Проектний менеджер/-ка

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
AnnaDiudenko

Vacancy вакансія(6)
Проектний менеджер/-ка

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Project Manager.

In this role, you will have a unique opportunity to be of great help to the Ukrainian people.

Requirements:

 • Fluency in Ukrainian, good English (at least B2).
 • Relevant experience: Account Manager, B2B Marketing/Sales, Corporate Fundraising, Project Manager.
 • Successful cases of project management.
 • Good interpersonal skills, and sociability.
 • Ability to work under pressure and according to tight deadlines.
 • Essential computer skills (Excel, Powerpoint).

Will be an advantage:

 • Experience of working with large corporate partners.
 • Experience of working in a charitable organization.

Main duties:

 • Identification of needs of regional organizations of the URCS in humanitarian aid.
 • Distribution of humanitarian aid provided by partners to regional organizations.
 • Providing reports to corporate partners.
 • Supporting current corporate projects: correspondence, contracts, etc.
 • Developing relationships with partners and attracting them to the new cooperations.

Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Timely payment of wages.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please, send your CV with salary expectations and Cover letter to [email protected] by August 30, 2022.

Due to the high number of requests, we will contact only those candidates who fully meet the requirements of the position.
____________________

Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на посаду Проектного менеджера/-ки.

На цій посаді у Вас буде унікальна можливість допомагати і приносити велику користь народу України.

Вимоги:

 • Вільна українська та впевнена англійська (мінімум B2).
 • Релевантний досвід на посаді Менеджера / Менеджерки по роботі з партнерами / клієнтами в напрямках B2B
 • Маркетинг/Продажі, Корпоративний фандрайзинг, Проектний менеджер / проектна менеджерка.
 • Успішні кейси управління проектами.
 • Хороші навички спілкування, комунікабельність.
 • Здатність працювати під тиском у стислі терміни.
 • Навички роботи з комп’ютером (Excel, Powerpoint).

Буде перевагою:

 • Досвід роботи з великими корпоративними партнерами / клієнтами.
 • Досвід роботи у благодійній організації.

Головні обов’язки:

 • Визначення потреб регіональних організацій Червоного Хреста в гуманітарній допомозі.
 • Розподіл гуманітарної допомоги, наданої партнерами регіональним організаціям.
 • Підготовка звітів для корпоративних партнерів.
 • Підтримка поточних корпоративних проектів: кореспонденція, договори тощо.
 • Розвиток відносин з партнерами та залучення їх до нових кооперацій.

Червоний Хрест України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу
 • Можливість допомагати народу України
 • Участь у тренінгах та семінарах та за кордоном
 • Своєчасну виплату заробітної плати.

Робоче місце: Київ.

Якщо вас зацікавила ця вакансія, будь ласка, надішліть своє резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати та супровідний лист на адресу: [email protected] до 30 серпня 2022 року.

У зв’язку з великою кількістю звернень ми зв’яжемося тільки з тими кандидатами, які повністю відповідають вимогам посади


Останні публікації цього розділу:

Оператор(-ка) гарячої лінії з цифрової безпеки

Юристконсульт\-ка

Старший/-а aсистент/-ка з моніторингу та оцінки /Senior Monitoring and Evaluation Assistant- Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні

DiXi Group шукає координатора(ку) IT-продуктів для споживачів

Експерт/-ка з оцінки та забезпечення належної якості надання психологічних і психотерапевтичних послуг UNFPA

Livelihoods and Food Security Officer - Офіцер(ка) з живих товарів і харчової безпеки