Менеджер/-ка по роботі з партнерами

ЗАВЕРШЕНО

Зафіксувати у Google календарі!


Додано:
AnnaDiudenko

Vacancy вакансія(3)
Менеджер/-ка по роботі з партнерами

Ukrainian Red Cross Society (URCS) opens a vacancy for the position of Account Manager.

In this role, you will have a unique opportunity to be of great help to the Ukrainian people.

Requirements:

 • Fluency in Ukrainian and good English (C1 preferably).
 • Relevant experience: Account Manager, B2B Marketing/Sales, Corporate Fundraising, Project Manager.
 • Good interpersonal skills, and sociability.
 • Ability to work under pressure and according to tight deadlines.
 • Responsibility, punctuality, initiative. • Essential computer skills.

Will be an advantage:

 • Experience of working with large corporate partners.
 • Having a large number of contacts in the corporate sphere.
 • Experience of working in a charitable organization.

Main duties:

 • Organizing and supporting the corporate partners’ database.
 • Сommunication with a large number of URCS’s current corporate partners.
 • Supporting current corporate projects: correspondence, contracts, reports.
 • Developing relationships with partners and attracting them to the new cooperations.
 • Establishing contacts with new corporate partners.
 • Attracting new donations from corporate partners.

Ukrainian Red Cross Society offers:

 • Interesting, diverse, and multitasking work.
 • Opportunity to help the Ukrainian people.
 • Participation in training and seminars in Ukraine and abroad.
 • Timely payment of wages.

Location: Kyiv.

If you are interested in this position, please, send your CV with salary expectations and Cover letter to [email protected] by August 30, 2022.

Due to the high number of requests, we will contact only those candidates who fully meet the requirements of the position.

________________

Товариство Червоного Хреста України оголошує конкурс на посаду Менеджера/-ки по роботі з партнерами.

На цій посаді у Вас буде унікальна можливість допомагати і приносити велику користь народу України.

Вимоги:

 • Вільне володіння українською та хороше знання англійської (перевага надається С1).
 • Релевантний досвід на посаді Менеджера / Менеджерки по роботі з партнерами / клієнтами в напрямках B2B
 • Маркетинг/Продажі, Корпоративний фандрайзинг, Проектний менеджмент.
 • Хороші навички спілкування, комунікабельність.
 • Здатність працювати під тиском у стислі терміни.
 • Відповідальність, пунктуальність, ініціативність.
 • Навички роботи з комп’ютером.

Буде перевагою:

 • Досвід роботи з великими корпоративними партнерами / клієнтами.
 • Наявність великої кількості контактів у корпоративній сфері.
 • Досвід роботи у благодійній організації.

Головні обов’язки:

 • Організація та підтримка бази корпоративних партнерів.
 • Комунікація з великою кількістю поточних корпоративних партнерів Червоного Хреста.
 • Підтримка поточних корпоративних проектів: кореспонденція, договори, звіти.
 • Розвиток відносин з партнерами та залучення їх до нової кооперації.
 • Налагодження контактів з новими корпоративними партнерами.
 • Залучення нових пожертв від корпоративних партнерів.

Червоний Хрест України пропонує:

 • Цікаву, різноманітну та багатозадачну роботу
 • Можливість допомагати народу України
 • Участь у тренінгах та семінарах та за кордоном
 • Своєчасну виплату заробітної плати.

Локація: Київ.

Якщо вас зацікавила ця вакансія, будь ласка, надішліть своє резюме із зазначенням бажаного рівня заробітної плати та супровідний лист на адресу: [email protected] до 30 серпня 2022 року.

У зв’язку з великою кількістю звернень ми зв’яжемося тільки з тими кандидатами, які повністю відповідають вимогам посади.


Останні публікації цього розділу:

Оператор(-ка) гарячої лінії з цифрової безпеки

Юристконсульт\-ка

Старший/-а aсистент/-ка з моніторингу та оцінки /Senior Monitoring and Evaluation Assistant- Міжнародна організація з міграції (МОМ), Представництво в Україні

DiXi Group шукає координатора(ку) IT-продуктів для споживачів

Експерт/-ка з оцінки та забезпечення належної якості надання психологічних і психотерапевтичних послуг UNFPA

Livelihoods and Food Security Officer - Офіцер(ка) з живих товарів і харчової безпеки