орієнтовану на Європу трансформацію. Зосереджуючись спочатку на потребах стабілізації та кризі переміщення, спричинених вторгненням Росії у східну Україну, Проєкти ОТІ «Зміцнення громадської довіри» (UCBI) і UCBI II адаптували свої цілі таким чином, щоб сконцентрувати свої зусилля на зміцненні громадської довіри на місцях до процесів загальнонаціональної реформи, підсиленні згуртувальних наративів, що ґрунтуються на демократичних і громадянських цінностях, і реагуванні на нові загрози стабільності. У лютому 2022 р. OTI запустив Проєкт UCBI III – механізм реагування на надзвичайні ситуації для подолання наслідків брутального і невиправданого вторгнення Росії. Теперішні програми UCBI III спрямовані на виконання чотирьох завдань: 1) Надання українським голосам можливості розширення підтримки єдності, демократичності та незалежності України; 2) надання уряду та громадянському суспільству у ключових сферах можливості швидко вирішувати першочергові завдання, які ставить війна; 3) Мобілізація українців навколо спільних, об’єднувальних цінностей для формування майбутнього країни; та 4) Сприяння діяльності, спрямованій на національне зцілення та досягнення правосуддя за звірства.

Новий проєкт USAID/OTI – UCBI 4 – покликаний сприяти об’єднаному, демократичному та орієнтованому на Європу відновленню України від наслідків вторгнення Росії. Ця мета буде досягнута шляхом виконання трьох початкових завдань:

 1. Посилення раннього відновлення та реінтеграції переміщеного населення у фронтових громадах і деокупованих районах;
 2. Розширення охоплення та збільшення кількості взаємодій з наративами, які зміцнюють українську єдність і демократичність; і
 3. Зміцнення ненасильницької громадянської дії та зв’язків окупованих Росією районів з рештою України.

Короткий опис посади:

Посада ІТ-спеціаліста — це довгострокове завдання, яке зосереджено на підтримці ІТ-систем та інфраструктури проекту та наданні підтримки персоналу проекту та зацікавленим сторонам.

Обов’язки:

 • Усунення неполадок проектних ІТ-систем, кінцевих точок і мережевих проблем, діагностика та вирішення проблем з обладнанням, програмним забезпеченням або мережею
 • Встановлення, налаштування, обслуговування комп’ютерного обладнання, системного програмного забезпечення (операційні системи) і програм
 • Забезпечення своєчасної технічної підтримки та навчання персоналу проекту
 • Забезпечення технічного обслуговування та контролю програмного та апаратного забезпечення, пов’язаного з серверами, міжмережевими екранами, комутаторами, комп’ютерами, ноутбуками, принтерами, сканерами тощо
 • Зв’язок з ІТ-командами головного офісу Кімонікс, задля забезпечення відповідності проекту корпоративним ІТ-політикам і процедурам
 • Забезпечення відповідності ІТ-систем проекту стандартам безпеки ІТ Кімонікс
 • Додавання або видалення пристроїв з Azure Active Directory/Microsoft Endpoint Manager
 • За потреби скиндання паролів користувачів і налаштування MFA
 • Усунення несанкціонованого використання програмного забезпечення
 • Адміністрування та підтримка локальної мережі (LAN), включаючи комутатори, точки доступу та брандмауери
 • Адміністрування та керування ІТ-обладнанням, включаючи управління запасами, версіями програмного забезпечення, оновленнями, ліцензіями тощо
 • Дослідження нових ІТ-додатків з метою оптимізації офісних функцій
 • Сприяння діям із відновлення безпеки, спрямованих на GTI, на пристроях, мережах і програмах
 • Ознайомлення місцевого персоналу стосовно корпоративної ІТ-політики
 • Інші завдання за потреби.

Вимоги:

 • Досвід роботи в інформаційних технологіях не менше 5 років
 • Досвід роботи з службами Office 365
 • Досвід роботи з постачальниками ідентифікаційної інформації (IdP), такими як Microsoft Active Directory/Azure Active Directory
 • Досвід роботи з системами керування конфігурацією, такими як Group Policy, SCCM, Microsoft Endpoint Manager
 • Досвід роботи з основами мереж (LAN/WAN), бажано на продуктах Meraki
 • Сильні комунікативні навички англійської мови (усна та письмова), настійно бажано
 • Вміння працювати в команді та самостійно з мінімальним контролем

———————–

Program description

The United States Agency for International Development (USAID) Office of Transition Initiatives (OTI) has been in Ukraine since 2014, helping support its democratic and European transformation. Initially focusing on stabilization needs and the displacement crisis resulting from Russia’s invasion of eastern Ukraine, OTI’s Ukraine Confidence Building Initiative (UCBI) and UCBI II adjusted objectives to focus increasingly on building local confidence around national-level reform processes, amplifying unifying narratives grounded in democratic and civic values, and addressing nascent threats to stability. In February 2022, OTI launched UCBI III as a contingency response mechanism to address the impacts of Russia’s brutal and unjustified invasion. UCBI III currently programs towards four objectives: 1) Enable Ukrainian voices to build support for Ukraine’s unity, democracy, and independence; 2) Enable government and civil society in key areas to rapidly respond to critical priorities caused by the war; 3) Mobilize Ukrainians around shared values that maintain unity to shape the country’s future; and 4) Contribute to nascent efforts for national healing and addressing atrocities.

USAID/OTI’s new activity – UCBI 4 – has the goal of advancing Ukraine’s unified, democratic, and Europe-oriented recovery from Russia’s invasion. This goal will be met through three initial program objectives:

 1. Enhanced early recovery and reintegration of displaced populations in frontline communities and newly reclaimed areas;
 2. Increased reach of and engagement with narratives that strengthen Ukrainian unity and democracy; and
 3. Strengthened nonviolent civic action and connections in Russian-controlled areas with the rest of Ukraine.

Position Overview:

The IT Specialist position is a long-term assignment focused on supporting the project’s IT systems and infrastructure and providing support to project staff and stakeholders.

Responsibilities:

 • Troubleshoot project IT systems, Endpoint and network problems, diagnose, and resolve hardware, software, or network issues.
 • Install, configure, and maintain computer hardware, system software (operating systems) and applications.
 • Provide timely technical support and training to project personnel.
 • Provide maintenance and control of software and hardware related to servers, firewalls, switches, computers, laptops, printers, scanners, etc.
 • Liaise with Chemonics’ home office IT teams to ensure project compliance with enterprise IT-related policies and procedures.
 • Ensure that the project IT systems are compliant with Chemonics’ IT Security Standards.
 • Add or remove devices from Azure Active Directory/Microsoft Endpoint Manager.
 • Reset users’ passwords and MFA settings when needed.
 • Address unauthorized software use
 • Administer and maintain the local area network (LAN), including switches, access points and firewalls.
 • Administer and manage IT equipment, including inventory management, software versions, updates, licenses, etc.
 • Research new IT applications with the objective of optimizing office functions.
 • Facilitate GTI-directed security remediation actions on devices, networks, and applications
 • Communicate corporate IT policies to local staff
 • Other tasks as required.

Requirements:

 • Minimum 5 years’ experience in information technology
 • Experience with Office 365 services
 • Experience with Identity Providers (IdP) like Microsoft Active Directory/Azure Active Directory
 • Experience with configuration management systems like Group Policy, SCCM, Microsoft Endpoint Manager
 • Experience in networking fundamentals (LAN/WAN), preferably on Meraki products
 • Strong English communication skills (oral and written), strongly preferred
 • Ability to work in a team and independently with minimal supervision

APPLICATION INSTRUCTIONS:

Send electronic submissions to [email protected] by August 10, 2024. Please insert the position you are applying for (IT Specialist) in the subject line and include your CV and a cover letter/statement of interest explaining interest in and qualifications. No telephone inquiries, please. Candidates will be considered on a rolling basis and only finalists will be contacted. For more information, please visit www.chemonics.com

“Chemonics is an equal opportunity employer and does not discriminate in its selection and employment practices on the basis of race, color, religion, sex, national origin, political affiliation, sexual orientation, gender identity, marital status, disability, genetic information, age, membership in an employee organization, or other non-merit factors.”


Останні публікації цього розділу:

Gender Equity and Social Inclusion (GESI) Advisor/ Радник/ця з гендерної рівності та соціальної інтеграції

Координатор/ка 4-5 когорти молодіжних центрів у проєкт

Фахівець/чиня із питань захисту

Фахівець/чиня з адміністрування проєктів

Провідний фахівець/чиня з комунікацій

Асистент/ка проєкту